Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Clymene 4 - Periclymene

Clymene en één van haar kinderen

Clymene 4, die door Hyginus Periclymene wordt genoemd, is de dochter van Minyas, de koning van Orchomenus in Boeotië, en had vier zussen Alcathoe, Arsippe, Leucippe 5 en Leuconoe 3. Deze zussen van Clymene 4 staan afwijzend tegenover Dionysus 2 wanneer die zijn godsdienst in Griekenland introduceert en geloven niet dat hij een zoon van Zeus is. Ze vinden de riten van de god onduldbaar en weigeren daaraan deel te nemen. Vanwege hun ongeloof worden ze door Dionysus 2 in vleermuizen veranderd en blijft alleen Clymene 4 dit lot bespaard omdat ze wel aan de riten deelnam.

Kort daarna trouwt Clymene 4 en wordt ze moeder van de beroemde jageres Atalanta. Over de vader van Atalanta bestaan vele varianten in de mythen. Clymene 4 was ofwel getrouwd met Iasus 3, of met Schoeneus 1 of met Maenalus 2 die alle drie uit Arcadië kwamen. Omdat haar man geen dochter wilde lag hij Atalanta te vondeling, maar werd de baby gered door een berin die het meisje zoogde en grootbracht.

Hoewel Atalanta later herenigd zou worden met haar moeder kon Clymene 4 deze wreedheid niet verdragen en verliet haar man. Ze trouwt opnieuw en ditmaal met Phylacus 2, de zoon van Deion uit Thessalië. Samen krijgen zij de drie kinderen Alcimede 1, die moeder van Iason zou worden, Evadne 2 die met Capaneus zou trouwen, en Iphiclus 1, een jongen die net zo snel als de wind kon rennen.

Volgens Hyginus trad Clymene 4 voor een derde keer in het huwelijk en werd zij de vrouw van Pheres 1. Samen verwekken zij vijf kinderen met de namen: Admetus 1, Antigona, Idomene, Lycurgus 4 en Periopis. Hun zoon Admetus 1 zou jaren later door zijn vrouw Alcestis gered worden van de dood door vrijwillig voor hem in zijn plaats te sterven. In eerste instantie had Admetus 1 dit zowel aan Clymene 4 als aan Pheres 1 gevraagd maar weigerden beiden voor hun zoon te sterven.

Stamboom:

Minyas - Vele varianten Vele varianten
Clymene 4 Iasus 3 / Schoeneus 1 / Maenalus 2
Atalanta

Minyas - Deion Diomede 2
Clymene 4 Phylacus 2
Alcimede 1, Iphiclus 1, Evadne 2

Minyas - Cretheus 1 Tyro
Clymene 4 Pheres 1
Admetus 1, Antigona, Idomene, Lycurgus 4, Periopis

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz