Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Clymene 5 - Asia 1

Clymene 5, die ook Asia 1 werd genoemd, is een van de duizenden dochters, de Oceaniden, die de zeegoden Oceanus en Tethys bij het ontstaan van de aarde ter wereld brengen. Haar broers zijn de Riviergoden die elk een rivier op aarde kregen toegewezen om over te heersen. Clymene 5 deelt regelmatig het bed met Iapetus 1, één van de Titanen, en schenkt hem vier zonen Atlas, Menoetius 2, Prometheus en Epimetheus, die ook tot de Titanen gerekend worden. De schrijver Hyginus, in zijn Fabels, stelt dat Clymene 5 ook eens de bedgenoot was van Zeus en toen Mnemosyne het levenslicht liet aanschouwen. Uiteindelijk trouwt Clymene 5 in Egypte met de sterveling Merops 3, maar krijgt bij hem geen kinderen.

De vruchtbare Clymene

De ware liefde van Clymene 5 was echter de zonnegod Helius. Deze vurige god komt regelmatig ’s nachts bij haar op bezoek en verwekt een zoon Phaethon 1 en vele dochters die onder de verzamelnaam Heliaden bekend zijn geworden. Wanneer Phaethon 1 eens aan Clymene 5 vraagt of zijn vader werkelijk de zonnegod Helius is zegt ze tegen hem: ‘Ik zweer, mijn kind, bij dit verheven licht dat ons bewaakt en ons kan horen, dat de Zon jouw vader is! Indien ik lieg, moet hij me maar verbieden naar hem te kijken en laat mij dan voor het laatst dit daglicht zien! Als je wilt kun je het hem zelf gaan vragen. Zijn woning staat in het verre Oosten aan de grens van de aarde.’ Blij met het advies van zijn moeder gaat Phaethon 1 vervolgens op weg naar het Oosten om Helius te ontmoeten.

Dit bezoek loopt echter fataal af voor Phaethon 1 die Helius vraagt of hij een ritje mag maken in diens zonnewagen. Na aanvankelijk te weigeren geeft Helius toch toestemming aan zijn zoon en begint Phaethon 1 aan zijn tocht door de hemel. Halverwege de tocht kan hij de paarden echter niet meer in bedwang houden en zwalkt door de hemel. De aarde dreigt hierdoor te verbranden en ziet Zeus zich gedwongen om Phaethon 1 vanaf grote hoogte uit de wagen te slingeren met zijn bliksem.

Clymene 5 en haar dochters die het gebeuren vanaf de grond hebben gezien zoeken daarna heel de wereld af naar het lichaam van Phaethon 1 en vinden hem uiteindelijk bij de Eridanus (de Po) in Italië. Diep bedroefd drukt Clymene 5 haar dode zoon aan haar boezem en slaakt luide jammerklachten. Ook haar dochters jammeren totdat de Goden medelijden met hen krijgen en de meisjes veranderen in bomen terwijl hun tranen in barnsteen veranderen. Clymene 5 die haar dochters langzaam ziet veranderen gaat hen een voor een af maar kan ze niet helpen. Terwijl Clymene 5 de meisjes voor het laatst omhelst klinken door de lucht nog hun laatste kreten: ‘Moeder, moeder, help ons toch!

Stamboom:

Oceanus Tethys Uranus Gaea
Clymene 5 Iapetus 1
Atlas, Menoetius 2, Prometheus, Epimetheus

Oceanus Tethys Cronus Rhea
Clymene 5 Zeus
Mnemosyne

Oceanus Tethys - -
Clymene 5 Merops 3
-

Oceanus Tethys Hyperion 1 Theia / Aether
Clymene 5 Helius
Phaethon 1, De Heliaden: Aegle 2, Aetheria, Arethusa 5, Dioxippe 2, Helie, Lampetie, Lampethusa, Merope 4, Phaethusa, Phoebe 4

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz