Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Cureten 1 - Lares

De Cureten 1 zijn een bevolkingsgroep die rond de berg Ida, op het eiland Kreta, woonden. Ze worden door de oude schrijvers vaak gelijkgesteld aan de Corybanten, maar ook menigmaal als een aparte groep gezien. Volgens bepaalde mythen waren de Cureten 1 kinderen van Zeus en Hera, of één van de dochters van Phoroneus 1. Daarnaast bestaat er een mythe die stelt dat Titaea eens het bed deelde met één van de Cureten 1 en moeder werd van de Titanen.

De cureten beschermen de kleine Zeus met hun lawaai

Volgens de schrijver Diodorus Siculus waren de Cureten 1 afstammelingen van de Goden, maar worden ook de Dactyli als hun voorouders genoemd. Deze Cureten 1 blonken uit in wijsheid, en ontdekten vele zaken die nuttig waren voor de mensheid. Zo waren ze de eersten die schapen in kuddes bijeen brachten en andere soorten dieren temden om voor hen te werken. Ze ontdekten ook hoe honing gemaakt moest worden en introduceerden de kunst van het schieten met een boog, en de jacht op wilde dieren. Voorts toonden ze de mensheid hoe die moesten samenleven in een gemeenschap. Deze Cureten 1 vonden ook helmen, zwaarden en de oorlogsdans uit, waarmee zij een groot kabaal maakten.

Want volgens de meest gangbare mythen roept Rhea, op Kreta, de hulp in van de Corybanten nadat ze was bevallen van haar zoon Zeus, en wilde voorkomen dat hij werd verslonden door zijn vader Cronus. Nadat ze de kleine Zeus aan enkele Nimfen had gegeven om hem groot te brengen geeft ze de Cureten 1 opdracht om hun rituele oorlogsdans uit te voeren. Tijdens deze dans maken de Cureten 1 een hels kabaal door met stokken op hun helmen en schilden te slaan. Daarnaast maken ze luidruchtige muziek met behulp van trommels en herdersfluiten terwijl ze oorlogskreten schreeuwen. Door dit kabaal werd het geluid van de huilende Zeus overstemd, waardoor hij niet gevonden werd door Cronus.

Na al deze gebeurtenis werden de Cureten 1 priesters van Zeus op Kreta. Vele jaren later, toen koning Minos 1 zijn zoon Glaucus 3 kwijt was, vertelde één van deze priesters aan Minos 1 dat de ziener die het best in staat was om een driekleurig rund in zijn kudde te beschrijven, ook in staat was om zijn zoon te vinden en levend bij zijn vader terug te brengen.

Stamboom:

Zeus / - Hera / Dochter Phoroneus 1 - -
Cureten 1 Titaea
Titanen

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz