Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Cyzicus

Aankomst van de Argonauten.

Cyzicus is een zoon van Aeneus, die op een schiereiland in het uiterste noordwesten van Klein-Azië in de Propontis woonde en getrouwd was met Aenete, de dochter van Eusorus uit Thracië. Volgens de schrijver Hyginus was Cyzicus echter zelf een zoon van Eusorus. Cyzicus trouwde met Cleite, dochter van Merops 1. Cyzicus is koning van de Dolionen, een volk dat van Ares 1 afstamde, en regelmatig door de woeste Aardezonen worden aangevallen, die ook in deze streek woonden.

Aankomst Argonauten

De nog jonge Cyzicus, die nog maar net baardgroei heeft, ziet kort na zijn huwelijk een groot schip aankomen. Het blijkt de Argo te zijn en Cyzicus haast zich naar de kust om de Argonauten hartelijk te begroeten. Hij nodigt aanvoerder Iason uit in zijn paleis en spoort zijn bevolking aan om de overige Argonauten gastvrijheid te verlenen in hun huizen. Tijdens de maaltijd wisselen Cyzicus en Iason hun belevenissen uit en vraagt Cyzicus naar het doel van de tocht. Iason vertelt dat zij in opdracht van koning Pelias 1 de Gouden Vacht in Colchis moeten ophalen.

Gastvrij onthaal

Zodra Cyzicus dit hoort geeft hij opdracht om een groot offer aan Apollo te brengen. In het verleden had hij namelijk een orakel ontvangen dat zijn kust eens bezocht zou worden door een grote groep helden die hij onmiddellijk gastvrij moest ontvangen en niet met wapens moest bestrijden. Dit in tegenstelling tot de Pelasgen die, zo vertelt Cyzicus tegen Iason, zijn kust regelmatig bestoken maar elke keer weer door de Dolionen met hun wapens worden verdreven.

Vertrek Argonauten

Drie dagen lang worden de Argonauten gastvrij onthaald door Cyzicus en zijn Dolionen maar gaan de Argonauten, in de ochtend van de vierde dag, weer verder met hun tocht. De helden worden uitgeleide gedaan door de Dolionen nadat zij hen eerst nog graan, wijn en kleinvee hadden geschonken als proviand. Bij het afscheid huilde Cyzicus bedroefd vanwege hun vertrek en geeft hij Iason allerlei kostbare gastgeschenken. De twee nemen innig afscheid en beloven elkaar in de toekomst altijd te helpen waar dat maar mogelijk is. Zo vertrekken de Argonauten en keren de Dolionen terug naar hun stad om hun normale bezigheden weer op te pakken.

Leeuwenjacht

Cyzicus gaat op jacht en weet die dag met zijn speer een grote leeuw te doden. Trots op zijn vangst spijkert hij de kop van het grote dier met zijn geelbruine manen aan de deurpost van zijn paleis. Hij wist niet dat de leeuw een lievelingsdier van Artemis was waardoor de godin op wraak zon en een storm op zee veroorzaakte. Tevreden over zijn vangst gaat Cyzicus die avond voldaan met zijn kersverse vrouw naar bed en valt moe in slaap. Maar halverwege de nacht klinken er alarmtrompetten in de duisternis, en roepen de wachters dat zij worden overvallen door de Pelasgen die de haven al hebben veroverd. Onmiddellijk springt Cyzicus uit bed, grijpt zijn wapens, en gaat naar de strijd om zijn Dolionen aan te voeren.

Dood en verderf

De Dolionen snellen naar de nachtelijke strijd.

In de duisternis ontstaat een woeste strijd en, in tegenstelling tot voorgaande keren, sneuvelen er dit keer veel Dolionen terwijl hun tegenstanders wel onkwetsbaar lijken. Woest schreeuwend gaat Cyzicus tekeer en moedigt zijn mannen aan om nog feller te strijden, terwijl hij zijn tegenstanders hoont. Maar een vreemde onrust bekruipt Cyzicus en hij wordt bevangen door een koude angst. Even later suist er in de duisternis een speer door de lucht en boort zich diep in het hart van Cyzicus. Ondanks zijn dood gaat de strijd verder en blijven er Dolionen sneuvelen totdat uiteindelijk de dageraad begint te gloren.

Rouw

In het opkomende licht ontdekken de Dolionen dat zij tegen de Argonauten strijden, en ook die bemerken wat er aan de hand is. Onmiddellijk worden de vijandelijkheden gestaakt en beseffen beide partijen welke enorme vergissing er in de duisternis is gemaakt. Als Iason ontdekt dat het zijn speer was die Cyzicus heeft gedood is hij de wanhoop nabij en scheert van verdriet zijn hoofd kaal. Drie dagen lang wordt er door zowel de Dolionen als de Argonauten gerouwd en wordt er een grootste crematie met sportwedstrijden georganiseerd voor de gestorven koning. Op de derde dag wordt er een grote grafheuvel opgeworpen en de restanten van Cyzicus in zijn laatste rustplaats gelegd. Bovenop de terp legt Iason snikkend als laatste eerbetoon de helm en schouderriem die Cyzicus dierbaar waren.

Stamboom:

Aeneus / Eusorus Aenete / - Merops 1 -
Cyzicus Cleite
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz