Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Dactyli

De Dactyli (vingers) zijn volgens bepaalde mythen de voorouders van de Cureten en Corybanten, en kinderen van de Nimf Anchiale die ze in de grot van Dicte op het eiland Kreta ter wereld bracht. Volgens andere mythen zijn de Dactyli dezelfde figuren als de Cureten en Corybanten. De schrijver Diodorus Siculus stelt in zijn Geschiedenis van de Wereld dat de Dactyli de eerste Goden zijn waar de overleveringen iets over melden. Er zijn mythen die stellen dat er honderd in aantal waren, maar zijn er ook anderen die zeggen dat er slechts tien Dactyli waren, in overeenstemming met het aantal vingers dat ze aan hun handen hadden.

Sommige historici melden dat de Dactyli geboren werden op de berg Ida, die in Phrygië ligt, waar ze priesters van Rhea waren en haar mysteriediensten verzorgden. Later staken ze naar Europa over. Het waren mystieke personen die betoveringen uitvoerden en daarnaast riten en mysteriëndiensten instelden. Gedurende hun verblijf op Samothrace verbaasden ze de bewoners van dat eiland met hun vaardigheden in deze zaken. In die tijd werd Orpheus een leerling van hen, en was hij de eerste die de initiële riten en mysteriëndiensten naar de Gieken bracht.

De Dactyli die op de Ida van Kreta woonden ontdekten zowel het gebruik van vuur als de betekenis van koper en ijzer, en de bewerking ervan. Dat gebeurde op het grondgebied van de stad Abtera. En omdat zij beschouwd worden als de grondleggers van de grote zegeningen voor de mensheid, werd hun onsterfelijke eer toegekend. Enkele bekende namen die tot de Dactyli behoorden zijn: Celmis, Cyllenus, Damnameneus, Delas (Scythes), en Titias 1.

Stamboom:

- Anchiale - -
Dactyli -
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz