Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Danaiden

De Danaiden zijn de vijftig dochters van koning Danaus 1 uit Libya die hij bij meer dan tien verschillende vrouwen verwekte. Zie voor hun namen, en moeders, de pagina van Danaus 1. De tweelingbroer van Danaus 1, Aegyptus 1, is echter uit op de totale macht over het rijk van hun vader en beraamt een complot om Danaus 1 en zijn dochters te doden. Maar Danaus 1 doorzag het plan van zijn broer en bouwt op advies van de godin Athene een groot schip en vlucht samen met zijn vijftig dochters het land uit. Dit was het eerste schip dat ooit door mensenhanden gebouwd was. Zo zwerven Danaus 1 en zijn dochters over zee, zonder een vast doel voor ogen, en komen ze uiteindelijk op Rhodos terecht.

Rhodos

De bewoners van de stad Lindus ontvangen Danaus 1 en zijn dochters gastvrij nadat hij het verhaal van zijn ontsnapping heeft verteld. Als dank voor zijn veilige aankomst bouwt Danaus 1 op het eiland een tempel voor Athena en plaatst daarin een standbeeld dat hij aan de godin wijdde. De Danaiden verblijven enige tijd op het eiland maar Danaus 1 kan er niet aarden en besluit, nadat drie van zijn dochters gestorven zijn, om door te zeilen naar een ander land.

Argos

De bron van Lerna

Zo arriveren ze uiteindelijk in Argos waar Danaus 1 gastvrij wordt ontvangen door de heersende koning Gelanor die hem uitnodigt om in zijn land te blijven. De koning is zelfs zo gastvrij dat hij Danaus 1 zijn koninkrijk schenkt. Dit werd hem waarschijnlijk ingegeven omdat Poseidon in het land, vanwege een ruzie met Hera, alle bronnen had laten opdrogen en Danaus 1 al zijn dochters eropuit stuurde om water te zoeken. Die gaan op pad en één van hen, Amymone, wordt tijdens die zoektocht ‘ontdekt’ door Poseidon, die het meisje verleidde. Als wederdienst voor haar bereidwillige medewerking laat Poseidon op de plek een bron ontspringen die sindsdien de Bron van Lerna genoemd wordt. Zo werd het land weer vruchtbaar en zijn de bewoners Danaus 1 en zijn dochters uiterst dankbaar.

Aegyptiden

Maar Aegyptus 1, toen hij er achter kwam dat Danaus 1 was ontsnapt, stuurde zijn, eveneens vijftig, zoons achter zijn broer aan, en gebood hen om Danaus 1 te doden of anders niet terug te keren. Toen ze Argos bereikten begonnen de broers, indachtig het bevel van Aegyptus 1, hun oom aan te vallen. Danaus 1, die begreep dat hij geen schijn van kans had tegen de vijftig mannen verzon daarop een list om zijn neven uit te schakelen. Hij beloofde aan de broers om hen elk één van zijn dochters als vrouw te schenken als zij de vijandelijkheden zouden staken. De mannen stemmen toe waarna de vijandelijkheden werden gestaakt, en men begon aan de voorbereidingen voor vijftig huwelijken.

Nachtelijke moorden

Om de zoons van Aegyptus 1 een rad voor ogen te draaien organiseert Danaus 1 Spelen om de bruiloften te vieren waar ook zangwedstrijden werden gehouden. Deze liederen zouden later bekend komen te staan als Hymenaeus (trouwhymnen). Maar aan elk van zijn dochters geeft Danaus 1 een dolk met de opdracht om hun kersverse echtgenoten tijdens de huwelijksnacht, nadat ze in slaap waren gevallen, te doden. De meisjes beloven hun vader te gehoorzamen en er wordt een grootste bruiloft gevierd. Tijdens de huwelijksnacht voldoen de Danaiden aan het verzoek van hun vader en doden allen hun kersverse man.

Weigering Hypermnestra 2

Alleen Hypermnestra 2 negeerde het bevel van haar vader en spaarde Lynceus 2 omdat hij haar maagdelijkheid had gerespecteerd. Als Danaus 1 dit de volgende ochtend ontdekt wordt hij woedend op Hypermnestra 2 en sleept Hypermenestra aan haar haren naar de gevangenis waar hij het meisje opsluit. De andere dochters begraven de dode lichamen van hun echtgenoten, gescheiden van hun hoofden, in de buurt van de stad. Zo vangt de heerschappij van Danaus 1 over Argos aan en heerst er weer rust in het land, dat opbloeide vanwege de bronnen van Lerna.

Nieuwe mannen

De Danaiden in de onderwereld

In opdracht van Zeus reinigen Athena en Hermes later Danaus 1 en zijn dochters van hun bloedschuld en laat Danaus 1 ook zijn dochter Hypermnestra 2 vrij. Bovendien geeft hij haar toestemming om te trouwen met Lynceus 2. De andere dochters schenkt Danaus 1 tijdens Sportwedstrijden weg aan de winnaars en wordt zo de stamvader van de Danaeers. Hij verbiedt de winnaars wel om opnieuw aan een wedstrijd deel te nemen om te voorkomen dat een van hen twee van zijn dochters als vrouw zal krijgen.

Straf in de onderwereld

Ondanks hun rituele reiniging worden de Danaiden, volgens Ovidius, na hun dood zwaar gestraft in de onderwereld voor hun misdaan, en moeten zijn water putten uit een bron maar lopen de kruiken snel leeg waardoor ze eindeloos water moeten blijven halen.

..

Stamboom:

Danaus 1 Meerdere vrouwen - -
Danaiden -
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz