Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Danaus 1

Danaus

Danaus 1 en zijn tweelingbroer Aegyptus 1 zijn zoons van de Egyptische koning Belus 1 en diens vrouw Anchinoe, de dochter van Riviergod Nilus (Nijl). Volgens de schrijver Nonnus, in zijn Dionysiaca, had Danaus 1 nog twee broers met de namen Phineus 2 (Agenor 10) en Phoenix 2, en een zus Thronia. Volgens Apollodorus, in zijn Mythologische Bibliotheek, waren de broers van Danaus 1 echter Aegyptus 1, Phineus 2 en Cepheus 2 en had hij geen zus. Volgens sommige mythen waren Phineus 2 en Phoenix 2 niet de zoons van Belus 1 maar van Agenor 3, de broer van Belus 1.

Zodra de tweelingbroers volwassen zijn geeft Belus 1 hen elk een gebied om over te regeren. Zo kreeg Aegyptus 1 Arabië en Danaus 1 Libya waar ze elk als koning over heersten. Danaus 1 ontwikkelt zich in zijn nieuwe land zich tot een groot liefhebber van vrouwen en deelt met velen van hen het bed. Zo wordt hij vader van vijftig dochters, die later bekend zouden komen te staan onder de verzamelnaam Danaiden.

De Danaiden

Zo schonk Crino aan Danaus 1 vier dochters met de namen Callidice 1, Celaeno 1, Hyperippe 1 en Oeme.

Belus 1 Anchinoe - -
Danaus 1 Crino
Callidice 1, Celaeno 1, Hyperippe 1, Oeme

Bij Elephantis werd Danaus 1 de vader van Gorgophone 2 en Hypermnestra 2.

Belus 1 Anchinoe - -
Danaus 1 Elephantis
Gorgophone 2, Hypermnestra 2

Amymone, Automate, Agave 2 en Scaea waren de vier dochters van Danaus 1 bij Europa 1.

Belus 1 Anchinoe - -
Danaus 1 Europa 1
Amymone, Automate, Agave 2, Scaea

Bij een vrouw uit Ethiopië, waar de naam niet bekend van is, kreeg Danaus 1 zeven dochters met de namen: Anaxibia 3, Dorium, Evippe 1, Mnestra, Nelo, Phartis en Pirene 1.

Belus 1 Anchinoe - -
Danaus 1 Vrouw uit Ethiopië
Anaxibia 3, Dorium, Evippe 1, Mnestra, Nelo, Phartis, Pirene 1

Ook Nimfen behoorden tot de veroveringen van Danaus 1 en deelde hij het bed met de twee Hamadryaden, Atlantia en Phoebe 3. Bij hen werd hij vader van tien dochters. Hun namen waren: Asteria 2, Cleopatra 2, Glauce 3, Gorge 2, Hippodamia 3, Hippodamia 4, Hippomedusa, Iphimedusa, Rhode 2 en Rhodia 1.

Belus 1 Anchinoe - -
Danaus 1 Atlantia en Phoebe 3
Asteria 2, Cleopatra 2, Glauce 3, Gorge 2, Hippodamia 3, Hippodamia 4, Hippomedusa, Iphimedusa, Rhode 2, Rhodia 1

Bij Herse 1 kreeg Danaus 1 twee dochters met de namen Adiante en Hippodice

Belus 1 Anchinoe - -
Danaus 1 Herse 1
Adiante, Hippodice

Bij Memphis 2 verwekte Danaus 1 drie dochters: Chrysippe, Clite 1 en Sthenele 1.

Belus 1 Anchinoe - -
Danaus 1 Memphis 2
Chrysippe, Clite 1, Sthenele 1

Pieria ontving van Danaus 1 zes dochters: Actaea 2, Adite, Dioxippe 1, Ocypete 2, Podarce en Pylarge.

Belus 1 Anchinoe - -
Danaus 1 Pieria
Actaea 2, Adite, Dioxippe 1, Ocypete 2, Podarce, Pylarge

Bij de Najade Nimf Polyxo 1 verwekte Danaus 1 echter de meeste kinderen en maakte haar tot moeder van twaalf dochters. Hun namen waren: Anthelia, Autonoe 2, Bryce, Cleodore, Cleopatra 3, Electra 2, Erato 3, Eurydice 3, Evippe 2, Glaucippe, Stygne en Theano 2.

Belus 1 Anchinoe - -
Danaus 1 Polyxo 1
Anthelia, Autonoe 2, Bryce, Cleodore, Cleopatra 3, Electra 2, Erato 3, Eurydice 3, Evippe 2, Glaucippe, Stygne, Theano 2.

Door de verschillende schrijvers van mythen worden nog vele andere namen genoemd welke dochters van Danaus 1 waren. Hun namen zijn: Acamantis, Amphicomone, Arcadia, Autodice, Chrysothemis 2, Cleo, Critomedia, Damone, Demophile, Eubule, Eupheme 1, Hecabe 2, Helice 1, Hero 2, Hesione 4, Hipparete, Hippothoe 5, Hyale 1, Isione, Itea, Midea 2, Myrmidone 1, Phila, Philomela 4, Polybe, Polydore, Polyxena 2, Scylla 3, Themistagora, en Trite,

Belus 1 Anchinoe - -
Danaus 1 Onbekende vrouwen
Acamantis, Amphicomone, Arcadia, Autodice, Chrysothemis 2, Cleo, Critomedia, Damone, Demophile, Eubule, Eupheme 1, Hecabe 2, Helice 1, Hero 2, Hesione 4, Hipparete, Hippothoe 5, Hyale 1, Isione, Itea, Midea 2, Myrmidone 1, Phila, Philomela 4, Polybe, Polydore, Polyxena 2, Scylla 3, Themistagora, Trite

Vlucht uit Libya

Maar de tweelingbroer van Danaus 1, Aegyptus 1, is uit op de totale macht over het rijk van hun vader en beraamt een complot om Danaus 1 en zijn dochters te doden. Danaus 1 doorzag echter het plan van zijn broer, en bouwt op advies van de godin Athene een groot schip waarop hij samen met zijn vijftig dochters het land uit vlucht. Dit was het eerste schip dat ooit door mensenhanden gebouwd was. Zo zwerft Danaus 1 over zee, zonder een vast doel voor ogen, en komt uiteindelijk op Rhodos terecht.

Rhodos

De bewoners van de stad Lindus ontvangen Danaus 1 en zijn dochters gastvrij nadat hij het verhaal van zijn ontsnapping heeft verteld. Als dank voor zijn veilige aankomst bouwt Danaus 1 op het eiland een tempel voor Athena en plaats daarin een standbeeld dat hij aan de godin wijdde. Danaus 1 verblijft enige tijd op het eiland maar kan er niet aarden en besluit, nadat drie van zijn dochters gestorven zijn, om door te zeilen naar een ander land.

Argos

Poseidon verleidt Amymone

Zo arriveert Danaus 1 uiteindelijk in Argos waar hij gastvrij wordt ontvangen door de heersende koning Gelanor die hem uitnodigt om in zijn land te blijven. Deze is zelfs zo gastvrij dat hij Danaus 1 zijn koninkrijk schenkt. Dit werd hem waarschijnlijk ingegeven omdat Poseidon in het land, vanwege een ruzie met Hera, alle bronnen had laten opdrogen. Daarop stuurt Danaus 1 al zijn dochters eropuit om water te zoeken. Deze gaan op pad en één van hen, Amymone, wordt tijdens die zoektocht ‘ontdekt’ door Poseidon en verleidt het meisje. Als wederdienst voor haar bereidwillige medewerking laat Poseidon op die plek een bron ontspringen die sindsdien de ‘Bron van Lerna’ genoemd werd. Zo wordt het land weer vruchtbaar, zijn de bewoners Danaus 1 zeer dankbaar, en noemt Danaus 1 de inwoners sindsdien Danaërs.

Zoons van Aegyptus 1

Aegyptus 1, toen hij er achter kwam dat Danaus 1 was ontsnapt, zond zijn vijftig zoons achter zijn broer aan, en gebood hen om Danaus 1 te doden of anders niet terug te keren. Toen zij Argos bereikten begonnen de broers, indachtig het bevel van Aegyptus 1, hun oom aan te vallen. Danaus 1, die begreep dat hij geen schijn van kans had tegen de vijftig mannen verzon daarop een list om zijn neven uit te schakelen. Hij beloofde aan de broers om hen elk één van zijn dochters als vrouw te schenken als zij de vijandelijkheden zouden staken. De mannen stemmen toe waarna de vijandelijkheden worden gestaakt, en begonnen werd met de voorbereidingen voor vijftig huwelijken.

Nachtelijke moorden

Om de zoons van Aegyptus 1 een rad voor ogen te draaien organiseert Danaus 1 Spelen om de bruiloften te vieren waar ook zangwedstrijden werden gehouden. Deze liederen zouden later bekend komen te staan als de Hymenaeus (Trouwhymnen). Maar aan elk van zijn dochters geeft Danaus 1 een dolk met de opdracht om hun kersverse echtgenoten tijdens de huwelijksnacht, nadat ze in slaap waren gevallen, te doden. De meisjes beloven hun vader te gehoorzamen en er wordt een grootste bruiloft gevierd. Tijdens de huwelijksnacht voldoen de Danaiden aan het verzoek van hun vader en doden allen hun man, uitgezonderd Hypermnestra 2 die Lynceus 2 spaarde omdat hij haar maagdelijkheid had gerespecteerd. Als Danaus 1 dit de volgende ochtend ontdekt wordt hij woedend op Hypermnestra 2 en sleept haar aan haar haren naar de gevangenis waar hij het meisje opsluit. De andere dochters begraven de dode lichamen, gescheiden van hun hoofden, in de buurt van de stad.

Dood van Danaus 1

Zo vangt Danaus 1 zijn heerschappij over Argos aan en heerst er weer rust in het land dat opbloeit vanwege de bronnen van Lerna. In opdracht van Zeus reinigen Athena en Hermes later Danaus 1 en zijn dochters van hun bloedschuld en laat Danaus 1 ook zijn dochter Hypermnestra 2 vrij. Bovendien geeft hij haar toestemming om te trouwen met Lynceus 2 die bij haar de zoon Abas 3 verwekt. De andere dochters schenkt Danaus 1 tijdens Sportwedstrijden weg aan de winnaars en wordt zo de stamvader van de Danaërs. Hij verbiedt de winnaars wel om opnieuw aan een wedstrijd deel te nemen om te voorkomen dat zij twee van zijn dochters als vrouw zouden krijgen. Uiteindelijk sterft Danaus 1 van ouderdom en volgt Lynceus 2 hem op als koning over Argos.

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz