Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Deipyle

Deipyle is de dochter van koning Adrastus 1 uit Argos en zijn vrouw Amphithea 1. Ze heeft twee zussen, Argia 1 en Aegialia, en de halfbroers, Cyanippus 1 en Aegialeus 1. Deze laatste twee had haar vader bij andere vrouwen verwekt. Argia 1 en Deipyle, die al enkele jaren de huwbare leeftijd zijn gepasseerd, en een jaar in leeftijd verschillen, zijn nog steeds ongetrouwd. Dit werd veroorzaakt door een orakel dat hun vader had gekregen van de god Apollo. Volgens dit orakel zou hij zijn dochters ten huwelijk schenken aan een borstelig zwijn en een geelbruine leeuw. Adrastus 1 en zijn ziener Amphiaraus begrijpen niets van dit orakel, terwijl de meisjes alleen al bij het vooruitzicht huiveren. Maar gehoorzaam aan hun vader schikken zij zich in hun lot en wachten in angst de toekomst af.

Aankomst Tydeus en Polynices

Op een nacht worden Argia 1 en Deipyle door hun vader uit bed geroepen en moeten naar de ontvangstkamer komen. Snel gehoorzamen ze aan zijn bevel, kleden zich op hun mooist en doffen hun gezichten op, waarna ze naar hun vader gaan. Die heeft twee gasten op bezoek waarop de twee meisjes hen nieuwsgierig en steels van opzij aankijken. Van schrik schiet er bij hen een blos over de wangen en worden lijkbleek. Want de een draagt een mantel van een leeuwenhuid terwijl de ander die van een everzwijn om zijn schouders heeft hangen. Bang kijken ze naar hun vader die hen opdracht geeft om een maaltijd gereed te maken voor zijn gasten, Polynices en Tydeus, en die aan hen op te dienen. Als ze hiermee klaar zijn stuurt Adrastus 1 Argia 1 en Deipyle weer terug naar hun kamer.

Beslissing Adrastus 1

Smekende Deipyle

De volgende dag krijgen de zussen van hun vader te horen dat ze gaan trouwen. Gisteravond was het orakel van Apollo Adrastus 1 duidelijk geworden toen de twee mannen, gekleed als everzwijn en leeuw, in zijn huis arriveerden. Het zijn twee mannen van koninklijke afkomst die door problemen hun vaderland moesten verlaten. Argia 1 zou ten huwelijk gegeven worden aan Polynices en Deipyle aan Tydeus. Tegen Argia 1 zegt Adrastus 1 tevens dat hij haar toekomstige man heeft beloofd te helpen weer aan de macht te komen in Thebe, waar hij vandaan kwam.

Bruiloft

Toen het nieuws over de dubbele bruiloft zich door het land verspreidde kwamen van alle windstreken de gasten naar Argos. Op de trouwdag verdringen zich vele vrouwelijke gasten om Argia 1 en Deipyle en hernieuwen oude familiebanden. De ervaren vrouwen stellen hun angstige harten gerust en vertellen de meisjes wat zij moeten weten voor de eerste huwelijksnacht. Even later loopt het gezelschap de trappen op naar de bruiloftszaal als precies op dat moment een bronzen schild uit de nok van de tempel naar beneden valt en met veel geraas op de grond klettert. Iedereen schrikt en ziet dit als een slecht voorteken. Maar de plechtigheid gaat ondanks dit slechte voorteken verder. In pracht en majesteit, door uiterlijk en kleding, staat Deipyle voor het altaar en wordt even later in de echt verbonden met Tydeus.

Gezant naar Thebe

De eerste maanden van hun huwelijk is Deipyle gelukkig en wordt ze zwanger. Maar dan komt Tydeus met het bericht dat hij als afgezant van Polynices naar Thebe gaat om in het conflict met diens broer Eteocles 1 te bemiddelen. Deipyle is diep ongelukkig en smeekt Tydeus met vele tranen om niet te gaan en bij haar thuis te blijven om de geboorte van hun kind mee te maken. Maar uiteindelijk stemt ze in met zijn vertrek nadat ze de verzekering heeft gekregen dat iedere gezant altijd veilig terugkeert. Enkele weken later keert Tydeus inderdaad terug van zijn missie, meer dood dan levend, en brengt verslag uit van de gebeurtenissen in Thebe. Hij vertelt hoe onheus hij is behandeld in Thebe en daarna, tijdens de reis naar huis, was overvallen vanuit een hinderlaag. Met veel geluk en kracht wist hij te ontsnappen maar liep daarbij vele wonden op.

Vertrek naar Thebe

Door de laffe behandeling van Tydeus, en de wens van Polynices om terug te keren naar Thebe, brengt Adrastus 1 kort daarna een groot leger op de been. Samen met Tydeus, Polynices en nog vier andere aanvoerders, voert Adrastus 1 het leger aan en vertrekt naar Thebe om, indien nodig met geweld, de aanspraak op de troon van Polynices veilig te stellen. De hoogzwangere Deipyle is ontroostbaar als zij haar man voor de tweede keer ziet vertrekken en weet in haar hart dat ze hem nooit meer levend zal zien. Kort na dit afscheid bevalt Deipyle van een zoon die ze Diomedes 1 noemt.

Bericht uit Thebe

Smekende Deipyle

Enkele maanden later krijgen Deipyle en Argia 1 bericht dat hun echtgenoten gesneuveld zijn voor de muren van Thebe. Maar tot overmaat van ramp krijgen ze ook te horen dat hun lichamen nog steeds op het slagveld liggen en niet begraven mogen worden in opdracht van koning Creon 1. De twee zussen jammeren eindeloos over hun verloren mannen, trekken hun haren uit het hoofd en slaan hun borsten bont en blauw terwijl ze om hun geliefden rouwen. Uiteindelijk besluiten de vrouwen van alle gestorven aanvoerders om naar Thebe te trekken en Creon 1 te smeken de lichamen van hun echtgenoten te begraven. Onderweg komen zij de gewonde Ornytus 3 tegen die aan het bloedbad voor Thebe was ontkomen en hen waarschuwt om niet naar Thebe te gaan om de weerbarstige Creon 1 te weerstaan. ‘Hij zal jullie eerder doden dan toestemmen om de doden te begraven. Vlucht nu het nog kan’, eindigt hij zijn verhaal.

Naar Thebe

Na het bericht van Ornytus 3 weten de zeven vrouwen niet goed wat zij nu moeten doen. De één wil doorgaan met hun tocht, een ander stelt voor om terug te keren, terwijl een derde voorstelt om naar Athene te gaan en koning Theseus om hulp te vragen. Uiteindelijk besluit het gezelschap naar Theseus te gaan. Maar ze zijn nog geen halve dag verder als Deipyle ineens ontdekt dat Argia 1 is verdwenen. Die had zich, zonder dat de vrouwen het merkten, afgezonderd van de groep en was alleen op weg gegaan naar Thebe. Opnieuw barst Deipyle in tranen uit maar besluit om toch bij de groep te blijven.

Theseus

Uiteindelijk komen de zes vrouwen in Athene aan en smeken koning Theseus om hen te helpen bij hun poging de lichamen van hun overleden mannen te begraven. Theseus is hevig verontwaardigd als hij hoort dat Creon 1 de lichamen niet wil begraven en gaat met een leger op weg naar Thebe. Hij weet zijn doel te bereiken en na enige schermutselingen Creon 1 te bewegen om de vrouwen hun zin te geven. Zo kan Deipyle uiteindelijk haar man zijn laatste eer bewijzen en zich daarna volledig wijden aan de kleine Diomedes 1 om hem groot te brengen. Later zou deze zoon een voorname rol spelen in de Trojaanse Oorlog.

Stamboom:

Adrastus 1 Amphithea 1 Oeneus 1 Periboea 2 / Gorge 1
Deipyle Tydeus
Diomedes 1

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz