Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Deucalion 3

Deucalion 3 is een zoon van de slimme Titaan Prometheus en zijn vrouw, Pronoea of de Oceanide Hesione 3. Hij werd in Haemonia geboren waar hij trouwt met Pyrrha 1, de dochter van Epimetheus, de wat dommere broer van Prometheus. Op een gegeven moment krijgt Deucalion 3 van zijn vader Prometheus het advies om een schip te bouwen. Zeus is namelijk van plan een grote zondvloed te veroorzaken om de mensheid uit te roeien vanwege de vele misdaden die ze, vooral de zoons van Lycaon 3, plegen.

Zondvloed

Deucalion 3 doet wat zijn vader hem had opgedragen en bouwt een groot houten schip. Als ze ook de nodige voorraden aan boord hebben gebracht begint het dagenlang hevig te regenen. Het regent zo lang dat rivieren overstromen, de zeespiegel stijgt, en al het land onder water komt te staan waardoor de mensen verdrinken. Alleen Deucalion 3 en Pyrrha 1 overleven de zondvloed en drijven dagenlang rond op het eindeloze water terwijl het water uit de hemel blijft stromen.

Na negen dagen stopt de regen en begint het waterpeil te zakken. Dan blijft het schip op een hoge bergtop steken en stapt het tweetal aan land. Volgens de meest gangbare mythen was deze bergtop de Parnassus, maar ook de Etna wordt genoemd. Dankbaar voor hun redding roepen de twee de Goden aan en knielen eerbiedig voor de machtige Zeus om hem te bedanken voor hun redding. Het water bleef zakken en de wereld keerde terug. Maar toen Deucalion 3 die leegte zag zegt hij tegen Pyrrha 1: ‘Vrouw, we zijn de laatsten op aarde die nog leven. Ach, kon ik maar net als mijn vader nieuwe mensen maken uit klei.’ Beiden huilden in hun verdriet en besloten om de berg af te dalen en aan het orakel van Themis advies te vragen wat ze nu moeten doen.

Nieuwe mensen

Deucalion en Pyrrha

Bij de tempel aangekomen knielt het echtpaar eerbiedig neer en kussen huiverend de koele steen terwijl ze hun gebed uitspreken. ‘O Themis, zeg ons, als de Goden gevoelig zijn voor smekelingen, als hun woede daarvoor wil wijken, zeg ons hoe we dit verlies van de mensheid kunnen herstellen.’ Hun smeekbede treft Themis in haar hart en zij orakelt: ‘Ga heen, sluier het hoofd, knoop uw dichtgesnoerde mantels los, en werp de botten van uw grote moeder in uw voetspoor.’ Het tweetal is verbijsterd, begrijpen niets van het orakel, terwijl Pyrrha 1 weigert om de botten van haar moeder op te graven.

Maar dan begrijpt Deucalion 3 ineens wat het orakel bedoelde en zegt tegen Pyrrha 1: ‘Ach, we kunnen ons vergissen, maar orakels zijn nooit uit op kwaad. Die grote moeder is natuurlijk moeder Aarde, en de stenen op de grond zijn haar botten. Die moeten we in ons voetspoor werpen.Pyrrha 1 is wel ingenomen met deze uitleg waarna de twee zich sluieren, hun kleding losknopen, en een aantal stenen over hun rug werpen. Als ze achterom kijken zien ze tot hun stomme verbazing dat de stenen zacht worden en vorm beginnen te krijgen. Zo werd het orakel waarheid, ontstonden er nieuwe mannen en vrouwen (de Lelegiërs), en waren Deucalion 3 en Pyrrha 1 niet meer de enige mensen op aarde.

Kinderen

Deucalion 3 werd de eerste koning van deze nieuwe mensen en bouwde heiligdommen voor de eeuwige Goden om hen te bedanken voor de redding van de mensheid. Samen verwekken Deucalion 3 en Pyrrha 1 daarna zelf vijf kinderen waarvan drie dochters met de namen: Protogenia 1, Pandora 2 en Thyia, en twee zoons Amphictyon en Hellen 1. Deze laatste zoon zou de stamvader worden van de Hellenen terwijl alle nakomelingen van Deucalion 3, naar hem, Deucalionen genoemd werden. Na zijn dood werd Deucalion 3, vanwege zijn vroomheid, als het sterrenbeeld Waterman aan de hemel geplaatst.

Stamboom:

Prometheus Pronoea / Hesione 3 Epimetheus Pandora 1
Deucalion 3 Pyrrha 1
Amphictyon, Hellen 1, Pandora 2, Protogenia 1, Thyia

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz