Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Dione 1

Done, de titanide

Dione 1 is één van de vrouwelijke Titanen die kort na het ontstaan van de aarde werden geboren. In totaal waren er nog zes mannelijke en zeven vrouwelijke Titanen met de namen: Coeus 1, Crius, Cronus, Hyperion 1, Iapetus 1, Mnemosyne, Oceanus, Phoebe 1, Rhea, Tethys, Theia en Themis. Over hun ouders verschillende de meningen maar de meest gangbare is dat dit de Oergoden Uranus (hemel) en Gaea (aarde) waren. In een enkele mythe (van de schrijver Hyginus) worden ook andere namen genoemd zoals Aether en Gaea of een Cureet, van het eiland Kreta, en zijn vrouw Titaea, naar wie de Titanen vernoemd werden.

Taken

Elk van de Titanen stond, volgens de oude Grieken, voor de personificatie van een bepaald element in de natuur maar was ook een uitvinder van zaken die ten goede kwamen aan de eerste mensen op aarde, het Gouden Geslacht. De taken of het element waar Dione 1 verantwoordelijk voor was wordt in de mythen echter niet onthuld.

Castratie van Uranus

Omdat haar vader, Uranus, zijn eerste zes kinderen, de Hecatoncheires en de Cyclopen, in de Tartarus had opgesloten werd hun moeder, Gaea, steeds bozer. Ze stookt haar broers, de mannelijke Titanen, op om hun vader aan te vallen en uit de oppermacht te ontzetten en geeft aan Cronus een stalen sikkel om zijn vader te verminken. Cronus stemt in en het lukt hem om zijn vader te ontmannen en, samen met zijn andere broers, uit de macht te ontzetten. Hij wordt daarna door zijn broers aangewezen als nieuwe opperheerser over hemel en aarde. Dione 1 en haar zussen bemoeien zich niet met deze ruzie en houden zich afzijdig van de strijd om de macht.

Titanenstrijd

Ook tijdens de latere strijd van haar broers, de Titanen, met de kinderen van Cronus en Rhea, de latere Olympische goden, houdt Dione 1 zich afzijdig van dit geweld. Uiteindelijk moet ze toezien hoe haar broers door hun kinderen, onder aanvoering van Zeus, worden verslagen en in de Tartarus geworpen. Daar moeten zij eeuwig verder leven, vastgeketend achter een bronzen muur, in de schemerige duisternis terwijl zij worden bewaakt door de Hecatoncheires. Zeus wordt daarna, net als eerder zijn vader, door zijn broers aangewezen als nieuwe opperheerser over hemel en aarde.

Huwelijk en kinderen

Dione 1 ging na deze strijd op de Olympus wonen, waar oppergod Zeus al snel een oogje op de beeldschone godin laat vallen. Ze delen samen het bed en hier komt de liefdesgodin Aphrodite uit voort. De meest gangbare mythe voor de verwekking van Aphrodite is echter dat zij voortkwam uit het geslachtsdeel van Uranus, dat door diens zoon Cronus werd afgesneden en in zee geworpen, en een verbinding aanging met het schuim op het water. Korte tijd later helpt Dione 1 Leto bij haar bevalling op het los drijvende eiland Delos, nadat de jaloerse Hera ervoor gezorgd had dat Leto nergens op aarde kon bevallen.

Genezing Aphrodite

Dione 1 is dol op Aphrodite en helpt haar waar zij maar kan. Zo komt haar dochter, die door de Griekse held Diomedes 1 aan haar hand is verwond tijdens de Trojaanse Oorlog, naar haar moeder op de Olympus. Als Aphrodite voor haar op de knieën zinkt, neemt Dione 1 haar dochter in de armen en zegt vol liefde tegen Aphrodite terwijl ze haar haren streelt: ‘Lief kind, wie van de goden heeft je zo zinloos gewond?Aphrodite antwoordde dat het geen god was geweest maar de sterveling Diomedes 1. Dione 1 troost haar en legt uit dat in het verleden wel meer goden door stervelingen in het nauw zijn gebracht terwijl de goden onderling streden. ‘Verdraag het geduldig, mijn kind, en beheers je.’ Al sprekend tegen haar dochter strijkt Dione 1 met beide handen over de gewonde hand van Aphrodite die daardoor genas en de pijn verdween.

Stamboom:

Uranus / Aether / Cureet Gaea / Gaea / Titaea Cronus Rhea
Dione 1 Zeus
Aphrodite

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz