Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Electra 4

Electra 4 is de jongste dochter van koning Agamemnon en zijn vrouw Clytaemnestra uit Mycene in Argolis. Ze heeft een jongere broer Orestes 2 en drie oudere zussen met de namen Chrysothemis 1, Iphianassa 1 en Iphigenia die allen worden geboren voordat Agamemnon naar de Trojaanse Oorlog vertrekt.

Moord op Agamemnon

Als Agamemnon, na afloop van de oorlog, tien jaar later naar huis terugkeert, wordt hij uit wraak vermoordt door Clytaemnestra, geholpen door haar minnaar Aegisthus, omdat Agamemnon bij het vertrek naar Troje hun dochter Iphigenia had geofferd aan Artemis. De twee gaan daarna, ondanks de laaghartige moord, openlijk als man en vrouw samenwonen in het paleis. Omdat Electra 4 bang is dat de twee ook de kleine Orestes 2 zullen vermoorden, laat zij hem door een bediende in het geheim naar koning Strophius 2 in Phocis brengen die getrouwd was met Anaxibia 4, de zus van Agamemnon.

Verschoppeling

Aegisthus is woedend als hij de verdwijning van Orestes 2 ontdekt en verdenkt Electra 4 ervan dit gedaan te hebben. Zo ontstaat er een vijandige verhouding tussen Aegisthus en Electra 4 waardoor er constant ruzie heerst in het paleis. Omdat Electra 4 bovendien was uitgegroeid tot een ware schoonheid, waar vele prinselijke vrijers op af kwamen, werd Aegisthus steeds kwader. Hij is bang dat ze nakomelingen zal krijgen die de moord op Agamemnon willen wreken, en besluit haar te doden. Maar Clytaemnestra smeekt Aegisthus om het leven van haar dochter te sparen waarna die haar aan een arme boer uithuwelijkt.

Armoede

Vanwege de armoede van de boer moet Electra 4 als een slavin zwoegen om in het levensonderhoud te voorzien. Hoewel de boer gek is op Electra 4 raakt hij haar met geen hand aan en wordt het huwelijk nooit volledig genuttigd. Zo gaan de jaren ploeterend voorbij en groeit de wrok bij Electra 4 tegen Aegisthus en Clytaemnestra. Al haar hoop is erop gevestigd dat Orestes 2, als hij eenmaal volwassen is, zal terugkeren om wraak nemen op de moordenaars van haar vader. Ze rouwt regelmatig bij het graf van haar vader en smeekt daar de dood af over Clytaemnestra en Aegisthus.

Wrok

Electra bij de bron

Wanneer ze eens water aan het putten is bij de bron komen er twee vreemdelingen op Electra 4 af, waar ze mee in gesprek raakt. Die vertellen haar dat haar broer nog leeft en rondzwerft over de wereld, waarna Electra 4 opnieuw de hoop uitspreekt dat hij zal terugkeren naar Mycene om de moord op hun vader te wreken. Dan komt de boer eraan die het tweetal, ondanks zijn armoede, uitnodigt in zijn huis om een maaltijd te gebruiken en de nacht door te brengen. Even later komt ook haar zus Chrysothemis 1 aanlopen die zegt dat zij van Clytaemnestra op het graf van Agamemnon moet gaan offeren, vanwege een nare droom die hun moeder heeft gehad. Electra 4 zegt dat ze moet weigeren, en krijgt hier ruzie over met haar zus, waarna Chrysothemis 1 naar het graf vertrekt.

Terugkeer Orestes 2

De volgende ochtend komt de oude bediende, die Orestes 2 ooit had weggebracht, naar de boerderij om een bezoek te brengen aan Electra 4. Bij binnenkomst herkent hij één van de vreemdelingen onmiddellijk als Orestes 2 vanwege de oude verwonding aan zijn ogen. Zodra Electra 4 het hoort is ze dol van blijdschap en valt haar broer in de armen. Dan vertelt Orestes 2 al zijn belevenissen en hoe hij van Apollo opdracht heeft gekregen om de moordenaars van zijn vader te wreken. De andere vreemdeling blijkt Pylades te zijn, de vriend van Orestes 2 die hem bij zijn opdracht helpt. Gedrieën beramen ze daarop een plan om Clytaemnestra en Aegisthus om het leven te brengen.

Wraak

De bediende wordt naar Clytaemnestra gestuurd om te vertellen dat Electra 4 een kind heeft gebaard om haar zo naar de boerderij te lokken. Als Clytaemnestra, die graag haar kleinkind wil zien, aankomt wordt zij onmiddellijk vermoord door Orestes 2 en Electra 4, die hem hielp het mes vast te houden dat hij in het hart van haar moeder stak. Daarna gaan Orestes 2 en Pylades naar de wijngaard waar Aegisthus aan het offeren is. Deze heeft niets in de gaten, laat de twee vreemdelingen deelnemen aan het offer, en wordt daarna ook om het leven gebracht.

Waanzin Orestes 2

De vreugde is echter van korte duur want Orestes 2 wordt, vanwege de moedermoord, door de Erinyen met waanzin wordt geslagen. Vijf dagen lang waakt Electra 4 bij het bed van haar broer terwijl de waanzin door zijn lijf giert. Dan komt Helena, de vrouw van haar oom Menelaus, op bezoek die Electra 4 vraagt om een offer te brengen op het graf van haar zus Clytaemnestra. Uiteraard weigert Electra 4 dit te doen, waarna Helena vertrekt om het offer zelf te gaan brengen. Even later ontwaakt Orestes 2 en heeft hij een korte periode van helderheid. Broer en zus praten verdrietig over alle gebeurtenissen en besluit Orestes 2 dat hij de moord wil voorleggen aan de volksraad van Mycene.

Huwelijk

De volgende dag keert Orestes 2 terug met het bericht dat de volksraad hem ter dood heeft veroordeeld. Dan besluiten de twee om zelfmoord te plegen, maar worden weerhouden door Pylades die Orestes 2 herinnerde aan het bevel van Apollo. Vervolgens beramen ze een plan om Helena te doden, en haar dochter Hermione 1 te gijzelen, om de wraak van Menelaus af te wenden. Dan grijpt Apollo in en geeft Orestes 2 opdracht om naar de Areopagus in Athene te gaan, en daar voor de rechtbank van de Goden te verschijnen. Apollo geeft Orestes 2 bovendien opdracht om Electra 4 als vrouw aan zijn vriend Pylades te geven. Zo trouwt Electra 4 met de vriend van Orestes 2, kreeg het leven eindelijk weer zin, en werd ze bij hem moeder van twee kinderen.

Stamboom:

Agamemnon Clytaemnestra - -
Electra 4 Een arme boer
-

Agamemnon Clytaemnestra Strophius 2 Anaxibia 4
Electra 4 Pylades
2 Zoons

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz