Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Epaphus 1 - Munantius

Epahus, de zoon van Io

Epaphus 1, die soms ook Munantius wordt genoemd, is de zoon van oppergod Zeus die deze verwekt bij maagdelijke Io, dochter van Riviergod Inachus 1 in Argolis. Vanwege de jaloerse Hera wordt Zeus gedwongen om Io in een koe veranderen, en zwerft zij in die gedaante door heel de wereld voordat ze kan bevallen. Uiteindelijk komt de koe in Egypte terecht waar Zeus haar weer in haar oude gedaante verandert, en Io bevalt van haar zoon Epaphus 1. Zijn naam betekent streling, aanraking of handoplegging naar de hand van Zeus die de maagdelijke borsten van Io beroerde.

Kort nadat Epaphus 1 geboren is laten de Cureten 1, in opdracht van de jaloerse Hera, hem verdwijnen en komt Epaphus 1 terecht in Syrië aan het hof van koning Byblos. Die neemt de jongen in zijn huis op en brengt hem groot. Maar Io, die dol is op haar zoon, weet hem na lang zoeken te vinden en brengt Epaphus 1 terug naar Egypte, waar ze zelf in het huwelijk treedt met koning Telegonus 1. In die periode zegt Epaphus 1 tegen Phaethon 1 dat hij geen zoon van Helius is. Deze opmerking leidt er uiteindelijk toe dat Phaethon 1 een rit maakt in de zonnewagen van Helius en de aarde bijna vernietigde.

Na de dood van zijn pleegvader Telegonus 1 wordt Epaphus 1 koning van Egypte en trouwt met Memphis 1, de dochter van Riviergod Nilus. Bij haar wordt Epaphus 1 vader van de twee dochters Libya 1 en Lysianassa 3. In plaats van Memphis 1 wordt ook Cassiopea 3 als de vrouw van Epaphus 1 genoemd. En volgens weer een andere mythe baarde aardgodin Gaea aan Epaphus 1 de dochter Libya 1 die de stammoeder van de Libyers zou worden.

Van zijn vader Zeus krijgt Epaphus 1 opdracht om de steden in Egypte te ommuren. De eerste stad die hij zo bouwde noemde Epaphus 1, naar zijn vrouw, Memphis 3. Daarna ommuurde Epaphus 1 nog vele andere steden en noemde het land, naar zijn dochter, Libya 2. Zo werd het rijk van Epaphus 1 steeds groter en heerste hij over vele rassen en volken in Noord-Afrika. Maar Hera was Io en Zeus niet vergeten, en toen zij merkte hoe groot de macht van Epaphus 1 was zorgde ze ervoor dat hij tijdens de jacht om het leven kwam.

Stamboom:

Zeus Io Nilus / - / Chaos - / - / Chaos
Epaphus 1 Memphis 1 / Cassiopea 3 / Gaea
Libya 1, Lysianassa 3

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz