Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Erechtheus

Erechtheus is de zoon van Pandion 3, de koning van Athene, en de Nimf Zeuxippe 1. Hij heeft een broer Butes 2, en een zus Philomela 1. In een enkele mythe wordt ook Procris 1 als zijn zus genoemd maar in de meeste mythen is zij geen zus maar een dochter van Erechtheus.

Koning Athene

Omdat Pandion 3 stierf voordat hij een hoge leeftijd bereikte, erft Erechtheus op jonge leeftijd van zijn vader het koningschap over Athene. In die periode ontwikkelt hij zich in zowel rechtspraak als met de wapens tot een gezaghebbende koning. Erechtheus trouwt met Praxithea 4 en wordt bij haar vader van twaalf kinderen. Als zoons worden de namen Cecrops 2, Eupalamus, Metion 1, Orneus 2, Pandorus 1, Sicyon 1 en Thespius genoemd, hoewel er enkele hiervan ook als zoons van Metion 1 worden beschreven. Als dochters van Erechtheus worden genoemd: Chthonia, Creusa 1, Merope 8, Orithyia 1 en Procris 1, die qua schoonheid niet voor elkaar onderdoen.

Familiezaken

De schaking van Orithyia door Boreas

Volgens traditie worden de kinderen uit het geslacht van Erichthonius 2 grootgebracht terwijl er slangen in hun wiegen liggen. Bovendien zijn de dochters zijn gek op elkaar en beloven onderling, als Creusa 1 nog een baby is, om zelfmoord te plegen als een van hen de dood zou ontmoeten. Ondanks het feit dat Erechtheus een rechtschapen man is, staat hij op een gegeven moment in vuur en vlam voor zijn dochter Procris 1. Hij deelt het bed met haar en wordt negen maanden later de zoon Aglaurus 3 geboren. Maar ook de goden vallen voor de schoonheid van de meisjes en komt windgod Boreas 1 om de hand van Orithyia 1 vragen. Erechtheus vindt hem echter te min voor zijn dochter en weigert, waarna Boreas 1 Orithyia 1 schaakt.

Oorlog met Eleusis

Jaren later ontstaat er een oorlog met de bewoners van Eleusis. Ze vallen Athene aan en slaan een beleg om de stad, geholpen door Eumolpus 1, een zoon van Poseidon, die, mede op verzoek van Boreas 1, met een groot leger uit Thracië kwam. Als Erechtheus die grote legermacht voor zijn muren ziet vraagt hij aan het orakel hoe hij de overwinning kan behalen. De god antwoordde dat Athene zal overwinnen als Erechtheus een van zijn dochters op het altaar slacht.

In navolging van het orakel doodt Erechtheus daarop zijn dochter Chthonia op het altaar, en gaat dan de strijd aan met de Eleusiërs en Eumolpus 1. Tijdens de strijd weet Erechtheus Eumolpus 1 en zijn belangrijkste generaal ,diens zoon Ismarus 2 (Immaradus) te doden en behaalt een klinkende overwinning. Dan eist Poseidon bij Zeus dat al de dochters van Erechtheus geofferd zullen worden, zodat Erechtheus zich niet zal verheugen over de dood van zijn zoon Eumolpus 1. Veel moeite hoeft Zeus niet te doen want de meisjes, na de slachting van Chthonia, houden zich aan hun eed en plegen allen zelfmoord door van de Acropolis af te springen. Op verzoek van Poseidon wordt Erechtheus bovendien door Zeus gedood met een van zijn bliksems en werd Cecrops 2 koning van Athene.

Stamboom:

Pandion 3 Zeuxippe 1 Phrasimus Diogenia
Erechtheus Praxithea 4
Cecrops 2, Chthonia, Creusa 1, Eupalamus, Merope 8, Metion 1, Orithyia 1, Orneus 2, Pandorus 1, Procris 1, Sicyon 1, Thespius

Pandion 3 Zeuxippe 1 Erechtheus Praxithea 4
Erechtheus Procris 1
Aglaurus 3

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz