Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Eris - Tweedracht - Dicord - Discordia

De onstuimige Eris is een dochter van de godin Nyx die zij, samen met vele andere kwaden zoals Bedrog zonder tussenkomst van een mannelijke god het leven schenkt. Volgens Homerus was Eris echter een dochter van Zeus en Hera. Net als haar moeder zet Eris, zonder tussenkomst van een mannelijke god, allerlei kinderen met kwalijke eigenschappen op de wereld. Zo baart Eris de kinderen: Zwoegen, Veldslag, Twist, Vergeten, Vergeetachtigheid, Smart, Moord, Doodslag, Leugen, Praatjes, Geschil, Strijd, Honger, Wetteloosheid en Onheil.

Godin Tweedracht

Eris is de godin van de Tweedracht die door de oude Romeinen Discord, of Discordia, werd genoemd, en zaait waar zij maar kan onenigheid. Is er eenmaal ruzie dan stookt zij het vuurtje zo ver mogelijk op, en is pas tevreden als de mensen ongelukkig worden en hun harten breken. Ze onderneemt allerlei pogingen om oorlogen te ontketenen en laat die dan vervolgens zo lang mogelijk voortduren. Tijdens deze oorlogen is ze zelf op het slagveld aanwezig, met op haar hoofd een gepluimde helm, om de mensen aan te vuren om zo lang mogelijk door te gaan met de strijd

Bruiloft van Peleus en Thetis

De appel van Eris

Het bekendste verhaal over Eris is de bruiloft van Peleus en Thetis. Zeus had alle Goden uitgenodigd voor deze bruiloft, behalve Eris, omdat hij er een vrolijk feest van wilde maken zonder onenigheid. Overmand door pijn en jaloezie zoekt Eris thuis vervolgens naar een manier om de feestmaaltijd te verstoren. Daarbij sprong ze vaak op van haar stoel, die bezet was met edelstenen, om daarna direct weer te gaan zitten. Soms sloeg ze van woede op de boezem van de aarde en spaarde daarbij de rotsen niet. Ze zou graag de grendels van de duistere diepten verwijderen om de Titanen in de Onderwereld te wekken en de hemel vernietigen, de zetel van Zeus, en met zijn brullende bliksemschichten zwaaien. Uiteindelijk denkt ze aan de gouden appels van de Hesperiden en bedacht een snood plan dat verstrekkende gevolgen zou hebben voor de Goden en mensen.

De appel

Eris haalt bij de Hesperiden een appel en gaat daarmee naar de bruiloft. Toen ze niet werd toegelaten tot het banket was ze zwaar beledigd en gooit woedend gooit de gouden appel tussen de gasten, met het opschrift “Voor de mooiste”. De appel rolt over de grond tot aan de plek waar Athena, Hera en Aphrodite zitten. Hermes raapt hem op en las luid de tekst voor die erop geschreven stond. Daarop eisen alle drie de godinnen de vrucht op, en ontstaat er een verwoede twist tussen de godinnen over wie de mooiste godin is. Zeus haalt de drie uit elkaar, maar kan geen uitspraak doen omdat hij dan met twee van de drie ruzie krijgt. Uiteindelijk stuurt Zeus het drietal met Hermes mee, naar de berg Ida om daar een uitspraak te vragen aan Alexander (Paris) over het probleem. Deze uitspraak zou de aanleiding worden tot de tien jaar durende Trojaanse oorlog.

Oorlogen

Tijdens deze Oorlog is Eris vaak op het slagveld te vinden, menigmaal in de buurt van Ares 1, om de harten van de Grieken en Trojanen met een onweerhoudbare woede te vullen. Maar ook Zeus maakt wel eens gebruik van haar diensten. Zo wordt ze door hem naar het Griekse scheepskamp gestuurd om op het schip van Odysseus haar verschrikkelijk strijdkreet te slaken. Hierdoor werd elk hart van de Grieken bezield om door te strijden tot het uiterste. Maar ook aan de zijde van de Trojanen doet ze haar werk en stookt hen op tot grote strijdlust. Zo stookt Eris menige held op om door te vechten tot het uiterste, maar moet dat vaak met de dood bekopen.

Stamboom:

- / Zeus Nyx / Hera - -
Eris -
Doodslag, Geschil, Honger, Leugen, Moord, Onheil, Praatjes, Smart, Veldslag, Strijd, Twist, Vergeetachtigheid, Vergeten, Wetteloosheid, Zwoegen

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz