Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Eros - Amor - Cupido - Liefde

Eros, de god van de allesoverheersende liefde

Over het ontstaan van Eros bestaan er vele varianten in de Griekse mythologie. Volgens de schrijver Hesiodus ontstond hij uit Chaos, samen met de Oergoden Gaea, Tartarus 1, Erebus en Nyx. Statius, in zijn Verhaal van Thebe, meent dat Eros een zoon van Ares 1 (en Aphrodite), was terwijl de tragedieschrijver Euripides en Clement in zijn Erkenningen menen dat Eros de zoon is van Zeus en Aphrodite. En Nonnus noemt, in zijn Dionysiaca, de vuurgod Hephaistus als vader van Eros.

Kortom vele mannelijke Goden eisen de eer op om de vader van Eros genoemd te worden. De meeste schrijvers zijn het echter wel eens over de moeder. In bijna alle mythen wordt Aphrodite, naast Chaos, genoemd als degene die hem het levenslicht schonk. Ovidius, in zijn boek Kalender schenkt hem bovendien nog een tweelingbroer Anteros. In het Latijns wordt Eros, door de oude Romeinen, meestal beschreven als Cupido of Amor.

Alles overheersende liefde

Eros stond volgens de oude Grieken voor vele vormen van Liefde. Hij was de natuurkracht die de Goden, mensen en natuur samenbracht en zo voor nageslacht zorgde. Eros was de oorzaak van dingen of het verlangen, dat in alles en iedereen aanwezig was, waardoor nageslacht werd gewaarborgd, en verrukking schiep. Geen mens of god kon zijn kracht weerstaan en was ondergeschikt aan de driften die Eros veroorzaakte. Hij was de mooiste van alle Goden die de geesten van mensen en Goden tot slaaf maakte en ze daarbij van alle verstand beroofde, maar tegelijk zoete vreugde en tederheid bracht.

Eros stortte zich ’s nachts op het stomme vee en de natuur, zwierf over zee, langs holen in de wildernis en bezocht bergwelpen, zeedieren, alles wat de aarde voedt en de zon verwarmde. Hij ging langs de huizen van mensen en Goden en liet de harten van maagdelijke meisjes en jongens sneller kloppen. Eros bracht tranen van verlangen in de ogen, genot in de harten, en sleurde onschuldige zielen mee op het pad van de liefde. Wie tegen hem in het strijdperk trad had bij voorbaat verloren en speelde een verloren wedstrijd. Ook de Goden waren uiterst gevoelig voor zijn invloed en raakten verstrikt in de netten van deze geslepen en sluwe onderwijzer. Eros was dan ook de dictator en sleutelbewaarder van de liefde op aarde.

Uiterlijk van Eros

Over het uiterlijk van Eros heeft de schrijver Moschus ons een prachtige beschrijving nagelaten: Het is een opmerkelijke jongen van ongeveer twintig jaar oud. Zijn huidskleur is niet blank maar heeft meer de kleur van vuur. Zijn ogen zijn verslindend en mooi om te zien maar hij heeft een ziekelijk karakter. Eros meent niet wat hij zegt met zijn honingzoete stem, hij heeft een hart van steen, vertelt voortdurend verhaaltjes, en is een leugenaar. Het is een sluwe snotaap die wrede spelletjes speelt, heeft een volle bos haar, een hoog voorhoofd, en kleine babyhandjes die ver kunnen schieten, ja, zelfs tot ver over de Acheron in de rijken van Hades.

Hij is geheel naakt, maar zijn geest is goed afgeschermd. Hij heeft vleugels als een vogel en vliegt van de een naar de ander, zowel mannen als vrouwen, en strijkt neer op hun harten. Hij heeft een kleine boog met daarop een pijl. Het is een kleine pijl maar met een bereik tot in de hemel. Op zijn rug draagt hij een kleine gouden pijlenkoker waar slimme pijlen inzitten waarmee hij mij menigeen verwond heeft. En hoewel deze uitrusting wreed is, heeft hij iets nog wreders, zijn fakkel. Deze geeft niet veel licht, maar kan zelfs de zon in vuur en vlam zetten.

Als iemand hem ziet huilen, wees dan voorzichtig opdat je niet wordt bedrogen. Als hij lacht, laat hem dan lekker doorgaan. Maar als hij je probeert te kussen, vlucht dan, want zijn kussen zijn gevaarlijk en zijn lippen vergif. En als hij zegt: ‘Hier, pak deze spullen, dan zal ik je in mijn armen nemen,’ raak dan deze ondeugende geschenken niet aan, want ze zijn in vuur gedrenkt.’ Aldus Moschus.

Andere schrijvers geven hem gouden lokken en is hij in het bezit van twee pijlen. De één gericht op groot geluk, de ander op vernietiging. Met zijn bontgekleurde vleugels zweeft hij over aarde en zee en betovert daarmee alles dat op aarde leeft.

Eros en Zeus

Eros en Zeus

Vooral oppergod Zeus mag zich verheugen in de warme belangstelling van de kleine Eros. Voor hem bezat hij een speciale, goddelijke, pijlenkoker die bewaard werd in de oorspronkelijke Chaos. Hierin zaten twaalf pijlen die speciaal voor Zeus waren bedoeld. Op elk van deze pijlen stond in nauwkeurige letters een vonnis gegraveerd voor de oppergod: ‘De eerste brengt Zeus naar de in een koe veranderde Io.’ ‘De tweede zal Europa 2 vereren met de ontvoering door een moedige stier 1.’ De derde brengt de heer van de Olympus naar de bruiloft van Pluto 2.’ ‘De vierde zal een gouden bedgenoot naar Danae roepen.’ ‘De vijfde zal Semele een vurige bruiloft bezorgen.’ ‘De zesde zal de koning van de hemel als een Adelaar naar Aegina 1 brengen.’ ‘De zevende vergezelt Antiope 2 naar een zogenaamde Satyr.’ ‘De achtste zal een met hersens gezegende zwaan naar de naakte Leda brengen.’ ‘De negende wordt gegeven als edele hengst aan Dia.’ ‘De tiende wordt geschonken voor drie vollemaansnachten van geluk aan de bedgenoot van Alcmene.’ ‘De elfde moet de bruiloft van Laodamia 1 regelen.’ en ‘De twaalfde trekt haar driemaal omsingelde echtgenoot naar Olympia.’ Al deze pijlen schiet Eros op Zeus af en, of hij nu wil of niet, moet Zeus gehoorzamen aan de wens van de kleine liefdesgod om verliefd te worden op een stervelinge.

Zo treft de kleine liefdesgod hem met zijn eerste pijl wanneer Zeus het mooie meisje Europa 2 op de kust van Azië ziet spelen met haar vriendinnen. Direct in vuur en vlam voor het meisje, en uit angst om ontdekt te worden door zijn vrouw Hera, verandert Zeus zijn gedaante in een koe. Dan benadert Europa 2 het prachtige beest en, eveneens door liefde aangestoken, klimt op de rug van het dier. Snel stapt Zeus, met zijn stierengedaante, de zee in en zwemt weg. Eros jaagt het dier op door hem met zijn gouden gordel in de nek te slaan, en zijn boog als prikstok te gebruiken totdat Zeus de kust van Kreta heeft bereikt. Daar brengt Zeus een amoureuze periode met Europa 2 door en verwekt drie kinderen.

Eros blijft een poosje in de buurt van Zeus hangen en maakt zo diens strijd met het monster Typhon van dichtbij mee. Nadat het monster de bliksems van Zeus had gestolen, en even niet in de buurt is, komt het tweetal de zwervende Cadmus tegen die op zoek is naar zijn zus Europa 2. Zeus en Cadmus sluiten vriendschap en de laatste besluit om Zeus te helpen. Ze bedenken samen een ingenieus plan om Typhon te verslaan waarbij Cadmus wordt verkleedt als herder en zo een mooi deuntje op zijn herdersfluit moet spelen. Tegen Eros zegt Zeus: ‘Ook jij, Eros, hebt hierbij een taak. Span je boog en schiet één van je pijlen af op dat monster. Sla toe met jouw vuur en laat hem gek worden door die geestvervoerende melodie van Cadmus, net zoveel als ik in de gedaante van een stier 1 voor Europa 2 voelde. Als hij zo onder jouw betovering is heb ik de tijd om mijn bliksems terug te stelen. En met zijn nooit falende pijlen slaagt Eros opnieuw in zijn taak.

Zeus is boos

Nadat Zeus zo twaalf keer is beschoten door de speciale pijlen van Eros, wil de oppergod hem in de boeien slaan. Maar Eros smeekt om hem vrij te laten: ‘Laat me gaan Zeus. Ik ben maar een kind, hoewel onberekenbaar.Zeus moet lachen en zegt: ‘Een kind? Maar heb je er ooit aan gedacht dat je geboren bent vóór Iapetus 1? Jij slechte oude man! Alleen omdat je geen baard hebt, en geen witte haren, wil je jezelf door laten gaan voor een kind?’ Dan zegt Eros: ‘Nou en, welke geweldige overlast heeft deze oude man jou ooit berokkend, dat je mij in de ketenen wil slaan?’ Geamuseerd reageert Zeus: ‘Vraag je eigen geweten Eros, welke overlast, welke streken jij mij hebt geleverd! Satyr, stier 1, zwaan, Adelaar, gouden regen, dat alles ben ik geweest. En moet ik je daarvoor bedanken? Kun je er op de een of andere manier niet voor zorgen dat die vrouwen verliefd op me worden. Geen van hen was ondersteboven van mijn charmes. Nee, er moet altijd magie in het spel zijn. Mijn persoon moet altijd duidelijk buiten beeld blijven. Ze houden goed genoeg van de stier 1 of de zwaan. Maar wanneer zij mij in mijn ware gedaante hebben gezien, dan vrezen zij voor hun leven.

Ja natuurlijk’, antwoordde Eros. ‘Het zijn maar stervelingen, en het aanzien van Zeus is teveel voor hen.‘ Daarop zegt Zeus: ‘Maar waarom zijn Branchus 2 en Hyacinthus 1 dan zo gek op Apollo?’ Dan pareert de kleine liefdesgod Zeus: ‘Toch vluchtte Daphne 1 voor hem weg, in weerwil van zijn mooie haren en zijn gladde kin. Nu, zal ik je de manier vertellen hoe je de weg naar hun hart kunt veroveren? Houdt die Aegis van je rustig, en laat de bliksem thuis. Maak jezelf zo mooi mogelijk op, zet je haar in de krul en bindt het op met een klein lint. Neem een paarse mantel, met goud bespikkelde schoenen, en marcheer mee op de muziek van de fluit en de trommel. Kijk dan of je geen betere aanhang krijgt dan Dionysus 2, met al zijn Bacchanten’. ‘Poeh!’ zegt Zeus daarop, ‘Zo wil ik geen harten veroveren’. Dan lacht Eros en zegt: ‘O, in dat geval, wordt dan niet verliefd. Niets is eenvoudiger.’ Daarop besluit Zeus: ‘Dat denk ik ook, maar ik vind het heerlijk om verliefd te zijn, alleen houd ik niet van al die ophef er omheen. Dus denk er om, ik laat je gaan, maar onder dit voorbehoud.

Eros en Aphrodite

Eros en Aphrodite

Ondanks zijn drukke bezigheden met Zeus is Eros toch meestal in de buurt van zijn moeder Aphrodite te vinden. Zo zijn zij, volgens een bepaalde mythe, ook samen op het moment dat het monster Typhon verschijnt en alle Goden dreigt te vernietigen. Vlug werpen Aphrodite en haar zoon zich in de rivier, waar zij aan de oever zaten, en veranderen hun lichamen in vissen en ontsnapten zo aan het gevaar. Daarna gaat het normale leven weer zijn gang en voert Eros menigmaal een opdracht uit voor zijn moeder om Goden of stervelingen verliefd te laten worden op een ander.

Zo gebeurde het eens, toen Eros in de boomgaard van Zeus op de Olympus aan het bikkelen was met Ganymedes, Aphrodite kwam aangelopen. De wangen van Eros gloeiden met een rode kleur, terwijl de ander er mistroostig bij zat. Ganymedes had nog twee bikkels, maar verloor ook die en vertrok met lege handen. Daarop gaat Aphrodite voor haar zoon staan, pakt hem stevig bij zijn kin beet, en zegt: ‘Wat lach je toch, jij onuitsprekelijk verdriet? Heb je hem weer bedrogen en vals gewonnen, omdat hij het spel niet kent? Vooruit, bewijs me deze dienst, die ik je opdraag. Maar zonder morren, want dan geef ik je misschien een schitterend stuk speelgoed van Zeus, een mooie ronde bal! Zelfs uit Hephaistus’ handen krijg je nooit iets mooiers! De banden zijn van goud vervaardigd, dubbel voegwerk loopt rondom het geheel, de naden zijn onzichtbaar, want een lazuur getint spiraal bedekt ze. Wanneer je die de lucht in gooit en dan weer opvangt trekt hij, zoals een ster, een vuurspoor door de lucht! Dat geef ik jou, als jij de dochter van Aeetes, Medea 1 betovert met een pijlschot en tot liefde brengt voor Iason. Laat geen uitstel je tegenhouden, want dan wordt de beloning natuurlijk minder!

Medea 1

Die belofte was Eros zeer welkom, wierp onmiddellijk al zijn speelgoed weg, pakt met beide handen de schitterende japon van Aphrodite, en smeekt haar hem onmiddellijk die bal te geven. Lachend pakt Aphrodite het knaapje op en roept: ‘Jouw lieve hoofd en dat van mij roep ik aan om te getuigen. Heus, je krijgt straks die beloning, ik zal je niet bedriegen, wanneer jij de dochter van Aeetes, Medea 1, met je pijl doorboort.’ Daarop verzamelde Eros zijn bikkeloogst, telde alles heel precies, en wierp die in zijn moeders schitterende japon. Dan pakt hij de koker met pijlen, die bij een boom klaarstond, en zijn boog. Hij ging de boomgaard door en liep de hemelpoorten uit van de Olympus.

Onzichtbaar voor de mensen vliegt Eros op zijn vleugels naar Colchis in Klein-Azië, waar Medea 1 woonde, en gaat in het paleis bij de toegangsdeur van de zaal staan waar Iason met Aeetes in gesprek is en Medea 1 toekijkt. Hij spant zijn boog en pakt een ongebruikte pijl uit zijn pijlenkoker. Daarna gaat hij snel en onopgemerkt de drempel over en schiet het projectiel op Medea 1 af. De pijl treft het hart van het meisje en ze is direct sprakeloos, verbijsterd, wordt gloeiend heet en een diepe liefde welt in haar hart op voor Iason. Een verschrikkelijke liefdespijn berooft haar van haar verstand en ze denkt aan niets anders meer dan aan hem. Eros zelf vliegt schaterlachend weg, in de wetenschap dat zijn opdracht geslaagd is, en gaat naar zijn moeder om de beloning op te halen.

Eros en Apollo

Hoewel Eros over het algemeen een baldadig en onstuimig karakter bezat kon hij ook uit wraak handelen. Zo werd Apollo voor de eerste keer van zijn goddelijke leven verliefd op een stervelinge door toedoen van Eros. Want toen Apollo hem eens met zijn boog had zien oefenen riep hij tegen Eros: ‘Zeg, wat doe je daar, kwajongen? Zo’n vechtersboog! Die past toch beter bij mijn schouders. Hier, ik kan er feilloos dier en vijand mee verwonden. Ik heb onlangs nog een giftig slangenlijf van meters lang, Python, met meer dan duizend pijlen neergeschoten! Pak jij nu maar braaf je fakkeltje en stook je liefdesvuur waar je maar wilt, en meng je liever niet in mijn triomfen!’ De zoon van Aphrodite riep daarop terug: ‘Je schiet altijd raak Apollo, mij best, maar ik raak je net zo goed, en net als alle dieren voor Goden onderdoen, moet je nu buigen voor mijn macht!

Na deze woorden vloog hij met zijn vleugels door de lucht weg en landde schielijk op de donkere top van de Parnassus. Daar trok hij een tweetal pijlen uit zijn koker, elk verschillend van doel. De één dooft liefdesvuur, de ander wekt het op. De pijl die opwekt is van goud en schittert met zijn pijlpunt. De pijl die dooft is nogal stomp, de schacht loopt uit in lood. Die laatste schoot Eros nu op Daphne 1 af, terwijl de eerste Apollo’s hart raakte, tussen de ribben dringend. Hij was direct verliefd, maar zij wil van geen verliefdheid weten en ontvluchtte Apollo op alle mogelijke manieren en krijgt uiteindelijk toestemming van haar vader om de rest van haar leven maagd te blijven.

Aphrodite verliefd op Adonis

Ook zijn moeder Aphrodite is niet veilig voor de pijlen van haar zoon. Want op een keer, toen Eros met zijn boog bij Aphrodite op schoot sprong, raakte een pijl die uitstak onbedoeld haar borst. Pijnlijk gekwetst schoof de godin haar zoontje weg. De wond zat dieper dan zichtbaar was en betoverd door de schoonheid van een sterveling, vergeet ze alles wat haar dierbaar was. Adonis is nog hemelser! Ze wil hem voelen, naast hem zijn. Zo speelt Eros vele malen, vaak in opdracht van Aphrodite of Hera, een rol in de mythologie om mannen en vrouwen bijeen te brengen in allerlei soorten liefdesavonturen van serieuze liefde tot aan snelle relaties om de lust te bevredigen.

Eros en Psyche

Psyche ontdekt Eros

Eros zelf wordt ook eens hevig verliefd op een aards meisje, dat, onbedoeld, door zijn moeder veroorzaakt werd. Er leefden namelijk in een bepaald land een koning en een koningin die drie dochters hadden. De oudste twee zagen er matig uit, maar de jongste, Psyche, bezat zo’n overtreffende schoonheid dat men dacht dat zij een aardse Aphrodite was. Voor de oudste twee met hun matige uiterlijk kwam er snel een huwelijk, maar niemand waagde het om zijn liefde te verklaren aan iemand die er als een godin uitzag. En dus verzocht Aphrodite, aangetast in haar gevoel van waardigheid, Eros om de koppige Psyche zwaar te straffen.

Maar in zijn ijver om zijn moeder te wreken werd Eros verliefd op Psyche zodra hij een blik op haar wierp. De straf werd in feite omgedraaid, en het was alsof de trotse boogschutter doorboord was met een pijl van zichzelf. Door een streng orakel van Apollo, werd bevolen het meisje naar de top van een berg te brengen. Daar werd zij in een rouwstoet naar toe gedragen om een gevleugelde draak als echtgenoot te krijgen. Het meisje werd in een rijtuig over de berghellingen gevoerd en daar alleen achtergelaten. Vol moed dreef zij, zachtjes zwevend op de adem van Zephyrus 1, naar beneden en werd meegenomen naar een gouden huis. Daar, via stemmen van bedienden, werd haar de beschikking gegeven over dit geheimzinnige huis van haar man. Deze kwam ’s nachts bij haar, en de strijd van Aphrodite vond in het donker plaats. Maar zoals hij ’s avonds ongezien kwam, zo vertrok hij ook ongezien bij de dageraad. Zo had Psyche ze bedienden die alleen uit stemmen bestonden, macht die slechts uit wind bestond, nachtelijke liefde, en een onbekende echtgenoot.

Maar haar zusters kwamen om over haar dood te huilen, en smeekten met trieste stemmen op de top van de berg die zij hadden beklommen. Hoewel haar echtgenoot, die het licht schuwde, Psyche met bedreigingen verbood om naar haar zusters te kijken, sloeg zij het verbod van haar man in de wind vanwege de liefde voor haar eigen bloedverwanten. Zo werden haar bezorgde zussen, eveneens op de adem van Zephyrus 1, naar haar toe gedragen, en drongen er met hun giftige adviezen op aan dat Psyche moest proberen om het uiterlijk van haar echtgenoot te achterhalen. Zij gaf aan hun nieuwsgierigheid toe en liet alle voorzichtigheid varen. Haar zusters gelovend dat zij was getrouwd met een draak als echtgenoot. En bereid om hem als een wild beest te doden, stopte Psyche een scherp mes onder het kussen en verborg een lamp in de buurt van het bed. Toen haar man in een diepe slaap lag, bewapende zij zich met het wapen en stak de lamp aan die zij had verborgen bij haar bed. Toen ze Eros herkende, werd hij verbrandt door de akelige resultaten van haar liefde, en verschroeide ze haar man door olie te morsen.

Vermaning Aphrodite

Eros vluchtte het huis uit, maakte Psyche felle verwijten vanwege haar nieuwsgierigheid, en liet haar als een zwervende vluchteling achter. Aphrodite hoorde van een sneeuwwitte zeemeeuw wat er gebeurd was en was zeer boos op haar zoon. Ze ging direct naar zijn slaapkamer en foetert hem daar uit: ‘Het is fraai.’ riep ze, ‘Eerst lap je de bevelen van je moeder aan je laars en weiger je mijn vijandin te kwellen. En dan sluit je haar ook nog eens zwoel in je armen. Nu moet ik mijn vijandin zeker als schoondochter dulden. Jij denkt zeker, losbol, lelijke verleider, dat je de enige bent die wat verwekt, dat ik de leeftijd niet meer heb om kinderen te krijgen. Laat mij je dan vertellen dat ik een andere zoon zal baren, een die veel beter is dan jij. Sterker nog, om de schoffering des te harder aan te laten komen, zal ik een van mijn huisslaven adopteren en hem die vleugels, pijlen, boog en toorts van jou schenken, die je van mij hebt gekregen. Want uit je vaders bezit is helemaal niets naar jouw uitrusting gegaan.

Nee, als kleine jongen groeide je al op voor galg en rad! Je handjes zitten los en talloze malen heb jij meerderen, zonder enig respect, ervan langs gegeven. Je bloedeigen moeder, mijzelf hoogst persoonlijk, zet je elke dag te kijk, ontaarde zoon! Je hebt mij al zo vaak toegetakeld en je veracht me, als was ik een weduwe, en zonder een spoor van angst voor je stiefvader, die heldhaftige, stoere Ares 1. Geen wonder, want je speelt hem telkens weer meisjes in handen, zodat hij mij kan kwetsen met minnaressen. Wacht maar, ik zal zorgen dat dit spelletje jou zal berouwen, dat je huwelijk nog een bittere nasmaak krijgt! Ik zal dat meisje!

Daarop pakt Aphrodite zijn pijlenkoker af, breekt de pijlen, haalt de pees van zijn boog, dooft zijn fakkel, en sluit Eros eenzaam op in een kamertje. Wanneer ze vertrekt zegt nog tegen hem: ‘Mijn vernedering ik pas gewroken als zij jouw haar, dat ik met eigen handen vaak heb geborsteld tot een gouden glans, heeft weggeschoren, en jouw vleugels, die ik met nectar van mijn schoot heb bevochtigd, heeft gekortwiekt!’ De verschroeide Eros blijft zwaar bewaakt in zijn kamer achter en kon zo herstellen van zijn wond, maar zijn beminde niet ontmoeten. In de tussentijd kwelt Aphrodite het meisje met allerlei nare opdrachten om haar te straffen voor haar onbeschaamdheid.

Eros en Psyche

De wond van Eros was intussen helemaal hersteld maar kon hij de afwezigheid van zijn lieve Psyche niet langer verdragen. Via het raam, bovenin de slaapkamer waar hij was opgesloten, glipte Eros naar buiten. Zijn vleugels waren door die rustperiode aardig opgeknapt en hij snelde op zijn Psyche af. Hij treft haar slapend aan, vermoeid van alle taken die Aphrodite haar had opgedragen en wekt Psyche met een onschuldig pijlprikje. ‘Kijk nu toch, arm kind, die nieuwsgierigheid van jou was je bijna fataal geworden! Vooruit, breng nu eerst vlug de taak ten uitvoer die mijn moeder jou heeft opgelegd, en laat de rest aan mij over.’ Met die woorden verhief hij zich in de lucht en ging naar Zeus om daar zijn zaak te bepleiten.

Huwelijk met Psyche

Daar aangekomen kneep Zeus hem even in zijn wangen en zegt: ‘Zoon van me, je hebt mij nooit in ere gehouden, zoals mij dat krachtens het besluit van de Goden toekomt. Nee, in dit hart van mij, waarin de wetten der elementen en de omloop der sterren worden bestuurd, sla je telkens weer wonden, dat bevlek je keer op keer met aardse lustaanvallen, in strijd met de wetten en de openbare zeden heb je mijn goede naam en faam te grabbel gegooid door schandelijke echtbreuken. Slangen, vuur, wilde beesten, vogels, kuddedieren, tot allerlei vormen degradeer je mijn statige verschijning! Toch zal ik, indachtig mijn gematigd karakter en gezien het feit dat je onder mijn eigen ogen groot bent geworden, aan al je verzoeken voldoen. Maar hoedt je voor rivalen! En mocht er thans op aarde een mooi meisje rondwandelen, dan moet jij mij voor deze gunst een wederdienst bewijzen via haar.’ Zo sprak hij en gaf Hermes orders alle Goden onmiddellijk in vergadering bijeen te roepen.

Gezeten op zijn hoge troon legde Zeus de navolgende verklaring af. ‘Waarde Goden, deze jongeman hier heb ik eigenhandig naar de poort der volwassenheid gebracht, dat is u allen genoegzaam bekend. Thans is het tijd zijn heethoofdige aanvechtingen van zijn jongelingsjaren op enigerlei wijze te beteugelen. Dus ik heb besloten dat hij nu wel genoeg in opspraak is gekomen door die dagelijkse roddelpraat over echtbreuken en allerhande liederlijke praktijken. Elke gelegenheid daartoe moet worden weggenomen. Die jeugdige flierefluiterij moet aan huwelijksketenen worden gelegd! Hij heeft voor een meisje gekozen en haar maagdelijkheid geroofd. Hij mag haar hebben, hij mag haar houden, laat hij zijn Psyche omarmen en voorgoed van zijn liefde profiteren.

En jij, dochter,’ sprak hij, naar Aphrodite kijkend, ‘kijk maar niet zo sip en vrees niet voor je hoge afkomst of je status, naar aanleiding van dit huwelijk met een stervelinge. Ik maak er een gelijkwaardig huwelijk van, een wettige verbintenis, die juridisch geheel in orde is.’ En onmiddellijk liet hij Hermes Psyche ophalen en naar de hemel brengen. Daar reikte hij haar een beker ambrozijn met de woorden: ‘Neem en drink, Psyche, en je zult onsterfelijk zijn. Nooit zal Eros de band met jou verbreken, jullie huwelijk blijft bestaan tot in de eeuwigheid.’ Kort daarna werd een overvloedig bruiloftsmaal aangericht waarbij, op de ereplaats, de bruidegom innig omarmd met Psyche lag. Aldus trad Psyche officieel in het huwelijk met Eros. Toen de tijd rijp was kregen zij een dochtertje dat Genoegen genoemd werd.

Stamboom:

Chaos / Hephaistus / Ares 1 / Zeus Chaos / Aphrodite (3x) - -
Eros Psyche
Genoegen

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz