Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Eurystheus

Eurystheus is een zoon van Sthenelus 2 en Nicippe 1 uit Mycene en heeft twee oudere zussen Alcyone 2 en Medusa 2. Eurystheus wordt twee maanden te vroeg geboren, door inmenging van Hera die wil voorkomen dat Heracles koning wordt, en blijft hierdoor zijn hele leven een fysiek zwakke man. Ondanks dit zwakke lichaam volgt Eurystheus zijn vader Sthenelus 2 op, vanwege een belofte van Zeus aan Hera, en wordt de machtigste koning in Griekenland die vele andere koningen onder zijn heerschappij bracht.

Huwelijk en kinderen

Aankomst van Heracles bij Eurystheus

Hij trouwt met Antimache, de dochter van Amphidamas 4 uit Arcadië en verwekt bij haar vijf zoons met de namen: Alexander 1, Eurybius 2, Iphimedon, Mentor 3 en Perimedes 2, en tot slot een dochter Admete 1. Door een uitspraak van het orakel in Delphi moet Heracles, die in een bui van waanzin zijn eerste vrouw en kinderen gedood had, als boetedoening bij Eurystheus in dienst treden en tien werken voor hem uitvoeren zonder daar een vergoeding voor te krijgen. Maar omdat Eurystheus bang is dat Heracles hem van de troon wil stoten bedenkt hij, als verlengstuk van Hera’s wraak, onmogelijke opdrachten waarbij Eurystheus verwacht dat Heracles die niet zal overleven.

Eerste opdracht aan Heracles

Als eerste opdracht moet Heracles hem de huid van de leeuw uit Nemea brengen, een onkwetsbaar dier dat door Typhon verwekt was. Als Heracles maanden later terugkeert met het beest op zijn rug is Eurystheus verbijsterd over de moed van de held en verbiedt hem om ooit nog in de stad te komen. Voortaan moet hij het resultaat van zijn werken maar buiten de stadspoorten tonen. Bevreesd laat Eurystheus daarna een bronzen voorraadvat in de grond graven waarin hij zich kan verstoppen als Heracles het waagt om toch de stad in te komen. Zijn opdrachten laat hij in het vervolg door de bode Copreus naar Heracles overbrengen.

Tweede en derde werk

De tweede opdracht voor Heracles is het doden van de Hydra, een monster met negen koppen en een enorm groot lichaam dat woont in de moerassen van Lerna. Als Heracles van dit werk terugkeert, verklaart Eurystheus dit werk ongeldig, omdat hij de opdracht niet alleen had uitgevoerd en Heracles door zijn vriend Iolaus 1 geholpen was. Eurystheus verzint snel een nieuwe opdracht en draagt Heracles op om de Cerynische Hinde levend naar Mycene te brengen. Dit dier had gouden hoorns en was gewijd aan Artemis waardoor Eurystheus verwacht dat de godin wel met hem zal afrekenen.

Vierde t/m zevende werk

Maar opnieuw slaagt Heracles in zijn taak en geeft Eurystheus via Copreus het vierde werk door. Nu moet Heracles het Everzwijn 4 van Erymanthus doden. Als de held na enkele maanden met het beest op zijn rug terugkeert vlucht Eurystheus opnieuw van angst in zijn bronzen kruik. Daarna moet Heracles de stallen van koning Augeas in één dag schoonmaken. Omdat Heracles een beloning aan Augeas vroeg voor dit werk keurde Eurystheus ook deze opdracht af waardoor Heracles nu twaalf opdrachten moet uitvoeren. Vervolgens moet Heracles van Eurystheus in Arcadië de Stymphalische vogels verjagen die de bevolking teisteren. Opnieuw slaagt Heracles erin om de opdracht tot een goed einde te brengen en moet hij daarna op reis naar Kreta om een woeste stier 1 op te halen. Nadat Heracles ook deze opdracht voltooid had liet hij het beest los in Arcadië waar het de omgeving onveilig maakte

Achtste t/m tiende werk

Heracles brengt het everzwijn bij Eurystheus

Als achtste opdracht gaf Eurystheus moet Heracles de mensenetende merries van koning Diomedes 2 in Thracië gaan halen. Als Heracles de dieren in Mycene brengt laat Eurystheus ze vrij. De paarden gaan daarop naar de Olympus waar ze door wilde dieren werden opgegeten. Vervolgens gaat Heracles op pad om als negende werk de runderen van Geryon op te halen uit Eurytion. Als Heracles ook deze opdracht succesvol uitvoert offert Eurystheus de dieren aan Hera. Nadat Heracles van dit werk was teruggekeerd vraagt Admete 1, de dochter van Eurystheus, aan haar vader om de gordel van Hippolyte 1. Eurystheus vindt dit wel een goede opdracht en stuurt Heracles, als tiende werk, naar de strijdlustige Amazonen.

Laatste werken

Opnieuw keert de held succesvol terug en begint de wanhoop bij Eurystheus toe te slaan. Omdat hij twee werken had afgekeurd moet Heracles er nog twee uitvoeren. Als elfde opdracht moet Heracles nu de gouden appels bij de Hesperiden ophalen die in het uiterste westen van de wereld wonen. Als Heracles maanden later de appels bij Eurystheus bezorgt geeft hij ze echter weer terug aan Heracles en bedenkt nu, ten einde raad, een dodelijke en onmogelijke opdracht. Hij moet naar de onderwereld en daar de hellehond Cerberus 1 ophalen en die levend aan Eurystheus tonen. Maar ook dit werk weet Heracles tot een goed einde te brengen en kan Eurystheus daarna niet anders doen dan de held uit zijn dienst ontslaan.

De Heracliden

Als Heracles jaren later sterft, na nog vele heldendaden te hebben verricht, is Eurystheus bang dat de vele kinderen van Heracles hem uit zijn koninkrijk zullen verstoten. Daarom stuurt hij bericht naar alle naburige vorsten in Griekenland dat ze die zoons, die de Heracliden genoemd worden, en hun volgelingen uit hun land moeten verbannen. Bovendien meldt hij de vorsten, als ze weigeren, dat ze met oorlog rekening moeten houden. Bang voor de machtige Eurystheus geven de vorsten gehoor aan zijn oproep en vluchten de Heracliden naar Athene, waar ze als smekelingen bij het altaar van Zeus gaan zitten.

Dood van Eurystheus

De Atheners, die een groot gevoel voor recht hebben, weigeren hen echter aan Eurystheus uit te leveren waarna hij met een groot leger tegen Athene ten strijde trekt. Tijdens de daaropvolgende veldslag wordt Eurystheus verslagen en gevangengenomen door Iolaus 1 en Hyllus 1, toen zijn wagen tijdens de vlucht kapot ging. Ze brengen hem ter dood en tonen zijn afgesneden hoofd aan Alcmene. Vol wrok over het leed dat Eurystheus haar zoon had aangedaan steekt Alcmene vervolgens met weefnaalden zijn ogen uit.

Stamboom:

Sthenelus 2 Nicippe 1 Amphidamas 4 -
Eurystheus Antimache
Admete 1, Alexander 1, Eurybius 2, Iphimedon, Mentor 3, Perimedes 2

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz