Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Evadne 2

Evadne, de vrouw van Capaneus

Evadne 2 kent in de mythen verschillende ouders. Ze was volgens Euripides een dochter van Iphis 3 uit Argos en had als broer Eteoclus. Maar volgens de meeste mythen was Evadne 2 de dochter van Phylacus 2 en Clymene 4 uit Phocis en waren Iphiclus 1 en Alcimede 1 haar broer en zus. Ze is een uiterst kuis meisje dat door haar vader uitgehuwelijkt wordt aan Capaneus, de zoon van Hipponous 2, en ging in Argos wonen. Hoewel ze dol is op haar man krijgt Evadne 2, tot haar grote verdriet, maar één kind, de zoon Sthenelus 1.

Zeven tegen Thebe

Enkele jaren later neemt Capaneus ook deel, als één van de aanvoerders, deel aan de expeditie van de Zeven tegen Thebe. Daar sterft hij door een bliksemschicht van Zeus terwijl hij op een ladder staat om over de muur van de stad te klimmen. Ook vijf andere aanvoerders sterven bij Thebe en weet alleen Adrastus 1 te ontkomen. Die brengt de noodlotstijding naar Argos waar Evadne 2 gek wordt van verdriet en zich de haren uit het hoofd rukt van rouw. Als bekend wordt dat de koning van Thebe de verslagen aanvoerders onbegraven op het slagveld laat liggen gaat Evadne 2 samen met de andere vrouwen van de gesneuvelde aanvoerders naar Thebe.

Op weg naar Thebe

Met een verbitterd gemoed, en hevig klagend en huilend, gaan de vrouwen op pad om bij Creon 1 in Thebe te smeken hun mannen vrij te geven zodat ze hen kunnen begraven. Onderweg komen ze de gewonde Ornytus 3 tegen die op de terugweg is van de slag. Die vertelt de vrouwen dat iedereen wordt weggejaagd bij de lijken, waar wachters bij zijn opgesteld om te voorkomen dat ze worden begraven. En bovendien wordt iedereen gedood die de bevelen van Creon 1 negeert. Tot slot zegt Ornytus 3 tegen hen: ‘Vlucht, vlucht nu het nog veilig is, want alleen onder dwang zal Creon 1 menselijk worden.’ Dan besluiten de vrouwen naar Athene te gaan en daar Theseus te vragen hen te helpen. Zo veranderen Evadne 2 en de andere vrouwen hun bestemming, en gaat alleen Argia 1, de vrouw van Polynices, door naar Thebe.

Smeekbede aan Theseus

In Athene aangekomen gaan ze als smekelingen bij het altaar van Zeus zitten. Als Theseus arriveert om hun verhaal aan te horen vertelt Evadne 2, namens alle vrouwen, wat er gebeurd is. ‘Theseus, op wie wij onze hoop gevestigd hebben. Ons huis staat in Argos en wensten dat onze mannen niet zo dapper waren geweest en Thebe aangevallen hadden. We klagen niet dat ze gedood werden, want zij zochten de strijd zelf op, maar het waren geen monsters. Ze aten en dronken hetzelfde voedsel als u, maar toch wil Creon 1 geen brandstapel voor hen oprichten, waardoor zij niet worden toegelaten in de onderwereld. Ze liggen nu al zeven dagen onbegraven op de plek waar ze vielen en nu beginnen de vogels aan hun lichamen te pikken. Ze zijn zelf de strijd begonnen, we weten het, maar laat ons hen verbranden om daarna hun beenderen en de as vergaren om mee naar huis te nemen. Laat Athene ons daarmee helpen en steun ons!

Theseus naar Thebe

Zo smeekte Evadne 2 en werd Theseus diep geroerd door haar verhaal. Maar al snel ontbrandt de woede in zijn lijf en roept: ‘Wie van de Erinyen heeft dit gedrag van Creon 1 aangemoedigt? Waar komt deze waanzin vandaan.’ Daarop vertrekt hij naar de volksvergadering van de Atheners maar keert al snel terug met de boodschap dat Athene met een groot leger tegen Thebe zal oprukken om deze waanzin te stoppen. Vlak achter het leger gaan de vrouwen mee die onderweg vurig tot de Goden bidden dat Theseus mag slagen in zijn opdracht.

Creon 1 overwonnen

De actie van de Atheners heeft het benodigde effect. Als het leger voor Thebe arriveert, en de strijd begint, laten de Atheners de aanstormende Creon 1 op bevel van Theseus met rust. Maar zodra Theseus Creon 1 zelf ziet heft hij zijn enorme speer, wacht nog even, en werpt dan het wapen met enorme kracht midden in de borst van Creon 1. Hevig bloedend zakt Creon 1 in elkaar en zegt Theseus, terwijl hij boven hem staat. ‘Vindt je het nu goed om je dode vijanden het vuur te geven waar ze recht op hebben. Zal je nu de overwonnenen begraven? Onderga nu je vreselijke straf, maar wees verzekerd van je eigen begrafenis’. Zo sterft Creon 1, geven de Thebanen zich gewonnen, en worden alle doden vrijgegeven om te begraven.

Capaneus gevonden

De brandstapel van Evadne en Capaneus

Evadne 2 gaat direct met grote sprongen naar het slagveld om tussen de doden te zoeken naar haar geliefde Capaneus. Als ze hem onderaan de muur met verschroeide borst ziet liggen valt ze neer en overdekt het dode lichaam met kussen terwijl ze lange jammerklachten uit. Zachtjes trekken omstanders haar bij haar man vandaan en brengen Capaneus naar de brandstapel om aan zijn laatste reis te beginnen. Even later lichten er vele vuren op en verschijnt Evadne 2 in haar bruidsjurk, bovenop een rots vlakbij de brandstapel van Capaneus.

De brandstapel

Nog eenmaal verheft zij haar stem en zegt: ‘Capaneus, ben ik hierom zo blij uit het huis van mijn vader gesneld om met jou te trouwen en je nu hier dood in het vuur te zien vergaan? Ik zie, waar ik nu sta, het einde naderen en het lot helpt me op weg. Zonder jou kan ik niet verder leven en wil samen met jou verder gaan in de donkere duisternis. O laat onze zoon een betere toekomst wachten dan wij.’ Dan springt Evadne 2 vanaf de rots middenin het vuur, waar ze haar man in de armen neemt en hem, zonder een kik te geven, volgt op zijn weg naar het rijk van de schaduwen.

Stamboom:

Iphis 3 / Phylacus 2 - / Clymene 4 Hipponous 2 Astynome 2
Evadne 2 Capaneus
Sthenelus 1

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz