Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Harmonia 1

Harmonia 1 is de dochter die liefdesgodin Aphrodite ter wereld brengt na haar buitenechtelijke avontuurtje met oorlogsgod Ares 1. Omdat Aphrodite zich schaamt voor haar overspel met Ares 1 brengt ze Aphrodite, direct na de geboorte, naar Electra 3, de dochter van Atlas die in Sithonia op het eiland Samothrace woonde. Deze was net bevallen van haar zoon Emathion 2 en legt zonder dralen de tweede zuigeling aan haar melkrijke borsten. Electra 3 is dol op het tweetal en brengt Harmonia 1 groot alsof het haar eigen kind is. Harmonia 1 wordt geliefd door de Gratiën en de Seizoenen die vaak in haar gezelschap verblijven om hun reidansen uit te voeren terwijl ze elkaar bij de polsen vasthouden. Volgens een enkele mythe was Harmonia 1 geen dochter van Aphrodite en Ares 1, maar van Zeus en Electra 3 en was Electra 3 haar echte moeder in plaats van haar pleegmoeder. In deze situatie zijn Emathion 2, Dardanus 1 en Iasion de broers van Harmonia 1.

Boodschap van Zeus

Electra praat in op Harmonia

Als Harmonia 1 de huwbare leeftijd bereikt komt Hermes naar Electra 3 met de boodschap dat zij Harmonia 1, in opdracht van Zeus, moet uithuwelijken aan Cadmus. Uit respect voor Zeus gehoorzaamt Electra 3 en roept, zodra Cadmus arriveert, haar dochter bij zich. Terwijl ze zorgzaam de hand van Harmonia 1 pakt vertelt ze de boodschap van Zeus en dat moet trouwen met de even oude Cadmus in het verre Thebe. Harmonia 1 is hevig ontzet en weigert om met een vreemdeling trouwen. Ze wil liever iemand uit haar eigen stad en breekt in tranen uit. Jammerend zegt ze tegen Electra 3: ‘Lieve moeder, waarom wil je mij verstoten? Wil je mij echt laten trouwen met die kerel die geen bruidsschat bezit om mij te schenken. Ik wist niet dat je me wilde bewaren voor een huwelijk met een zwerver! Waarom moet ik een bedgenoot krijgen, naakt en zonder bezit, een zwerver, die zijn vader is ontvlucht? Wat een ellende, ik moet trouwen met een verstoten man!’ Maar Electra 3 zegt dat aan het bevel van Zeus niet te ontkomen is en verlaat dan haar kamer.

Aphrodite praat op Harmonia 1 in

Even later gaat Aphrodite, in de gedaante van Peisinoe, een vriendin van Harmonia 1, haar kamer in en zegt tegen haar dochter: ‘Gelukkig meisje! Wat een mooie man is het die om je hand komt vragen! Zijn bloed stamt vast uit Assyrië! Nee, ik heb het fout! Ik denk niet dat een sterfelijke schoot Cadmus heeft gebaard maar dat hij is voortgekomen uit Zeus zelf. Ik wilde dat Apollo net zo belust was op een huwelijk met mij. Ik zeg zou geen nee tegen een dergelijk huwelijk zeggen! Nee, ik zou mijn ouders achterlaten en op reis gaan om met Apollo te trouwen! Waarom beef je? De lente zelf bloeit in Cadmus en hij is een prachtige man. Weiger deze bruiloft niet en ik zal met je meegaan als je wilt. Ik ben niet bang voor onbekende plaatsen en zal kamermeid voor jullie beiden zijn.’ Zo praatte Aphrodite langdurig op Harmonia 1 in en liet in haar hart warme gevoelens opbloeien voor Cadmus.

Vertrek uit Samothrace

Uiteindelijk geeft Harmonia 1 toe en zegt: ‘Wee, arme ik! Wie heeft mijn hart veranderd? Vaarwel Emathion 2, ik zal nooit meer dansen met de Gratiën. Vaarwel maagdelijkheid, ik ga met mijn Cadmus mee naar Thebe om daar met hem te trouwen en zijn bed te delen.’ Dan neemt ze met betraande ogen afscheid van al haar familieleden en vrienden, omarmde al haar bedienden, en raapte tenslotte het stof van haar vaderland op om dit voor de laatste maal te kussen. Dan grijpt Electra 3 de hand van Harmonia 1 en brengt haar, zonder bruidsschat, naar Cadmus. De volgende ochtend neemt die zijn aanstaande vrouw mee naar zijn schip en zet koers naar Thebe. Onderweg mokt Harmonia 1 nog een beetje na en haalt naar haar moeder Aphrodite uit omdat die haar met liefde had begiftigd.

Bruiloft

In Thebe organiseert Cadmus een grootse bruiloft waar zelfs de Goden bij aanwezig waren. Ook Ares 1 en Aphrodite zijn daar in hun echte gedaanten aanwezig en geven Harmonia 1 als huwelijksgeschenk een prachtige mantel en ketting die door de jaloerse Hephaistus was vervaardigd en in ‘misdaden’ gedoopt. Poseidon gaf Cadmus allerlei geschenken uit zee terwijl Zeus hem succes bij al zijn ondernemingen schonk. Demeter schonk korenaren, Hermes een lier en Athena een fluit. Apollo speelde een prachtige liefdeshymne op zijn lier waarbij de Muzen aandoenlijk zongen. Daarna voerde Polymnia een prachtige dans voor het bruidspaar op. Zo droegen alle Goden hun steentje bij aan het huwelijk en werd Harmonia 1, aan het eind van het feest, naar de slaapkamer gevoerd waar het huwelijk verder werd geconsumeerd.

Kinderen en vertrek uit Thebe

Zo kwam Harmonia 1 onder het juk van de liefdesgordel en werd hun huwelijk gezegend met vijf kinderen. Als eerste baarde zij Autonoe 4, en daarna Ino, Agave 3 en Semele, en volgens een enkele mythe nog een vijfde dochter, Maro. Na deze vier (of vijf) dochters volgde eindelijk een zoon, waar lang voor gebeden was, die ze Polydorus 3 noemden. Maar hun dochters kregen met veel tegenslag of verdriet in hun leven te maken waardoor er enkele al jong stierven. Moe door al deze gebeurtenissen besluiten Cadmus en Harmonia 1 Thebe te verlaten en dragen zij het koningschap aan Echion 1 (of Pentheus 1) over. Ze trekken naar het noordwesten van Griekenland en komen terecht bij de Encheliërs die een burgeroorlog voerden met de Illyriërs in het noorden van hun land. Een orakel voorspelde de Encheliërs dat ze de overwinning zouden behalen als ze de leiding over hun leger aan Cadmus zouden geven. Aldus gebeurde en de Illyriërs werden verslagen. Daarop werd Cadmus koning van de Illyriërs en baarde Harmonia 1 hem nog een zoon Illyrius.

Metamorfose van Harmonia

Dood van Harmonia 1

Zo sleten de oude Cadmus en Harmonia 1 hun jaren in een vergeten uithoek van Griekenland. En als ze daar, krom van ouderdom en ellende, over hun jeugd spraken zegt Cadmus: ‘Was de Draak 3 die ik destijds doodde soms heilig, en laten de Goden mij daarom zo zwaar boeten? Als dat zo is, laat me dan zelf een slang worden!’ Hij is nog niet uitgesproken of Cadmus veranderde prompt in een slang. Hij valt naar voren, op zijn borst, zijn benen groeien samen en worden langzaamaan steeds dunner tot een spitse staart. Alleen zijn gezicht is nog menselijk als hij roept: ‘Kom bij me, lieve vrouw! Raak me aan zolang er nog iets van mij over is, tot ik helemaal een slang ben!Cadmus wil nog verder spreken, maar er klinkt alleen nog maar gesis. Dan smeekt ook Harmonia 1 de Goden om in een slang verandert te worden en glijden er even later twee slangen weg, vreedzaam naast elkaar, en worden zij nooit meer in levende lijve gezien. Vele jaren later brengt Zeus de twee oudjes over naar het mooiste deel van de onderwereld, de Elyseese Velden.

Stamboom:

Ares 1 / Zeus Aphrodite / Electra 3 Agenor 3 Argiope 3 (Telephassa / Carmenta)
Harmonia 1 Cadmus
Autonoe 4, Ino, Agave 3, Semele, Maro, Polydorus 3, Illyrius

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz