Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Hecatoncheires - Honderdarmige Reuzen

De machtige Hecatoncheires

De Hecatoncheires zijn de eerste drie kinderen van de Oergoden Uranus en Gaea. Alleen de schrijver Hyginus stelt, in zijn Fabels, dat de Hecatoncheires kinderen waren van Aether en Gaea. Het zijn ontzaglijke sterke reuzen die qua kracht onovertroffen zijn en elk vijftig hoofden en honderd armen bezitten. De namen van deze drie reuzen zijn Cottus, Briareus (Aegaeon 1) en Gyes. Maar omdat zij er zo angstwekkend uitzagen werd Uranus bang van zijn zoons en sloot ze, direct na hun geboorte, weer op in de duistere Tartarus, binnen hun moeder, Gaea.

Geketend met zware boeien woonden daar de drie Hecatoncheires, vol woede, machteloos, en in hun harten overmand door dit lijden. Maar als in de bovenwereld al enkele jaren de Titanenstrijd woedt worden zij door Zeus, op aandringen van Gaea, van hun ketens bevrijd en weer naar de bovenwereld gebracht. Hij vraagt het drietal om hem te helpen in zijn strijd tegen de Titanen, hun broers. Cottus antwoordde direct: ‘Raadselachtige god, het is ons bekend wat u vraagt! U overtreft iedereen onbetwist in inzicht en denken. U hebt steeds alle Goden beschermd tegen ijselijk onheil, en dankzij uw heldere inzicht zijn wij uit het nevelige duister teruggekeerd, vrij van onbarmhartige boeien. Daarom zijn wij nu bereid met vuur en met al onze krachten uw heerschappij te verdedigen, strijdend met de Titanen in onverzoenlijke slagen!

Zo begint de strijd met de Titanen. De Hecatoncheires met hun honderd armen zijn overweldigend en strijden in de frontlinie zij aan zij met de Olympische Goden tijdens felle gevechten. Ze werpen meer dan driehonderd enorme rotsblokken naar hun tegenstanders en toonden zo wat hun honderd handen waard waren, terwijl de aarde denderde door de inslagen. Ze bedelven uiteindelijk alle Titanen met grote rotsblokken onder aarde waar ze hen vastketenen met zware boeien. Ze kunnen niet uitbreken door de bronzen poorten die Poseidon kundig en sterk had geplaatst in de muur die daar naar twee kanten rondloopt. De dappere Briareus, Gyes en Cottus blijven eveneens achter in de onderwereld maar nu als bewakers van de Titanen.

Stamboom:

Uranus / Aether Gaea - -
Hecatoncheires -
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz