Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Hera - Juno

Algemeen

Inleiding

Hera, de godin van het huwelijk

Hera, die in het Latijns Juno wordt genoemd, is als vrouw van Zeus de voornaamste en belangrijkste van alle Godinnen. Ze is de beschermgodin van het huwelijk met als symbolen de appel en de granaatappel die aan het huwelijk zijn gewijd. Hera is een kuise, maar heerszuchtige vrouw met een jaloers karakter, die daardoor uiterst wreed kon handelen als de eer van haar huwelijk met Zeus werd aangetast. Ze is een mooie vrouw, maar niet de mooiste van de Godinnen en kiest daarom de pauw als dier om met zijn verenkleed haar schoonheid te accentueren. Vanwege haar grote ogen wordt ze in de diverse mythen soms ook aangeduid als koe-ogige. Haar rijtuig wordt getrokken door twee paarden, met de namen Cyllarus 2 en Xanthus 10, waarmee ze zich over de aarde verplaatst om de huwelijkstrouw, die volgens haar zwaarder weegt dan een eed, van de mensen te observeren. Hera wordt vereerd in heel de bewoonde wereld en zijn er overal tempels van haar te vinden. Maar de eerste die een tempel voor haar bouwde was Phoroneus 1, de zoon van Inachus 1, in Argos. Ter ere van Hera worden bovendien in Argos, tijdens het festival van Aspis en Arge, jaarlijks spelen georganiseerd.

Afstamming en geboorte

Hera is de dochter van de Oeroden Cronus en Rhea en heeft twee oudere zussen, Demeter en Hestia. Daarnaast had Hera nog drie broers met de namen Hades, Poseidon en Zeus. Omdat de ouders van Cronus voorspeld hadden dat hij door zijn eigen kind van de macht beroofd zou worden at Cronus al zijn kinderen op zodra Rhea die gebaard had. Zo verdwijnt ook Hera in de buik van haar vader. Maar als Rhea van haar jongste zoon Zeus in verwachting is wil zij niet dat hij hetzelfde lot ondergaat en verwisselt Zeus voor een steen die, nietsvermoedend, door Cronus wordt verslonden. Rhea verbergt vervolgens haar zoon in een grot op Kreta waar hij opgroeit. Zodra Zeus volwassen is beraamt hij een list om zijn broers en zussen te bevrijden en laat Cronus een braakmiddel slikken zodat alle vijf zijn kinderen weer ongeschonden naar buiten komen. Bovendien grijpt Zeus de macht en verstoot zijn vader van de troon. Hierna breekt er een zware strijd uit tussen de Titanen en Zeus met zijn broers waar Hestia, Hera en Demeter zich afzijdig van houden. Uiteindelijk weet Zeus de overwinning te behalen en wordt de nieuwe Oppergod die in de hemel regeert. Zijn broer Hades wordt koning in de onderwereld en Poseidon de heerser over de oceanen.

Huwelijk

Tijdens de Titanenstrijd verblijft Hera bij de Zeegoden Oceanus en Tethys, in hun paleis aan het eind van de wereld, waar ze uiterst vriendelijk door hen wordt behandeld en grootgebracht. Na de strijd met de Titanen kiest Zeus de maagdelijke Hera uit om mee te trouwen en kussen ze elkaar voor de eerste keer op de Olympus. De bruiloft wordt groots gevierd waarbij alle Goden worden uitgenodigd. De Aardgodin Gaea schenkt het tweetal een tak met gouden appels en zegt tegen Hera dat ze die in haar tuin, in het uiterste westen, moet planten. Als de dochters van Atlas, de Hesperiden, de vruchten steeds blijven plukken stelt Hera een reusachtige Draak 9 aan om de kostbare vruchten te bewaken. Na haar huwelijk regeert Hera, vanaf haar gouden troon op de Olympus, als koningin over de Goden en mensen, waarbij zij door haar gestrengheid en koppigheid respect afdwingt bij de andere Goden.

Kinderen

Hoewel hun huwelijk overheerst zou worden door de vele avontuurtjes van Zeus met andere vrouwen krijgt het echtpaar toch samen enkele Godenkinderen. Zo wordt Hera moeder van de Oorlogsgod Ares 1 en de Godin van de jeugd Hebe 1. Maar ook de Cureten 1 en de Godin van de Vrijheid zijn kinderen van Hera en Zeus. Voor wat betreft de kinderen Eileithyia en Hephaistus is er geen eenduidigheid binnen de mythen. Volgens de ene versie zijn dit twee kinderen van Zeus en Hera, maar volgens de andere versie werden zij door Hera, zonder inmenging van een mannelijke God, uit woede gebaard . Hera zou hen zelfstandig ter wereld hebben gebracht na een ruzie met Zeus omdat hij, zonder vrouwelijke hulp, de Godin Athena uit zijn hoofd het leven schonk en zijn bovenbeen eveneens de kraamkamer was van Dionysus 2. Als Hera na de geboorte van Hephaistus ontdekt dat hij kreupel is, wil ze hem doden, en werpt Hephaistus van de Olympus. Hij wordt echter gered door Thetis en Eurynome 1 en keert jaren later weer terug naar de Olympus.

Verwekking van Python

Volgens een enkele mythe is Hera zwaar beledigt als Zeus zijn dochter Athena zelfstandig ter wereld brengt en zegt ze tegen de overige Goden: ‘Luister, Goden en Godinnen, hoe Zeus mij moedwillig te schande maakt. Hij heeft het leven geschonken aan de vooraanstaande Athena, maar is mijn zoon Hephaistus een zwakkeling die ik van de Olympus moest werpen. Waar haalde Zeus de moed vandaan om zelf te bevallen. Zou ik hem, zijn vrouw, geen kind geschonken hebben? Maar nu zal ik zelf een zoon baren die de voornaamste onder de Goden zal worden, zonder schande te brengen over ons huwelijk.’ Daarop verliet ze boos de Olympus, sloeg met haar hand op de Aarde en riep: ‘Hoor mij aan, Goden die beneden in de Tartarus wonen, gun mij dat ik een kind zal baren dat in kracht niet onderdoet voor Zeus.’ Daarna bleef ze een jaar lang weg van de Olympus, en kwam ook niet naar het bed van Zeus. Toen haar tijd gekomen was beviel Hera van Python, een enorme en wrede vrouwtjesdraak, om een plaag en een kwelling te worden voor de mensheid. Jaren later zou dit monster gedood worden door Apollo met duizend pijlen.

Wraak van Hephaistus

Hera, krijgt sandalen van Hephaistus

Omdat bleek dat haar zoon Hephaistus de meest prachtige sieraden kon vervaardigen krijgt hij van Zeus en Hera toestemming om terug te keren naar de Olympus. Uit dankbaarheid maakt Hephaistus daarop gouden sandalen voor Zeus en de andere Goden, maar voor Hera een paar van diamant. Ze is vertederd door dit gebaar van haar zoon en trekt de sandalen onmiddellijk aan. Maar zodra ze die aan haar voeten had geschoven merkt Hera dat ze ondersteboven in de lucht hangt, en ze zich niet kan bevrijden. Hoewel Zeus moet lachen om deze daad van Hephaistus geeft hij hem opdracht om zijn moeder te bevrijden. Maar Hephaistus, die boos op Hera was omdat ze hem uit de hemel had gegooid, ontkende dat hij een moeder had en weigerde haar te bevrijden. Gelukkig weet Dionysus 2 het hart van Hephaistus te vermurwen, door hem dronken te voeren, waarna Hephaistus Hera uit haar benarde positie bevrijdt, en vrede sluit met zijn moeder.

Opstand tegen Zeus

Maar Hera is het gelach van Zeus niet vergeten en zint op wraak nadat hij, tijdens een feestmaal, pocht dat hij sterker is dan alle Goden bij elkaar. De andere Goden zijn eveneens beledigt en Hera beraamt, samen met Poseidon en Athena, een opstand om Zeus uit zijn macht te ontzetten. Gelukkig voor Zeus ontdekt de Zeegodin Thetis wat het drietal van plan is en waarschuwt Zeus, die zijn maatregelen treft. Zodra Hera en haar twee bondgenoten op Zeus afgaan heeft die de Honderdarmige Reus Briareus uit de Tartarus gehaald om hem te helpen. Dreigend kijkt de Reus naar het drietal, die beseffen dat ze geen schijn van kans maken tegen hem en Zeus, en druipen van schrik af. Maar Zeus is woedend op zijn vrouw en hangt haar voor straf op in de hemel. Als Hephaistus zijn moeder probeert te helpen werpt Zeus hem van de Olympus en toont woedend aan de van angst bibberende Hera welke chaos er zou ontstaan als hij niet regeerde. Hera geeft zich uiteindelijk gewonnen waarna Zeus haar weer bevrijdt van haar boeien.

Jaloersheid

Haatliefde

Zo leven de twee in een soort haatliefdeverhouding op de Olympus waar Zeus zich, in het geheim, niets aantrekt van de huwelijkse trouw en regelmatig een uitstapje maakt naar andere vrouwen. Dit in tegenstelling tot Hera die uiterst kuis leefde en er niet naar taalt om met een andere man het bed te delen. De liefdesrelaties van Zeus blijven echter niet geheim, ondanks alle pogingen van Zeus om dat stiekem te doen, en worden al snel ontdekt door Hera. Ze is vreselijk jaloers op al die andere vrouwen, voelt zich door Zeus tekortgedaan, en maakt hierover dan ook regelmatig ruzie met Zeus. Daarnaast probeert ze al die vrouwen en hun nakomelingen het leven zuur te maken en onderneemt menige poging om hen ter straffen voor hun vrijpartij met Zeus.

Leto

Dit begon lang voordat Dionysus 2 geboren was en Zeus het bed bezocht van de Godin Leto. Als haar tijd gekomen is en Leto een plek zoekt om te bevallen laat Hera de Aardgodin Gaea een eed zweren om Leto nergens een plek te gunnen waar ze dat kan doen. Hera houdt zelf woedend de wacht in de hemel en stelt bovendien haar zoon Ares 1 en de Regenbooggodin Iris 1 aan als wachters aan om Leto in de gaten te houden. Bovendien bedreigt Hera iedereen die Leto wil helpen met de vreselijkste straffen, en dreigt zelfs het monster Python op hen af te sturen. Zo zwerft Leto negen dagen lang, onder ondraaglijke pijnen, zoekend over de wereld naar een plek om te bevallen, maar wordt overal onbarmhartig weggejaagd. Uiteindelijk helpt Zeus zijn Leto door het los drijvende eiland Delos richting Leto te dirigeren. Omdat dit eiland niet verankerd was in de Aarde was het ook niet gebonden aan de eed van Hera en bevalt Leto op het eiland van haar twee kinderen Apollo en Artemis. Als Iris 1 de geboorte aan Hera meldt bekoelt Zeus haar vlammende woede, en voorkomt zo dat Hera de twee Godenkinderen later het leven zuur maakt.

Callisto

Zo goed liep het echter niet af voor Callisto. Deze Nimf uit Arcadië had gezworen om maagd te blijven en verkeerde vaak in het jachtgezelschap van Artemis. Maar Zeus werd verliefd op Callisto en deelde, tegen haar wil, het bed met Callisto. Opnieuw ontdekt Hera wat er gebeurd was en dacht een vernuftig plan uit om wraak te nemen zonder dat Zeus dit kon voorkomen. Nadat Callisto bevallen was, van haar zoon Arcas, gaat Hera op het meisje af en roept. ‘Jij slet, dat ontbrak er nog maar net aan dat je een zoon hebt gebaard! Reken nu op mijn wraak en zal nu jouw schoonheid, die mijn man zoveel plezier schonk, voorgoed veranderen.’ Hierna verandert ze Callisto in een donkerbruine berin met scherpe klauwen en een harige vacht. Vervolgens stookt Hera Artemis op de jacht te openen op de berin die met de kleine Arcas het bos in vlucht. Uiteindelijk wordt Callisto gedood maar wordt zij door Zeus als het Sterrenbeeld Grote Beer aan het firmament geplaatst om Hera te kwetsen. Daarop gaat Hera naar Poseidon, en haar pleegmoeder Tethys, en vraagt hem te verbieden dat dit sterrenbeeld in zijn water kan ondergaan en eeuwig aan de hemel moet staan.

Io

Maar ook stervelingen zijn het doelwit van Zeus amoureuze uitstapjes en verleidt hij eens Io, een priesteres van Hera in Argos. Als de jaloerse Hera Zeus wil betrappen ontkent hij in alle toonaarden en verandert het meisje snel in een witte koe. Hera, die wel in de gaten heeft wat er aan de hand is, eist de koe op en laat die bewaken door Argus 3, de ‘Alziende’ met meer dan honderd ogen. Zeus die medelijden met Io kreeg laat Argus 3 door Hermes doden maar opnieuw grijpt Hera in en stuurt een horzel op het beest af. Gek van angst voor de pijnlijke steken van de horzel vlucht de koe door half Europa en Azië waarna ze uiteindelijk in Egypte terecht komt. Aan de oevers van de Nijl krijgt ze haar oude gedaante terug en baart een zoon Epaphus 1. Opnieuw valt de jaloerse Hera het meisje lastig en geeft ze opdracht aan de Cureten 1 om het pasgeboren kind van Io te laten verdwijnen. Maar Io vindt haar zoontje later terug in Syrië en keert samen met hem terug naar Egypte waar ze met de koning van het land, Telegonus 1 trouwt en Epaphus 1 de eerste was die aan Hera offerde. Maar dit kon niet voorkomen dat hij later, door toedoen van Hera, werd gedood tijdens een jachtpartij.

Europa 2

Zeus ontvoert Europa in de gedaante van een stier.

Ook wanneer Zeus Europa 2 verleidt, in de gedaante van een stier 1, wordt hij ontdekt door Hera. Ze is intussen gewend aan zijn uitstapjes en roept spottend tegen Apollo: ‘Ga naar hem toe, Apollo, en zorg dat iemand hem grijpt. Ik wens dat die hem aan het ploegen zet, en twee prikkels leert verdragen. Eén van de boer en één van Eros. Hoedt je vader, jongen, en zo zal hij werkelijk de Heer van de weilanden worden. Het is jammer dat dat Io je niet zag toen je aankwam om haar te behagen, toen zij zelf nog een koe was. Ze zou je een kleine stier gebaard hebben. Kijk ook uit voor Hermes, die vakkundige veedief zal denken dat hij een stier wegneemt terwijl hij zijn eigen vader steelt. Maar wat kan ik doen, leefde Argus 3 nog maar, om hem met zijn slapeloze ogen naar een ontoegankelijk weiland te slepen en daar met zijn herdersstaf te prikkelen.’ Zo gaat Hera nog enige tijd spottend door maar laat Europa 2 zelf, in tegenstalling tot haar voorgangsters, met rust.

Zagreus (Dionysus 1)

Maar wanneer Zeus het bed deelt met zijn dochter Persephone 1 is Hera niet bereid om lijdzaam toe te zien. Woedend stookt ze de Titanen op om deze zoon van Zeus te vernietigen. Onmiddellijk vervaardigen die een scherp mes en stormen daarmee gewapend op de nieuwgeborene af. Er ontstaat een bloedige strijd waarin Zagreus zich nu eens in een woeste leeuw veranderde die een woest gebrul uitstootte, dan weer werd hij een wild paard dat naar de Titanen hapte. Als laatste verandert hij zich in een woedende stier terwijl hij voor zijn leven vecht, en laat Hera een luid geloei door de hemel klinken. Door haar aangespoord weten de Titanen uiteindelijk de overwinning te behalen, snijden het lichaam van Zagreus in stukken, terwijl Hera voldaan neerkijkt vanuit de hemel.

Semele

Ook Semele, de dochter van Cadmus en Harmonia 1 in Thebe, moet het ontgelden als Zeus regelmatig de nacht met haar doorbrengt. Zodra Hera dit ontdekt is ze bang dat Zeus haar uit de hemel zal verstoten en verzint een list om van Semele af te komen. Ze gaat naar Semele toe, in de gedaante van haar verzorgster, en stookt het meisje op om Zeus te vragen in zijn ware gedaante voor haar te verschijnen. Semele trapt in de list van Hera en kon Zeus haar verzoek niet weigeren. Zodra hij in zijn stralende gedaante aan haar verschijnt wordt Semele door zijn vuur verteerd en sterft. Hierna haalde Zeus de zes maanden oude vrucht uit de buik van Semele en naaide die in zijn eigen dijbeen. Drie maanden later haalt Zeus de volgroeide Dionysus 2 uit zijn been en gaf hem aan Hermes die de baby naar de dochters van Riviergod Lamus 1 in Nysa bracht om groot te brengen.

Dionysus 2

Maar de jaloerse Hera vond het kind en zon op wraak. Ze slaat de Nimfen met waanzin waardoor die met hun ogen begonnen te rollen, als dollen door de heuvels en dalen van Nysa trokken, en Dionysus 2 zeker aan stukken gescheurd zouden hebben als Hermes niet was gekomen. Die nam de baby opnieuw op, bracht hem naar Thebe, en gaf het kind aan Ino, de zus van Semele, die Mystis (of Macris 1) aanstelde om de kleine Dionysus 2 te bewaken. Maar toen Dionysus 2 volwassen werd ontdekte de allesziende Hera hem opnieuw. Ze verjaagt Macris 1/Mystis en slaat Dionysus 2 met waanzin waardoor hij gedwongen was om waanzinnig door de wereld te zwerven. Uiteindelijk weet Zeus de woede van Hera te beteugelen en mocht Dionysus 2 op de Olympus komen wonen tussen de andere Goden. Maar Hera bleef vijandig tegen het hele ras van Ino, vanwege haar hulp aan Dionysus 2, en zou haar afstammelingen nog jarenlang blijven lastigvallen.

Athamas 1 en Ino

Als Hera ziet hoe Ino pronkt met de zoons uit haar huwelijk met Athamas 1 wordt ze opnieuw woedend en gaat naar de Onderwereld om de hulp in te roepen van de Erinyen. Ze noemt tegen hen de reden van haar bezoek en wil dat deze Wraakgodinnen het huis van Cadmus vernietigen, en Athamas 1 tot misdaad opzwepen. Hierbij maakt Hera gebruik van vele beloften en smeekbeden maar de Erinyen stemmen al snel toe waarna Hera opgelucht terugkeert naar de Olympus. Daarop vertrekken de Erinyen uit de onderwereld en gaan naar Thebe waar ze Athamas 1 in een bui van waanzin één van zijn zoons laten doden. Vervolgens gaan ze op Ino af en slaan haar eveneens tot waanzin waarna ze met een zoon uit haar eerdere huwelijk in zee springt om te sterven. Opnieuw keek Hera glimlachend vanuit de hemel op aarde neer en voelde grote voldoening omdat er opnieuw nakomelingen van Zeus het leven hadden gelaten.

Echo

Zeus blijft echter onverstoorbaar voortgaan met zijn avontuurtjes maar roept op een gegeven moment wel de hulp in van de Nimf Echo. Haar geeft Zeus opdracht om Hera aan de praat te houden als hij met zijn veroveringen het bed wil delen. In eerste instantie lukt deze list en houdt Echo Hera langdurig aan de praat als zij vermoedt dat haar man weer eens met een Nimf ligt te vrijen. Toen Hera dit in de gaten had nam ze op subtiele wijze wraak op Echo en dacht. ‘Als ze met mij wil spotten, moet ze maar wat minder praatjes krijgen.’ Sinds die tijd kon Echo niet meer zelfstandig spreken en alleen de laatste woorden van de spreker herhalen. Zo leeft de Nimf als natuurverschijnsel eeuwig voort terwijl ze alle geluiden in de natuur vanaf de berghellingen laat weerkaatsen naar de bron waar ze geproduceerd werden.

Aeacus, Meliteus en Tityus

Zo blijft Hera de liefjes en afstammelingen van Zeus achtervolgen. Nadat hij het bed heeft gedeeld met Aegina 1, en zij een zoon Aeacus op het eiland Delos baarde, stuurt Hera een slang naar het eiland die het water vergiftigde. Hera wordt door deze wraakakties steeds beruchter, en Zeus en zijn liefjes steeds voorzichtiger. Uit angst voor de woede van Hera leggen die hun nakomelingen vaak te vondeling. Zo laat de Nimf Othris haar zoon Meliteus achter in een bos en verbergt Elare haar zoon Tityus in een hol onder de grond. Van afstand houdt Zeus echter een oogje in het zeil en stuurt vaak redding in de vorm van dieren om de zuigelingen te voeden en te voorkomen dat zij sterven.

Heracles

Degene die echter het meest te lijden had van de jaloerse buien van Hera was Heracles. Deze zoon van Zeus, bij Alcmene, zou zijn leven lang door haar geteisterd worden waardoor Heracles in allerlei vervelende situaties werd gemanoeuvreerd. Op uitdrukkelijk bevel van Zeus mocht Hera hem echter niet doden en kon zij alleen het leven van Heracles zo zuur mogelijk maken door vele kwellingen op hem af te sturen.

Grootspraak van Zeus

Dit begon op de dag dat Zeus, tijdens een banket op de Olympus, tegen de verzamelde Goden zegt: ‘Dit is de dag waarop Alcmene een zoon ter wereld zal brengen die als koning over alle naburige volken zal heersen.’ Hera begrijpt onmiddellijk dat haar man weer eens een slippertje heeft gemaakt, en zegt tegen Zeus: ‘Als je zo zeker bent van je zaak, zweer dan bij Styx dat het kind van jouw geslacht dat deze dag geboren zal worden over alle omliggende volken zal heersen.Zeus, die niet op een list bedacht was, zwoer wat zijn vrouw hem vroeg waarna Hera snel de Olympus verliet.

Geboorte van Eurystheus

Hera verbiedt haar dochter Eileithyia om naar Alcmene te gaan en gaat zelf naar Argos. Daar was Nicippe 1, de vrouw van Sthenelus 2, de zoon van Perseus 1, zeven maanden in verwachting en laat ze bij haar spontaan de geboorteweeën beginnen. Zodra Nicippe 1 bevallen was keert Hera terug naar de Olympus en zegt: ‘Zeus, ik haast me om je te melden dat er een vandaag een kind is geboren dat de koning der Grieken zal worden. Zij noemen hem Eurystheus en zijn vader is Sthenelus 2, de zoon van Perseus 1. Hij is van jouw geslacht en het is dan ook passend en billijk dat hij, conform jouw eed, zal heersen over de Grieken.Zeus begrijpt dat hij is bedrogen en moet, gebonden door zijn eed, lijdzaam toezien dat zijn zoon Heracles, die Alcmene kort daarna ter wereld bracht, niet de door hem gewenste koning van de Grieken zal worden.

Zoging van Heracles

De zoging van Heracles door Hera

Zeus wilde echter wel dat Heracles, aan het eind van zijn leven, onsterfelijkheid zou verkrijgen en kwam met Hera overeen dat Eurystheus koning zou worden. Heracles zou Eurystheus moeten dienen en twaalf opdrachten voor hem uitvoeren, ongeacht welke Eurystheus zou eisen. Hera stemt in maar besluit in gedachten om Heracles het leven zo zuur mogelijk te maken. Intussen had Alcmene, uit angst voor de wraak van Hera haar zoontje te vondeling gelegd. Korte tijd later lopen Hera en Athena langs de plek en zien de baby in het gras liggen. Athena heeft medelijden met het hongerige kind en geeft hem aan Hera. Die ontbloot onmiddellijk haar borst om het kind te voeden, maar die zoog met zoveel geweld aan haar tepel dat Hera de pijn niet kon verdragen en de baby van zich afwierp. Woedend loopt ze daarna verder maar bracht Athena het kind naar haar moeder Alcmene en spoorde haar aan de baby groot te brengen.

Kinderjaren van Heracles

Acht maanden later ontdekt Hera haar fout en stuurt in het geheim twee reusachtige slangen naar de wieg van Heracles om hem te doden. Maar in plaats van bang te worden voor de dieren greep de kleine Heracles de slangen bij hun nek en wurgde beiden. Zo kreeg Heracles zijn naam, want die betekent ‘Roem van Hera’ terwijl hij eerst door zijn ouders Alcaeus was genoemd. Zo groeit Heracles op terwijl Hera hem lange tijd met rust laat, maar is de afspraak met Zeus niet vergeten. Nadat Heracles getrouwd is met Megara, en drie zoons heeft verwekt, slaat ze Heracles met waanzin die daarop zijn kinderen doodt. Als straf voor zijn daden moet Heracles daarna twaalf opdrachten voor Eurystheus uitvoeren. Ter voorbereiding van die straf brengt Hera onder andere de leeuw van Nemea groot en laat ze de hinde van Artemis ontsnappen om Heracles tot een kwelling te worden.

Twaalf Werken

Zodra Heracles voor koning Eurystheus verschijnt, fluistert Hera hem in welke opdrachten hij aan de zoon van Zeus moet geven, en probeert zelf om die op alle mogelijke manieren te laten mislukken. Zo stuurt ze tijdens zijn tweede werk, het doden van de Hydra van Lerna, een reusachtige krab op Heracles af die hem in de voet bijt. Het dier wordt echter gedood door Heracles waarna Hera, als dank voor zijn dienst de krab als sterrenbeeld aan de hemel plaatst. Tijdens zijn negende werk, het veroveren van de gordel van Hippolyte 1, neemt Hera de gedaante aan van één van de Amazonen. Dan verspreidt ze het gerucht dat Heracles hun koningin wil ontvoeren en snellen de Amazonen gewapend op Heracles af. Als Heracles ziet dat ze bewapend zijn doodt hij Hippolyte 1 en neemt haar de gordel af waarvoor hij op pad is gestuurd door Eurystheus. Tijdens zijn tiende werk, het stelen van de runderen van Geryon, stuurt Hera in Italië een horzel op de runderen af. De dieren verspreiden zich over de velden waardoor Heracles grote inspanningen moet leveren om ze weer bijeen te drijven.

Hera geboeid

Nadat Heracles zijn Twaalf Werken heeft uitgevoerd, is Hera nog steeds niet tevreden en blijft hem dwarszitten. Als hij, uit wraak op Laomedon 1, Troje heeft vernietigd en naar huis wil zeilen grijpt ze opnieuw in. Ze verzoekt de God van de Slaap, Hypnos, om Zeus in slaap te laten vallen om, zodra dit gebeurd is, een woeste storm op zee te laten onstaan. Heracles raakt hierdoor uit de koers en komt op het eiland Cos terecht. Wanneer Zeus wakker wordt en merkt wat er is gebeurd is hij razend op Hera. Uit wraak bindt hij twee aambeelden aan haar voeten en boeit haar handen met onbreekbaar goud. Vervolgens hangt hij haar op aan een hoge top van de Olympus waar ze hulpeloos spartelde. Als haar zoon Hephaistus haar probeer te redden wordt hij door Zeus van de Olympus gesmeten. Na enige tijd bekoelt de woede van Zeus en maakt hij de boeien van Hera los maar moet zij beloven Heracles nu verder met rust te laten.

Gigantenstrijd

Omdat Gaea beledigd was dat haar kinderen, de Titanen door Zeus waren opgesloten in de Tartarus baart zij de Giganten. Deze reuzen vallen de Olympus aan en kunnen, volgens een orakel, alleen gedood worden als een sterveling de Goden helpt. Dan vraagt Zeus aan Athena om Heracles naar de Olympus te brengen om de Goden in hun benarde situatie te helpen. Als die op de berg aankomt, schiet hij met één van zijn pijlen direct Alcyoneus 1 neer. Omdat die onsterfelijk is zolang hij op zijn geboortegrond verblijft, sleept Heracles hem, op advies van Athena, weg over de grens waarna Alcyoneus 1 sterft. Porphyrion 1 viel daarna Hera aan omdat Zeus bij hem een begeerte naar Hera had opgewekt. Zodra hij haar kleren verscheurde en wilde verkrachten riep Hera om hulp. Toen trof Zeus hem met een bliksemschicht en doodde Heracles Porphyrion 1 met een pijlschot. Uiteindelijk overwinnen de Goden, met hulp van Heracles, alle Giganten.

Dood van Heracles

Na vele avonturen maakt Heracles een eind aan zijn moeizame leven door zichzelf op een brandstapel te doden. Zodra de vlammen hem bereiken neemt Zeus zijn zoon op in de hemel en maakt hem onsterfelijk. Bovendien verzoent hij Hera met Heracles en schenkt hem zelfs hun dochter, Hebe 1, als vrouw. Er is zelfs een mythe die stelt dat ze hem tot haar eigen zoon maakte door Heracles dicht tegen zich aan te trekken op een bed, en hem daarna onder haar kleding door op de grond liet vallen. Op deze wijze bootste zij de geboorte na en werd Heracles haar eigen zoon.

Strenge Godin

Minachting van Hera

De woede van Hera werd echter niet alleen opgewekt door de overspelige daden van Zeus. Ze kon ook gemeen uithalen naar mensen die haar, of de andere Goden, niet vereerden of zelfs minachtten. Zo gooit ze Side 1, de vrouw van Orion, in de Onderwereld nadat die de schoonheid van Hera had gekleineerd en werd Aedon, de dochter van Pandareus 2, door Hera het leven zuur gemaakt als zij en haar man pochen dat ze gelukkiger met elkaar dan zijn Zeus en Hera. Hetzelfde lot ondervond Oenoe 4 die geen geen zier om Hera gaf en door haar werd veranderd in een vogel. Daarnaast werden de dochters van Proetus 1, de Proetiden, door Hera met waanzin geslagen nadat die zich minachtend hadden uitgelaten over Hera.

Ixion

Hera en Ixion

Als Godin van het huwelijk kan Hera niet toestaan dat zij zelf, als getrouwde vrouw, het hof wordt gemaakt door een andere man. Wanneer Ixion, die een vertrouweling was van de Goden, hevig verliefd op Hera wordt en een poging onderneemt om haar te verleiden, meldt Hera dit aan Zeus. Daarop maakt Zeus het evenbeeld van Hera uit een wolk die hij bij Ixion in bed legt. Ixion bedenkt zich geen moment en bedrijft de liefde met het evenbeeld van Hera. Als Ixion daarna snoevend vertelt dat hij met Hera heeft geslapen heeft Zeus het zat en bindt Ixion vast op een eeuwig ronddraaiend rad. Dit rad plaatst hij in de onderwereld waar Ixion eeuwig moet boeten voor zijn misdaad.

Aloeaden

Hera komt ook in actie als ze merkt dat haar zoon Ares 1, door de reuzen Otus 1 en Ephialtes 2, gevangen genomen is en in een bronzen kerker opgesloten. Ze gaat naar de kerker toe en maakt, zonder dat de twee het merkten, de boeien van haar zoon los, die op het punt van bezwijken stond, en neemt hem mee naar de Olympus. Maar de twee reuzen is niets te dol en zo maakt Ephialtes 2 Hera het hof, en Otus 1 Artemis. Uiteindelijk wordt het tweetal door Artemis gedood doordat ze zich verandert in een hinde en tussen het tweetal doorspringt op het eiland Naxos. De broers werpen direct hun speer om de hinde te treffen maar raken elkaar dodelijk.

Tiresias

Maar soms zijn de aanleidingen luchtiger zoals wanneer Hera en Zeus eens ruzie maken over de vraag of de man of vrouw meer geniet van het liefdesspel. Hera is van mening dat de man veel meer geniet dan de vrouw, terwijl Zeus stelt dat dit juist andersom is. Omdat ze er samen niet uitkomen, roepen ze Tiresias bij zich om een uitspraak te doen omdat hij ooit ook een vrouw was geweest. Daarop zegt Tiresias dat, als seksueel genot uit tien delen bestaat, de man één deel geniet en de vrouw negen. Dan maakt de woedende Hera Tiresias blind maar schonk Zeus hem, omdat hij de daad van Hera niet kan herroepen, de gave om te kunnen voorspellen en een lang leven.

Medelijden

Maar Hera kon een enkele keer ook door medelijden bewogen worden als mensen buitengewoon vroom waren, of zeer trouw in het huwelijk. Zo werd Merops 2, op het eiland Cos, door haar in een Adelaar veranderd en tussen de sterrenbeelden geplaatst nadat hij uit liefde voor zijn gestorven vrouw zelfmoord pleegde. Ook Alcyone 1, die om haar verdronken man Ceyx treurt, wordt samen met haar man in vogels verandert die zeer trouw aan elkaar waren en zo verder mochten leven. Zo wil ze ook eens Psyche helpen, die voor een aantal taken naar de onderwereld was gestuurd door Aphrodite. Zodra Psyche Hera aanroept voor hulp is die uiterst welwillend maar kan ten gevolge van de goddelijke wetten het meisje niet helpen, en geeft ze haar een goed gemeend advies. Gelukkig loopt het allemaal goed af en is Hera samen met Zeus aanwezig op de bruiloft van Psyche en Eros.

Zeven tegen Thebe

Wanneer het leger van de Zeven uit Argos oprukt naar Thebe maakt Hera ruzie met Zeus en probeert hem over te halen om zijn steun aan de stad in te trekken. Hoewel ze zijn overspelige daden in het verleden heeft vergeven koestert Hera nog steeds een wrok tegen Thebe en haar bewoners. Maar Zeus is vastbesloten om Thebe de overwinning te gunnen en kan Hera haar favorieten uit Argos slecht met indirecte hulp steunen. De Zeven behalen een smadelijke nederlaag en laat koning Creon 1 hun lichamen onbegraven op het slagveld liggen. Als Argia 1 haar gesneuveld man in een duistere nacht komt zoeken smeekt Hera, geroerd door zoveel echtelijke trouw en liefde, de Maangodin Selene om haar licht te laten schijnen zodat Argia 1 haar man Polynices kan vinden en begraven.

Tocht Argonauten

Pelias 1

Omdat zijn stiefmoeder Sidero zijn echte moeder Tyro slecht behandelde wil Pelias 1 haar doden. Sidero vlucht naar de tempel van Hera, maar Pelias 1 trekt zich niets aan van de tempelwetten en doodt Sidero op het altaar van Hera. Sinds die tijd koestert Pelias 1 minachting voor Hera en verwaarloost haar cultus. Dit kon Hera niet over haar kant laten gaan en zon op wraak via zijn neef Iason. Hera zorgt ervoor dat hij deelneemt aan de Tocht van de Argonauten, en Medea 1 meeneemt naar Iolcus om een ramp voor Pelias 1 te worden. Tijdens die tocht is Hera, van de Goden, de voornaamste beschermer van Iason.

Iason

Hera en Iason

Hera begon met een droom naar Pelias 1 te sturen waarin ze hem waarschuwde voor een man, met slechts één sandaal aan zijn voeten, die hem van de troon wil stoten. Vervolgens verandert ze haar gedaante in een oude vrouw en wacht bij de rivier Evenus op Iason. Als die bij de rivier arriveert vraagt ze hem haar naar de overkant te dragen, en voldoet Iason aan haar verzoek. Tijdens de overtocht verliest hij echter een sandaal in de zuigende modder en komt zo met slechts één sandaal aan zijn voeten in Iolcus aan. Dit wordt opgemerkt door Pelias 1 die, met de droom in gedachten, zijn neef op een gevaarlijk avontuur stuurt waarvan hij overtuigd is dat hij dat niet zal overleven. Iason moet in Colchis de Gouden Vacht gaan halen en naar Griekenland brengen. Op aanraden van Athena, die Hera steunt, bouwt Iason vervolgens een groot schip, en gaat Hera in Griekenland rond om helden op te roepen die willen deelnemen aan het avontuur.

Verdwijning van Hylas

Maar ook Heracles meldt zich aan voor de Tocht, wat door Hera niet erg op prijs werd gesteld. Zodra de Argonauten vertrokken zijn beraamt ze dan ook een plan om te zorgen dat Heracles de Argonauten verlaat, en stookt ze in Mysië de Nimf Dryope 3 op om Hylas, de vriend van Heracles, te schaken. Ze grijpt de hand van Dryope 3 en zegt: ‘O, Nimf, zie je de jonge Hylas die samen met Heracles, door de bossen jaagt. Ik geef hem jou als man om die vervelende bastaardzoon van mijn man te kwellen. Ga er op af en schaak de jongen.’ terwijl ze tevens een wild verlangen laat ontvlammen in het hart van Dryope 3. Zodra de Argonauten in Mysië aankomen, schaakt de Nimf Hylas en kunnen de Argonauten hem niet meer vinden. Daarop besluiten de Argonauten, mede omdat Hera een gunstige wind laat waaien, verder te varen en blijft Heracles in Mysië achter om naar zijn vriend te zoeken.

De Bewegende Rotsen

Zo varen de Argonauten verder en komen aan bij de Symplegaden. Deze Bewegende Rotsen voorkomen dat een schip de Zwarte Zee op kan varen doordat zij telkens met een enorme smak op elkaar botsen en alles wat zich tussen hen in bevond vernietigen. Samen met Athena draagt Hera er zorg voor dat de Argonauten via Phineus 1 een voorspelling krijgen wat zij moeten doen om deze hindernis toch te passeren. Maar als de doorvaart toch dreigt te mislukken springen Hera en Athena uit de hemel naar beneden en geven met hun machtige handen het schip een duw waardoor het nog net op tijd de doorgang passeert. Zo steunt Hera haar beschermeling Iason en helpt hem door allerlei gevaren heen waardoor de Argonauten uiteindelijk heelhuids met hun schip in Colchis aankomen.

Hulp van Aphrodite

Om te zorgen dat Medea 1, de dochter van koning Aeetes die de Gouden Vacht in zijn bezit heeft, met Iason meegaat op het schip, zorgt Hera ervoor dat zij op hem verliefd wordt. Ze gaat naar de Godin Aphrodite en zegt tegen haar: ‘Beste Aphrodite, ik ben bezorgd over Iason die op dit moment met zijn schip in de monding van de Phasis ligt. Ik wil voorkomen dat Pelias 1 aan zijn lot ontkomt, die mij niet vereert, en heb Medea 1 nodig om hem te vernietigen. Laat haar alsjeblieft verliefd worden op Iason zodat zij met hem meegaat op zijn schip.’ Daarop geeft Aphrodite, zonder aarzelen, haar liefdesgordel aan Hera en zegt: ‘Al mijn macht heb ik je nu gegeven. Breng nu de harten tot wanhoop die je wilt.’ Dankbaar neemt Hera de gordel aan en betovert daarmee het hart van Medea 1.

Burgeroorlog

Op hetzelfde moment heerst er echter ook een burgeroorlog in Colchis en staat koning Aeetes op het punt de strijd aan te gaan met zijn broer Perses 2 die hem van de troon wil stoten. Athena en Hera maken zich ongerust wat dit voor effect zal hebben op de taak van de Argonauten en overleggen wat ze moeten doen. Uiteindelijk besluit Hera om Aeetes te steunen en zegt tegen Athena: ‘Ik ben vastbesloten om mij bij het leger van Aeetes aan te sluiten. Het hart van de koning is weliswaar verraderlijk, en zal de Argonauten geen loon gunnen. Maar dan zal ik andere hulpmiddelen en andere plannen in beweging zetten.’ Dan antwoordt Athena: ‘Het zij zo, want als wij onze kracht samenballen moet Iason in staat zijn om zijn opdracht uit te voeren en met Medea 1 terug te keren naar Griekenland.

Iason en >Medea 1

Iason ontmoet Medea

Zo breekt de strijd uit en weet Aeetes, dankzij de hulp van de Argonauten, zijn broer te verslaan. Door toedoen van Hera kijkt Medea 1 met begerige ogen naar Iason, terwijl hij op het slagveld tekeer gaat met zijn Argonauten, en wordt haar verliefdheid steeds dieper. Om er zeker van te zijn dat Medea 1 Iason zal steunen bij zijn taak op de Gouden Vacht te stelen stuurt ze Aphrodite op het meisje af om haar het laatste zetje in de goede richting te geven. Ook Iason zelf wordt bewerkt waardoor hij net zo verliefd wordt op Medea 1 als Medea 1 op hem. Al deze machinaties leiden er toe dat de twee elkaar ‘s nachts ontmoeten en Medea 1 haar steun toezegt aan Iason. Met haar toverkunsten weet ze Iason door de gevaarlijke proef met de vuurspuwende stieren te loodsen en de Draak 4 in slaap te brengen die de Gouden Vacht bewaakt. hierna vlucht Iason samen met Medea 1 weg uit Colchis en beginnen aan de lange reis naar huis. Op het schip zweert Iason, met een eed aan Hera, dat hij thuis Medea 1 tot zijn wettige vrouw te maken.

Achtervolging

Aeetes laat de diefstal echter niet ongewroken en zet de achtervolging in op de Argonauten. Opnieuw grijpt Hera in en voorkomt dat de Argonauten ingehaald worden door aan het begin van de achtervolging een felle tegenwind op de schepen van Aeetes af te sturen. Vervolgens geeft ze aan de Argonauten een teken waardoor die via de Donau weten te ontsnappen aan Aeetes. Zeus is echter boos op de Iason en Medea 1 omdat die de zoon van Aeetes, tijdens hun ontsnapping, hebben gedood en zorgt voor veel hindernissen tijdens de terugtocht. Maar Hera blijft Iason voortduren steunen en helpt hem met raad en daad door alle moeilijkheden heen. Zo loodst ze hem, met hulp van de Nereiden, veilig langs de Planktai en bewerkt ook koningin Arete om Medea 1 en Iason in het huwelijk te verbinden om te voorkomen haar man Alcinous 1 de twee uitlevert aan de mannen van Aeetes.

Dood van Pelias 1

Uiteindelijk keren de Argonauten, na vele omzwervingen en een reis van een jaar, heelhuids terug in Griekenland. Daar schenkt Iason de Vacht aan koning Pelias 1 en is zijn opdracht voltooid. Maar Hera was nog niet klaar met Pelias 1 en zorgt ervoor dat hij wordt gedood door zijn eigen dochters. Die snijden hun vader aan stukken nadat Medea 1 hen had doen geloven dat ze hun vader Pelias 1 een verjongingskuur kunnen geven door zijn vlees in een ketel met toverkruiden te koken. Zo nam Hera op uiterst vernuftige wijze wraak op Pelias 1 omdat hij weigerde haar te vereren.

Trojaanse Oorlog

Bruiloft Peleus en Thetis

Ook tijdens de Trojaanse Oorlog kiest Hera bewust partij voor de Grieken en steunt daarbij haar helden. De reden hiervoor ontstond tijdens de bruiloft van de Nereide Thetis met de sterveling Peleus. Thetis, die door Hera was opgevoed, weigerde het bed te delen met Zeus, en werd vanwege een bepaalde voorspelling als vrouw aan Peleus geschonken. Voor de bruiloft worden alle Goden uitgenodigd uitgezonderd de Godin van de Twist, Eris. Woedend gooit die daarop een appel tussen de bruiloftsgasten met het opschrift: ‘Voor de mooiste.’ De vrucht rolt aan de voeten van de Godinnen Athena, Aphrodite en Hera, en ontstaat er tussen hen een discussie wie de mooiste is.

Strijd om de appel

Elk van de drie Godinnen eist de appel op en er zou een gevecht tussen hen zijn ontstaan als Zeus ze niet uit elkaar had gehaald. Om zelf geen partij in de discussie te worden wil hij geen uitspraak doen wie de mooiste Godin is en geeft Hermes opdracht om de drie naar de berg Ida te brengen. Tegen de vrouwen zegt hij: ‘Ga naar de Ida, waar Paris zijn kudde hoedt. Hij is een man met een uitstekende smaak en goed in staat om de mooiste aan te wijzen. Paris zal een uitstekende rechter over jullie drieën zijn.’ De getergde Godinnen stemmen in met het advies van Zeus en gaan daarop met Hermes mee die Paris zijn taak uitlegt.

Oordeel van Paris

Het oordeel van Paris

Elk van de drie probeert Paris te beïnvloeden in zijn oordeel en beloven hem de meest aanlokkelijke geschenken als hij voor haar kist. Athena belooft als eerste dat hij de moedigste van alle stervelingen zal worden en vaardig in elk ambacht. Vervolgens belooft Hera hem de macht over alle mensen te schenken als hij haar tot mooiste kiest. Maar dan toont Aphrodite zich in haar volle naaktheid en belooft Paris de mooiste vrouw ter wereld te schenken als hij haar tot winnaar uitroept. Dan bedenkt Paris zich geen moment en roept Aphrodite uit tot mooiste van de drie Godinnen. Door deze beslissing, waarbij Aphrodite hen nog eens bespot, zijn Athena en Hera zo diep beledigd dat er bij hen een diepe haat ontstaat tegen alles wat Trojaans was.

Uitbreken van de oorlog

Hierna schaakt Paris de Helena, die getrouwd was met de Griek Menelaus, en zeilt samen met haar op zijn schip naar Troje. Woedend vanwege zijn beslissing op de Ida stuurt Hera een zware storm op het tweetal af waardoor ze gedwongen worden om hun koers te verleggen en in Sidon aankomen. Maar uiteindelijk komt Paris toch met Helena in Troje aan waar hij met haar in het huwelijk treedt. De schaking van Helena veroorzaakt een enorme opschudding in Griekenland en wordt er besloten met een grote vloot naar Troje te zeilen om haar terug te halen en de Trojanen te straffen. Op de Olympus zijn de Goden in twee kampen verdeeld en kunnen het niet eens worden over de uitslag van de strijd. Hoewel Zeus geen partij kiest kibbelt Hera, gewoontegetrouw, met hem omdat zij vindt dat hij de Trojanen te veel steunt.

Pest in het scheepskamp

Zo begint de oorlog en kijken de Goden vanaf de Olympus negen jaar lang toe wie de overwinning zal behalen. Hera is samen met Athena, Poseidon, en Hephaistus voor de Grieken terwijl de Trojanen gesteund worden door Apollo, Ares 1 en Aphrodite terwijl Zeus zich afzijdig houdt. Deze situatie verandert in het tiende jaar van de strijd, nadat Apollo zijn pest verwekkende pijlen op het Griekse scheepskamp had afgestuurd waardoor er veel slachtoffers vielen. Als even later Achilles ruzie krijgt met legerleider Agamemnon stuurt Hera Athena naar de twee kemphanen om hen te kalmeren. Beide strijders heeft ze lief en wil niet dat er één gewond raakt door de ander.

Godenruzies

Ruzie met Zeus

Als kort daarna Thetis naar Zeus gaat om steun voor Achilles te vragen, en toestemt, is Hera uiterst jaloers. Scherp van tong zegt ze tegen Zeus: ‘Dat is weer echt iets voor jou om, zodra ik mij heb omgedraaid, stiekem iets met een andere Godin te bedisselen. Maar mij vertrouw je niets toe.’ Rustig reageert Zeus: ‘Wens niet om al mijn plannen te kennen, Hera. Die kennis zou te zwaar voor je zijn, ook al ben je mijn vrouw. Als ik iets wil beramen dan is dat mijn zorg en niet de jouwe. Probeer ook niet met slinkse streken erachter te komen want ik zal je ze wel vertellen als mij dat uitkomt.’ Woedend reageert Hera. ‘Wil je beweren dat het mijn gewoonte is om je met vragen te kwellen. Ik laat je altijd met rust als je besluiten moet nemen. Maar nu vrees ik met grote vreze dat jij Thetis beloofde om Achilles te helpen, in zijn wraak tegen Agamemnon, om de Grieken af te laten slachten bij hun schepen.

Dreiging van Zeus

Argwanende en krankzinnige vrouw die je bent.’ zegt Zeus. ‘Moet je nu altijd speuren en gissen naar waar ik mee bezig ben. Ik kan geen geheim hebben of jij komt dat op het spoor. Maar alles wat je doet vervreemd ons steeds verder van elkaar en schaadt jezelf nog het meest. Als het dan is zoals je zegt wees er dan van overtuigd dat het gebeurt omdat ik dat wil! Ga dus zitten, zwijg, en gehoorzaam, of anders zal je de kracht voelen van mijn onoverwinnelijke handen.’ Angst overvalt Hera na deze woorden en gaat bevend zitten. Er valt een diepe stilte in de vergadering waar ook de andere Goden zich gekrenkt voelen door de woorden van Zeus. Hephaistus verbreekt de stilte, roept zijn ouders op tot kalmte, en vraagt Hera om zich te verzoenen met Zeus omdat die toch machtiger is dan iedereen aan tafel. Kreupel als hij is brengt hij wijn rond bij de andere Goden en breekt de spanning. De Goden moeten om hem lachen en de rest van de dag brengen zij feestend en drinkend door totdat de avond valt en Hera en Zeus samen naar bed gaan om te slapen.

Gesprek met Athena

De volgende ochtend ziet Hera dat het Griekse leger bezig is om zich in te schepen na een toespraak van hun legerleider Agamemnon. Hij heeft die nacht een bedrieglijke droom van Zeus ontvangen en stelt nu zijn leger op de proef. Hij wilde weten of ze nog voldoende vechtlust hadden en spiegelde ze voor dat ze naar huis mochten. Juichend gaan de mannen naar hun schepen en kan Agamemnon ze niet meer tegenhouden. ‘Dit is toch wel een droevige gebeurtenis,’ zegt Hera op de Olympus tegen Athena, ‘Moeten we die lui zomaar naar huis laten gaan zonder dat ze Helena met zich mee voeren. Moet zij, voor wie zoveel mannen stierven in Troje, achterblijven zodat de Trojanen zich daar eeuwig op kunnen beroemen. Ga naar beneden Athena, en gebruik al je overredingskracht om hen te weerhouden dat zij met hun schepen vertrekken.

Uitval naar Zeus

De ruzie van Zeus en Hera

Later die ochtend, als de Grieken en Trojanen een verbond hebben gesloten om de oorlog te beslissen met een tweegevecht, redt Aphrodite haar beschermeling Paris tijdens die tweekamp met Menelaus. Als even later de Goden in vergadering bijeen zitten op de Olympus plaagt Zeus Hera en zegt: ‘Aphrodite helpt haar favorieten en beschermt hen tegen rampen. Maar ik zie hier twee andere Godinnen, Hera en Athena, die werkeloos toekijken. Maar wat zullen we doen? Stichten we vrede tussen de Trojanen en Grieken of laten we de strijd doorgaan? Als jullie dat wensen zeg het dan, zodat Troje behouden blijft en Menelaus zijn vrouw Helena mee naar huis kan nemen.Athena en Hera reageren afwijzend maar kan Hera haar woede weer niet bedwingen en valt tegen Zeus uit: ‘Wat je voorstelt is belachelijk. Hoe kom je erbij dat al mijn inspanningen vruchteloos en nutteloos zijn! Ik heb mijn paarden bijna de dood ingejaagd om de Griekse stammen te verzamelen en op te trekken naar Troje. Doe wat je wilt maar denk niet dat de andere Goden het goedkeuren.

Reactie van Zeus

Zeus voelde zich gekrenkt door haar woorden en antwoordde. ‘Wat heeft Troje je aangedaan dat je zo fel bent om de stad te verwoesten? Moet de stad verwoest worden voordat je kwaadaardigheid is bevredigd en Priamus en zijn volk vernietigd is? Doe wat je wilt, maar ik wil niet dat dit meningsverschil een wig tussen ons drijft. Maar ik stel wel één voorwaarde. Als het eens mocht voorkomen dat ik een stad van één van je beschermelingen wil verwoesten doe dan geen poging om mijn woede af te leiden maar laat mij dan ook mijn gang gaan.’ Opnieuw reageert Hera vinnig: ‘De drie steden waar ik het meest van houdt, zijn Argos, Mycene en Sparta. Plunder ze, als ze je in de weg staan en ik zal er geen woord aan verspillen, want je bent sterker dan ik. Maar dat wil niet zeggen dat je mij moet dwarsbomen in mijn ondernemingen of ik die van jou. Ook ik stam van de Goden af en we hebben dezelfde vader en moeder. Ik ben je vrouw en jij bent de koning van alle Goden. Laten we ons dus schikken naar elkaars wensen. Nu vraag ik je alleen om Athena naar het slagveld te sturen en de Trojanen op te stoken om hun net gesloten verbond met de Grieken verbreken.Zeus stemde hiermee in en gaat Athena naar het slagveld.

Aphrodite gewond

Als even later Aphrodite naar de Olympus komt, door Diomedes 1 aan haar hand verwondt, kan Hera het niet laten en begint Zeus te plagen. ‘Je moet het me niet kwalijk nemen Zeus, maar die Aphrodite wilde ongetwijfeld een Griekse vrouw verleiden om zich af te geven met de Trojanen op wie ze zo gesteld is. Wellicht heeft ze haar hand open gehaald aan één van de spelden waarmee de Griekse vrouwen zich zo graag opsieren.’ Na deze plaagstoot kijkt Hera, samen met Athena, weer naar de strijd op de vlakte en zien dat Ares 1 de Trojanen steunt waardoor veel Grieken het leven verliezen. Onmiddellijk zegt Hera tegen Athena, ‘Wee mij, Athena. Als we Ares 1 niet tegenhouden dan waren het ijdele woorden die ik tegen Menelaus sprak toen ik hem beloofde dat hij terug zal keren naar zijn land zodra hij Troje vernietigd had.

Naar de strijd

Samen gaan de twee naar de stallen en legt Hera het gouden tuig op de paarden die ze voor de prachtig versierde strijdwagen inspant. Athena heeft intussen de wapenuitrusting van Zeus aangetrokken en zijn Aegis meegenomen. Ze beklimmen de wagen en Hera legt de zweep over de paarden waarna ze de hemelpoort uitdonderen. zodra ze langs de top van de Olympus komen waar Zeus naar de strijd zit te kijken stopt Hera de wagen. Ze vraagt aan hem of hij niet boos is op Ares 1 omdat die zo eigenmachtig en zonder reden de Grieken in het verderf stort. ‘Mij zit het hoog,’ zegt ze, ‘dat Apollo en Aphrodite die Ares 1 zo ophitsen. Zal je het me kwalijk nemen als ik hem een smadelijke nederlaag toebreng en hem het veld laat ruimen?’ ‘Je gaat je gang maar,’ zegt Zeus. ‘Geef hem er flink van langs en drijf hem in de armen van Athena die zulke buit wel gewend is.’ Verheugd volgt Hera zijn raad op en spoort de paarden weer aan met haar zweep. Als ze op het slagveld aankomen, stalt Hera de paarden bij de rivier de Scamander waar zij hen in een dikke mist onzichtbaar maakt voor de stervelingen.

Aansporing van de Grieken

Ze neemt de gedaante van de Griek Stentor aan en loopt naar de Grieken. Luid roept ze hen zo toe: ‘Schande over jullie stelletje oude wijven. Zolang de moedige Achilles nog deelnam aan de strijd waagden de Trojanen zich nooit buiten hun veilige muren. En nu staan ze ver bij hun stad vandaan vlak bij jullie schepen. . Met die woorden moedigt Hera de Grieken aan. Intussen heeft Athena Diomedes 1 geprikkeld en zet hem aan tot een strijd met Ares 1 terwijl ze bij hem in zijn strijdwagen stapt. In een kort gevecht verslaan ze Ares 1 die gewond het strijdtoneel moet verlaten en naar de Olympus opstijgt. De twee Godinnen verlaten hierna ook het slagveld en keren terug naar de Olympus.

Gesprek met Poseidon

Ondanks het ingrijpen van de twee Godinnen slagen de Trojanen er toch in om het Griekse scheepskamp te omsingelen Als Hector bovendien de Griek Diomedes 1 voor lafaard uitmaakt wordt Hera woedend en zegt tegen Poseidon: ‘Goddelijke aardschokker, het doet me pijn dat je geen medelijden hebt met de Grieken die door de Trojanen worden teruggedreven. Toch brengen zij je heerlijke offers in overvloed. Kun je jezelf er niet toe brengen hen te helpen? Bedenk wat een droevig figuur Zeus zal slaan als wij hem ervan kunnen weerhouden om de Trojanen verder te helpen zoals hij daar alleen op de berg Ida zit'. Poseidon reageert: ‘Hera, dat zijn werkelijk onbezonnen woorden. Ik ben niet van plan mee te doen aan de ruzie tussen jullie en Zeus die zoveel machtiger is dan wij allen. Bovendien heeft hij verboden om ons nog langer te bemoeien met de oorlog.’ Teleurgesteld kijkt Hera weer naar de strijd en ziet dat de Trojanen op het punt staan om de gracht om het scheepskamp van de Grieken in te nemen. Snel stuurt ze een gedachte naar koning Agamemnon dat hij zich moet vermannen en zijn mannen aanmoedigen voordat het te laat is.

Waarschuwing van Iris 1

De Grieken houden manmoedig stand maar komen steeds verder in de verdrukking. Hera heeft medelijden met hen en besluit, ondanks het verbod van Zeus, om samen met Athena toch naar het strijdtoneel te gaan om de Grieken te helpen. Maar ze zijn nog maar net buiten de hemelpoort als Iris 1 hen staande houdt. ‘Waar gaan jullie heen?’ vraagt Iris 1 aan het tweetal. ‘Wat is het doel van jullie tocht. Zeus heeft de Goden verboden om zich nog langer met de strijd te bemoeien. Luister wat er gaat gebeuren als jullie zijn bevel in de wind slaan. Hij zal de paarden kluisteren en de wagen aan stukken slaan. Tien lange jaren zullen er voorbij gaan voordat jullie wonden genezen van de bliksems waarmee hij jullie zal treffen. Dat zal je leren, Athena, om tegen Zeus in te gaan. Het is niet zozeer Hera, die toch altijd tegen hem samenspant, maar jij Athena op wie Zeus boos is.’ Als Iris 1 is uitgesproken vertrekt ze onmiddellijk. Bang voor de dreiging van Zeus zegt Hera tegen Athena: ‘Ik ben van gedachten veranderd. Stervelingen zijn het niet waard om een ruzie met Zeus over te riskeren. Laat het lot maar beslissen wie er sterft of leeft. Zeus moet zelf maar uitmaken of Troje verwoest wordt of dat de Grieken worden verslagen.’ Hierna keert ze terug naar de Olympus waar ze de paarden op stal zet.

Verleiding van Zeus

Plagerij van Zeus

De Goden op de Olympus

Even later zitten ze op hun gouden tronen in de vergaderzaal waar Zeus een eind verder weg zit. Ze vragen of zeggen echter niets. Maar Zeus weet wel wat hen dwars zit en zegt: ‘Athena en Hera, waarom zo neerslachtig? Jullie zijn toch niet vermoeid of uitgeput door de strijd waarin zoveel van die gehate Trojanen gedood zijn? Mij kan het niet schelen wat jullie of de andere Goden denken, zo groot is de kracht van mijn onoverwinnelijke handen. Maar jullie tweeën sidderen al over heel het lichaam voordat je zelfs het slagveld en zijn verschrikkingen maar hebt gezien. Laat ik vertellen wat er gebeurd zou zijn als jullie niet van gedachten veranderd waren. Jullie zouden door mijn bliksem getroffen zijn en niet teruggekeerd zijn naar de Olympus!

Ruzie met Zeus

Hera kan zich na deze woorden niet meer inhouden en zegt: ‘Dit is onaanvaardbaar en niet te dulden, Zeus! We weten net zo goed als de anderen dat jouw macht niet te onderschatten is. Maar wat kunnen wij anders dan medelijden voelen met de Grieken die je hebt overgelaten aan hun lot? Als je dat zo graag wilt zullen wij ons niet bemoeien met de strijd en er vrede mee hebben om hen zo af en toe wat goede raad te geven. Zo zal niet elke Griek het slachtoffer worden van jouw woede.’ ‘Hera’, zegt Zeus, ‘jij zult bij het aanbreken van de dag gelegenheid genoeg hebben om mij een nog grotere slachting onder de Grieken te zien aanrichten. Ik zeg je dat Hector zijn vijanden geen rust zal gunnen totdat Achilles zijn twist met Agamemnon heeft bijgelegd. En dat zal pas gebeuren als ze wanhopig strijden om het lijk van Patroclus 1 in de schaduw van hun schepen. Dit is mijn besluit en jouw ergernis laat mij koud. Wat mij betreft mag je afdalen naar de Tartarus en daar Iapetus 1 en Cronus gezelschap gaan houden. Die woede van jou raakt me niet. Ook aan jouw schaamteloosheid zijn grenzen, vrouw!’ Hera doet er verder het zwijgen toe en de avond valt over de Olympus.

Het plan van Hera

De volgende dagen ontbrandt er een enorme strijd om het scheepskamp van de Grieken en slagen de Trojanen erin om de muur om het kamp te doorbreken. Ze dringen het scheepskamp binnen waar ze de schepen van de Grieken in brand willen steken. Op dit punt van de oorlog trotseert Poseidon het verbod van Zeus en steunt de Grieken. Als Hera dit ziet gebeuren denkt ze na over een plan om Zeus af te leiden van haar broer Poseidon. Ze besluit om zich op haar mooist uit te dossen en hem een bezoek op de berg Ida te brengen, waar hij naar de strijd zit te kijken. Als hij zwicht voor haar schoonheid, en waarom zou hij dat niet, dan zal ze zijn listige brein benevelen en hem verleiden tot een heerlijke vrijpartij.

Hera maakt zich op

Ze gaat naar haar slaapkamer en wast zich met heerlijk ruikende ambrozijn en zalft haar lichaam in met olijfolie. Ze kamt haar haren en vlecht er mooie vlechten in. Vervolgens trekt ze haar mooiste kleding aan, die Athena voor haar gemaakt heeft van een luchtige stof. Het kledingstuk maakt zij voor haar borst dicht met een gouden speld en om haar middel bindt ze een gordel waar honderd kwastjes van afhangen. In haar oren steekt ze vervolgens oorbellen die op bosbesjes leken en over haar hoofd sloeg ze een sluier van pas gesponnen zonnegoud. Tot slot trok ze een paar mooie sandalen aan en verlaat haar slaapkamer.

Misleiding van Aphrodite

Ze ging naar de vergaderzaal en vraagt aan Aphrodite of ze haar even onder vier ogen kan spreken. ‘Zou je mij een dienst willen bewijzen, lief kind?’ Vraagt Hera aan haar. ‘Of weiger je dat omdat ik partij kies voor de Grieken en jij voor de Trojanen'? Aphrodite antwoord haar: ‘Hera, vertel wat je van me wil en ik zal het met plezier voor je doen als het binnen mijn mogelijkheden ligt.’ Sluw antwoordde Hera: ‘Schenk mij liefde en erotiek, de vermogens waar jij de Goden en mensen mee in je macht weet te krijgen, want Ik ga Oceanus en Tethys bezoeken om te proberen een eind te maken aan hun eindeloze ruzies. Ze zijn sinds lang van elkaar vervreemd en weigeren om nog gemeenschap met elkaar te hebben. Als ik ze zover kan krijgen zal ik voor altijd hun achting winnen.Aphrodite glimlacht naar Hera en zegt: ‘Ik kan je verzoek onmogelijk weigeren.’ Daarop knoopt zij haar liefdesgordel los en geeft die aan Hera. ‘Hier, neem mee,’ zegt ze, ‘en bindt die om je borsten.’ Daarbij wijst ze op het geheimzinnige borduurwerk waar de gordel mee versierd is en zegt: ‘Daarin schuilt heel mijn kracht. Hiermee kan je missie niet mislukken.

Bezoek aan Hypnos

Hera bond de gordel om haar borsten en ging op weg naar Zeus. Via de bergketen van Pieria en de liefelijke streek van Amatheia ging zij naar de besneeuwde toppen van Thracië. Ze ging verder via Athos en kwam uiteindelijk aan op het eiland Lemnos waar zij een bezoek bracht bij Hypnos, de God van de Slaap. Ze greep hem bij zijn hand en klaagde: ‘Slaap, jij die alle Goden en mensen de baas bent. Je luisterde al eens eerder naar mijn vraag. Doe dat nu nog eens en ik zal je eeuwig dankbaar zijn. Zorg dat Zeus in slaap valt zodra ik hem in mijn armen gesloten heb. Als dank zal ik je een mooie gouden stoel met een bijpassend voetenbankje geven die gemaakt zijn door mijn eigen zoon Hephaistus.

Overreding van Hypnos

Ik wil iedereen in slaap brengen behalve de machtige Zeus.’ Antwoordde Hypnos tegen Hera. ‘Je bent zeker de vorige keer zeker vergeten toen je me hetzelfde vroeg en je Heracles met een woedende storm van Troje naar Cos voerde. Zeus was razend toen hij wakker werd en slingerde overal de Goden in het rond. Gelukkig werd ik toen gered door de Godin van de nacht, Nyx, die mij in bescherming nam. En nu kom je weer met zo’n onmogelijk plan aan. Wat maak jij je toch zorgen om niets,’ antwoordde Hera tegen Hypnos. ‘Hoe kun je denken dat Zeus zich meer druk zal maken over een beetje hulp aan de Trojanen dan over het ontvoeren van Heracles. Kom, doe wat ik je vraag en ik zal je één van de Gratien als vrouw ten huwelijk geven.Hypnos was zeer ingenomen met dit aanbod en zei: ‘Goed, dan. Maar zweer bij Styx dat je mij Pasithea 1, van de Gratien, als vrouw zult geven op wie ik al mijn hele leven verliefd ben.

Verleiding van Zeus

Hera, verleidt Zeus

Hera voldeed aan zijn verzoek en zwoer bij alle Goden aan zijn verzoek te zullen voldoen. Daarop hulden de twee zich in een dichte mist en gingen op weg naar de Ida waar Zeus naar de strijd zat te kijken. Om aan Zeus’ blik te ontkomen bleef Hypnos achter en klom in de hoogste den die er te vinden was en tot in de hemel reikte. Hera liep verder naar Zeus en als die haar ziet slaat zijn hart direct op hol van begeerte. Hij staat op en zegt: ‘Hera, waarom kom je zonder wagenspan, lopend van de Olympus naar hier?’ Met een mierzoete stem zegt Hera: ‘Ik ben onderweg naar Oceanus en Tethys om een eind te maken aan hun eindeloze ruzies. Ze zijn nu al eeuwenlang van elkaar vervreemd en weigeren samen het bed te delen. Mijn paarden wachtten hier onderaan de Ida omdat ik je op de hoogte wil brengen van mijn bezoek.' Hierop antwoordde Zeus, ‘Dat bezoek kun je best even uitstellen. Laten we nu samen naar bed gaan en van de liefde genieten. Ik heb nog nooit zo’n fel verlangen naar je gehad.

Meegaande Hera

Listig zegt Hera, ‘Je verbaast me, Zeus. Stel dat we doen wat je voorstelt, en één van de andere Goden zien wat wij aan het doen zijn. Ik zou van schaamte niet meer terug durven keren naar ons paleis. Je hebt toch een prachtig slaapvertrek dat Hephaistus voor je timmerde. Laten we daarheen gaan als je wilt.Zeus stond echter in vuur en vlam voor zijn vrouw en zei: ‘Wees niet bang dat iemand ons zal zien. Ik zal ons in een gouden wolk hullen waar zelfs de Zon, die alles ziet, niet doorheen kan kijken.’ Terwijl hij dit zei nam Zeus Hera in zijn armen en liet vers gras onder hen opgroeien dat werd opgesierd met prachtige bloemen als een heerlijk zacht bed waardoor zij de grond niet voelden. Terwijl ze zo daar zo lagen ging Hypnos, die alles had gezien, snel naar Poseidon om hem aan te sporen de Grieken te helpen in de strijd.

Onschuldige Hera

Enige tijd later wordt Zeus wakker en ziet dat de Trojanen door de Grieken teruggeslagen zijn. Met een boos gezicht kijkt hij Hera aan en zegt: ‘Je bent voor geen enkele rede vatbaar. Ik twijfel er niet aan dat je hier schuld aan hebt. Door jouw listen zijn de Trojanen op de vlucht geslagen. Ik zou je moeten treffen met mijn bliksems en zo tot het eerste slachtoffer van je eigen streken maken. Je bent zeker de tijd vergeten dat ik je strafte en met aambeelden aan je voeten in de lucht liet hangen toen je Heracles van zijn koers af liet wijken. Ik vertel je dit om een eind te maken aan je streken om de Grieken te helpen.’ Hera huiverde van angst en haastte zich om hem gerust te stellen. ‘Laat Styx mijn getuige zijn dat ik er niets aan kan doen dat Poseidon de Grieken helpt en de Trojanen terugdrijft. Dat zweer ik. Ik kan alleen maar aannemen dat Poseidon medelijden met hen had toe hij zag hoe die bij hun schepen in het nauw gedreven werden. Ik ben bereid om hem, namens jou, onderhanden te nemen en weg te sturen. Je hoeft het maar te zeggen.

Einde van de Oorlog

Voorspelling van Zeus

Die woorden deden Zeus glimlachen, en antwoordde milder gestemd: ‘Hera, als je in het vervolg één lijn met mij trok in de raad der Onsterfelijken, zou Poseidon snel tot rede zijn gebracht en het met ons eens worden. Maar als je de waarheid sprak, ga dan terug naar de Olympus en zeg tegen Iris 1 en Apollo dat zij hier moeten komen. Het is mijn wens, dat Iris 1 als bode naar de gelederen der Grieken afdaalt en tegen Poseidon zegt dat hij de strijd moet staken, en dat Apollo Hector terugvoert naar het slagveld. Apollo moet schrik verwekken onder de Grieken, zodat zij op de vlucht slaan en zich terugtrekken op de schepen. Dan zal Achilles zijn vriend Patroclus 1 in de slag zal sturen. En die zal, na een aantal van zijn vijanden te hebben gedood, vallen onder de speer van Hector. Dan zal Achilles Hector naar Hades jagen en zal ik de strijd doen keren. Tot die tijd blijf ik de Grieken vijandig gezind en niemand van de Goden toestaan om hen te helpen. Zo heb ik het beloofd aan Thetis toen zij mij smeekte haar zoon te helpen.

Terug naar de Olympus

Hera gehoorzaamde en vertrok naar de Olympus. Zodra ze de top bereikt gaat ze naar de Goden die daar bijeen waren in het paleis van Zeus. Toen die haar zagen sprongen ze allemaal op en boden Hera bekers met wijn aan. Ze nam een beker aan van Themis die, brandend van nieuwsgierigheid, als eerste op haar af kam. ‘Hera!’ riep ze uit, ‘Wat brengt je hierheen? Zeus schijnt je behoorlijk schrik aangejaagd te hebben, ook al is hij je eigen man!' 'Lieve Themis, vraag mij alsjeblieft niets.’ antwoordde Hera. ‘Jij weet zelf maar al te goed, hoe bruut en onredelijk hij kan zijn. Maar als je de andere Goden het voorbeeld geven wilt door alvast in de grote zaal aan tafel plaats te nemen, dan zal ik jou en de anderen alles over de narigheid vertellen die Zeus nu weer van plan is. En al gaan we nu ook heel genoeglijk aan de dis zitten, ik kan je verzekeren dat het nieuws dat ik voor alle mensen en Goden heb niet prettig zijn zal.

Boodschapper

Zodra iedereen aan tafel zit vertelt Hera haar verhaal. Hoewel er een glimlach om haar lippen zweeft, spreken haar wenkbrauwen en voorhoofd een andere taal. Met boosheid in haar stem zegt ze: ‘Wat waren wij een stommelingen en dwazen om ruzie te zoeken met Zeus. Hoewel onze vingers jeuken om hem dwars te zitten gaat hij, zonder zich iets van ons aan te trekken, zijn eigen gang. Hij weet dat hij ons allen de baas is als het eropaan komt. Verdraag dus de nood en ellende die hij ons aandoet. Ares 1 heeft zijn trekken al thuis gekregen en diens zoon, Ascalaphus 1, is ook al in de strijd gevallen.’ Een felle ontroering maakte zich meester van Ares 1 en zei hij: ‘Jullie zullen het me nu niet kwalijk nemen als ik naar de Griekse schepen ga om wraak ga nemen voor de dood van mijn zoon?’ Gelukkig grijpt Athena in om een nieuwe twist tussen de Goden te voorkomen en vraagt Hera aan Apollo en Iris 1 om hen onder vier ogen te spreken. Ze vertelt hen dat ze naar Zeus moeten om enkele boodschappen en taken voor hem uit te voeren. Hierna keerde Hera terug naar de zaal en gaat in haar stoel zitten.

Vermaning van Zeus

De voorspelling van Zeus komt uit en Achilles stuurt Patroclus 1 naar de strijd. Als die op het punt staat om Sarpedon 1, de zoon van Zeus, te doden zegt Zeus tegen Hera. ‘Het noodlot is mij slecht gezind. Mijn geliefde zoon Sarpedon 1 staat op het punt om gedood te worden door Patroclus 1. Wat moet ik doen? Hem levend afvoeren, ver van de strijd, naar Lycië of hem laten sterven onder de handen van Patroclus 1?’ Nijdig antwoordde Hera hem, ‘Je verbaast me, Zeus, stel je nu echt voor een sterveling te redden waarvan het doodslot lang geleden al voorspeld is. Maar je moet vooral doen wat je zelf wilt. Maar als je Sarpedon 1 afvoert naar zijn vaderland, wat zal de andere Goden of Godinnen dan nog weerhouden om hetzelfde te doen met hun kinderen die in de oorlog vechten? Maar als je zoveel liefde koestert voor die zoon van jou laat hem dan sneuvelen onder de handen van Patroclus 1. Laat daarna de God van de Dood hem weghalen en naar huis brengen waar zijn geliefden hem fatsoenlijk kunnen begraven.’ Bedroefd stemt Zeus in met haar voorstel.

Berisping van Achilles

Ook Patroclus 1 wordt, conform Zeus’ wil, gedood. Als er fel om het lijk van de vriend van Achilles wordt gestreden stuurt Hera, zonder medeweten van de andere Goden, Iris 1 met een boodschap naar Achilles. ‘Kom Achilles, sta op en verdedig Patroclus 1, want om zijn lijk wordt bloedig gestreden. Trojanen en Grieken sneuvelen terwijl ze strijden en de Trojanen willen zijn lijk wegslepen naar Troje. Vooral Hector is op het lijk belust en wil Patroclus 1 het hoofd van zijn nek slaan om het op een paal in de muur om het scheepskamp te steken. Komaan, en treuzel niet langer. Alleen de schaamte moet je al opjagen vanwege het schandelijke feit dat Patroclus 1 tot speelbal zou kunnen worden van de Trojaanse honden. Jou treft schuld en schande als het lijk geschonden hierheen komt.’ Haar woorden hebben effect en Achilles maakt zich klaar om weer deel te nemen aan de strijd.

Toestemming van Zeus

Hera en Zeus

Zeus, merkt wat er is gebeurt en zegt tegen zijn vrouw: ‘Opnieuw heb jij je wil doorgezet en Achilles uit zijn lethargie doen ontwaken. Je zou bijna denken dat die Grieken je eigen kinderen zijn.’ Fel reageert Hera: ‘Wat zeg je nu weer? Zelfs een sterveling, die niet zo wijs is als jij, neemt het op voor zijn vrienden. Hoe zou ik dan, die als jouw vrouw de eerste onder de Godinnen is, geen onheil en rampen beramen voor die Trojanen nu ik boos ben!’ De volgende dag roept Zeus alle Goden bijeen op de Olympus. Als iedereen verzamelt is vertelt hij hen dat Achilles weer gaat deelnemen aan de strijd. Hijzelf zal zich vanaf nu afzijdig houden van de strijd maar geeft de aanwezige Goden en Godinnen toestemming om zich weer met hun favorieten bezig te houden. Want Achilles zal als een stoomwals over de Trojanen heengaan en hen vernietigen. De woorden van Zeus ontlokken een geweldige strijdlust bij de andere Goden en gaan ze op pad om hun gunstelingen te steunen. Athena en Hera gaan daarop, samen met Poseidon, Hermes en Hephaistus, naar het Griekse scheepskamp.

Hera en Athena

Als Apollo de Trojaan Aeneas opstookt om Achilles aan te vallen zegt Hera tegen Athena en Poseidon: ‘Kijk die Aeneas eens lopen in zijn glimmende wapenuitrusting om het tegen Achilles op te nemen. Kom, we zullen hem in ieder geval direct weer op zijn schreden laten terugkeren. Maar het is verstandig dat één van ons naar Achilles gaat om hem te vertellen dat wij, de beste van alle Goden, hem helpen zodat hij nog moediger zal strijden. Later zal hij helaas niet aan zijn lot kunnen ontkomen. Om hem niet aan het schrikken te brengen stel ik voor hem in de gedaante van een mens te benaderen.Poseidon vindt echter dat de Grieken en Trojanen het maar zelf uit moeten zoeken. 'Als de andere Goden besluiten om de Trojanen daadwerkelijk te steunen is het nog vroeg genoeg om in te grijpen, zegt hij. ‘Laten we tot dat moment ons niet mengen in de strijd en aan de zijkant het verloop van de oorlog bekijken.’ Hera en de anderen stemmen met zijn voorstel in en gaan op een heuveltje in de buurt van het slagveld zitten.

Gesprek met Poseidon

Als Achilles vervolgens Aeneas dreigt te doden zegt Poseidon tegen Hera: ‘Helaas, Aeneas zal nu snel sterven omdat hij vertrouwde op de woorden van Apollo. Maar waarom moet deze voortreffelijke jongeman sterven. Hij bracht ons allen altijd voortreffelijke offers. Laten we hem dus redden zodat het geslacht van de Dardanen niet verloren zal gaan.’ Hera reageert hierop met de woorden: ‘Vraag jezelf af, Poseidon, of je hem werkelijk wilt redden. Athena en ik hebben echter gezworen, in aanwezigheid van alle Goden, dat wij nooit een vinger zullen uitsteken naar de Trojanen om hen van de ondergang te redden ook al staat heel Troje in brand.’ Dan knikt Poseidon zwijgend, staat op, en verlaat de Olympus om de Trojaan van de dood te redden.

Oproep aan Hephaistus

Later op de dag, als Achilles veel Trojanen in de rivier Scamander heeft gedood, ontsteekt de Riviergod in razende woede en wil hem in zijn water verdrinken. Als Hera dit ziet gebeuren roept zij angstig tot haar zoon Hephaistus: ‘Kom vlug helpen, mijn zoon. Bedwing die razende Scamander en droog hem op met een geweldig vuur terwijl ik de westen- en zuidenwind opzweep om een storm te veroorzaken die jouw vuur zullen verspreiden. Brand de bomen weg op de oevers van de rivier en laat je niet tegenhouden door vriendelijke woorden van Scamander. Blijf doorgaan met branden totdat ik zelf roep om te stoppen.Hephaistus doet wat zij vraagt en laat een reusachtige vuurzee ontstaan die het water verjaagt en de rivier bijna doet uitdrogen.

Strijd tussen Goden

Als de Scamander zijn water ziet borrelen en verdampen roept hij verongelijkt naar Hera: ‘Wat is er aan de hand met je zoon, Hera, dat hij van alle rivieren rond Troje juist mij zo kwelt? Van iedereen die de Trojanen helpt heb ik jou toch wel het minst van allen iets in de weg gelegd. Heus, als jij het wilt kom ik onmiddellijk tot bedaren. Ik zweer dat ik de Trojanen nooit meer zal helpen zelf als staat de stad in brand.’ Zodra Hera dit hoort roept zij haar zoon toe om de vlammen te doven. Hephaistus dooft zijn vlammenzee en de Scamander treed terug in zijn rivierbedding. Maar terwijl de strijd voortgaat en Achilles steeds verder opdringt kunnen de Goden zich niet meer inhouden en werpen zich vol overgave in de strijd. Ares 1 valt Athena aan maar wordt door haar met een steen zwaar in zijn nek getroffen waardoor hij in het stof neervalt. Als Aphrodite hem van het strijdtoneel wil afvoeren roept Hera tegen Athena: ‘Kijk toch eens hoe die hondsvlieg van een Aphrodite Ares 1 van het strijdtoneel wil afvoeren. Kom, laten we hen vlug achterna gaan.Athena heeft geen verdere aansporing nodig en gaat het tweetal achterna. Met een geweldige slag slaat ze het tweetal tegen de grond en ziet Hera glimlachend toe hoe haar zoon en zijn maîtresse door het stof rollen.

Afranseling Artemis

Als Artemis even later Apollo voor lafaard uitmaakt omdat hij het niet tegen Poseidon op wil nemen zegt Hera tegen haar: ‘Jij onbeschaafde teef, wil je het misschien tegen mij opnemen? Ik weet hoe jij met je pijl en boog tekeer kunt gaan om te doden. Maar het zal je lelijk bezuren als je die kunsten op mij probeert. Ga liever in de bergen op herten jagen dan met je meerderen te strijden. Maar wil je toch de smaak van de strijd leren kennen dan zal je nu merken hoeveel sterker ik ben!’ Daarop pakt Hera Artemis met één hand bij haar beide polsen en rukt met de andere boog en pijlenkoker van haar schouder. Toen Artemis wilde vluchten sloeg Hera haar, luid lachend, met de pijlenkoker om haar oren zodat de pijlen eruit vlogen. Huilend trekt de Godin zich daarop terug en laat haar boog liggen waar die lag.

Hector

Aan het eind van die dag heeft Achilles de Trojanen verslagen en Hector gedood. Die bindt hij verolgens achter zijn wagen en sleept hem door het stof naar het Griekse kamp, waar hij hem als voer voor de honden en Gieren in het stof laat liggen. De Goden krijgen medelijden met de dode Trojaan en stelt Apollo voor om te regelen dat Achilles de dode Hector aan zijn vader Priamus terug geeft. Als Hera dit voorstel hoort valt zij woedend tegen Apollo uit en zegt vol wrok: ‘Hector heeft geen God als voorouder en verdient daarom geen eervolle begrafenis’. Sussend zegt Zeus tegen haar: ‘Hera, wat ga je weer tekeer. Van alle Trojanen werd Hector het meest door de Goden geliefd. Ook ik sloot hem in mijn hart. Mijn altaar liet hij nooit leeg staan en hij plengde wijn in overvloed. We zullen hem dus niet als voer voor de honden laten liggen maar Achilles bewerken zodat hij vrijwillig, tegen een hoge losprijs, het lichaam aan zijn vader teruggeeft.’ Mokkend legt Hera zich bij het voornemen van Zeus neer en als Thetis aankomt geeft Hera haar een beker wijn als welkomstgroet, en geeft ze haar goedkeuring aan het plan om Hector terug te geven aan zijn vader.

Einde van de oorlog

Na de dood van Hector waren de Trojanen geen partij meer voor de Grieken, hoewel ze nog steun kregen van vele bondgenoten. Maar Hera en Athena bleven hun favorieten steunen om er voor te zorgen dat de Trojanen werden verslagen. Zo geeft Hera de Griek Simon een enorm uithoudingsvermogen als hij door de Trojanen gemarteld wordt om te verraden waarom de Grieken het Houten Paard op de vlakte hebben achtergelaten. De Trojanen laat ze bovendien geloven dat hij de waarheid vertelde waardoor die het Paard de stad in trokken. Deze list zorgde ervoor dat de Grieken, na tien jaar bloedige strijd, Troje konden binnendringen en er een eind aan de oorlog kwam. Athena en Hera zijn zeer verheugd maar kunnen de actie van Ajax 2, die Cassandra verkrachtte op het altaar van Athena, niet waarderen. Samen besluiten ze dan ook om de Grieken te straffen. Wanneer die terugkeren naar huis ontsteekt er een zware storm op zee waardoor een groot aantal van hen verdrinkt. Hera beschermt wel haar gunsteling Menelaus die veilig terugkeerde en aan het eind van zijn leven door haar onsterfelijk werd gemaakt en samen met Helena op de Elyseese Velden mocht wonen.

Aeneas

De haatdragende Hera blijft echter wel de Trojaan Aeneas achtervolgen als die op een aantal schepen vanuit Troje vlucht met een grote groep volgelingen. Om te voorkomen dat hij zijn doel bereikt laat ze, via Windgod Aeolus 2, een zware storm op zee uitbreken waardoor Aeneas in Carthago terechtkomt en koningin Dido ontmoet. Met deze stad heeft Hera grootste plannen voor de toekomst en wil die tot de machtigste handelsstad ter wereld. Door te voorkomen dat Aeneas in Italië aankomt, dwarsboomt ze tevens de plannen van Zeus die in Italië een nieuw wereldrijk wil stichten. Samen met Aphrodite zorgt ze dat Aeneas en Dido verliefd op elkaar worden, en wil zo proberen dat Aeneas zijn plannen opgeeft om verder te trekken.

Laatste stuiptrekkingen

Maar Zeus ontdekt haar plan en stuurt Aeneas weer op weg naar Italië. Hera onderneemt dan nog een paar stiekeme poging om Aeneas tegen te houden. Zo verbiedt ze de ziener Helenus 1 om aan Aeneas te voorspellen hoe hij precies naar Italië moet varen en laat ze bovendien op één na alle schepen van zijn vloot in brand steken als hij voor de tweede keer op Sicilië beland. Maar Zeus is vastbesloten dat Aeneas zijn doel bereikt en brengt Hera ertoe, als Aeneas in Italië aankomt, haar wraaklust te beëindigen vanwege zijn dapperheid.

Stambomen:

Cronus Rhea Cronus Rhea
Hera Zeus
Hephaistus, Hebe 1 (Jeugd), Ares 1, Eileithyia, Vrijheid, Cureten 1

Cronus Rhea - -
Hera Geen
Hephaistus, Eileithyia, Python

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz