Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Hermione 1

Hermione de beeldschone dochter van Menelaus en Helena

Hermione 1 is de dochter van koning Menelaus, en zijn mooie vrouw Helena, die in Sparta werd geboren. Hoewel Helena liever een zoon had gekregen brengt ze haar dochter liefdevol groot met haar melkrijke borsten. Kort daarna raakt Helena opnieuw zwanger en baart tot haar grote geluk een zoon Nicostratus, die net als alle andere Spartanen een strijdlustig karakter heeft. Als Hermione 1 negen jaar oud is gaat zij samen met haar ooms, Castor en Polydeuces, mee naar Argos om een familiebezoek te brengen bij Clytaemnestra en Agamemnon. Op dat moment komt ook de Trojaan Paris naar Sparta terwijl Menelaus op Kreta aanwezig is voor een begrafenis. Tijdens dat bezoek wordt Helena verliefd op Paris, besluit om haar man en kinderen te verlaten, en gaat met hem mee naar Troje.

Helena verdwenen

De volgende dag komt Hermione 1 thuis, wil haar belevenissen aan haar moeder vertellen, maar kan Helena niet vinden. Na lang zoeken loopt ze jammerend door het huis en roept huilend tegen haar bedienden: ‘Meisjes, waar is mijn moeder heengegaan en liet mij alleen achter?’ De bedienden proberen haar te troosten en zeggen dat ze misschien verdwaald is in de heuvels terwijl ze bloemen ging plukken. Maar Hermione 1 weet dat ze de omgeving op haar duimpje kent en is ontroostbaar. Uiteindelijk valt ze huilend in slaap en krijgt dan een droom waarin ze Helena meent te zien. Verbaasd roept Hermione 1 in haar slaap: ‘Waar bent u moeder? Ik heb heel de dag gezocht maar kon u niet vinden?’ Daarop antwoordde de droomgestalte: ‘Lief kind, neem me niet kwalijk, dat je zo moet lijden, maar de man die op bezoek kwam heeft me meegenomen naar Troje.’ Zo kwam Hermione 1 er achter wat er gebeurd is en zij haar moeder niet kon vinden.

Alleen in Sparta

Kort daarna komt Menelaus thuis en ontdekt de schaking van zijn vrouw Helena. Dit voorval veroorzaakt een enorme opschudding in Griekenland met als gevolg dat een enorm leger, met een vloot van duizend schepen, naar Troje vertrekt om Helena terug te halen en de Trojanen te straffen voor hun daad. Uiteraard gaat ook de vader van Hermione 1, Menelaus, met het leger mee en blijft het meisje zonder vader en moeder achter in het paleis. De oorlog zou echter vele jaren duren voordat de Grieken er in slaagden om de Trojanen te verslaan en Helena te heroveren. Zo keert Menelaus pas na ruim tien jaar terug naar huis met Helena, en is Hermione 1 intussen uitgegroeid tot een volwassen en beeldschone vrouw. Omdat Menelaus zo lang wegbleef, en zijn vader Tyndareus niet wist of hij zou terugkeren, had Tyndareus in de tussentijd Hermione 1 als vrouw beloofd aan Orestes 2, de zoon van Agamemnon.

Huwelijk met Neoptolemus

Nadat het gezin weer was verenigd zegt Menelaus tegen Hermione 1 dat ze in het huwelijk zal treden met Neoptolemus, de zoon van Achilles. Hoewel Hermione 1 hem niet kent, en ook niets van de afspraak van haar grootvader weet, is ze verheugd over haar huwelijk met zo’n beroemde man en telt de dagen af. Zodra ook Neoptolemus is teruggekeerd uit de oorlog wordt een grootse bruiloft gevierd en gaat Hermione 1 met haar man mee. Hoewel de twee het bed met elkaar delen blijft het huwelijk kinderloos en wordt Hermione 1 steeds jaloerser op Andromache, de vrouw van Hector uit Troje. Bij Andromache, die Neoptolemus na de verovering van Troje als slavin kreeg toegewezen uit de oorlogsbuit, had Neoptolemus namelijk al enkele zoons verwekt. Gefrustreerd omdat ze zelf maar kinderloos blijft behandelt Hermione 1 Andromache steeds slechter en beraamt uiteindelijk zelfs plannen om haar te vermoorden.

Huwelijk met Orestes 2

Als Neoptolemus naar Delphi gaat om een dankoffer aan Apollo te brengen klaagt Hermione 1 bij haar vader Menelaus over het gedrag van Neoptolemus. Ze vertelt dat hij haar verwaarloosde, de voorkeur gaf aan Andromache, en dringt er op aan om Andromache en haar kinderen te doden. Maar Andromache ontdekte echter het plan en vlucht samen met haar kinderen. Ondertussen kwam ook Orestes 2, de zoon van Agamemnon, bij Menelaus aan. Hij verwijt Menelaus dat hij Hermione 1 aan Neoptolemus heeft uitgehuwelijkt terwijl ze, door Tyndareus, aan hem was beloofd als vrouw. Orestes 2 wil daarom Neoptolemus in een val lokken en doden maar weigert Menelaus zijn medewerking te verlenen aan deze moord. Uiteindelijk sterft Neoptolemus, maar niet door de handen van Orestes 2, en kan hij eindelijk trouwen met Hermione 1. Het tweetal is zeer gelukkig met elkaar en, tot grote vreugde van Hermione 1 wordt ze moeder van een zoon Tisamenus.

Alternatieve versies

Binnen de mythen bestaan er vele varianten op het verhaal van Hermione 1. Zo is ze in de ene variant al getrouwd met Orestes 2 voordat ze met Neoptolemus trouwt, en bestaan er ook versies waarin Orestes 2 Hermione 1 schaakt terwijl ze met Neoptolemus getrouwd is. Daarnaast worden er in de verschillende treurspelen over Orestes 2 en Electra 4 een artistieke draai gegeven aan de gebeurtenissen waardoor er vele varianten binnen de varianten bestaan.

Stamboom:

Menelaus Helena Achilles Deidamia 1
Hermione 1 Neoptolemus
-

Menelaus Helena Agamemnon Clytaemnestra
Hermione 1 Orestes 2
Tisamenus

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz