Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Hippasus 11

Hippasus 11 is een generaal in het leger uit de stad Mytilene op het eiland Lesbos. Nadat de vloot van de stad is aangevallen door de inwoners van Methymna kunnen de Mytilenen dit niet over hun kant laten gaan. Ze brengen een leger op de been van drieduizend mannen, en stellen dat onder bevel van generaal Hippasus 11. Hippasus 11 vertrok snel, maar onthield zich ervan om de velden van de Methymniërs te plunderen. Hij vond dat dit de acties van een piraat waren, en niet van een generaal. Toen hij ongeveer elf mijl van de stad was verwijderd, werd hij benaderd door een heraut die voorwaarden voor vrede bij zich had. Zij betreurden hun daad tegen de naburige stad, en hadden met meer roekeloosheid dan gezond verstand gehandeld. Ze wilden alle buit teruggeven en de vreedzame betrekkingen herstellen.

Hippasus 11 stuurde een heraut naar Mytilene voor orders, hoewel hij bevoegd was om de beslissing zelf te nemen, en sloeg ondertussen een kamp op waar hij wachtte op bevelen uit de stad. Twee dagen gingen voorbij voordat er een boodschapper arriveerde met de opdracht de buit te verzamelen, en naar huis terug te keren, zonder verdere vijandelijkheden. Als er een keuze was tussen oorlog of vrede, vonden de Mithyleniërs meer voordeel in vrede. Zo liep de oorlog tussen de Methymniërs en de Mytileniërs, die zo onverwachts was opgelaaid, met een sisser af.

Stamboom:

- - - -
Hippasus 11 -
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz