Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Hyperion 1 - Pallas 7

Hyperion 1, die door Homerus ook wel Pallas 7 wordt genoemd, is één van de twaalf of dertien Titanen die kort na het ontstaan van de Aarde werden geboren. Zijn ouders zijn, volgens de meest gangbare versie, de oergoden Uranus en Gaea. Er zijn echter ook schrijvers die stellen dat Hyperion 1 een zoon is van Aether en Gaea of van een Cureet, die op het eiland Kreta woonde, en diens vrouw Titaea, naar wie de Titanen vernoemd zijn. De andere Titanen zijn: Oceanus, Coeus 1, Crius, Iapetus 1, Mnemosyne, Themis, Theia, Rhea, Phoebe 1, Tethys, en de jongste zoon Cronus. Net als veel van zijn broers trouwt Hyperion 1 met een zus, Theia, die ook wel Euryphaessa werd genoemd. Samen verwekken zij de onsterfelijke kinderen Eos 1, Helius en Selene. Deze Godenkinderen zouden aan de mensen het licht op aarde brengen als respectievelijk de Dageraad, de Zon en de Maan.

De Titanen

Elk van de Titanen was een uitvinder van zaken die ten goede kwamen aan de mensheid, en vanwege de weldaden die zij zo aan de mensheid verleenden werd hen eeuwige roem toegekend. Daarnaast vertegenwoordigen de Titanen de natuur waarbij Cronus en Rhea voor tijd en materie staan. Hyperion 1 was de eerste die door observatie de bewegingen van zowel de Zon als de Maan bestudeerde, en ook de banen van de andere sterren doorgrondde. Hierdoor begreep hij de Seizoenen, die door deze hemellichamen werden veroorzaakt. Om deze reden werd hij de vader van de hemellichamen genoemd.

Castratie van Uranus

Hoewel al deze Titanen aan het begin in vrede en harmonie met elkaar leefden ontstaat er toch ruzie vanwege de daden van hun vader Uranus. Die sloot zijn oudste kinderen, de Hecatoncheires en Cyclopen, vanwege hun vreeswekkende uiterlijk, direct na hun geboorte op in hun moeder Gaea. Gaea was hier zo kwaad over dat zij haar andere kinderen, de Titanen, opstookt om hun vader aan te vallen. Maar van de mannelijke Titanen was alleen Cronus bereid om zijn moeder te helpen, terwijl de anderen van een enorme vrees voor hun vader vervuld waren. Daarop geeft Gaea aan Cronus een stalen sikkel waarmee hij het geslachtsdeel van Uranus moet afsnijden wanneer hij met zijn vrouw het bed wil delen. Dan slaat Cronus vanuit een hinderlaag toe waardoor de andere mannelijke Titanen moed vatten en zij met z’n allen, uitgezonderd Oceanus, Uranus aanvallen en hem van de oppermacht beroven. Vanwege zijn moed stellen zij Cronus aan als de nieuw heerser over hemel en aarde.

Titanenstrijd

Cronus ontpopt zich echter, net als zijn vader voor hem, als een buitengewoon wrede man voor zijn kinderen. Omdat hij bang is dat zijn kinderen hem van de macht zullen beroven eet hij hen allemaal direct op na hun geboorte. Alleen zijn jongste zoon Zeus weet aan dit lot te ontkomen door een list van zijn moeder Rhea. Die weet zijn verslonden broers en zussen te bevrijden uit hun vader en begint een oorlog tegen de Titanen. De mannelijke Titanen, uitgezonderd Oceanus die niet meedoet, hebben hun kamp op de berg Othrys terwijl Zeus en zijn aanhangers zich verschansen op de Olympus. Deze strijd duurt tien jaar, waarbij Hyperion 1 naast Cronus zijn mannetje staat en verbitterd vele gevechten voert, maar kan niemand de overwinning behalen.

In het tiende jaar van de strijd adviseert Gaea aan Zeus om de Hecatoncheires en de Cyclopen uit de Tartarus te bevrijden. ‘Als zij aan jouw zijde meevechten zal je de overwinning op de Titanen behalen.’ zegt ze tegen Zeus. Zeus volgt haar advies op en als dank smeden de Cyclopen voor hem de bliksems. Daarmee gewapend valt Zeus opnieuw de Orthrys aan terwijl de Hecatoncheires de berg bombarderen met een lawine aan rotsblokken. De Titanen doen wat zij kunnen maar zijn tegen dit geweld niet bestand. Zij worden bedolven onder de rotsblokken terwijl de berg, vanwege de bliksems, volledig in brand komt te staan. Zo verliezen de mannelijke Titanen uiteindelijk de oorlog en worden zij door Zeus en zijn handlangers opgesloten in de Tartarus waar men hen laten bewaken door de Hecatoncheires. Daar moet Hyperion 1 eeuwig wegkwijnen in het schemerige duister, opgesloten achter een muur van brons, en wordt er nooit meer iets van hem vernomen.

Stamboom:

Uranus / Aether / Cureet Gaea / Gaea / Titaea Uranus e.a. / Chaos e.a. Gaea e.a. / Chaos e.a.
Hyperion 1 Theia / Aether
Eos 1, Helius, Selene

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz