Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Hypermnestra 2

Hypermnestra 2 is een dochter van Danaus 1 en Elephantis uit Libya, die tot de groep van vijftig dochters behoorde die bekend staan als de Danaïden welke Danaus 1 bij tien verschillende vrouwen verwekte. Wanneer Danaus 1 ruzie krijgt met zijn tweelingbroer, Aegyptus 1, over de heerschappij van het land gaat hij met zijn vijftig dochters in ballingschap naar het buitenland. Op advies van Athena bouwt Danaus 1 een schip waarmee hij naar Rhodos vaart. Daar aangekomen richten de Danaïden, samen met hun vader, een beeld bij de stad Lindos op als dank aan Athena.

De Danaïden

Vanaf Rhodos varen ze door en komen in Argos terecht waar koning Gelanor regeert. Vanwege de droogte in het land staat hij zijn troon af aan Danaus 1 die de nieuwe koning wordt. Daar het land niet over water beschikt krijgen de Danaïden opdracht van hun vader om water te gaan zoeken, en één van hen, geholpen door Poseidon, vindt de bronnen van Lerna.

Als ze een tijdje in Argos wonen, komen daar ook de vijftig zoons van Aegyptus 1 aan die er bij Danaus 1 op aandringen om de vijandelijkheden te staken en hem toestemming vragen om met zijn dochters te mogen trouwen. Danaus 1 had weliswaar weinig vertrouwen in hun beloften, en voelde nog altijd wrok vanwege zijn ballingschap, maar stemde toch in met het huwelijk en wees zijn dochters op grond van een loting toe. Zo kreeg Hypermnestra 2 Lynceus 2 als man toegewezen.

Danaus 1 organiseert daarop een groot bruiloftsfeest, en geeft zijn dochters ieder een dolk en de opdracht om hun kersverse man tijdens de huwelijksnacht te doden. De volgende ochtend zijn alle Danaïden weduwe, uitgezonderd Hypermnestra 2, die haar man Lynceus 2 gespaard had omdat hij haar maagdelijkheid eerbiedigde. De overige Danaïden begraven de hoofden van hun mannen binnen de muren van Lerna en bewijzen de lichamen, gescheiden van hun hoofden, buiten Lerna de laatste eer. In opdracht van Zeus worden de meisjes door Athena en Hermes gereinigd van hun bloedschuld. Volgens een enkele mythe kregen Hypermnestra 2 en Lynceus 2 later een zoon met de naam Abas 3. Zie verder bij de Danaïden

Stamboom:

Danaus 1 Elephantis Aegyptus 1 Argyphia
Hypermnestra 2 Lynceus 2
Abas 3

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz