Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Hyrieus 2

Hyrieus 2 is een zoon van onbekende ouders die in Boeotië, Thracië of Thebe woonde. In de meeste mythen woont hij echter in Boeotië waar hij koning of een oude man was die een kleine boerderij bezat. In de laatste situatie komen Hermes, Poseidon en Zeus laat in de middag eens bij zijn kleine huisje aan en zegt Hyrieus 2 tegen hen. ‘Lang is de weg, en kort de uren die de dag nog resten, maar mijn deur staat open voor vreemdelingen.’ Vervolgens liet hij zijn woorden vergezeld gaan van een uitnodigende blik naar zijn kleine huisje.

Hermes, Poseidon en Zeus op bezoek bij Hyrieus

Hermes, Poseidon en Zeus namen zijn uitnodiging aan, maar hielden hun goddelijkheid verborgen, en gingen het huisje van de oude man binnen dat vervuild was door zwarte rook. Een klein vuurtje glinsterde in het blok hout van gisteren waar Hyrieus 2 bij neerknielde om de vlammen aan te wakkeren met zijn adem. Boven het vuur hingen twee kleine pannen, de kleinste met bonen en de andere vol keukenkruiden, die al snel begonnen te koken. Terwijl zijn gasten wachtten, deelde Hyrieus 2 met een trillende hand rode wijn uit.

Hyrieus 2 gaf de beker als eerste aan Poseidon die zei, toen hij die geleegd had: ‘Bedien nu Zeus zoals het hoort.’ Hyrieus 2 verbleekte toen hij de naam Zeus hoorde, en duurde het even voordat hij zich weer in de hand had. Dan slacht hij de os die zijn karige land geploegd had, en roosterde het vlees boven een groot vuur. Vervolgens haalt hij de wijn, die hij in zijn jeugd als jongen had weggestopt in een berookte kruik, tevoorschijn.

Onmiddellijk leunen de drie Goden achterover op de bescheiden matrassen die waren overtrokken met linnen en opgevuld met rivierzegge. De tafel straalde, nu eens met voedsel, dan weer met wijn die erop werd gezet. Toen sprak Zeus: ‘Als je een wens hebt, kies, en het zal van u zijn.’ Dan zegt de oude Hyrieus 2: ‘Ik had eens een lieve vrouw waar ik op jeugdige leeftijd mee trouwde. Maar nu is zij gestorven en bevat die urn in de hoek haar as. Ik zoek geen nieuw vrouw maar zou graag vader willen worden omdat ons huwelijk niet werd gezegend met kinderen.'

Daarop knikten de drie Goden tegen elkaar, en gaan naar de stal waar de os had gestaan. Vervolgens bedekken ze de huid van de geslachte os met aarde, en urineerden over het geheel. Daarna vertrekt het drietal, nadat zij Hyrieus 2 bedankt hebben voor zijn gastvrijheid. Tien maanden later werd er een zoon geboren die Hyrieus 2 Orion noemde, vanwege de manier van zijn verwekking. Hij groeide uit tot enorme omvang en werd de persoonlijke bediende van Leto die hem na zijn dood als sterrenbeeld aan de hemel plaatste.

Stamboom:

- - - -
Hyrieus 2 -
Pleegzoon: Orion

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz