Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Ialmenus 1

Ialmenus 1 en zijn broer Ascalaphus 1 zijn de twee zoons die Oorlogsgod Ares 1 in Aspledon verwekt bij het kuise meisje Astyoche 1, de dochter van koning Actor 1, nadat hij ’s nachts stiekem bij haar in bed was gekropen. Volgens de schrijver Hyginus, in zijn Fabels, was Ialmenus 1 echter een zoon van Lycus 6 en Pernis, uit Argos

Tocht van de Argonauten

In zijn jonge jaren geeft Ialmenus 1 gehoor aan de oproep van Iason uit Iolcus om deel te nemen aan een avontuurlijke tocht. In opdracht van koning Pelias 1 moet Iason een Gouden Vacht in Colchis op gaan halen. Samen met ongeveer vijftig andere jongemannen uit Griekenland zeilt Ialmenus 1 met Iason mee op de reis die bekend werd onder de Tocht van de Argonauten. Na ongeveer een jaar en vele avonturen rijker keert Ialmenus 1 veilig terug in zijn vaderland.

Vrijer Helena

Enkele jaren later reist Ialmenus 1 weer af, samen met zijn broer Ascalaphus 1, naar Sparta om aan Tyndareus de hand van zijn stiefdochter Helena te vragen, die is uitgegroeid tot een prachtige schoonheid. Haar schoonheid is echter zo groot dat vele andere vorsten ook op dat idee gekomen zijn. Tyndareus is bang dat hierdoor strijd zal ontstaan tussen al die vrijers en laat hen allen, op advies van Odysseus, zweren dat ze te hulp zullen schieten, als de huwelijkse staat van de door hem uitverkoren bruidegom door iemand anders niet gerespecteerd zal worden. Ook Ialmenus 1 legt de eed af, maar nadat alle kandidaten die hebben afgelegd kiest Tyndareus Menelaus uit als bruidegom voor Helena en keert Ialmenus 1 als vrijgezel terug naar huis.

Schaking Helena

Enkele jaren later wordt Helena door de Trojaan Paris geschaakt. Zodra Menelaus hier achter komt gaat hij naar zijn broer Agamemnon, in Mycene, en verzoekt hem een leger op de been te brengen om tegen Troje op te trekken en Griekenland te mobiliseren. Deze stuurde een heraut naar elk van de prinsen om hen te herinneren aan de eed die ze gezworen hadden. Samen met zijn broer geeft Ialmenus 1 aan de oproep gehoor. Als aanvoerders van de mannen uit Orchomenus en Aspledon brengt Ialmenus 1 dertig schepen met bemanningen bijeen, en Ascalaphus 1 ook dertig. Zo varen ze, in een totale vloot van meer dan duizend schepen, naar Troje om Helena terug te halen en de Trojanen voor hun daad te straffen.

Tien jaar strijd

Woeste strijd

De strafexpeditie zou echter uitgroeien tot een gruwelijke oorlog met de Trojanen, die tien jaar zou duren. In het tiende jaar van de strijd, op de dag dat de Trojanen, met hulp van Zeus, de Grieken hebben teruggedreven naar hun scheepskamp, is Ialmenus 1 nog steeds in leven. Die nacht is hij, net als zes andere Grieken, wachtcommandant over honderd jongemannen die hun posten tussen de gracht en de muur om het scheepskamp betrekken. Daar moeten ze, op advies van Nestor, waken dat de Trojanen geen nachtelijke verrassingsoverval plegen. Om wakker en warm te blijven ontsteken ze een aantal wachtvuren waarop ze tevens hun avondmaal bereiden, en daarna uitrusten van een dag met zware gevechten. De volgend dag brand de strijd om het kamp in volle hevigheid weer los en worden de Grieken nog verder in het nauw gedreven. Tijdens die gevechten wordt Ialmenus 1 door de legerleider van de Trojanen, Hector, gedood.

Alternatieve versie

Volgens de schrijver Dictys Cretensis overleefde Ialmenus 1 dit gevecht, en behoorde hij later tot de mannen die hout op de berg Ida gingen halen om het lichaam van de gesneuvelde Patroclus 1 te cremeren. Aan het eind van de oorlog is Ialmenus 1 ook één van de dappere helden die zich in het houten paard verscholen en zo de inleiding vormden voor de vernietiging van Troje.

Stamboom:

Ares 1 / Lycus 6 Astyoche 1 / Pernis - -
Ialmenus 1 -
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz