Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Ilioneus 3

Ilioneus 3, een zoon van onbekende ouders, is al een oude Trojaan in de periode dat de Grieken de stad aanvallen vanwege de schaking van Helena door Paris. Als oude man neemt Ilioneus 3 niet deel aan de gevechten en verblijft tien lange jaren veilig tussen de muren van de stad. Als de Grieken uiteindelijk de stad weten binnen te dringen, door de list met het houten paard, trekken ze moordend en plunderend door de straten. Ilioneus 3 werd door het krijgsrumoer wakker en gaat de straat op om te kijken wat er aan de hand is.

De dood van Ilioneus

Dan komt de Griek Diomedes 1 op hem af met een flitsend zwaard in zijn handen. Ilioneus 3 begrijpt onmiddellijk wat er aan de hand is, en heel zijn lichaam begint te sidderen van angst. Snel zakt hij door zijn oude knieën, omknelde met zijn ene arm de knieën en met zijn andere de zwaardarm van zijn vijand, en roept: ‘Ik kniel voor je, wie je ook bent van die machtige Grieken. Heb medelijden met deze oude man en bekoel je woede! Om jongeren en dapperen te doden is één ding, maar als je een oude man treft, is dat slechts weinig roem voor jouw dapperheid. Keer je dus van mij af en ga op jongemannen af, als je hoopt ooit net zo grijs te worden als ik.

Maar Diomedes 1 kent geen enkele genade en zegt: ‘Oude man, eens hoop ik ook een geëerde leeftijd te bereiken. Maar terwijl mijn kracht nu nog toeneemt, zal ik geen enkele vijand sparen en iedere Trojaan naar de onderwereld sturen. Een dapper man maakt een einde aan het leven van elke vijand.’ Toen dreef hij zijn zwaard diep in de keel van Ilioneus 3 die bloedend op de grond valt en sterft.

Stamboom:

- - - -
Ilioneus 3 -
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz