Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Iphiclus 2

Iphiclus 2 is de zoon van Thestius, uit Calydon, die werd verwekt bij Eurythemis, of bij Leucippe 2, of bij Laophonte. Iphiclus 2 heeft drie zussen: Althaea 1, Leda en Hypermnestra 1, en zes broers: Agenor 12, Clymenus 10, Eurypylus 3, Evippus 2, Plexippus 1 en Toxeus 2. Ze zijn allen Cureten, de oorspronkelijke bewoners van het gebied, die dicht in de buurt van Calydon wonen.

Oproep uit Calydon

Jacht op het Everzwijn van Calydon

Iphiclus 2 geeft, samen met drie van zijn broers, gehoor aan de oproep van koning Oeneus 1, van Calydon, om mee te helpen een groot en monsterlijk Everzwijn 2 te doden dat diens landerijen onveilig maakt. Iphiclus 2 gaat naar het hof Oeneus 1 en wordt daar negen dagen lang gastvrij onthaald. Op de tiende dag ontstaat er onenigheid tussen de jagers omdat er ook een vrouw, Atalanta, wil meedoen aan de jacht. De zoon van koning Oeneus 1, Meleager, damt de ruzie in en stelt dat zij ook mee moet doen. Daarna begint de jacht waar Iphiclus 2 en zijn broers dapper aan meedoen. Uiteindelijk wordt het monster de dodelijke steek toegebracht door Meleager die daardoor ook de huid van het dier wint.

Ruzie over de prijs

Maar Meleager, die een oogje heeft op Atalanta, geeft de prijs aan haar omdat zij als eerste het dier een wond toebracht. Iphiclus 2 en zijn broers vinden het een schande dat een vrouw de prijs krijgt en pakken die van haar af. Ze gebruiken daarbij het argument dat, als Meleager de huid niet wil, hij hen rechtmatig toekomt op grond van hun afkomst, Meleager is immers een zoon van hun zus, Althaea 1. Na hun woorden ontsteekt Meleager in grote woede over hun onbeschaamdheid en doodt Iphiclus 2 en al zijn broers.

Alternatieve versie

Volgens een alternatieve versie is Iphiclus 2, en niet Atalanta, degene die het Everzwijn 2 als eerste een wond toebrengt. Vervolgens ontstaat er, onder invloed van Artemis die nog steeds boos is op koning Oeneus 1, een oorlog tussen de Cureten en de Calydoniërs. Iphiclus 2 en zijn vier broers trekken samen met de Cureten op naar Calydon, maar slagen er niet in om de stad te overmeesteren. Als Meleager, na een lange belegering, een uitval vanuit de stad doet, slaagt hij erin Iphiclus 2 en zijn broers te doden waarna de Cureten op de vlucht slaan.

Volgens weer een andere versie geeft Iphiclus 2, samen met zijn broer Clymenus 10 en neef Meleager, ook gehoor aan de oproep van Iason uit Iolcus, om deel te nemen aan een tocht om de Gouden Vacht uit Colchis te gaan halen, in opdracht van koning Pelias 1. Samen met ongeveer vijftig andere helden uit Griekenland, die de Argonauten genoemd worden, zeilen ze vanuit Iolcus, onder aanvoering van Iason, met het schip de Argo weg om een tocht met vele avonturen en gevaren te beleven

Stamboom:

Thestius Eurythemis / Leucippe 2 / Laophonte - -
Iphiclus 2 -
-

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz