Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Iphis 6 - Arceophon

Iphis 6, die ook Arceophon genoemd wordt, is de zoon van Minnyrides die op Salamis woonde. Zijn vader was een man uit Phoenicië, die uitblonk door zijn rijkdom en welvaart. Als Iphis 6 eens de mooie Anaxarette (Arsinoe 4) ziet, de dochter van Nicocreon, raakt hij op slag verliefd op het meisje. De familie van Nicocreon stamde af van Teucer 1 die Agamemnon had geholpen om Troje in te nemen. Hierom wilde Iphis 6 des temeer een huwelijk met het meisje en beloofde haar vele geschenken.

Afgewezen

Maar Nicocreon weigerde het aanzoek omdat hij Iphis 6 schaamtevol en verachtelijk vond vanwege het feit dat zijn vader uit Phoenicië kwam. Hierdoor werd Iphis 6 nog verliefder en bezoekt elke avond het huis van Anaxarette waar hij een serenade brengt in gezelschap van jongemannen van zijn eigen leeftijd. Hij liet voortdurend liefdesbrieven bezorgen en hing soms ook bloemenkransen aan de poort. Omdat dit niets hielp, vleide hij de verzorgster van het meisje om hem te helpen met een poging haar te verleiden, door vele geschenken te sturen. Nadat de verzorgster het voorstel had overgebracht, verklapte Anaxarette dit aan haar ouders. Die sneden vervolgens als ‘beloning’ de tong en alle vingers af van de verzorgster en verdreven haar uit het paleis.

Afgewezen

Maar ook Anaxarette is hardvochtig als staal, lacht Iphis 6 voortdurend uit, en ontneemt hem elke hoop door hem met wrede woorden af te wijzen. Niet opgewassen tegen dit verdriet neemt Iphis 6 uiteindelijk voor haar deur afscheid en zegt: ‘Je wint, Anaxarette, en nu hoef je nooit meer haat voor mij te voelen! Vier maar vrolijk feest, zing voor Apollo je zegelied en krans je hoofd met stralende laurier! Jij wint, ik kies de dood. Je stalen hart kan zich verheugen en ongetwijfeld zal mijn liefde jou nog dwingen tot een beetje dankbaarheid. Maar niemand zal jou van mijn dood vertellen, nee, ik zal je geen twijfel laten. Ik zal hier te zien zijn, zodat jouw wrede blik zich aan mijn levenloze lichaam kan laven. Goden, maak, dat men nog eeuwenlang over mij spreekt.

Zelfmoord

Anaxarette en Iphis

Zo sprak Iphis 6 en keek met betraande ogen op naar de deur waar zijn bloemenkransen nog hingen. Toen bond hij een strop om zijn nek, verhing zich voor haar deur, terwijl hij nog steeds in de richting van Anaxarette keek. Bedienden vinden hem even later, bungelend voor de poort, waarna een groot tumult ontstaat, en brengen het levenloze lichaam van Iphis 6 naar zijn moeder om te begraven. De weg, waarlangs de processie voortging, liep dicht langs het huis van Anaxarette, die nu de wraak des hemels wachtte. Want Aphrodite kon deze liefdeloosheid van Anaxarette niet waarderen en besloot het meisje vreselijk te straffen.

Metamorfose

Anaxarette vernam de kreten van rouwmisbaar en dacht, toch wel bedroefd: ‘Ik wil die stoet wel eens zien.’ en liep naar een open venster van de hoge zaal. Maar nauwelijks zag Anaxarette Iphis 6 op de lijkbaar liggen of langzaam werd haar blik versteend. Het warme bloed trok uit haar lichaam weg en werd ze steeds witter. Toen ze terug wou stappen stonden haar voeten vastgenageld aan de grond. Ze probeerde haar gezicht nog opzij te wenden, maar ook dat lukte al niet meer. Steeds verder werd haar lichaam, dat eerder al een hart van steen had, nu geheel van steen! Uiteindelijk wordt Anaxarette een stenen beeld dat later door de bewoners in de tempel van Aphrodite werd geplaatst.

Stamboom:

Minnyrides - - -
Iphis 6 -
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz