Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Ismenus 3

Ismenus 3 is één van de vele zoons en dochters die de Zeegoden Oceanus en Tethys, kort na het ontstaan van de aarde ter wereld brengen. Ismenus 3 krijgt, net als al zijn broers, een rivier om te hoeden en verzorgen, terwijl zijn zussen, de Oceaniden, een bron of andersoortig water onder hun beheer kregen. Ismenus 3 krijgt zo een brede rivier toegewezen in de buurt van Thebe in Boeotië en noemt de rivier naar zichzelf. Daar trouwt Ismene met een onbekende vrouw en verwekt bij haar menige Riviernimf waar twee namen bekend van zijn, Crocale en Ismenis.

Riviergod Ismenus

Tijdens de oorlog van de Zeven tegen Thebe wordt er in zijn water een ware veldslag uitgevochten en drijven er stapels lijken in de rivier die Ismenus 3 richting zee spoelt. Ismenus 3 die zich afzijdig van de strijd hield en in zijn grot lag te slapen, wordt door het krijsgeweld en de vele jammerklachten uit zijn slaap gewekt. Dan steekt hij zijn hoofd boven water om te kijken wat er aan de hand is en vertelde één van zijn dochters wat er gebeurde. Vervolgens wijst ze Hippomedon 1 aan, één van de Zeven Aanvoerders uit Argos, die vele Thebanen in zijn water doodde. Dan ontsteekt Ismenus 3 in woede als hij ziet hoe zijn rivier verstopt dreigt te raken door de vele lijken.

Hij laat zijn water met enorm geweld aanzwellen tot het boven zijn oevers uitsteeg. Daar rukt het water bomen los en sleurt de stammen mee in het steeds snelle stromende water. Hippomedon 1 verbaast zich dat het water plotseling zo hoog komt en hij telkens door de golven wordt teruggedreven van zijn tegenstanders. Maar hij trekt zich niet terug en blijft dapper strijden terwijl het water en de meegesleurde bomen hem proberen te vermorzelen. Dan valt Ismenus 3 hem zelf aan en werpt drie keer achter elkaar een zware eiken boomstronk tegen de borst van Hippomedon 1. Het schild wordt Hippomedon 1 uit handen geslagen waarna hij zich terug wil trekken op de oever.

Maar daar staan de Thebanen, die hem met een regen van hagel en pijlen bestoken, en elke keer weer terugjagen in de rivier. Dan ziet Hippomedon 1 een grote es op de oever staan die nog niet door de stroom was ontworteld. Hij klampt zich met beide handen vast aan de boom, maar die kan het extra gewicht niet verdragen, en valt met wortel en al in de rivier waar hij een grote dam vormt. Dan laat Ismenus 3 zijn golven nog heviger aanzwellen en komt er een onontkoombare vloedgolf van modder en draaikolken op Hippomedon 1 af. Hij begrijpt dat hier niet tegen te vechten is en roept tegen de Goden terwijl hij onder water verdwijnt: ‘Schaam je, grote Ares 1, dat je dit leven van mij in een rivier wil verdrinken. Heb ik het niet verdiend om door het zwaard te sterven!

Geroerd door het gebed van Hippomedon 1 geeft Zeus aan Ismenus 3 bevel om zijn water tot rust te brengen en komt Hippomedon 1 weer boven water. Zijn lichaam is echter zonder enige bescherming en overgeleverd aan de Thebanen die op de oever staan. Die schieten een ware zondvloed van pijlen in zijn lichaam en sterft Hippomedon 1 terwijl zijn bloed het water van de rivier rood kleurt. Hierna keert de rust terug in de rivier en begint Ismenus 3 aan het schoonmaken van zijn water.

Stamboom:

Oceanus Tethys - -
Ismenus 3 -
Crocale, Ismenis

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz