Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Laomedon 1

Laomedon 1 is de zoon van Ilus 2 en zijn vrouw Eurydice 5 of Leucippe 1, die in de stad Ilium in de streek Troad woonden, en heeft een broer Tithonius en een zus Themiste. Na de dood van zijn vader erft Laomedon 1 het koninkrijk en wijzigt de naam van de stad van Ilium naar Troje. Hij erft van zijn vader tevens een machtig ras paarden, welke zijn grootvader Tros 1 van Zeus had gekregen als genoegdoening voor de schaking van Ganymedes.

Koning van Troje

Van zijn vader erft Laomedon 1 bovendien de plicht om het Palladium, een houten beeld van Athena, op een veilige plek in het dak van de citadel verborgen te houden. Want volgens een orakel kon de stad, zolang het beeld zich in de citadel bevond, niet veroverd worden. Daarnaast kreeg Laomedon 1 een prachtige en kostbare gouden beker die ooit door Hephaistus was vervaardigd. Hoewel Laomedon 1 een godvruchtige man was, ontwikkelt hij zich tot een tirannieke heerser die zonder mededogen over zijn rijk regeerde. Onder zijn bewind komt Troje echter wel tot grote bloei en beleefde de stad haar hoogtijdagen qua roem en rijkdom.

Vrouwen en kinderen

Voor wat betreft de vrouw waar Laomedon 1 mee in het huwelijk trad zijn er binnen de Griekse mythe vier varianten bekend. Hij trouwde ofwel met Strymo, de dochter van Riviergod Scamander, of met Placia, de dochter van Otreus 1 uit Phrygië, of met Leucippe 1 die dan uiteraard niet zijn moeder kan zijn, of met de verder onbekende Zeuxippe 4. Het was in ieder geval een vruchtbaar huwelijk want Laomedon 1 werd vader van een groot aantal kinderen met de namen: Aethylla, Antigone 3, Astyoche 5, Cilla, Clytius 1, Hesione 2, Hicetaon 1, Lampus 1, Medisicaste 2, Podarces 2, die later Priamus genoemd zou worden, Proclia, Thymoetes en Tithonus 1. Volgens een enkele mythe was ook Ganymedes zijn zoon, maar wordt die meestal gezien als de zoon van Tros 1. Naast zijn officiële kinderen verwekte Laomedon 1 ook nog een bastaardzoon. Bucolion 1, die hij verwekte bij de Nimf Calybe, en de oudste van al zijn kinderen was.

Slavendienst van Apollo en Poseidon

Laomedon weigert om Apollo en Poseidon te betalen voor hun diensten

In opdracht van Zeus moeten Poseidon en Apollo eens een jaar lang bij Laomedon 1 in loondienst treden om arbeid voor hem te verrichten. De koning is vol ontzag voor de twee Goden en geeft Poseidon opdracht om mee te werken aan de muur die hij om de stad aan het bouwen is, terwijl Apollo als veehoeder de ossen moet weiden in de buurt van de berg Ida. Maar als het jaar om is weigert Laomedon 1 om het overeengekomen loon uit te betalen, en bedreigt de twee Goden met grove taal. Hij wil Apollo zelfs in de boeien slaan en hem afvoeren als slaaf naar een verafgelegen eiland, of beide Goden de oren af te snijden als ze niet snel vertrekken. Verbitterd over het ingehouden loon druipen de twee Goden af maar zinnen Poseidon en Apollo op wraak.

Godenwraak

Kort daarna wordt Troje geteisterd door enorme vloedgolven vanuit zee, die het land overspoelden, en wordt de stad geteisterd door de pest. Ten gevolge van de pest en het vernietigen van de gewassen stierven vele Trojanen. Als Laomedon 1 aan het orakel vraagt wat hij moet doen om een eind te maken aan deze ellende, antwoordde de kwade Apollo dat er enkele Trojaanse maagden aan het monster geofferd moeten worden om de plaag te stoppen. Laomedon 1 wil zelf niet kiezen en organiseert een loterij om een maagd uit de bevolking te kiezen. Het gekozen meisjes wordt vervolgens aan een rots bij zee vastgebonden om daarna door het zeemonster 2 verslonden te worden. Toen er zo enkele meisjes gesneuveld waren wees het lot zijn dochter Hesione 2 aan. Hoewel Laomedon 1 in eerste instantie weigert eisen de Trojanen dat ook hij zijn plicht doet en neemt Laomedon 1 droevig afscheid van zijn dochter.

Argonauten

Op dat moment krijgt Laomedon 1 bericht dat er een vreemd schip op de kust is geland, met een groot aantal bewapende Griekse jongemannen (de Argonauten) aan boord. Toen Laomedon 1 dit hoorde werd hij bang dat de Grieken het tot gewoonte zouden maken om zijn rijk te beroven, en stuurde hen bericht om onmiddellijk te vertrekken uit zijn land. Hij deelde hen bovendien mee dat als ze weigeren om te gehoorzamen, hij hen met geweld zou verdrijven. Iason, de aanvoerder van het schip, was diep verontwaardigd over de barbaarse wijze waarop Laomedon 1 hem behandelde, maar verzette zich niet omdat hij een belangrijkers taak in Colchis te vervullen had, waar hij de Gouden Vacht moest ophalen.

Redding van Hesione 2

Maar in de tussentijd had Heracles, die aan de Tocht van de Argonauten deelnam, samen met Telamon een wandeling langs het strand gemaakt en daar de vastgebonden Hesione 2 ontdekt. Na een kort gesprek met het meisje ontdekte Heracles wat de oorzaak was en gaat op zoek naar koning Laomedon 1. Even later komt ook koning Laomedon 1, die bericht had ontvangen over zijn aanwezigheid, naar de plek en smeekt Heracles zijn dochter te redden en het zeemonster 2 te doden. Als beloning belooft Laomedon 1 enkele van zijn sneeuwwitte paarden te geven indien Heracles slaagt, en hem bovendien Hesione 2 als vrouw te schenken. Hij is nog niet uitgesproken of er klinkt vanuit zee een enorm gebrul, en komt het monster vanuit de verte aanzetten. Van angst vlucht Laomedon 1 weg van de kust terwijl Heracles achterblijft om het zeemonster 2 te weerstaan.

Verraad van Laomedon 1

De redding van Hesione

De held weet het dier te verslaan en bevrijdt Hesione 2 van de rots waar ze aan vastgebonden was. Haar in zijn machtige armen dragend loopt Heracles triomfantelijk naar koning Laomedon 1 en geeft hem zijn levende dochter terug. Met een grimmige en verraderlijke blik in zijn ogen dankt Laomedon 1 Heracles uitbundig voor de redding van zijn dochter en nodigt hem en zijn reisgenoten uit om naar zijn paleis te komen, om daar de beloning in ontvangst te nemen en de paarden te bewonderen. Maar terwijl hij dit zegt bedenkt hij stiekem hoe hij Heracles en zijn tochtgenoten kan doden als ze liggen te slapen. Maar Heracles antwoordde: ‘Onze reis, beste koning, duldt geen verder uitstel en wij moeten naar Scythië om daar de opdracht te vervullen die ons werd gegeven. Maar binnenkort zullen wij terugkeren en dan de geschenken meenemen die u mij hebt beloofd.’ Daarop neemt Heracles afscheid van Laomedon 1 en keert samen met Telamon terug naar het schip de Argo om direct te vertrekken.

Aanval van Heracles

Laomedon 1 is echter op geen enkele wijze van plan om zijn merries aan Heracles af te staan en bereidt zich voor op een gevecht met de held als die de beloning later zal komen opeisen. Hij stelt bewakers aan die de kust in de gaten moeten houden en versterkt bovendien zijn leger. Enkele jaren later keert Heracles inderdaad terug naar Troje, en land in een donkere nacht met twaalf schepen op de kust, en vermoorden daar de bewaker van Laomedon 1. Dan gaat Heracles met zijn leger landinwaarts en laat Castor, Polydeuces en Nestor bij de schepen achter om die te bewaken. Toen het nieuws Laomedon 1 bereikte dat Heracles was geland nam hij het commando van de ruiters op zich en reed onmiddellijk naar de kust. Maar in de tussentijd viel Heracles de stad aan en keerde Laomedon 1 onmiddellijk terug naar zijn stad toen hij het bericht over de aanval hoorde.

Dood van Laomedon 1

Maar vlak voordat hij de stad bereikt stuit hij op Heracles die direct het duel met Laomedon 1 aangaat. De held heeft geen enkel medelijden met Laomedon 1 en slacht hem, samen met al zijn andere mannen, ruw af met zijn pijlen. Intussen had Telamon Troje veroverd en de stad geplunderd. Heracles prees Telamon voor zijn moed en geeft vervolgens Hesione 2, waar hij zelf geen interesse meer voor heeft, aan Telamon. Daarna vernietigen ze de stad, doden al de aanwezige zoons van Laomedon 1, plunderen heel het land, en neemt Heracles naast de merries, veel buit mee terug naar zijn schepen. Omdat Priamus niet aanwezig was tijdens de verovering van Troje volgt hij zijn vader Laomedon 1 op als koning van Troje, en begint aan de wederopbouw van de stad.

Stamboom:

Ilus 2 Eurydice 5 / Leucippe 1 Zeus Themis
Laomedon 1 Calybe
Bucolion 1

Ilus 2 Eurydice 5 / Leucippe 1 Scamander / Otreus 1 / - / - Idaea 1 / - / - / -
Laomedon 1 Strymo / Placia / Leucippe 1 / Zeuxippe 4
Aethylla, Antigone 3, Astyoche 5, Cilla, Clytius 1, Ganymedes, Hesione 2, Hicetaon 1, Lampus 1, Medisicaste 2, Podarces 2 (Priamus), Proclia, Thymoetes, Tithonus 1

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz