Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Lycurgus 2

Lycurgus

Lycurgus 2 is een zoon van Aleus 1, uit de stad Tegea in Arcadie, en zijn vrouw die Neaera 3 of Cleobule 1 heette. Naast deze zoons verwekte Aleus 1 nog twee andere zoons, Amphidamas 4 en Cepheus 1, en een dochter Auge 1. Volgens de schrijver Apollonius van Rhodos was Ancaeus 1 ook zijn broer, maar wordt die meestal gezien als een zoon van Lycurgus 2, terwijl Cepheus 1 ook vaak wordt genoemd als de zoon van Lycurgus 2. Lycurgus 2 trouwde met Eurynome 2, maar volgens de schrijver Hyginus was dit met (zijn moeder) Cleobule 1. Lycurgus 2 en zijn vrouw zetten vijf zoons op de wereld met de namen: Amphidamas 4, Ancaeus 1, Cepheus 1, Epochus en Iasus 3.

Tijdens zijn jeugd doodde Lycurgus 2 koning Areithous 1 uit Boeotië, die ook wel de ‘knuppelaar’ werd genoemd. Deze grote en sterke koning vocht, in plaats van een boog of speer, met een ijzeren knots waarmee hij zijn tegenstanders neersloeg. Lycurgus 2 doodde hem, niet omdat hij sterker was maar listiger. Hij wachtte Areithous 1 op in een smalle bergpas, en voordat de ‘knuppelaar’ met zijn knots kon zwaaien doorboorde Lycurgus 2 de buik van Areithous 1 met zijn speer. Lycurgus 2 ontdeed hem van zijn harnas en droeg dat voortaan zelf in de strijd.

Als zijn broers (of zoons), Amphidamas 4 en Cepheus 1, vertrekken om aan deel te nemen aan de Tocht van de Argonauten, blijft Lycurgus 2 thuis achter om voor zijn oude vader te zorgen. Hij stuurt wel zijn eigen zoon Ancaeus 1, ondanks bezwaren van zijn vader Aleus 1, met de broers mee om hem te vertegenwoordigen op de tocht. Volgens een enkele schrijver werd Lycurgus 2 na zijn dood weer tot leven gewekt door de arts Asclepius door hem het bloed uit de aderen van de Gorgo Medusa 1 toe te dienen. Deze daad werd echter door Zeus onmiddellijk tenietgedaan door hem met zijn bliksem te doden.

Stamboom:

Aleus 1 Neaera 3 / Cleobule 1 - / - - / -
Lycurgus 2 Cleobule 1 / Eurynome 2
Amphidamas 4, Ancaeus 1, Cepheus 1, Epochus, Iasus 3

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz