Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Maia

De Nimf Maia is de oudste dochter van de Titaan Atlas en de Oceanide Pleione, of Aethra 2, en één van de zeven Plejaden die op de berg Cyllene in Arcadia worden geboren. De andere zes zussen van Maia zijn: Merope 2, Celaeno 2, Alcyone 3, Sterope 4, Taygete en Electra 3. Dit zijn de meest gangbare namen voor de Plejaden, maar sommige schrijvers noemen ook andere namen zoals, Pluto 2 en Calypso 2. Naast de Plejaden heeft Maia nog negen andere zussen: Ambrosia, Coronis 2, Dione 4, Eudora, Pedile, Phaesyla, Phyto, Polyxo 6, Thyone 2 en één broer Hyas.

Geboorte van Hermes

Maia en de kleine Hermes

Maia groeit op tot een beeldschone, maar verlegen, Nimf die als enige van haar zussen op de berg Cyllene in Arcadia blijft wonen. Daar vlocht ze haar haren in vele vlechten, en vermeed zoveel mogelijk het gezelschap van de Goden terwijl ze in een diepe schaduwrijke grot woonde. Zo ziet Zeus eens de beeldschone Maia en raakt direct verliefd op haar. Hij vond het prachtig dat ze in een donkere grot woonde en bracht daar, ongezien voor zijn vrouw Hera, vele nachten met haar door waarbij ze samen het bed deelden. Negen maanden later bevalt Maia, tijdens de dageraad, van een jongen, de kleine Hermes, die Maia liefdevol in de wieg legt.

Een dief als zoon

Vanwege zijn goddelijke ouders is Hermes, direct na zijn geboorte, bewust van al zijn kunnen en sluipt, ongezien door Maia, de grot uit. ’s Avonds probeert Hermes weer ongemerkt in zijn wieg te sluipen maar wordt hij door Maia opgemerkt. Boos zegt ze tegen hem: ‘Wat is dit, jij schurk! Waar kom jij zo laat ’s nachts vandaan, terwijl je nog luiers draagt? Ik weet zeker dat Apollo jou binnenkort met onverbreekbare boeien om je lichaam het huis uit zal slepen, of je zult al rovend een schurkenleven leiden op de berghellingen. Ga nu snel naar je vader, die denkt dat je een grote zorg gaat worden voor de sterfelijke mensen en de onsterfelijke Goden.’ Hoewel Maia niet precies weet wat er die dag gebeurd is heeft ze wel een voorgevoel over wat er komen gaat.

Daarop antwoordt Hermes haar sluw: ‘Moeder, waarom laat je me schrikken als een zwak en angstig kind dat de uitbranders van zijn moeder vreest? Ik zal je vertellen wat we gaan doen, want we zullen niet tevreden zijn met hier te blijven. Het is beter om altijd in het gezelschap van de Goden te verkeren, rijk, luxueus, en genietend van verhalen over het graan, dan om eeuwig in deze sombere grot te zitten. Als mijn vader dit niet aan mij wil schenken, zal ik proberen om een prins der dieven te worden. En als Apollo me uitprobeert, denk ik dat hem een ander en groter verlies zal overkomen. Want dan zal ik naar Delphi gaan en inbreken in zijn huis waar ik al zijn prachtige drievoeten en ketels zal stelen. En jij zult het meemaken als je wilt.’ Zo spraken moeder en zoon tegen elkaar.

Ruzie met Apollo

De volgende dag komt Apollo de grot binnen en eist zijn vee terug dat Hermes volgens hem heeft gestolen. Maia gelooft hem niet en denkt dat Apollo onzin uitkraamt. Maar Apollo houdt vol en zegt tegen Maia: ‘Uw zoon die u gisteren baarde heeft mij onrecht aangedaan. Want het vee waar ik van geniet heeft hij verstopt in de aarde, ik weet alleen niet waar in de aarde. Voorwaar, hij zal zeker omkomen en nog dieper in de aarde verborgen worden dan het vee.’ Maar Maia is alleen maar verbaasd, en wijst Apollo naar de peuter die nog in zijn windsels ligt en zegt dat hij nog te jong voor is om zo’n daad te kunnen plegen. Terwijl zij nog aan het redetwisten zijn gaat Hermes achter Apollo staan, en spring lichtvoetig op zijn rug. Hij maakt stilletjes Apollo’s boog los en drukt die ongemerkt achterover. Maar nadat hij die heeft gestolen, ontsnapt hij niet aan ontdekking. Woedend neemt Apollo daarop Hermes mee naar Zeus om zijn gelijk te halen en laat Maia verbouwereerd achter in de grot. Haar zoon zal zij daarna lange tijd niet meer zien.

Laatste daden

Hermes, de boodschapper

Op verzoek van Zeus brengt Maia daarna het kind Arcas groot in haar groot nadat diens moeder, Callisto, door Artemis is gedood vanwege het verliezen van haar maagdelijkheid. Enige tijd later komt Hermes op bezoek bij zijn moeder en vertelt dat hij door Zeus is aangesteld als diens boodschapper. Vol trots laat hij zijn vleugels en herdersstaf zien die hij van zijn vader heeft gekregen. Daarna ziet Maia haar zoon nauwelijks meer en komt deze alleen langs om zijn beklag te doen vanwege de vele opdrachten die hij van Zeus moet uitvoeren. Dan zegt Maia tegen hem: ‘Kom, kom, kind. Je moet doen wat je vader je opdraagt, als een goede jongen en niet zeuren. We hebben zo allemaal ons leed te dragen. Kijk maar eens naar mijn vader die tot in de eeuwigheid het hemelgewelf op zijn schouders moet dragen en ik veel verdriet over heb.’ Daarop vertrekt Hermes weer om zijn taken uit te voeren.

Sterrenbeeld

Maar later, toen haar broer Hyas was gedood door een everzwijn of een wilde leeuw, stierf Maia en al haar andere zussen van verdriet. Maia had ook veel verdriet geleden vanwege de straf die haar vader Atlas moest ondergaan. Na hun dood werden alle zussen door de Goden als sterrenbeelden aan de hemel geplaatst. Samen met haar zes zusters vormt Maia het sterrenbeeld Plejaden. De andere zusters vormen de Hyaden.

Stamboom:

Atlas Pleione / Aethra 2 Cronus Rhea
Maia Zeus
Hermes

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz