Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Medus

Medus is een zoon van de tovenares Medea 1, die met de Argonauten uit Colchis was meegegaan naar Griekenland. Volgens de meest gangbare mythen was zijn vader Aegeus 1 uit Athene, waar Medea 1 mee getrouwd was nadat zij door haar eerste man, Iason, was verstoten uit Corinthe. Alleen Hesiodus stelt dat Medus een zoon van Iason zelf was, die hij bij zijn vrouw Medea 1 verwekte na zijn terugkeer met de Argonauten uit Colchis. Volgens deze versie bracht Iason zijn zoon naar de Centaur Chiron om hem op te voeden.

Medus en zijn moeder Medea

Wanneer Medea 1 ook door Aegeus 1 wordt verstoten, nadat zij geprobeerd had om diens zoon Theseus te doden, vlucht ze samen met Medus in haar Drakenwagen uit Athene, en gaat op weg naar Colchis, waar zij zich met haar vader Aeetes wil verzoenen. Onderweg komen Medea 1 en Medus bij Absoros waar Apsyrtus, de broer van Medea 1, was begraven. Daar had de bevolking van Absoros last van een groot aantal slangen. Op hun smeekbeden pakte Medea 1 die allemaal op en stopte ze in het graf van haar broer. Vervolgens reist het tweetal verder in hun Drakenwagen en komen op een stormachtige avond in Colchis aan.

Intussen was Aeetes, de grootvader van Medus, al een oude man geworden en door zijn broer Perses 2 van de troon gestoten. Medea 1 sluit vrede met haar oude vader en geeft Medus opdracht om een groot leger op de been te brengen en Perses 2 uit het land te verdrijven. Medus slaagt in zijn opdracht, doodt Perses 2, en zet zijn grootvader weer op de troon. Korte tijd later sterft Aeetes en erft Medus de macht over het land. Hij groeit uit tot een machtige koning, die bewonderd werd om zijn moed, en samen met zijn halfbroer Theseus, grote delen van Azië veroverde. Dit rijk noemde hij, naar zichzelf, Media, en de bewoners Meden. Bovendien stichtte hij een nieuwe stad die hij Ecbatana noemde.

Stamboom:

Aegeus 1 / Iason Medea 1 - -
Medus -
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz