Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Megara

Megara is de oudste dochter van Creon 1, de koning van Thebe, en zijn vrouw Eurydice 9. Naast haar jongere zus, Pyrrha 3, heeft Megara nog drie broers met de namen: Menoeceus 2, Lycomedes 1 en Haemon 2. Wanneer er weer eens bodes uit Orchomenus komen, om de schatting op te halen die de stad moet betalen aan koning Erginus 2 worden die mishandeld door de jongen Heracles, die hen met afgesneden oren en neuzen terugstuurt. Als Erginus 2 vervolgens met een groot leger naar Thebe komt wordt dat eveneens door Heracles verslagen waardoor Thebe verlost is van de schatting.

Megara en Heracles

Als dank voor zijn daden geeft Creon 1 zijn dochter Megara als vrouw aan Heracles, en gaan de twee aan het hof van de koning in Thebe wonen. Daar brengen ze samen enkele gelukkige jaren door in de stad, en wordt Megara moeder van vier zoons: Creontiades, Deicoon 2, Ophites en Therimachus. Maar dan slaat de jaloerse godin Hera Heracles met een bui van waanzin, en doodt zijn zoons bij Megara, die hij aanziet voor vijanden. Volgens een enkele mythe werd Megara gelijktijdig met haar kinderen gedood door Heracles, maar volgens de meest gangbare versie stierven alleen haar zoons. Zodra Heracles weer bij zinnen komt, is hij radeloos van verdriet en moet als boetedoening voor de moorden zijn Twaalf Werken uitvoeren.

Hierdoor blijft de nu kinderloze Megara eenzaam en verdrietig achter in Thebe. Daar voert ze lange gesprekken met Alcmene, de moeder van Heracles, die even verdrietig is en de vrouwen regelmatig bij elkaar uithuilen. Heracles komt tussen zijn Werken door een enkele keer naar huis, maar vertrekt weer even snel zodra hij zijn vrouw ziet en daardoor herinnerd wordt aan de moorden die hij gepleegd had. Tijdens een van die keren dat hij thuis is ontdekt Heracles, vlak voor vertrek naar zijn laatste Werk, dat Lycus 4, de zoon van Poseidon, Thebe wil innemen en zijn vrouw Megara doden. Snel verzamelt Heracles een grote groep mannen om zich heen om de staatsgreep te voorkomen, en trekt op tegen Lycus 4. In de daaropvolgende strijd weet hij Lycus 4 te doden.

Zodra Heracles zijn Twaalf Werken heeft uitgevoerd wil hij niet meer samenwonen met Megara, beducht als hij is om opnieuw kinderen bij haar te verwekken. Daarop schenkt hij haar als vrouw aan zijn vriend Iolaus 1, als dank voor zijn hulp bij het uitvoeren van enkele van zijn Twaalf Werken. Megara gaat met haar nieuwe man mee naar Mycene en raakt daar opnieuw zwanger. Ditmaal brengt ze een dochter ter wereld met de naam Deiphile (Leipephilene). Na haar dood wordt de schim van Megara in de onderwereld nog eenmaal gezien door Odysseus.

Stamboom:

Creon 1 Eurydice 9 Zeus Alcmene
Megara Heracles
Creontiades, Deicoon 2, Ophites, Therimachus

Creon 1 Eurydice 9 Iphicles 1 Automedusa
Megara Iolaus 1
Deiphile (Leipephilene)

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz