Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Menestheus 1

De stad Athene

Menestheus 1 is een zoon van Peteus en een dochter van Scirus die in Athene werd geboren. Volgens Plutarchus behoorde Menestheus 1 tot de groep van zeven kleine jongens en meisjes die, door het lot aangewezen, als schatting naar Kreta gestuurd werden om geofferd te worden aan de Minotaurus. Menestheus 1 overleefde deze tocht naar Kreta dankzij Theseus, die op dat moment in Athene aankwam om zijn vader te zoeken, en keerde enige tijd later gezond en wel terug in de stad waar hij opgroeit tot volwassenheid.

Koning Athene

Jaren later word Menestheus 1 tot koning van Athene verheven, in de periode dat Theseus uit de stad verdwenen was nadat hij de nog zeer jonge Helena had ontvoerd. Menestheus 1 vertelde iedereen die het maar horen wilde dat Theseus het volk als onderdanen en slaven behandelde, terwijl hij hen gelijkheid en democratie had voorgespiegeld. Het volk raakte in beroering door zijn woorden waarna Menestheus 1 nog meer zout in de wonden strooide door te stellen dat ze gehoorzaam waren aan een immigrant, terwijl ze in het verleden alleen geregeerd waren door mensen uit Athene zelf.

De Dioscuren

Terwijl hij zichzelf zo in een goed daglicht probeerde te stellen rukken de Dioscuren, de broers van Helena, met een groot leger tegen de stad op. Ze hadden vernomen dat hun zus in Athene verborgen werd gehouden, en dreigen de stad in te nemen als Helena niet wordt uitgeleverd. De dreiging van een oorlog gaf nog meer voeding aan de opruiende taal van Menestheus 1 die de Dioscuren gastvrij uitnodigde om in de stad te komen. Korte tijd later vinden de Dioscuren Helena en nemen het meisjes mee terug naar huis. Enkele jaren later keert Theseus terug in Athene, nadat hij enkele jaren opgesloten had gezeten in de onderwereld maar door Heracles was bevrijd, terug naar Athene. Maar Menestheus 1 was niet van plan om zijn macht op te geven, verdreef Theseus, en doodde de oude held door hem in een diep ravijn te gooien.

Vrijer Helena

Zo’n tien jaar later gaat Menestheus 1 naar Mycene om aan Tyndareus de hand van zijn, inmiddels volwassen geworden, (pleeg)dochter Helena te vragen. Hij probeert Tyndareus voor zich te winnen door hem vele geschenken, zoals goud, ketels en drievoeten, te geven. Menestheus 1 is echter niet de enige Griek die om de hand van Helena komt vragen waardoor Tyndareus bang wordt dat het land door onderlinge twisten verscheurd zal worden vanwege zijn dochter. Op advies van Odysseus laat hij daarom het grote aantal vrijers een eed zweren dat ze de, door hem nog aan te wijzen, bruidegom te hulp zullen snellen als zijn huwelijk met Helena bedreigd wordt door iemand anders.

Aanvoerder

Net als de andere vrijers legt ook Menestheus 1 de eed af waarna Tyndareus Menelaus aanwijst als de toekomstige echtgenoot van Helena. Gebonden aan zijn eed druipt Menestheus 1 teleurgesteld af en keert, ondanks de grote hoeveelheid geschenken, met lege handen terug naar Athene. Enkele jaren later wordt Helena geschaakt door de Trojaan Paris en roept Menelaus, en zijn broer Agamemnon, alle ex-vrijers van Helena op om een groot leger op de been te brengen en Troje te straffen voor de misdaad van Paris. Menestheus 1 doet zijn eed gestand en vaart als aanvoerder van vijftig schepen, die zijn afgeladen met soldaten uit Athene, mee in de vloot van meer dan duizend schepen die naar Troje vertrekken om daar tien jaar lang oorlog te voeren.

Vermaning Agamemnon

In het tiende jaar van de strijd, als Agamemnon net zijn ruzie met Achilles achter de rug heeft, en de troepen inspecteert, krijgt Menestheus 1 een uitbrander van koning Agamemnon. ‘Jij daar,’ zegt hij tegen Menestheus 1, ‘waarom blijf je zo werkeloos toekijken en laat je anderen de spits afbijten? Juist jij hoort vooraan in de strijd te zijn. Als je aan één van mijn banketten aanzit ben je gretig genoeg om deel te nemen aan het gebraad en de wijn. Nu lijk je tevreden te zijn met toekijken, terwijl andere Grieken op de vijand afsnellen.’ Zwijgend hoort Menestheus 1 de berisping aan en geeft beschaamd bevel aan zijn mannen om op de Trojanen af te gaan. De strijd houdt dagenlang aan en lukt het de Trojanen uiteindelijk om de Grieken in hun scheepskamp te omsingelen en hun verdedigingsmuur aan te vallen.

Strijd Scheepskamp

Strijd bij Troje

Onder aanvoering van Glaucus 1 bestormt een grote groep Lyciërs het deel van de muur dat Menestheus 1 verdedigt. Zodra hij hen ziet aankomen wordt Menestheus 1 door een huivering bevangen, en kijkt de muur af om te zien of er hulp in de buurt is die zijn kleinere strijdgroep kan helpen. Zijn oog valt op de twee Ajaxen die net samen met Teucer 1 hun tent verlaten. Hij roept hen aan maar door het strijdtumult horen ze hem niet. Dan stuurt hij snel de heraut Thootes naar het tweetal. ‘Ga vlug, mijn vriend, om Ajax 1 te roepen, of liever nog beiden. Dat is het beste wat we nu kunnen doen. Als ze niet komen zal het hier spoedig met ons gedaan zijn. De leiders van de Lyciërs stormen recht op ons af. En beiden weten we wat voor woeste krijgers dat zijn als het tot een gevecht van man tegen man komt. Maar als de twee Ajaxen het zo hard te verduren hebben als wij, laat dan tenminste Teucer 1, die bekwame boogschutter hierheen komen.

Dapper verzet

De heraut snelt weg en Menestheus 1 stelt zich teweer tegen de Lyciërs. Even later komt de grote Ajax 1 met zijn stiefbroer Teucer 1 naar hem toe om te helpen in de strijd. Het tweetal werpt zich eveneens in de strijd waardoor het dreunen en daveren van het wapengekletter verdubbelde. Ook op andere plaatsen bij de muur werd heftig gestreden maar kunnen de Grieken niet voorkomen dat de Trojanen een doorbraak forceren, waarna een heftige strijd tussen de schepen ontbrandt. Tijdens die gevechten draagt Menestheus 1 samen met Stichius de gewonde Amphimachus 1 weg van het strijdgewoel naar het binnenste van het scheepskamp. Daarna gaat hij vlug terug naar de linkerkant van het front om weer deel te nemen aan de bloedige strijd, samen met zijn Atheense soldaten.

Einde oorlog

Uiteindelijk weten de Grieken Troje in te nemen door de list met het Houten Paard, waar ook Menestheus 1 zich in verscholen had. Na afloop van de strijd wordt Menestheus 1 geëerd door Agamemnon voor zijn dapperheid in de strijd, omdat hij Hector in zijn been had weten te verwonden, en gaf hem vele geschenken voor zijn steun. Vervolgens keert Menestheus 1, samen met enkele andere aanvoerders, terug naar Athene maar landde onderweg op het eiland Melos. Op dat moment sterft koning Polyanax en neemt Menestheus 1 het koningschap van hem over. Volgens een andere mythe keerde Menestheus 1 terug naar Athene, terwijl weer een andere mythe stelt dat hij in Troje stierf.

Stamboom:

Peteus Dochter Scirus - -
Menestheus 1 -
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz