Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Menoetes 6

De hinderlaag voor Tydeus

Menoetes 6 is een inwoner van Thebe in de periode dat de broers Eteocles 1 en Polynices ruzie hebben over de macht, en Polynices uit de stad verdreven is. Polynices vindt steun bij koning Adrastus 1 van Argos en zij sturen maanden later hun afgezant Tydeus naar Thebe om over het geschil te praten. Eteocles 1, die niet van plan is de macht uit handen te geven, stuurt Tydeus onverrichter zake terug en roept daarna een aantal van zijn edelen op om de afgezant te doden vanuit een hinderlaag.

Ook Menoetes 6 bevindt zich in de groep mannen die naar een dicht bos, tussen twee steile heuvels, rijden om daar de hinderlaag op te zetten. Terwijl ze op Tydeus wachten ontdekt deze de groep eerder dan zij hem. Snel beklimt Tydeus een van de heuvels, pakt daar een enorm rotsblok op dat hij naar de mannen beneden hem werpt, en direct vier mannen verplettert. Dan gaat Tydeus op de rest af en weet de overvallers een voor een te doden.

Als Menoetes 6 dit zit slaat de schrik hem om het hart, en slaat op de vlucht terwijl Tydeus achter hem aan gaat. Menoetes 6 komt echter niet ver omdat hij zijn evenwicht verloor op de ongelijke bodem. Dan zet Tydeus hem zijn speer op de keel en smeekt Menoetes 6 voor zijn leven. ‘Ik smeek u, spaar me! Sta toe dat ik het droevige bericht van uw daden naar Thebe breng, en de koning lovend over uw overwinning vertel. Dan kunt u triomfantelijk terugkeren naar uw vrienden.’ Maar Tydeus kent geen enkel medelijden met de laffe overvallers, en drukt zijn wapen dwars door de keel van Menoetes 6 om daarna op de volgende tegenstander af te gaan.

Stamboom:

- - - -
Menoetes 6 -
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz