Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Menoetes 8

Menoetes 8 is een Trojaan die de Trojaanse Oorlog overleefde en, als stuurman op één van de schepen, met Aeneas meegaat op zijn zoektocht na een nieuw vaderland. Deze tocht duurde ruim een jaar voordat zij in Italië hun bestemming zouden vinden. Vlak voor het einde van hun reis, als ze bij Acestes op Sicilië aankomen waar een jaar eerder de vader van Aeneas was gestorven, wordt er een roeiwedstrijd georganiseerd. Als stuurman van de reusachtige roeiboot van kapitein Gyas 1 neemt ook Menoetes 8 deel aan deze wedstrijd.

De roeiwedstrijd

Zodra het startsignaal klinkt schiet de boot door het water, en ligt lange tijd vooraan in de race. Als ze bij het keerpunt aankomen, een klip in zee, schreeuwt Gyas 1 tegen zijn stuurman Menoetes 8: 'Waarom vaar je zoveel naar rechts? Stuur meer naar de kust en laat de roeiriemen langs de klip scheren. Laat de andere boten maar volle zee kiezen.’ Maar Menoetes 8 is bang voor rotsen onder water, en zet koers richting open zee.

Opnieuw brult Gyas 1: ‘Waar ga je heen? Koers naar de klippen, Menoetes 8!' terwijl hij achter zich de boot van Cloanthus ziet naderen. Die stuurt zijn boot wel kort langs de klip en passeert de woedende Gyas 1. Zonder na te denken duwt Gyas 1 vervolgens Menoetes 8 in zee en neemt zelf het roer in handen. Met veel moeite weet Menoetes 8 weer boven water te komen en ploetert met zijn natte plunje door het water naar de klip. Vanaf het water klinkt vervolgens het hoongelach van zijn vrienden uit de boot als ze Menoetes 8 de klip op zien klimmen en hij het zoute water uitkotst.

Stamboom:

- - - -
Menoetes 8 -
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz