Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Menoetius 1

Menoetius 1 is de zoon van Actor 3 die in de stad Opus in Locrië werd geboren uit een onbekende moeder. Op jonge leeftijd geeft Menoetius 1 gehoor aan de oproep van Iason uit Iolcus om deel te nemen aan de Tocht van de Argonauten. Over zijn daden tijdens de tocht hullen de mythen zich in stilzwijgen en wordt zijn naam alleen genoemd door Valerius Flaccus in de beschrijving van de strijd in Colchis tegen het leger van Perses 2. Na afloop van de tocht keert Menoetius 1 terug naar huis waar hij trouwt en bij zijn vrouw de zoon Patroclus 1 verwekt. Voor de moeder van Patroclus 1 worden in de verschillende mythen vier namen genoemd: Sthenele 2, Periopis, Polymele 2 of Philomela 3.

Verbanning uit Opus

Ontvangst van Odysseus en Nestor

Tijdens de Tocht van de Argonauten was Menoetius 1 een goede vriend van Heracles geworden en is dan ook diep verdrietig als deze held enkele jaren later sterft op de brandstapel. Uit respect voor zijn vriend geeft Menoetius 1 in Opus opdracht om elk jaar een stier en een ram aan hem te offeren en Heracles als held te vereren. Enige tijd later doodt de jonge Patroclus 1 per ongeluk de zoon van Amphidamas 2, tijdens een wedstrijd klootschieten. Menoetius 1 moet samen met zijn zoon Opus ontvluchten en komt terecht bij Peleus in Phthia die hen opneemt in zijn huis. Ook Peleus heeft een jonge zoon, Achilles, en tussen de twee jonge knapen ontwikkelt zich een warme vriendschap die hun leven lang zou blijven bestaan.

Afscheid Patroclus 1

Zo’n tien jaar later komen Odysseus en Nestor bij Peleus op bezoek om Achilles te vragen deel te nemen aan de Trojaanse Oorlog. Achilles en Patroclus 1 zijn direct bereid om te gaan en bij hun afscheid zegt Menoetius 1 tegen zijn zoon: ‘Mijn zoon, Hoewel jij de oudste bent, is Achilles voornamer van geboorte. Het is jouw plicht hem te adviseren, een goed voorbeeld te geven, en hem te begeleiden bij zijn daden. Voor zijn eigen bestwil zal hij je volgen.’ Zodra Menoetius 1 is uitgesproken zegt Achilles tegen hem: ‘Ik zal ervoor zorgen dat Patroclus 1, overladen met roem en rijk aan buit, veilig en wel terugkomt zodra Troje gevallen en geplunderd is.' Maar Menoetius 1 zou zowel zijn zoon als Achilles nooit meer in levende lijve zien.

Stamboom:

Actor 3 - Acastus / Pheres 1 / Peleus / - Astydamia 3 / Clymene 4 / Antigone 2 / -
Menoetius 1 Sthenele 2 / Periopis / Polymele 2 / Philomela 3
Patroclus 1

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz