Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Minos 1

Minos 1, en zijn broers Sarpedon 1 en Rhadamanthys, zijn de zoons van Oppergod Zeus die op Kreta verwekt werden nadat Zeus, in de gedaante van een witte stier 1, de beeldschone Europa 2 op zijn rug uit Phoenicië naar het eiland had ontvoerd. Op het eiland aangekomen bracht Zeus drie lange nachten met het meisje door, en gaf haar toen aan koning Asterius 3. Deze nam Europa 2 liefdevol op in zijn huis, trouwde met haar, en werd negen maanden later pleegvader van de drie zoons. Asterius 3 voedt de jongens in zijn paleis op, alsof het zijn eigen kinderen waren. Er zijn echter ook schrijvers die stellen dat Sarpedon 1 en Rhadamanthys een andere vader of moeder hadden en dus halfbroers van Minos 1 zijn. Daarnaast omschrijft Diodorus Siculus als enige een wat wonderlijke variant waarin Minos 1 een kind is van Lycastus 1 en Ide 1 en Minos 2 zijn grootvader was.

Broederstrijd

Koning Minos

Zodra de drie broers volwassen zijn krijgen ze een conflict met elkaar, omdat ze alle drie verliefd waren geworden op de mooie Miletus 1, die ook wel Atymnius wordt genoemd. Miletus 1 geeft echter de voorkeur aan Sarpedon 1 waarna de jaloerse Minos 1 ten strijde trekt tegen zijn broer. Minos 1 blijkt tijdens dit gevecht de sterkste, waarna Sarpedon 1 Kreta verlaat en in een ander land gaat wonen. Kort daarna overlijdt koning Asterius 3, zonder zelf een zoon verwekt te hebben, en laat op zijn sterfbed het koninkrijk na aan Minos 1. De bewoners van Kreta kwamen echter tegen Minos 1 in opstand, omdat hij beweerde het koningschap van de Goden gekregen te hebben. Om dat te bewijzen beweerde hij bovendien dat alles wat hij maar wenste zal gebeuren.

Stier van Poseidon

Zo zei hij, tijdens een offer aan Poseidon, dat er een stier 1 uit de golven zal opduiken. Stilletjes smeekte hij Poseidon hem te helpen en een stier 1 te sturen, en beloofde het dier daarna aan de God te offeren. Poseidon verhoorde het gebed van Minos 1, en er verscheen een prachtige stier 1 uit de golven. Dan is de bevolking overtuigd en kreeg Minos 1, uit handen van Zeus, definitief het koningschap over Kreta. Maar toen Minos 1 zag wat een geweldig exemplaar de stier 1 was, die Poseidon had gestuurd, besluit hij het dier aan zijn eigen kudde toe te voegen en offerde een stier van mindere kwaliteit aan Poseidon. De Zeegod werd hier zo kwaad over dat hij het dier wild en onbenaderbaar maakte, waardoor het vrij over het eiland zwierf. Als teken van zijn macht kreeg Minos 1 bovendien van Hephaistus een bronzen man, Talos 1, die driemaal daags het eiland rondwandelde om vijanden van de kust te weren.

Huwelijk en kinderen

Volgens schrijver Diodorus Siculus trad ene Minos 2 in het huwelijk met Itone, de dochter van Lyctius, en werd bij haar de vader van een zoon Lycastus 1. Deze zoon trouwde later op zijn beurt met Ide 1, de dochter van Corybas, en zou volgens dezelfde schrijver vader worden van de beroemde Minos 1, koning van Kreta, die in feite dezelfde figuur is als Minos 2. De meest gangbare versie is echter dat Minos 1 met Pasiphae 1 trouwde, de dochter van zonnegod Helius, maar is er nog een derde variant waarin Minos 1 met Crete 1 trouwde, de dochter van zijn pleegvader Asterius 3, en in Cnossus ging wonen. Het huwelijk tussen Minos 1 en Pasiphae 1 verloopt in eerste instantie zonder problemen en verwekken de twee een groot aantal kinderen. Zo kregen ze vijf dochters; Acalle, Ariadne, Euryale 1, Phaedra en Xenodice, en vier zoons met de namen: Androgeus 1, Catreus, Deucalion 1 en Glaucus 3.

Zeus / (Lycastus 1) Europa 2 / Ide 1 Lyctius -
Minos 2 Itone
Lycastus 1

Zeus / Lycastus 1 Europa 2 / Ide 1 Helius / Helius / Asterius 3 Perseis 1 / Crete 3 / -
Minos 1 Pasiphae 1 / Pasiphae 1 / Crete 1
Acalle, Androgeus 1, Ariadne, Catreus, Deucalion 1, Euryale 1, Glaucus 3, Phaedra, Xenodice

Veroveraar

Tijdens zijn huwelijk met Pasiphae 1 groeit Minos 1 uit tot de meest machtige koning van heel het Middellandse Zeegebied en weet vele andere eilanden en kuststreken onder zijn bewind te brengen. Hij creëerde als eerste een grote zeemacht waarmee hij op de andere eilanden afging die zich, zonder een gevecht te leveren en vol ontzag door de overmacht, overgaven zonder een gevecht te leveren. Daarnaast zond hij grote groepen mensen naar onbewoonde eilanden om die te koloniseren waardoor zijn rijk steeds groter werd. Maar ook op Kreta liet hij zich niet onbetuigd en stichtte er een groot aantal steden. Zo steeg de macht van Minos 1 tot grote hoogte en bedacht iemand zich wel twee keer voordat hij de strijd met Minos 1 aan wilde gaan. Maar daarnaast was Minos 1 een koning die rechtvaardige wetten opstelde voor de bevolkingen en eerlijke vonnissen velde bij geschillen.

Scylla 2

Toch gaf niet ieder koninkrijk zich zonder slag of stoot over aan Minos 1. Zo weigert Nisus 1, de koning van de stad Megara op de landengte van Corinthe, zich onder het bewind van Minos 1 te stellen. Deze Nisus 1 had een purperen lok in zijn haar en was hem door het orakel voorspeld dat hij net zo lang zal regeren als hij die lok behield. Dus zodra de vloot van Minos 1 kwam aanvaren sloot Nisus 1 de poorten van de stad en weigert zich over te geven. Dan belegert Minos 1 de stad, waarna er felle gevechten uitbreken op het strand, en Minos 1 Megareus 1 doodde, de zoon van Hippomenes 2. Maar Nisus 1 houdt moedig zes maanden stand, totdat hij door zijn eigen dochter Scylla 2 verraden werd, die vanaf de muren verliefd was geraakt op Minos 1. Ze beloofde hem de stad aan uit te leveren, door bij haar vader de lok uit zijn haar te knippen als hij lag te slapen, als Minos 1 haar tot zijn vrouw wilde maken. Minos 1 stemt in, en gaf haar een prachtige gouden halsketting als bewijs van zijn belofte. Scylla 2 doet daarna wat ze gezegd had, waarna Minos 1 de stad eenvoudig veroverde maar, vanwege het verraad van Scylla 2, slechts een geringe schatting oplegt. Even later komt Scylla 2 naar Minos 1 toe om met hem mee naar Kreta te varen, maar bond Minos 1 haar vast aan de achtersteven van zijn schip en liet haar verdrinken.

Dood van Glaucus 3

Als Minos 1 eens thuiskomt, na weer een verovering, lijkt zijn kleine zoon Glaucus 3 van de aardbodem te zijn verdwenen. Minos 1 en Pasiphae 1 zoeken langdurig naar hun zoon maar kunnen hem niet vinden. Uiteindelijk raadpleegt Minos 1 het orakel, en kreeg te horen dat degene die het beste een driekleurig rund uit zijn kudde kon beschrijven de jongen levend terug zou brengen. Daarop roept Minos 1 alle zieners naar Kreta en slaagt Polyidus 1 er uiteindelijk het beste in om de koe te beschrijven. Hij vond ook inderdaad de kleine Glaucus 3, die was verdronken in een vat vol honing. Maar Minos 1 was niet tevreden en zei tegen Polyidus 1: ‘Je hebt de jongen gevonden. Breng hem nu ook tot leven.

Opstanding uit de dood

Toen Polyidus 1 antwoordde dat dit onmogelijk was, gaf Minos 1 opdracht om hem en de jongen, samen met een zwaard, op te sluiten in een graftombe. Enige tijd later hoort een passant Polyidus 1 roepen uit de graftombe en vertelde dit aan Minos 1. Die opende vervolgens het graf, waarna zijn zoon levend en wel naar buiten kwam met de ziener. Dankbaar voor de redding van Glaucus 3 geeft Minos 1 Polyidus 1 vele geschenken maar liet hem niet terugkeren naar Argos omdat hij vond dat Polyidus 1 zijn zoon eerst de zienerskunst moest leren. Onder dwang gaf Polyidus 1 toe en leerde de kleine Glaucus 3 alles wat hij wist totdat Minos 1 tevreden was en hij naar huis mocht. Maar toen Polyidus 1 op het punt stond terug te varen, droeg hij Glaucus 3 op in zijn mond te spuwen. Toen de jongen dit deed vergat hij alles wat Polyidus 1 hem geleerd had en maakte de ziener dat hij wegkwam.

Wraak Poseidon

De Minotaurus

Naast deze problemen met zijn zoon zou Minos 1 met zijn andere kinderen en vrouw nog veel andere ellende meemaken omdat Poseidon niet vergeten was dat Minos 1 geweigerd had de prachtige stier 1 aan hem te offeren. De Zeegod had ervoor gezorgd dat Pasiphae 1 verliefd raakte op het wilde dier. In haar verliefdheid haalde ze, de uit Athene gevluchte uitvinder, Daedalus over om een holle houten koe voor haar te maken waarin Pasiphae 1 zich wilde verschuilen, zodat de stier 1 haar kon bespringen. Hierdoor raakt Pasiphae 1 zwanger van de mismaakte zoon Asterius 4 die half mens, half stier was en al snel de Stier van Minos 1, of Minotaurus werd genoemd. Zodra Minos 1 het wangedrocht zag gaf hij Daedalus opdracht om een onderaards labyrint te bouwen, en daar de Minotaurus in op te sluiten. Bovendien steunt hij Heracles, in het kader van een van zijn werken, om de wilde stier 1 te vangen die vrij over het eiland zwierf waardoor Pasiphae 1 niet meer aan haar dwaze gewoonte kon toegeven.

Dood van Androgeus 1

Maar de ellende voor Minos 1 was hiermee nog niet over. Als zijn zoon Androgeus 1 in Athene deelneemt aan de Pan-Atheense Spelen verslaat hij daar al zijn tegenstanders, en sluit vriendschap met de zoons van Pallas 5. Dit werd met achterdocht bekeken door koning Aegeus 1 van Athene, die bang was dat Androgeus 1 deze zoons zou steunen die hem van de troon wilden stoten. Dus toen Androgeus 1, na afloop van de Spelen, op weg ging naar Thebe, om een festival bij te wonen, liet Aegeus 1 hem vanuit een hinderlaag doden. Toen Minos 1 over de dood van zijn zoon hoorde ging hij met een grote zeemacht naar Athene om genoegdoening voor de moord op Androgeus 1 te eisen.

Op weg naar Athene

Onderweg naar Athene passeert Minos 1 het eiland Aegina, waar koning Aeacus de scepter zwaaide, en besluit Minos 1 om Aeacus te vragen hem te steunen in de strijd tegen Athene. Zodra Minos 1 voet aan de grond op het eiland zet stromen de mensen hun huizen uit om de beroemde koning te zien, en komt ook de oude Aeacus zijn paleis uit om Minos 1 welkom te heten. Maar zodra Minos 1 het doel van zijn komst bekend maakt zegt Aeacus: ‘U vraagt iets van mij wat niet kan, iets wat mijn stad niet doen mag, want geen land is nauwer met Athene verbonden dan het mijne, en dat is een hecht verdrag.’ Teleurgesteld reist Minos 1 af, terwijl hij tegen Aeacus roept: ‘Dat verdrag komt jullie duur te staan!’ Want dreigen lijkt hem op dat moment nuttiger dan nu al oorlog te voeren, en op voorhand zijn kracht te verspillen.

Plaag over Athene

Vervolgens arriveert Minos 1 in Athene maar slaan de bewoners geen acht op zijn woorden. De stad is echter te sterk om aan te vallen en vraagt Minos 1 aan zijn vader Zeus om een plaag naar Athene te sturen. Die stuurt vervolgens een droogte en hongersnood naar de stad, en krijgen de bewoners van een orakel te horen dat deze plaag pas zal verdwijnen als ze aan Minos 1 een schatting betaalden die hem tevreden zou stellen voor de moord op Androgeus 1. Daarop geeft Minos 1 bevel aan de Atheners om hem elke negen jaar zeven jongens en zeven meisjes te sturen. De bewoners, die vanwege de hongersnood ten einde raad zijn, stemmen in met de voorwaarden en geven Minos 1 de eerste veertien kinderen mee om als voer te dienen voor de Minotaurus in het labyrint.

Bastaardkinderen

Na terugkeer op Kreta deelde Minos 1 menigmaal het bed met andere vrouwen, vanwege het overspel van Pasiphae 1 met de stier 1 van Poseidon. Zo vereerde hij regelmatig de Nimf Paria met een bezoek, waardoor Paria elke keer zwanger raakt, en vier zoons met de namen Eurymedon 3, Nephalion, Chryses 2 en Philolaus ter wereld brengt. Maar ook het meisje Dexithea is niet veilig voor de wellust van Minos 1, en maakt hij haar zwanger van de zoon Euxanthius. Verder wordt Minos 1 bij een onbekende vrouw vader van de zoon Molus 1. Deze Molus 1 zou op zijn beurt weer de vader worden van de beroemde Meriones die later deel zou nemen aan de Trojaanse Oorlog.

Zeus / Lycastus 1 Europa 2 / Ide 1 - -
Minos 1 Paria
Chryses 2, Eurymedon 3, Nephalion, Philolaus

Zeus / Lycastus 1 Europa 2 / Ide 1 - -
Minos 1 Dexithea
Euxanthius

Zeus / Lycastus 1 Europa 2 / Ide 1 - -
Minos 1 -
Molus 1

Wraak van Pasiphae 1

Maar Pasiphae 1 nam wraak, voor al die overspelige daden van Minos 1, door hem te betoveren waardoor het Minos 1 onmogelijk werd om nog met andere vrouwen het bed te delen. Door de betovering ejaculeerde Minos 1 slangen, schorpioenen en duizendpoten, en doodde zo alle vrouwen met wie hij gemeenschap had, en wilde geen vrouw het bed meer met hem delen. Terwijl hij door deze ziekte geteisterd werd kwam Procris 1, de vrouw van Cephalus 2, naar Kreta en stond Minos 1 onmiddellijk in vuur en vlam voor het meisje, maar wil het bed niet met haar delen om te voorkomen dat ze sterft aan zijn kwaal. Zodra Procris 1 van zijn ziekte hoorde was ze bereid zijn kwaal te genezen, en het bed met Minos 1 te delen als ze van hem de speciale hond die hij bezat kreeg, die alles ving waar hij achterna ging. De verliefde Minos 1 ging op het voorstel in en genas Procris 1 hem door een drankje te maken van een wortel, die ze van de tovenares Circe had gekregen. Hierna is Minos 1 van zijn probleem verlost, deelt Minos 1 het bed met Procris 1, en kreeg zij de hond als beloning. Direct daarna verlaat Procris 1 Kreta, mede uit angst voor Pasiphae 1, en ging met haar hond terug naar Athene om zich met haar man Cephalus 2 te verzoenen.

Britomartis

Genezen van zijn kwaal gaat Minos 1 direct weer achter de vrouwen aan en ziet tijdens een jachtpartij de Nimf Britomartis. Hij staat onmiddellijk in vuur en vlam voor de mooie Nimf en gaat op haar af. Maar de kuise Britomartis heeft geen zin in de omarmingen van Minos 1 en slaat wanhopig op de vlucht. Zich nu eens verbergend tussen oude eiken, en dan weer in de laaggelegen weiden, zwerft ze negen maanden lang over het eiland terwijl Minos 1 haar blijft achtervolgen. Uiteindelijk springt Britomartis, ten einde raad, van een hoge klif in zee en komt terecht in het net van een visser die haar in zijn boot meenam en uit handen van Minos 1 redde. Om de moed en het doorzettingsvermogen van Britomartis te eren richten de mensen van Kreta later een standbeeld voor haar op in de tempel van Artemis.

Aankomst Theseus

Intussen waren er veertien jaren verstreken, nadat de eerste schatting vanuit Athene was gebracht, en kwamen voor er voor de derde keer veertien jongens en meisjes naar Kreta om geofferd te worden aan de Minotaurus. Onder deze jonge mensen bevond zich de held Theseus, die zich vrijwillig had opgegeven, en van plan was een eind te maken aan deze schatplicht. Maar als Minos 1 de ‘buit’ gaat bekijken valt zijn oog direct op het mooie meisje Eriboea 2. Hij valt onmiddellijk als een blok voor haar, en wil met Eriboea 2 naar bed, maar weigert Theseus om het meisje aan hem af te staan. Dan ontstaat er een geschil tussen Minos 1 en Theseus dat uiteindelijk niet meer om het meisje ging maar over de afkomst van Theseus. Daarop trok Minos 1 een gouden ring van zijn vinger die hij in zee wierp, en gaf Theseus opdracht om de ring terug te brengen als hij hem wilde overtuigen dat hij een zoon van Poseidon was. Maar Theseus dook onverschrokken de zee in en bracht, met hulp van een aantal Dolfijnen, de ring weer boven water.

Dood van de Minotaurus

Vervolgens laat Minos 1 Theseus, en de andere jongelingen uit Athene, opsluiten zodat ze één voor één gevoerd kunnen worden aan de Minotaurus tijdens de begrafenisspelen van zijn zoon Androgeus 1 die Minos 1 nog elk jaar hield. Toen Theseus om het privilege vroeg om deel te nemen aan de spelen werd hem dit door Minos 1, vanwege het opduiken van de ring, gegund. Tijdens deze spelen was onder de toeschouwers ook Ariadne, de dochter van Minos 1, aanwezig. Het meisje was verrukt over zijn verschijning, en raakt op slag verliefd op hem vanwege zijn prestaties toen hij al zijn tegenstanders versloeg. Ze besluit om Theseus van een zekere dood in het Labyrint te redden, en vertelt hem wat hij moet doen om te ontsnappen. Dankzij haar hulp weet Theseus de Minotaurus te doden, en alle jongens en meisjes te redden, waarna hij samen met Ariadne op zijn schip uit de haven van Kreta vlucht.

Achtervolging Daedalus

Toen Minos 1 erachter kwam dat Theseus en zijn metgezellen gevlucht waren, gaf hij zijn uitvinder Daedalus, die het labyrint gebouwd had, de schuld en sloot hem samen met zijn zoon Icarus 1 op in de doolhof. Maar Daedalus maakte vleugels voor zichzelf en zijn zoon en vloog weg. Laaiend van woede besluit Minos 1 achter Daedalus aan te gaan, en beloofde een grote som goud aan degene die hem zou weten te vinden. Na maandenlang op zee en land gezocht te hebben geeft Minos 1 de achtervolging op en keert terug naar huis. Daar ontdekt hij tot zijn schrik dat zijn dochter Acalle tijdens zijn afwezigheid zwanger was geraakt. Het meisje vertelt haar vader dat dit door Apollo was gebeurd. Maar de verontwaardigde Minos 1 geloofde haar niet, stuurt Acalle weg uit zijn huis, en laat haar naar Lybia brengen.

Ontvangst bij Cocalus

Aankomst op Sicilië bij Cocalus

Korte tijd later hoort Minos 1 dat Daedalus zich verborgen houdt bij koning Cocalus op Sicilië. Dus zeilt Minos 1 opnieuw met een grote vloot uit en gaat op weg naar Sicilië. Zodra hij op Sicilië aankomt, ontscheept hij zijn troepen en stuurt boodschappers naar koning Cocalus om Daedalus op te eisen. Cocalus, die te weinig soldaten had om Minos 1 te weerstaan, nodigde Minos 1 uit voor overleg in zijn huis en ontvangt hem uitermate gastvrij voor een gastmaaltijd. Tijdens de maaltijd vraagt Minos 1 recht op de man af of hij Daedalus verborgen houdt, maar ontkent Cocalus dit Hij zegt dat Minos 1 verkeerd is geïnformeerd en Daedalus niet bij hem verbleef. Minos 1, die beter weet, probeert Cocalus in de val te lokken door hem een spiraalvormige schelp te geven. Hij verklaarde daarbij een grote beloning te geven aan degene die in staat was een draad door de schelp te rijgen.

Dood Minos 1

Minos 1 vertrouwde erop dat Cocalus de schelp aan Daedalus zou geven, die het probleem eenvoudig kon oplossen, en hij zo de schuilplaats van Daedalus te weten zou komen. De nietsvermoedende Cocalus geeft de schelp inderdaad aan Daedalus die het probleem oploste door de draad aan een mier vast te binden en het diertje door de schelp te laten lopen. Als Cocalus de volgende avond de schelp aan Minos 1 teruggeeft eist die de onmiddellijke overgave van Daedalus. Cocalus begrijpt dat hij in de val was gelopen en beloofde Daedalus uit te leveren. Om het wachten aangenaam door te brengen biedt Cocalus Minos 1 aan om een heerlijk warm bad te nemen waarbij één van zijn dochters hem zou verzorgen. Zodra Minos 1 in het water stapt wordt hij echter direct met kokend water overgoten en sterft de ooit zo grootse koning smadelijk in bad. Het lichaam gaf Cocalus terug aan het leger en vertelde dat Minos 1 in bad was uitgegleden waarna hij was overleden. De mannen in het leger besluiten om op Sicilië te blijven en daar een stad te stichten. Cocalus stemde daarmee in en gaf opdracht om al hun schepen te verbranden, zodat niemand te horen zou krijgen wat er met Minos 1 was gebeurd.

Na de dood

Vanwege zijn daden, en zijn overwegende vrome en eerlijke levenswijze ,stelt Zeus Minos 1, net als zijn broer Rhadamanthys, na zijn dood aan als rechter in de Onderwereld. Zo leefde de grote Minos 1 voort in het rijk der schimmen en ondervroeg elke schim bij aankomst in de Onderwereld over zijn levenswijze en daden. Bij die taak had hij een gouden scepter in handen en zat op een prachtige gouden troon, waardoor hij veel angst afdwong bij de schimmen die hem dan ook snel al hun daden eerlijk opbiechtten. Geheel conform zijn sterfelijke leven veroordeelde hij iedereen eerlijk aan de hand van hun levenswijze en werden al naargelang hun daden zwaar gestraft of juist beloond. Deze werkzaamheden onderbrak Minos 1 slechts éénmaal, toen onderwereldgod Hades in het huwelijk trad met Persephone 1, en er een dag werd gefeest in de onderwereld.

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz