Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Nauplius 1

Nauplius 1 is de zoon van zeegod Poseidon en de Danaide Amymone uit Argos. Op de plek waar Nauplius 1 werd verwekt stak Poseidon zijn drietand in de grond en ontstond spontaan de bron van Lerna, die ook wel bron Amymone werd genoemd. Nauplius 1 ontwikkelde zich tot een uiterst kundige zeevaarder, die in zijn tijd alle mensen met zijn kunde overtrof en al op jonge leeftijd vele landen in de wereld met zijn schip bezocht.

Huwelijk en kinderen

De zeevaarder Nauplius

Tijdens zijn zeereizen wordt Nauplius 1 in de havens regelmatig aangeklampt door verontwaardigde vaders, die hun dochters aan hem meegeven om in het buitenland te verkopen nadat de meisjes iets hadden gedaan wat hem niet aanstond. Zo krijgt Nauplius 1 op Kreta van koning Catreus diens dochters Aerope en Clymene 3 mee om in het buitenland te verkopen. Nauplius 1 brengt Aerope naar Mycene waar hij het meisje aan Atreus schonk, die met haar trouwde. Maar Clymene 3 hield Nauplius 1 voor zichzelf, want tijdens de zeereis raakte hij zeer op het meisje gesteld, en maakte haar tot zijn vrouw. Samen kregen zij vier zoons met de namen Palamedes, Oeax, Nausimedon en Proetus 2. Er zijn echter ook mythen die stellen dat Nauplius 1 deze zoons niet bij Clymene 3 verwekte maar bij Philyra 2 of Hesione 1

Auge 1

Tijdens weer een andere reis krijgt Nauplius 1 van koning Aleus 1 in Arcadië zijn dochter Auge 1 mee om haar op zee te verdrinken, omdat ze in het geheim met Heracles had geslapen en nu hoogzwanger van hem was. Onderweg naar het schip bevalt Auge 1, terwijl ze net deed of ze even haar behoefte moest doen, in de struiken van een kind. Dit verborg ze in de struiken en gaat daarna weer terug naar Nauplius 1 of er niets aan de hand was, en bereiken ze de haven. Nauplius 1 wil zijn handen echter niet vuil maken aan moord en besluit om het meisje mee te geven aan enkele Cariërs die naar Asia gingen. Zo kwam Auge 1 uiteindelijk in Mysië terecht waar ze met koning Teuthras 2 trouwde.

Naar Troje

Als zijn zoon, Palamedes, volwassen is geworden vaart die als aanvoerder van dertig schepen mee in de grote vloot van de Grieken om Troje te vernietigen nadat Paris de Griekse Helena had geschaakt. In het negende jaar van de oorlog krijgt Nauplius 1 echter te horen dat zijn zoon in Troje door de Grieken ter dood is gebracht via steniging. Verontwaardigd vaart Nauplius 1 naar Troje om bij Agamemnon genoegdoening voor zijn zoon te eisen. Maar in Troje sympathiseren alle aanvoerders in het Griekse scheepskamp met Agamemnon en keert Nauplius 1, beledigd en vol wraakgevoelens, terug naar huis.

Wraak

Hij besluit om wraak te nemen en bij enkele vrouwen van de belangrijkste aanvoerders langs te gaan om hen een vals verhaal te vertellen dat hun mannen in Troje zich schandelijk misdroegen, en met vele buitenlandse vrouwen het bed deelden. Zo weet hij het met hulp van zijn zoon Oeax en enkele andere mannen voor elkaar te krijgen dat de vrouw van Agamemnon, Clytaemnestra, ook haar man ontrouw werd en het bed met Aegisthus deelde, en op Kreta Aegialia en Meda hun mannen ontrouw werden. Maar daarmee was voor Nauplius 1 de zaak nog niet afgedaan. Toen hij enkele maanden later hoorde dat de Grieken, na afloop van de oorlog, bijna thuis waren met hun schepen, smeekt hij zijn vader om een storm op zee te laten woeden.

Storm voor de kust

Poseidon verhoorde zijn gebed en zo werd de vloot vlak voor Euboea overvallen door een hevige storm. Maar op de kust ontstak Nauplius 1, op de berg Caphareus, enkele grote vuren waardoor de Grieken dachten dat dit een veilige haven was. Op die bewuste plek wemelde het echter van scherpe rotsen in zee, en zonken daardoor vele schepen en stierven vele mannen in de golven. Ook de paar die de kust zwemmend wisten te bereiken overleefden de ramp niet. Want zodra ze uitgeput aan land kropen werden ze opgewacht door Nauplius 1 die hen met zijn zwaard doodde.

Stamboom:

Poseidon Amymone Catreus / - / - - / - / -
Nauplius 1 Clymene 3 / Philyra 2 / Hesione 1
Palamedes, Oeax, Nausimedon, Proetus 2

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz