Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Nereiden

De dochters van Nereus en Doris

Nereiden is de verzamelnaam voor de meer dan vijftig dochters die Zeegod Nereus bij zijn vrouw Doris 2 verwekt. Het zijn zeenimfen die wonen en leven in de zeeën. De mooie meisjes bewegen zich naakt voort in het zoute water waarbij ze zeedieren, meestal Dolfijnen, als vervoermiddel gebruiken. Als ze niet in zee zwemmen zijn ze te vinden op de zandbanken voor de kust of aan het strand om hun haren te drogen en net als normale zussen lijken ze allemaal sprekend op elkaar, maar zijn niet gelijk. Vaak vergezellen ze sterfelijke meisjes of Godinnen tijdens hun spel, of verzamelen bloemen in de weide. Ze wonen met z’n allen bij hun vader, onder water in een zilveren grot, en zingen graag samen in koren op een strand waarbij ze prachtige liederen ten gehore brengen.

De Nereiden hebben geen echte taken uit te voeren maar moeten wel elke avond naar het westen om daar Helius op te vangen, nadat de Zonnegod zijn rit door de hemel heeft gemaakt. Als hij weer op aarde is aangekomen spannen de Nereiden de paarden uit, samen met de Uren, doen hun hittepantsers af en wassen de bezwete lichamen van de dieren af in het zeewater, waarna ze de paarden laten eten in de malse weiden. De Nimfen blijven uit de buurt van riviermonden, waar die in zee uitstromen, omdat zij het zoutloze water vrezen en hun heil liever in zee zoeken. De Nereiden worden, vanwege hun prachtige liederen, ook in eren gehouden door de Olympische Goden.

Namen

Meestal wordt er over vijftig Nereiden gesproken, maar worden er ruim vijfennegentig namen genoemd in de oude mythen, waar sommigen een bijzondere rol van speelden. Hun namen zijn: Actaea 1, Agave 1, Amatheia, Amphinome 1, Amphitoe, Amphitrite 2, Apseudes, Arethusa 2, Asia 2, Autonoe 1, Beroe 1, Calateia, Callianassa, Callianeira, Calypso 1, Ceto 2, Clio 2, Clymene 1, Cranto, Creneis, Cydippe 1, Cymatolege, Cymo, Cymodoce, Cymodothoe, Deiopea, Dero, Dexamene, Dione 2, Doris 1, Doto, Drymo, Dynamene, Eione, Ephyre 1, Erato 1, Euarne, Eucrante, Eudore 1, Eulimene 1, Eumolpe, Eunice, Eupompe, Eurydice 7, Evagore (Euagore), Galatea 1, Galene, Glauce 1, Glauconome, Halia (Leucothea 2), Halimede, Hipponoe, Hippothoe 1, Iaera, Ianassa, Ianeira 1, Ione, Iphianassa 4, Laomedea, Leagore, Ligea, Limnoreia, Lycorias, Lysianassa 1, Maera 1, Melantho 2, Melite 1, Menippe 1, Nausithoe, Nemertes, Neomeris, Nesaea, Neso, Nisaea, Opis 2, Orithyia 2, Panope 1, Pasithea 2, Pherusa 2, Phyllodoce, Plexaure 1, Ploto, Polynome, Pontomedusa, Pontoporea, Poulunoe, Pronoe 2, Proto, Protomedea, Psamathe 1, Sao, Speio, Thalia 1, Themisto 1, Thetis en Thoe 1 en Xanthe 2

Gezamenlijke gebeurtenissen

Hoewel er individuele acties bekend zijn van de Nereiden worden zij in de mythen meestal als groep beschreven. Zo wordt beschreven hoe zij tijdens de Zondvloed van Zeus boven land door het water schieten door de aanzwellende golven, en met verbazing kijken naar de ondergelopen aarde.

Ze kijken ook verbaasd toe wanneer Zeus, in de gedaante van een stier 1, met Europa 2 op zijn rug, vanuit Azië naar Kreta zwemt. Ze volgen het vreemde 'schip' een tijdje door het water, gezeten op hun Dolfijnen, terwijl Europa 2 zich met één hand vasthield aan de grote hoorns van het dier.

Wanneer Phaethon 1, tijdens zijn rit in de zonnewagen van zijn vader Helius, te dicht bij de aarde komt en alle rivieren opdrogen, vluchten de Nereiden, samen met hun vader en moeder diep de blauwe zee in om aan de hitte te ontkomen.

De dochters van Nereus en Doris

Maar ze plegen ook goede daden. Zo vangen ze Ino op wanneer die met haar zoontje in zee springt om zelfmoord te plegen. Ze dragen het tweetal, soepel door het water glijdend, naar het huis van hun vader, en nemen hen in hun gelederen op als onsterfelijke Goden.

Argonauten

De Nereiden begeleiden ook, op verzoek van Hera, de Argonauten veilig tussen de Dwalende Rotsen (Planktai) door wanneer de avonturiers op weg zijn naar huis. Van alle kanten kwamen de Nereiden naar het schip toe, wervelden er met z’n allen omheen, en grepen het beet. Thetis nam het stuurblad in handen om de Argo de goede kant op te sturen. Toen ze bij de Planktai aankwamen namen de Nereiden aan beide zijden van het schip, met kleine onderlinge tussenruimten, hun plaatsen in en leiden de Argo tussen de scherpe rotsen door. Ze lossen elkaar regelmatig aan beide kanten af, terwijl het water rondom hen kookt en wild tekeer gaat. Als het gevaar op schipbreuk geweken is laten de Nereiden, op bevel van Hera, het schip weer los en duiken als een vlucht meeuwen weer de diepte van de zee in.

Andromeda

Hoewel lieflijk van aard kunnen de Nereiden ook wreed zijn. Zo krijgen ze in Ethiopië eens ruzie met Cassiopea 1, omdat zij opschept dat haar dochter, Andromeda, alle Nereiden in schoonheid overtreft. De Nimfen zijn hier erg kwaad over en doen hun beklag bij Poseidon, die hun partij kiest. De God stuurt vervolgens een watervloed en een monster naar het land om Cassiopea 1 te straffen. De Ethiopiërs kunnen het kwaad alleen verdrijven door de dochter van Cassiopea 1, Andromeda, aan het monster te offeren.

Achilles

Toen Achilles, de zoon van Thetis, zich tijdens de Trojaanse Oorlog verzoend had met Agamemnon, en hij Hector ongewapend wilde aanvallen, zorgde Thetis voor een wapenrusting voor haar zoon. Gezamenlijk met de Nereiden gaat Thetis naar de grot van Hephaistus op Sicilië en brengen zij de wapenrusting over zee naar Troje, waar zij die afleveren bij Achilles. Ondanks deze formidabele uitrusting sterft Achilles daar toch in de strijd en zijn de Nereiden ontroostbaar. Zodra ze het nieuws vernemen gleed hun groep over de zilveren paden van de zee, terwijl het water om hen heen wervelde toen zij daar aankwamen. Met een wilde schreeuw schoten zij omhoog. Snel schoten zij op hun doel af, met een enorm gehuil de machtige zoon van hun zuster beklagend. De Muzen kwamen diepbedroefd van de Helicon met hun verdriet, uit liefde en om eer te betonen aan de treurende Nereiden. Ze treuren en kreunen zeventien dagen en nachten lang onafgebroken door en op de achttiende dag begraven zij de restanten van Achilles nadat hij op een reusachtige brandstapel was verbrand.

Stamboom:

Nereus Doris 2 - -
Nereiden -
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz