Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Nimfen

Enkele Nimfen

Nimfen komen in vele verhalen van de Griekse mythologie voor. Ze worden tot de Goddelijke wezens gerekend, maar zijn van een lagere orde dan de grote Goden zoals de Olympische Goden. Het zijn beeldschone vrouwen die in de vrije natuur leven waar ze verbonden zijn aan een bepaald deel van de natuur, zoals water, bomen, weiden of bergen. Vele van deze Nimfen zijn dochters van Zeus en Themis, maar worden ook andere ouders beschreven in de mythen. De meeste van deze Nimfen droegen de mensheid een goed hart toe, maar dienden door hen wel met enige voorzichtigheid benaderd te worden. Maar Nimfen konden ook hevig verliefd raken op een jongeman, en hem dan meesleuren in een bron of rivier, of met waanzin slaan omdat hij niet toegaf aan hun wensen.

Oreaden - Bergnimfen

De eerste Nimfen werden, volgens de schrijver Hesiodus in zijn Theogonie, zonder tussenkomst van een mannelijke God direct na het ontstaan van de Aarde geboren uit de Oergodin Gaea. Deze Oreaden leefden in de bergen (Ore) die Gaea gelijktijdig had gevormd als woonplaats voor haar Nimfen. Enkele bekende namen uit de deze groep Oreaden zijn: Echenais, Echo, Eidothea 4, Idaea 1, Nimf 1, Nimf 6 en Syrinx. Deze Nimfen omringen tijdens de Trojaanse Oorlog het graf van Eetion 1 met olmen nadat hij door Achilles was gedood.

Meliaden - Dodoniden

Meliaden ontstonden tijdens de ontmanning van Uranus door zijn zoon Cronus. Nadat Cronus het voortplantingsorgaan van zijn vader had afgesneden druppelde er bloed op de Aarde. Uit deze vermenging ontstonden eerst de Erinyen en kort daarna de Meliaden. Er worden echter ook enkele andere Nimfen aangeduid met deze verzamelnaam. Deze Nimfen zouden later de verzorgsters worden van de kleine Zeus en Dionysus 2 en bekend komen te staan onder de verzamelnaam Dodoniden. Dit waren echter Waternimfen en geen Nimfen die voortkwamen uit het bloed dat op aarde druppelde.

Oceaniden

De Oceaniden, dochters van de Zeegoden Oceanus en Tethys, zijn een groep die volgens enkele mythen uit drieduizend Nimfen bestond en waren de zussen van Riviergoden (zie Oceanus voor hun namen). Ze kregen van hun vader de taak om een bron, meer, of andersoortige vorm van water op het land te hoeden en te verzorgen. Daar woonden ze meestal aan de oevers van dat water in een grot die door de mensen met grote eerbied werd benaderd. Enkele bekende Oceaniden zijn Amphitrite 1 die met Poseidon trouwde, Doris 2 die moeder werd van de Nereiden, en Perseis 1 die met Zonnegod Helius het bed deelde en moeder werd van koning Aeetes.

Nereiden

Nereiden zijn dochters van Zeegod Nereus en zijn vrouw Doris 2 die kort na het ontstaan van de Aarde werden geboren, en in de zeeën leefden waar ze gezien werden als de personificatie van de golven. Hoewel er altijd over vijftig Nereiden wordt gesproken zijn er meer dan tachtig namen bekend van deze wezens (zie Nereus voor hun namen). De Nereiden woonden bij hun vader in een grot onder water en besteedden hun meeste tijd aan het spelen met dieren die in zee leefden, zoals de Dolfijnen. Maar ze waren ook veelvuldig te vinden op de stranden waar ze vrolijke liederen zongen en reidansen uitvoerden, of in het zand lagen om hun haren in de stralen van de zon te laten drogen. Enkele zeer bekende Nereiden zijn Thetis, Amphitrite 2, Psamathe 1 en Galatea 1.

Najaden - Waternimfen

Enkele Zeenimfen

Naast de Nereiden en Oceaniden bestaat er nog een grote groep andere Waternimfen die bekend staan als Najaden. Deze Nimfen worden vaak gezien als de dochters van Zeus en Themis, maar worden ook andere ouders, zoals de Riviergoden genoemd. Daarnaast waren er figuren, zoals Anna, Arethusa 3 en Cyrene 2, die als stervelingen werden geboren maar tijdens hun leven door de Goden werden omgevormd tot een Najade. Velen van deze Nimfen trokken de aandacht van de Goden, zoals Zeus, die niet schroomden om het bed te delen met degene die ze vaak zelf verwekt hadden. Maar ook stervelingen deelden regelmatig het bed met deze Nimfen, waarna ze menigmaal een sterfelijk kind baarden.

De namen van deze nimfen zijn: Abarbarea, Aegina 1, Alexiroe, Althaea 2, Amalthea, Anchiroe, Anthedon 1, Antiope 2, Asopis 2, Asterope 1 (Hesperia 2), Batia 1, Byze, Caliadne, Camerina, Carmentis, Chalcis, Chariclo 1, Chariclo 3, Cleocharia, Creusa 4, Crocale, Cyane 1, Cyanea, Cyllene 1, Diopatra, Egeria, Egestaea, Eidothea 1, Eupheme 2, Gorgyra (Orphne), Gygaea, Harpina, Hecaerge 2, Himeraea, Hora, Ide 3, Ismenis, Juturna, Langia, Lara, Limnaea, Liriope, Loxo 2, Melite 7, Metope 2, Najade 1, Najade 2, Najade 3, Najade 4, Oenoe 1, Oenone, Ornia, Pallas 4, Periboea 4, Polyxo 1, Praxithea 3, Salmacis 1, Scylla 1, Sinope 2, Symaethis, Telphusa, Thoosa, Upis 3 en Zeuxippe 1.

Dryaden - Boom-, Bos-, Melische Nimfen - Hamadryaden

Ook de bomen in bossen werden beheerd door Nimfen, die Dryaden genoemd worden, die heel hun leven besteedden aan de groei en verzorging ervan. Net als hun zussen die bij meren en bronnen woonden leefden de Dryaden een vrolijk leven en brachten de meeste tijd door met hun zussen terwijl ze muziek maakten of rondedansen uitvoerden. Binnen deze groep van Dryaden waren er ook Nimfen die al hun zorg besteedden aan één bepaalde soort boom, zoals de Hamadryaden wiens favoriete boom de eik was, of de Melische Nimfen die zich toelegden op de es. Enkele namen van deze(Hama)Dryaden en Melische Nimfen die in de mythen voorkomen zijn: Atlantia (Phoebe 3), Chrysopelia, Erato 6, Lotis, Melia 2, Nimf 3, Phylia 1, Pomona en Sagaritis.

Onbekende Groep

Een groepje Nimfen

In de mythen zijn er verder nog groot aantal namen te vinden waarvan niet duidelijk is tot welke groep ze behoren. De namen van deze Nimfen zijn: Aega (Pine), Aglaia 1, Anchiale, Argiope 1, Argiope 2, Calybe, Canens, Chalcea, Chardia, Chloris 3 (Flora), Chryse, Cleide, Coronis 3, Clonia 1, Clymene 6, Cnossia, Coronis 3, Cranae 2, Dryope 3, Eriboea 1, Ethemea, Euryte 2, Harmonia 2, Hegetoria, Helice 3, Helice 4, Himalia, Hyale 2, Melie, Mentha, Neaera 6, Nephele 2, Nimf 4, Nimf 5, Orseis, Othris, Paria, Pegasis, Peuce, Phiale, Phylia 2, Pitys, Pronoe 3, Psecas, Rhanis, Rhene 1, Rhode 1, Salmonis, Teledice, Tritonis 2 en Venilia.

Overige Groepen

Naast alle bovengenoemde groep bestaan er nog groepen Nimfen die vanwege een bepaalde gebeurtenis bekend werden onder een andere verzamelnaam. Dit zijn de Hesperiden, Sirenen, Heliaden, Plejaden en Hyaden. Zie voor hun namen de desbetreffende pagina’s.

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz