Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Oceanus

Zeegod Oceanus

Afkomst

Oceanus is één van de Titanen die kort na het ontstaan van de Aarde werden geboren. Over zijn afkomst bestaan een aantal verschillende versies. Volgens de meest gangbare mythen is Oceanus de zoon van de Oergoden Uranus en Gaea, maar Hyginus omschrijft in zijn Fabels, dat zijn ouders Aether en Gaea waren. De schrijver Diodorus Siculus stelt in zijn Geschiedenis van de Wereld echter dat de Titanen kinderen waren van een bepaalde Cureet op het eiland Kreta en Titaea.

Oceanus is in alle versies de oudste zoon en heeft als jongere broers: Coeus 1, Hyperion 1, Crius, Iapetus 1 en Cronus. Zijn eveneens jongere zussen zijn: Tethys, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phoebe 1, Dione 1 en Theia. Oceanus is de personificatie van de Oceaan, zijn water is de uiterste grens van de wereld, en omspant de aarde als een oneindige cirkel waar de vier Hoofdwinden hun woonplaats hebben. Net als veel van zijn broers trouwt Oceanus met een zus, Tethys, en gaat samen met haar in het uiterste westen van de weredl wonen, in een prachtig paleis dat in een grot onder water is gebouwd.

Daden

Als enige van de mannelijke Titanen neemt Oceanus geen deel aan de strijd van de Titanen tegen Zeus. Hiervoor ontvangt Oceanus later veel respect van Zeus en de andere Goden. Met zijn gevleugelde paarden gaat Oceanus ook een keer naar de aan de Kaukasus vastgeketende Titaan Prometheus, die hij een goed hart toedraagt. Prometheus wil echter van geen medelijden weten en stuurt de God, onder het uiten van vele smadelijke woorden, weg. Soms verheft Oceanus ook een sterveling tot een Godheid. Zo reinigt hij Glaucus 7 van zijn menselijkheid en moet deze zich in honderd waterstromen wassen om een Goddelijke status te krijgen.

Oceanus verankert ook het eiland Delos aan de aardbodem om de godin Leto een stukje land te geven waar zij haar kinderen, Apollo en Artemis, kan baren. Enige jaren later, als Artemis nog een klein meisje is, vraagt zij aan haar vader Zeus om eeuwig maagd te mogen blijven. Deze stemt toe en geeft haar eveneens toestemming om een gevolg van zestig meisjes uit de Oceaniden te kiezen. Daarop gaat Artemis naar Oceanus. Ook hij stemt in en geeft Artemis zestig van zijn dochters mee. Al deze meisjes zijn negen jaar oud, net als Artemis maagd, en zijn nog bang voor alles en iedereen.

Kinderen

Volgens Homerus was Oceanus samen met Tethys de stamvader van alle Goden. In die hoedanigheid voeden zij samen Hera op, en brengen haar groot nadat zij haar hebben weggehaald bij Rhea toen Zeus zijn vader Cronus gevangen nam en opsloot in de Tartarus. Wanneer Hera later met Zeus trouwt, en die menig slippertje maakt met andere vrouwen, gaat Hera dan ook regelmatig naar Oceanus en Tethys om haar beklag over Zeus te doen en zich door hen te laten troosten.

De Oceaniden

De meest gangbare versie is echter dat Oceanus en Tethys de ouders zijn van de Riviergoden en de Oceaniden. Via zijn kinderen is Oceanus zo de bron van, en heerser over, alle rivieren en bronnen die er op aarde bestaan. In hun paleis in de onderwatergrot verwekt het tweetal zo een groot aantal kinderen waarvan de mannelijke kinderen ieder op zich, in opdracht van Zeus, heerser over een bepaalde rivier worden. Namen van Riviergoden die in de mythen genoemd worden zijn onder andere: Achelous, Acheron, Aegaeus, Aesepus 2, Aldescus, Almo, Alpheus, Anapis, Asopus 1, Axius 1, Boagrius, Caicus 1, Calpes, Cayster, Cebren, Cephisus 1, Cocytus, Crinisus, Cydnus, Enipeus, Erasinus, Eridanus 1, Euphrates 1, Evenus 3 (Lycormas 1), Ganges, Granicus 1, Haliacmon, Halys 3, Heptaporus, Hermus 2, Iardanus 1, Ilissus, Inachus 1, Indus 1, Ismenus 3, Istrus 2, Ladon 2, Lamus 1, Meander 1, Meles 2, Nessus 2, Nilus (Nijl), Orontes 1, Parthenius, Peneus, Phasis 1, Phlegethon, Phyllis 2, Rhesus 2, Rhodius, Sangarius, Satnioeis, Scamander (Xanthus 1), Selleis, Simois 1, Sperchius 1, Strymon 1, Tanaes, Thermodon, Tigres en Titaresius.

De dochters van Oceanus, de Oceaniden, die in de diverse mythen genoemd worden zijn: Acaste 1, Admete 2, Adrastia, Aethra 2, Amphiro, Amphitrite 1, Argia 3, Asterodia 2, Calligenia, Callirhoe 1, Calypso 3, Caphira, Cerceis, Chryseis 3, Clymene 5 (Asia 1), Clytia 1, Dione 3, Dirce, Doris 2, Eidothea 2, Electra 1, Ephyre 2, Euagoreis, Eudore 2, Europa 4, Eurynome 1, Galaxaure, Hesione 3, Hippo 2, Iache, Ianeira 2, Ianthe 1, Idyia, Leucippe 4, Melia 1, Meliboea 2, Melite 4, Melobosis, Menestho, Menippe 2, Merope 5, Metis 1, Neda 1, Ocyrhoe 1, Pasiphae 2, Pasithoe, Peitho 1, Periboea 9, Perseis 1, Petraea, Phaeno, Philyra 1, Pleione, Plexaure 2, Pluto 1, Polydora 2, Polyxo 5, Prymno, Rhodia 2, Rhodope 1, Stilbe 1, Telesto, Thoe 2, Titanis, Urania 2, Xanthe 1 en Zeuxo. Naast al deze Oceaniden verwekten Oceanus en Tethys, volgens een enkele mythe, ook nog de Abstracte Godin Tyche.

In totaal zouden Oceanus en Tethys drieduizend Oceaniden verwekken die zich zouden verspreiden over de aarde en in de zeeën gingen wonen. Daar wijden zij hun leven met de zorg voor het aan hen toevertrouwde water. Daarnaast gingen deze, aan de Goden gewijde, dochters met hulp van Apollo vele relaties aan met jongemannen en maakten hen zo tot man. Hoewel ze samen vele kinderen kregen hebben Oceanus en Thetis onderling eindeloze ruzies. Uiteindelijk vervreemden zij zo van elkaar dat zij niet meer samen in één bed sliepen.

Stamboom:

Uranus / Aether / Cureet Gaea / Gaea / Titaea Uranus / Aether / Cureet Gaea / Gaea / Titaea
Oceanus Tethys
Riviergoden:
Achelous, Acheron, Aegaeus, Aesepus 2, Aldescus, Almo, Alpheus, Anapis, Asopus 1, Axius 1, Boagrius, Caicus 1, Calpes, Cayster, Cebren, Cephisus 1, Cocytus, Crinisus, Cydnus, Enipeus, Erasinus, Eridanus 1, Euphrates 1, Evenus 3 (Lycormas 1), Ganges, Granicus 1, Haliacmon, Halys 3, Heptaporus, Hermus 2, Iardanus 1, Ilissus, Inachus 1, Indus 1, Ismenus 3, Istrus 2, Ladon 2, Lamus 1, Meander 1, Meles 2, Nessus 2, Nilus (Nijl), Orontes 1, Parthenius, Peneus, Phasis 1, Phlegethon, Phyllis 2, Rhesus 2, Rhodius, Sangarius, Satnioeis, Scamander (Xanthus 1), Selleis, Simois 1, Sperchius 1, Strymon 1, Tanaes, Thermodon, Tigres, Titaresius
Oceaniden:
Acaste 1, Admete 2, Adrastia, Aethra 2, Amphiro, Amphitrite 1, Argia 3, Asterodia 2, Calligenia, Callirhoe 1, Calypso 3, Caphira, Cerceis, Chryseis 3, Clymene 5 (Asia 1), Clytia 1, Dione 3, Dirce, Doris 2, Eidothea 2, Electra 1, Ephyre 2, Euagoreis, Eudore 2, Europa 4, Eurynome 1, Galaxaure, Hesione 3, Hippo 2, Iache, Ianeira 2, Ianthe 1, Idyia, Leucippe 4, Melia 1, Meliboea 2, Melite 4, Melobosis, Menestho, Menippe 2, Merope 5, Metis 1, Neda 1, Ocyrhoe 1, Pasiphae 2, Pasithoe, Peitho 1, Periboea 9, Perseis 1, Petraea, Phaeno, Philyra 1, Pleione, Plexaure 2, Pluto 1, Polydora 2, Polyxo 5, Prymno, Rhodia 2, Rhodope 1, Stilbe 1, Telesto, Thoe 2, Titanis, Urania 2, Xanthe 1, Zeuxo
Tyche

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz