Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Perses 2

De wrede Perses en Aeetes

Perses 2 is een zoon van Helius, die de Zonnegod verwekte bij de Oceanide Perseis 1, en in het koude Colchis werd geboren. Een land ten zuidoosten van de Zwarte Zee. Perses 2 heeft een oudere broer Aeetes, en twee zussen, Pasiphae 1 en Circe die later een bijzondere rol in de mythen zouden spelen. Volgens een enkele schrijver was Pasiphae 1 geen dochter van Perseis 1 maar van Crete 3 en dus een halfzus van Perses 2. Perses 2 en zijn broer groeien samen op tot buitengewoon wrede mannen waar niet mee te spotten viel, en die er niet voor terugdeinsden om tegenstanders te vermoorden. Aeetes wordt als oudste koning van Colchis en komt er tijdens zijn bewind een Gouden Ram 1 aanvliegen met Phrixus 1 op zijn rug. Ondanks zijn wrede karakter verleent Aeetes gastvrijheid aan Phrixus 1 en schenkt hem zelfs zijn dochter Chalciope 1 als vrouw.

De Gouden Vacht

De Gouden Ram 1 wordt vervolgens door Aeetes geslacht en spijkert hij de Vacht van het dier aan een grote eik in het bos, dat aan Ares 1 gewijd was. Daarna kreeg Aeetes via een orakel te horen dat als hij de Gouden Vacht wist te behouden, hij ook zijn koninkrijk zou behouden. Maar het orakel meldde eveneens dat Aeetes zou sterven wanneer er vreemdelingen naar zijn land zouden komen om de vacht van de Gouden Ram 1 te stelen. Om deze reden en ook vanwege zijn eigen wreedheid, beval Aeetes dat alle vreemdelingen geofferd moesten worden. Perses 2, die bang is voor een mogelijke oorlog met onbekende vreemdelingen dringt er bij Aeetes op aan om de vacht terug te sturen naar Griekenland. Hierop ontsteekt Aeetes in woede en jaagt Perses 2 met zijn zwaard het paleis uit.

Verdreven

Met de verwondingen van het zwaard op zijn rug vlucht Perses 2 het land uit, zweert wraak te nemen op zijn broer, en gaat naar Chersonesus in Taurië waar hij zijn eigen koninkrijk stichtte. Volgens Diodorus Siculus kreeg Perses 2 daar bij een onbekende vrouw de dochter Hecate, maar is de schrijver in de war met Perses 1. Perses 2 was de mishandeling door zijn broer echter niet vergeten, en stookt alle streken rondom de Zwarte Zee op met geruchten tegen Aeetes. Zo verzamelt hij uiteindelijk een groot leger om zich heen en trekt daarmee op naar de stad Colchis om zijn broer van de troon te stoten. Op het moment dat hij de stad bereikt komen ook de Argonauten in Colchië aan om de gouden Vacht op te halen.

Burgeroorlog

Die nacht stuurt Perses 2 een gezantschap naar de Argonauten om hen te waarschuwen voor de doortrapte listen van zijn broer, en laat tevens zeggen dat hij de eerste is geweest die Aeetes had gesmeekt om de Vacht terug te sturen naar Griekenland. Om deze Vacht was de oorlog ontstaan en konden de Argonauten beter voor zijn vriendschap kiezen en bondgenoot worden. Dan zou hij de Vacht, zodra Aeetes overwonnen was, zeker aan hen schenken. Maar de Argonauten hullen zich in stilzwijgen en doen geen uitspraak. De volgende dag breekt de strijd los voor de muren van de stad, en blijken de Argonauten voor Aeetes partij te hebben gekozen. Hoewel Perses 2 een leger bezat dat veel groter was dan van Aeetes wordt dit, door de inzet van de Argonauten, genadeloos verslagen en moet hij opnieuw het land ontvluchten.

Verslagen

Strijd om Colchis

Teleurgesteld over deze tegenslag verlaat Perses 2 het slagveld en roept naar de Goden: ‘Waarom, o Goden, hebben jullie mij met valse voortekens opgedragen om deze oorlog te beginnen en heel Scythië ten strijde te roepen? Waarom stonden uw voortekens mijn broers verdiende bestraffing, o Zeus, niet genadig toe? Ik was er klaar voor om alle macht van Argos te verenigen met die van mij. Maar zij kozen partij voor mijn broer. Laar het Lot er nu eveneens voor zorgen dat die Argonauten evenzeer moeten lijden als ik.’ Zo klaagde Perses 2 zijn ellende uit, en bedenkt intussen al weer een plan hoe hij zijn broer op een andere wijze van de troon kan stoten. Opnieuw brengt hij een groot leger op de been, nog groter als de eerste keer, en gaat weer op Colchis af. Ditmaal weet hij zijn broer wel te verslaan, sluit hem op in de gevangenis, en wordt Perses 2 eindelijk koning van zijn eigen vaderland.

Misleiding

Vele jaren later, terwijl het land werd geteisterd door een enorme droogte, komt er een vreemdeling in het land aan, die beweerde Hippotes 3 te heten en een zoon van Creon 2 te zijn, maar werpt Perses 2 de man in de gevangenis. Kort daarna verschijnt er ook een vrouw in een wagen, die werd getrokken door Draken, die vertelde een priesteres van Artemis te zijn. De vrouw zei tegen Perses 2 dat ze de droogte kon verdrijven door de gevangengenomen vreemdeling als zoenoffer aan Artemis te offeren. In werkelijkheid blijkt de vrouw Medea 1 te zijn, de dochter van Aeetes, die met haar zoon Medus (de vreemdeling Hippotes 3) naar haar vaderland was teruggekeerd. Op het moment dat Medus geofferd gaat worden geeft Medea 1 het slachtmes aan haar zoon en steekt hij dat diep in de borst van Perses 2 die sterft. Vervolgens halen de twee de oude Aeetes uit de gevangenis en wordt Medus enige tijd later de nieuwe koning van Colchis.

Stamboom:

Helius Perseis 1 - -
Perses 2 -
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz