Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Phineus 2 - Agenor 10

De redding van Andromeda

Phineus 2, die door Hyginus Agenor 10 wordt genoemd, is een zoon van koning Belus 1 uit Egypte en zijn vrouw Anchinoe, een dochter van de Riviergod Nilus (de Nijl). Phineus 2 heeft drie broers, Cepheus 2 en de tweeling Aegyptus 1 en Danaus 1. Wanneer zijn broer Cepheus 2, die koning was over Ethiopië, vader wordt van de dochter Andromeda, beloofd hij haar, zodra ze de huwbare leeftijd bereikt, als vrouw aan Phineus 2 te schenken. Maar omdat de vrouw van Cepheus 2, Cassiopea 1, ruzie had gemaakt met de Nereiden wordt Ethiopië geteisterd door een watervloed en een gruwelijk zeemonster 1. De ziener Ammon 1 voorspelt dan dat de bewoners alleen van deze ellende verlost zullen worden als Andromeda als voer aan het zeemonster 1 wordt geofferd.

Gebroken belofte

Onder druk van de Ethiopiërs stemt Cepheus 2 in met het offeren van zijn dochter, en wordt Andromeda aan een rots bij zee vastgeklonken. Op dat moment passeert Perseus 1, met zijn gevleugelde sandalen van Hermes, de kust en ziet de beeldschone Andromeda staan. Hij raakt onmiddellijk verliefd op het mooie meisje, en beloofd Cepheus 2 om het monster te doden als hij daarna Andromeda als vrouw mee naar huis mag nemen. Cepheus 2 stemt toe en Perseus 1 doodt het monster. Zodra Phineus 2 dit bericht te horen krijgt ontsteekt hij in een laaiende woede, en brengt een grote groep vrienden op de been om zijn bruid van Perseus 1 af te nemen. Aan het hoofd van die mannen gaat Phineus 2 vervolgens naar de feestzaal, waar op dat moment de bruiloft van Perseus 1 en Andromeda werd gevierd.

aankomst in de feestzaal

Phineus 2 stormt zwaaiend met zijn essenhouten speer de zaal in, en schreeuwt luid: ‘Hier ben ik om wraak te nemen voor het roven van mijn bruid! Je zult met niet ontgaan Perseus 1, ook al heb je gevleugelde sandalen van Hermes en wordt je door Zeus geholpen.’ Geschrokken door de woorden van zijn broer roept Cepheus 2 tegen hem: ‘Welke waanzin drijft jou tot deze daad, Phineus 2? Is dit je dank voor de verdiensten van Perseus 1? Krijgt hij dit als trouwgeschenk van jou, omdat Andromeda gered is? Andromeda werd jou door Poseidon ontnomen, toen ze de dood voor ogen had! Ben jij zo harteloos, dat jij haar liever dood ziet! Het is al erg genoeg dat jij, toen zij geketend werd, alleen maar toekeek en geen hulp bood, jij, haar oom, haar bruidegom! En nu ben je kwaad omdat een ander haar bevrijd heeft, en met de prijs gaan strijken? Had haar dan zelf bevrijd van de rots die haar geketend hield!

Aanval op Perseus 1

Door deze woorden weet Phineus 2 even niet wie hij als eerste zal treffen, maar slingert dan uit alle macht zijn speer naar Perseus 1. Door de wilde worp mist hij zijn doel en komt het wapen in de divan terecht waar Perseus 1 nog op zat. Pas dan springt Perseus 1 op, trekt het wapen uit de divan, en smeet die woedend terug naar Phineus 2. Maar die sprong snel achter een pilaar, waardoor de punt zijn vriend Rhoetus 1 treft. Als hij dood op de grond valt ontstaat er een enorm tumult in de feestzaal, en grijpen de bruiloftsgasten naar alles wat ze maar te pakken kunnen krijgen om de invallers te doden, en vallen er over en weer vele slachtoffers. De laffe Phineus 2 durft echter geen gevecht van man tot man aan, en werpt een andere speer naar Idas 4 die vergeefs probeerde om geen partij te kiezen. Met een woeste blik in zijn ogen trekt Idas 4 de speer uit zijn lijf en roept: ‘Als je mij dan dwingt om toch partij te kiezen, wordt dan nu mijn vijand die je zelf gezocht hebt.’ Vervolgens wil hij het wapen naar Phineus 2 werpen maar zakt dan, door het hevige bloedverlies, in elkaar.

Waarschuwing van Perseus 1

Perseus toont het Medusahoofd

Hierna gaat Phineus 2 met zijn zwaard op de twee broers Ammon 3 en Broteas 2 af, en stuurt hen zonder veel omhaal naar de geesten in de Onderwereld. Ook de priester van Demeter, Ampycus 2 viel door het zwaard van Phineus 2 terwijl het witte lint van zijn ambt nog om zijn hoofd zat. Zo woedt de strijd voort en dringen Phineus 2 en zijn mannen steeds meer op naar Perseus 1. Hoewel de bruidegom elke aanval weet af te slaan, raakt hij vermoeid en wordt steeds verder ingesloten. Dan roept Perseus 1 tegen zijn iedereen die in de zaal aanwezig is: ‘Wie mij goedgezind is moet nú de ogen wenden, of anders sterven.’ Dan pakt hij het afgehakte hoofd van Medusa 1 uit een zak, en toont dat aan zijn aanvallers. Zodra de mannen naar het hoofd kijken bevriezen hun gestalten, en veranderen ze in onvergankelijke rots op de plek waar ze stonden.

Versteend

Pas als Phineus 2 ziet hoe zijn mannen verstenen krijgt hij spijt van zijn ondoordachte aanval, maar weet niet wat hij nu moet doen. Dan besluit hij om de strijd op te geven, wend zijn blik af, en roept tegen Perseus 1: ‘Goed, jij wint, maar berg dat verschrikkelijke hoofd alsjeblieft op. Ik ging de strijd niet aan voor macht, maar vocht voor mijn bruid. Jij bent de sterkste, maar laat mij mijn leven behouden, meer vraag ik niet!’ Zo smeekt hij met afgewend hoofd bij Perseus 1. Maar die is onverbiddelijk en zegt: ‘Ellendeling, ik gun je wat zelfs voor een lafaard een gul geschenk is. Meer nog, ik maak een eeuwig standbeeld van jou, zodat mijn vrouw zich kan troosten met het beeld van haar verloofde.’ Vervolgens hield hij het hoofd van Medusa 1 voor de afgewende ogen van Phineus 2 en onderging hij hetzelfde lot als zijn volgelingen.

Stamboom:

Belus 1 Anchinoe - -
Phineus 2 -
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz