Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Phoenix 2

De ontvoering van Europa

Over de afstamming en relaties van Phoenix 2 bestaan er binnen de Griekse mythen vele varianten. Zo is Phoenix 2 volgens Apollodorus en vele andere schrijvers één van de vier zoons die koning Agenor 3 van Phoenicië bij zijn vrouw verwekte. De drie broers van Phoenix 2 zijn dan Cadmus, Cilix en Phineus 1, en heeft hij daarnaast nog een zus Europa 2. Volgens Homerus is Phoenix 2 echter geen broer van Europa 2 en Phineus 1 maar hun vader bij Alphesiboea 2.

Wanneer Zeus Europa 2 schaakt, in de gedaante van een witte stier 1, en het meisje ontvoert geeft Agenor 3 opdracht aan al zijn zoons om haar te gaan zoeken. Indien ze haar niet weten vinden hoeven ze ook niet naar huis terug te komen. De broers gaan, samen met hun moeder, op zoek naar hun zus maar kunnen Europa 2 niet vinden. Omdat ze niet terug mogen komen besluiten ze zich ergens anders te vestigen, en gaat Phoenix 2 in Afrika wonen. Hierdoor worden de Afrikanen Phoeniciërs genoemd.

Volgens enkele mythen trouwt Phoenix 2 daar met Alphesiboea 2 en wordt bij haar vader van drie kinderen, de zoon Adonis, waar Aphrodite in vuur en vlam voor stond, en twee dochters Astypalaea en Europa 2, die door Zeus geschaakt zou worden. Volgens weer een andere mythe trouwde Phoenix 2 met Cassiopea 5 en verwekt bij haar een dochter Carme, en de zoon Phineus 1. Daarnaast zou volgens een enkele schrijver Phoenix 2 bij Anchinoe nog vader zijn geworden van de zoon Cepheus 2, de latere vader van Andromeda. De meest gangbare versie is echter dat Belus 1 de vader van Cepheus 2 was.

Stamboom:

Agenor 3 Argiope 3 / Cassiopea 4 - -
Phoenix 2 Alphesiboea 2
Adonis, Astypalaea, Europa 2

Agenor 3 Argiope 3 / Cassiopea 4 Arabius -
Phoenix 2 Cassiopea 5
Carme, Phineus 1

Agenor 3 Argiope 3 / Cassiopea 4 Nilus -
Phoenix 2 Anchinoe
Cepheus 2

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz