Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Poseidon - Aardschokker - Neptunus - Hippus - Zeeblauwhaar

Algemeen

Poseidon, de god van de zee

Poseidon is een zoon van de Oergoden Cronus en Rhea die uitgroeide tot een beroemde Zeegod die over alle zeeën en Oceanen op de wereld heerste. Hoewel hij tot de twaalf Olympische Goden behoorde verbleef hij meestal in zijn paleis onder water en kwam alleen naar de Olympus als daar een vergadering van de Goden werd gehouden. Dan reisde hij, met een groot gevolg Tritons en Nimfen, in zijn wagen over zee die werd getrokken door zeepaarden en zich vliegensvlug over het wateroppervlak voortbewogen.

Verering

Poseidon ontwikkelde zich tot een barse God die over heel de wereld geëerd, maar ook gevreesd werd. Vooral zeelieden hielden hem in ere, want als ze hem mishaagden kon hij heftig wraak nemen door een woeste storm op te laten steken waardoor schepen al snel in grote problemen kwamen. Zijn voornaamste heiligdommen waren op de Isthmus van Corinthe, een door Orion gebouwd heiligdom op de landtong van Peloris, een heilig bos bij Onchestus, en een tempel op Rhodos die Cadmus voor hem bouwde. Daarnaast was Poseidon de beschermheer van Aegae, Helicon en Helice. Ter ere van hem stelde Theseus op de Isthmus de Isthmische spelen in die elke vier jaar gevierd werden. Net als alle andere grote Goden kon Poseidon zich eenvoudig van gedaante veranderen. Hij deed dit dan ook graag en veelvuldig, en veranderde zich dan meestal in een dier dat aan hem gewijd was, zoals een Dolfijn, een stier, of een paard.

Bijnamen

Hoewel hij het oppergezag van zijn broer Zeus accepteerde liet Poseidon zijn macht regelmatig blijken aan de mensen door met zijn drietand in de aarde te stoten. Hierdoor ontstonden er hevige aardschokken, met soms grote vloedgolven tot gevolg, waardoor de mensen hem de bijnaam Aardschokker gaven. Maar vanwege zijn donkere haardos werd hij ook wel Zeeblauwhaar genoemd en gaven de latere Romeinen hem de naam Neptunus. Voorts was hij de eerste God die paarden wist te temmen en kennis vergaarde om deze dieren te berijden, waardoor hij ook wel met de bijnaam Hippus werd aangeduid. Volgens een enkele mythe was hij de vader van het eerste paard Arion dat uit een spleet in de aarde tevoorschijn kwam.

Geboorte

Omdat de ouders van Cronus aan hun zoon voorspelden dat hij door zijn eigen zoon van de macht beroofd zou worden, eet Cronus alle kinderen op die Rhea hem baart. Zo verorbert Cronus achtereenvolgens de meisjes Hestia, Demeter, Hera, en na hen de jongens Hades en Poseidon. Rhea was woedend over deze barbaarsheid en, als zij van haar zesde kind in verwachting is, zint op een list. Direct na de bevalling geeft zij, in plaats van de baby, een in doeken gewikkelde steen aan Cronus. Zonder te kijken verorbert Cronus het ‘kind’ en denkt zo zijn positie weer veilig gesteld te hebben. Wat hij echter niet weet is dat Rhea het kind, dat ze Zeus genoemd had, in het geheim naar een grot op Kreta had gebracht om op te groeien.

Wedergeboorte

Een jaar later, als Zeus volwassen is geworden, roept hij de hulp in van Metis 1, een dochter van Oceanus, die Cronus een drankje laat drinken dat hem dwingt zijn maaginhoud uit te braken. Als eerste kwam de steen naar buiten die hij als laatste had verzwolgen, en daarna alle broers en zussen van Zeus in omgekeerde volgorde. Zo werd Poseidon voor de tweede keer geboren en ontbiedt Zeus vervolgens al zijn broers en zussen naar de Olympus, waar hij verklaarde dat wanneer ze aan zijn zijde tegen Cronus en zijn broers, de Titanen, willen strijden ze van geen enkel recht beroofd zullen worden, en de voorrechten terug zullen krijgen die Cronus van hen geroofd had. Poseidon en Hades stemmen toe waarna Zeus, samen met enkele andere Goden, de strijd aangaat met de mannelijke Titanen.

Strijd om de macht

Titanenstrijd

Beide partijen leveren tien jaar lang een verbitterd gevecht rond de berg Othrys, maar zijn niet in staat om elkaar te verslaan. Om een beslissing te forceren bevrijdt Zeus, op aanraden van zijn grootmoeder Gaea en samen met Poseidon en Hades, de Cyclopen uit de Tartarus, die daar door Cronus waren opgesloten. Van hen krijgt Poseidon een drietand als wapen waarmee hij de Aarde kon laten schokken. Aan Zeus schenken ze bliksems, en krijgt Hades een kap die hem onzichtbaar maakt. Zo gewapend en versterkt spreekt Zeus al zijn medestanders moed in en gaan ze opnieuw op de Titanen af. Die worden uiteindelijk, na een hevige veldslag, verslagen en op hun beurt in de Tartarus opgesloten. Om te voorkomen dat de Titanen ontsnappen, bouwen de Goden een onverbrekelijke muur om de Tartarus, plaatst Poseidon daar vakkundig een bronzen poort in, en stellen ze de Hecatoncheires aan als bewakers.

Verdeling van de macht

Na afloop van de strijd besluiten de broers om de macht op aarde te verdelen, en laten het Lot bepalen wie welk deel krijgt om over te regeren. Zo kreeg Zeus de heerschappij over de Hemel, Poseidon over de zeeën en oceanen, en Hades de Onderwereld. De Aarde werd tot gemeenschappelijk gebied verklaard, waar ze alle drie evenveel zeggenschap over kregen. Hierna daalt Poseidon af naar zijn nieuw koninkrijk en bouwt onder water een prachtig paleis waarin hij gaat wonen, in plaats van op de Olympus.

Gigantenstrijd

De Gigantenstrijd

Omdat Gaea zwaar beledigd was dat haar kinderen, de Titanen, waren opgesloten in de Tartarus baart zij de Giganten. Deze reuzen vallen de Olympus aan en opnieuw snelt Poseidon, samen met een groot aantal andere Goden, Zeus te hulp in de strijd. Gezeten op een paard valt hij de Giganten aan, en werpt een speer naar Polybotes. Maar de reuzen kunnen alleen gedood worden als een sterveling de Goden helpt. Dan roept Zeus Heracles naar de Olympus en schiet deze, bij aankomst, direct Alcyoneus 1 neer. Dan gaat Poseidon opnieuw achter Polybotes aan, en jaagt hem op naar het eiland Cos. Daar breekt Poseidon een stuk van het eiland af en werpt dat bovenop de Gigant. Vervolgens schiet Heracles hem neer met één van zijn pijlen. Uiteindelijk overwinnen de Goden, met hulp van Heracles, alle Giganten en is de heerschappij van Zeus gered.

Typhon

Maar hiermee zijn de aanvallen op de macht van Zeus nog niet afgelopen. Vele jaren later stuurt Gaea opnieuw een verschrikking om hem af. Ditmaal heeft ze het reusachtige monster Typhon gebaard, dat met zijn voeten in de oceaan staand met zijn hoofd tot de sterren reikte. Als het reusachtige monster op de Olympus afkomt, slaan de jongere Goden van angst op de vlucht, en veranderen zich in dieren zodat Typhon hen niet kan vinden. Ook Poseidon moet het ontgelden als Typhon diens rijtuig uit de diepte sleept en de paarden naar de sterren smijt. Alleen Athena blijft samen met Zeus op de Olympus achter om Typhon te weerstaan, terwijl Zeus ook steun krijgt van de Cadmus. Zeus is de enige die het tegen Typhon op kan nemen en levert met hem een zware strijd op leven en dood. Uiteindelijk weet Zeus, vanuit zijn hemelwagen, Typhon te bestoken met zijn bliksemschichten en jaagt hem, met hulp van Poseidon, naar het eiland Sicilië waar hij de berg Etna op hem werpt. Hierna keren alle Goden terug naar de Olympus en is Zeus definitief de Oppergod onder de Goden.

Samenzwering

Samen met Athena en Hera probeert Poseidon nog eenmaal om Zeus van de troon te stoten, en zelf de oppermacht in handen te nemen. Met ze drieën gaan ze op weg om hem in zware ketenen te slaan en in de Tartarus te werpen, maar wordt hun plan ontdekt door de Nereide Thetis. Zij vertelt Zeus wat er staat te gebeuren, en die haalt snel de Honderdarmige Reus Briareus uit de Tartarus om hem te helpen. Als Poseidon, Hera en Athena op de Olympus aankomen, en de reusachtige gestalte van Briareus zien, schrikken ze enorm van het geweldige aanzien van de reus en laten het plan om Zeus uit zijn macht te ontzetten varen. Hierna legt ook Poseidon zich mokkend neer bij het overwicht van Zeus, en keert hij teleurgesteld terug naar zijn paleis in de oceaan.

Athene

Net als alle andere Goden eigende ook Poseidon zich steden toe, om de mensen te overreden erediensten voor hem in te stellen. Zo ging hij als eerste van alle Goden naar Attica om daar midden op de Acropolis zijn drietand in de grond te steken. Hierdoor ontsprong een bron van brak zeewater uit de droge rotsen. Maar ook de Godin Athena maakt aanspraken op het gebied en plantte de eerste olijvenboom in de streek. Daarop krijgen de twee Goden ruzie over het land en moet Zeus over het geschil beslissen. Deze wees een jury aan van twaalf Goden die het land aan Athena toekenden, omdat de olijfboom nuttiger was voor de bewoners dan het brakke water. Woedend over dit besluit wil Poseidon de stad met een vloedgolf overspoelen maar weet Zeus dit nog net te voorkomen, en noemde Athena de stad naar zichzelf, Athene.

Athena

Maar Poseidon blijft de stad en Athena wel enige tijd vijandig gezind en zint op wraak. Zo dringt Poseidon er bij Zeus op aan om Athena als vrouw aan de manke God van het vuur Hephaistus te geven, nadat hij zijn moeder Hera enkele gouden sandalen had geschonken, waardoor ze ondersteboven in de lucht kwam te hangen en niet bevrijdt kon worden. Zeus stemt in met het verzoek, maar toen Hephaistus naar haar kamer liep verdedigde Athena haar maagdelijkheid met wapens en viel zijn zaad op de grond. Hieruit werd het slangenmens Erichthonius 2 geboren die als eerste koning over Athene regeerde.

Eumolpus 1

De latere koning van Athene, Erechtheus, had vier dochters die elkaar beloofden dat wanneer één van hen de dood zou ontmoeten, de anderen zelfmoord zouden plegen. Eumolpus 1, een zoon van Poseidon, viel Athene aan omdat hij van mening was dat dit land aan zijn vader toebehoorde. Toen hij en zijn leger verslagen waren, en Eumolpus 1 werd gedood door de Atheners, eiste Poseidon dat een van de dochters van Erechtheus aan hem geofferd zouden worden, zodat Erechtheus zich niet zou verheugen over de dood van zijn zoon. Toen Chthonia geofferd was pleegden de anderen zussen, in overeenstemming met hun eed, zelfmoord. Ook Erechtheus ging zijn dood tegemoet, en werd op verzoek van Poseidon door Zeus met een bliksem getroffen.

Overspel Aphrodite

Het overspel van Aphrodite met Ares

Wanneer Aphrodite overspel pleegt met Ares 1, en haar man Hephaistus dit ontdekt, spant hij een onverwoestbaar net boven hun bed waardoor de twee overspeligen zich niet meer konden bevrijden. Vervolgens roept Hephaistus alle Olympische Goden op om te komen kijken naar de twee naakte zondaars, en komt ook Poseidon op zijn geroep af. Alle mannelijke Goden vermaken zich kostelijk om het schouwspel. Maar als Apollo stelt dat hij wel van plaats wil ruilen met Ares 1, om zo de mooie Aphrodite in zijn armen te kunnen sluiten, kan Poseidon hier niet om lachen. Hij dringt er bij Hephaistus op aan om het tweetal uit hun netelige situatie te bevrijden, en zegt: ‘Maak hen los, en ik beloof je dat Ares 1 jou de gepaste boete zal geven die je wenst voor de ogen van de onsterfelijke Goden’. Maar Hephaistus was onwillig en antwoordde: ‘Beveel me niet, Poseidon! Hoe weet ik nu zeker dat jij je belofte nakomt als Ares 1 weigert om zijn verplichting na te komen?’ Dan zegt Poseidon met barse stem: ‘Als Ares 1 aan zijn verplichting probeert te ontkomen zal ik die straf zelf op me nemen.’ Hierna is Hephaistus overtuigt en bevrijdt hij het tweetal uit het net.

Zondvloed

Poseidon wordt door Zeus te hulp geroepen wanneer hij de mensheid wilde straffen vanwege haar slechte gedrag. De Oppergod wil de aarde verdrinken met een zondvloed en vraagt Poseidon hem hierbij te helpen. Poseidon stemt in, en roept op zijn beurt alle rivieren, bronnen en fonteinden te hulp. Terwijl Zeus enorme regenbuien veroorzaakte, lieten Poseidon en zijn gevolg hun bronnen extra stromen, waardoor op aarde al snel overal het water begon te stijgen. Het water stijgt zo hoog dat bijna al het land onder water verdwijnt en alleen de hoogste bergpieken nog net droog blijven. Als de mensheid nagenoeg is uitgeroeid geeft Zeus aan Poseidon opdracht om met zijn drietand in een berg te stoten. Hierdoor ontstaat een gapend kloof naar beneden waardoor het water kon wegstromen en het land weer bloot kwam te liggen. Zo verdwijnt het bronzen geslacht der mensheid en begint de periode van het ijzeren geslacht.

Relaties onsterfelijken

Demeter

Net als zijn broer Zeus is ook Poseidon geen trouwe echtgenoot, en deelt hij menigmaal (gedwongen of vrijwillig) het bed met Godinnen en sterfelijke vrouwen. Zo verwekt hij in de gedaante van een paard, nog voor zijn huwelijk, bij zijn zus Demeter het paard Arion, terwijl zij de gedaante van een Erinye had aangenomen. Dit paard Arion had rode manen en was het eerste paard dat door toedoen van Poseidon het bit voelde. Het rende gretig en vliegensvlug langs de kust, of trok de wagen van zijn vader, samen met de paarden van Oceanus, over de golven van de oceaan om zijn donkerblauwe vader veilig naar elke kust te brengen.

Cronus Rhea Cronus Rhea
Poseidon Demeter
Arion

Gaea

Maar ook Aardgodin Gaea was niet veilig voor de avances van de wellustige Poseidon. Zo verwekt hij in Libya bij de Oergodin de zoon Antaeus. Deze zoon bezat een enorme kracht, die hij aan zijn moeder ontleende, en zolang hij met haar in contact stond was hij voor een sterveling niet te doden. Als wapen droeg hij daarbij een massieve ijzeren staaf, met een scherpe punt, die een normaal mens nauwelijks op kon tillen. Aan zijn leven kwam echter toch een eind toen hij Heracles ontmoette die voor zijn elfde werk de appels van de Hesperiden op moest halen.

Cronus Rhea Chaos / Chaos / Aether - / Nevel / Hemera 1
Poseidon Gaea
Antaeus

Huwelijk met Amphitrite 1

Het hart van Poseidon slaat echter definitief op hol wanneer hij de beeldschone Oceanide Amphitrite 1 ziet. Vol begeerte gaat hij op de Nimf af maar gaat Amphitrite 1 er snel vandoor als ze de Zeegod ziet aankomen om met haar te trouwen en haar maagdelijkheid te roven. Ze verschuilt zich bij Atlas waardoor Poseidon haar niet kon vinden. Hierop stuurt hij vele wezens eropuit om Amphitrite 1 te zoeken, en vindt uiteindelijke een Dolfijn de Nimf. Het dier overtuigde Amphitrite 1 om vrijwillig met Poseidon te trouwen en leidde daarna zelf de bruiloft. In ruil voor deze dienst plaatste Poseidon de Dolfijn als Sterrenbeeld aan de hemel en waren deze vriendelijke diertjes hem voortaan zeer dierbaar. Uit het huwelijk van Poseidon met Amphitrite 1 kwamen drie kinderen voort met de namen Triton, Rhode 1 en Benthesicymne. Er zijn echter ook mythen die stellen dat Rhode 1 door Poseidon werd verwekt bij Halia.

Cronus Rhea Oceanus Tethys
Poseidon Amphitrite 1
Triton, Rhode 1, Benthesicymne

Plejaden

Ook de Plejaden zijn niet veilig voor de naar vrouwen smachtende Poseidon. Zo deelt hij regelmatig het bed met zowel Celaeno 2 als Alcyone 3, de dochters van Atlas. Deze ontmoetingen blijven niet zonder gevolg want Alcyone 3 wordt regelmatig zwanger en baart drie kinderen, een dochter Aethusa, en twee zoons Hyrieus 1 en Hyperenor 3.

Cronus Rhea Atlas Pleione / Aethra 2
Poseidon Alcyone 3
Aethusa, Hyrieus 1, Hyperenor 3

Celaeno 2 raakt eveneens driemaal in verwachting van Poseidon en wordt bij hem moeder van de drie zoons Euphemus 2, Nycteus 2 en Lycus 4. De laatste zoon mocht door toedoen van Poseidon na zijn dood, door Heracles, op de Eilanden der Gelukzaligen doorbrengen.

Cronus Rhea Atlas Pleione / Aethra 2
Poseidon Celaeno 2
Euphemus 2, Nycteus 2, Lycus 4

Nereiden

De Nereide Arethusa 2 ontkwam eveneens niet aan de wellust van Poseidon die de Nimf eens op het eiland Euboea verleidde. Uit deze kortstondige ontmoeting werd, de verder onbekende, Abas 4 geboren.

Cronus Rhea Nereus Doris 2
Poseidon Arethusa 2
Abas 4

Ook Halia, die soms Leucothea 2 genoemd wordt en een zus van Arethusa 2 was, trok op het eiland Rhodos meermalen de aandacht van Poseidon vanwege haar glanzende ogen, en deelde regelmatig het bed met deze Nereide. Uit deze ontmoetingen werden zeven kinderen geboren, een dochter Rhode 1, en zes zoons waar de namen niet bekend van zijn. Deze zes zoons groeiden uit tot arrogante jongemannen die de woede van Aphrodite opwekten en door de Godin met waanzin werden geslagen. Nadat Poseidon gehoord had wat er gebeurd was, begroef hij zijn zoons onder de haard. Vanwege hun schandelijke daden noemde hij ze Oostelijke Demonen en wierp Halia zich in zee.

Cronus Rhea Nereus Doris 2
Poseidon Halia (Leucothea)
Rhode 1, Nog zes zoons

Eidothea 4

De Bergnimf Eidothea 4 is ook eenmaal het slachtoffer van het liefdesspel van Poseidon. In het land van de Meliërs in Thessalië, aan de voet van de berg Othrys, deelt zij het bed met de Zeegod waarna ze negen maanden later bevalt van de zoon Eusirus.

Cronus Rhea - -
Poseidon Eidothea 4
Eusirus

Euryte 2

Bij de Nimf Euryte 2 verwekt Poseidon in Attica de zoon Halirrhotius 1. Deze zoon zou later op zijn beurt proberen om Alcippe 1, de dochter van Ares 1, te verkrachten. Vanwege deze daad doodde Ares 1 Halirrhotius 1. Daarop bracht Poseidon Ares 1 voor het gerecht van de twaalf Goden in Athene, maar werd hij op de Areopagus vrijgesproken van moord.

Cronus Rhea Zeus Themis
Poseidon Euryte 2
Halirrhotius 1

Medusa 1

Ook de om haar schoonheid en haardos beroemde Gorgo Medusa 1 wordt eens, voor een beeld van Athena, verkracht door Poseidon in de gedaante van een vogel. Toen dit gebeurde hield de kuise Athena haar schild voor ogen om deze schandelijke daad niet te hoeven zien. Na afloop veranderde Athena het prachtige haar van Medusa 1 in afzichtelijke slangen om volgende daders af te schrikken. Het kwaad was echter al geschiedt en Medusa 1 was zwanger. Later sloeg Perseus 1 het hoofd af van Medusa 1 en sprongen Chrysaor en het gevleugelde paard Pegasus tevoorschijn dat eens door Bellerophon bereden zou worden.

Cronus Rhea Phorcys 2 / Gorgon Ceto 1
Poseidon Medusa 1
Pegasus, Chrysaor

Melantho 2

Net als de andere Goden kon Poseidon zich in elke gedaante veranderen. Zo veranderde hij zich eens in een Dolfijn om met de mooie Melantho 2 het hof te delen. Van haar is niets bekend, maar omdat Poseidon zich in een Dolfijn veranderde was ze waarschijnlijk een Oceanide of Nereide.

Cronus Rhea - -
Poseidon Melantho 2
-

Melie

De Nimf Melie, die in Bithynië in Klein-Azië haar woongebied had, wekt door haar schoonheid ook warme gevoelens op bij Poseidon. Hij deelt een paar maal het bed met de mooie Nimf waardoor zij moeder wordt van twee zoons, Amycus 1 en Mygdon. Deze zoons zouden later allebei koning worden van de Bebrycen, waarbij Amycus 1 vooral bekend werd om zijn wrede en grove manier waarop hij vreemdelingen in zijn land ontving en hen aan zijn vader offerde.

Cronus Rhea Zeus Themis
Poseidon Melie
Amycus 1, Mygdon

Periboea 7

Periboea 7 is de jongste dochter van de fiere Eurymedon 5, die ooit koning was over de Giganten. Haar schoonheid wordt al snel opgemerkt door Poseidon die het bed met haar deelt. Periboea 7 bevalt daarna van de zoon Nausithous 2 die later als koning over de Phaeaken zou heersen op het eiland Cercyra 2.

Cronus Rhea Eurymedon 5 -
Poseidon Periboea 7
Nausithous 2

Pero 2

Pero 2 is een dochter van onbekende ouders, en waarschijnlijk een Nimf, die in de buurt van Thebe in Boeotië woonde. Daar wordt ze verleidt door Poseidon en kwam uit deze ontmoeting de Riviergod Asopus 1 voort. De meest gangbare versie is echter dat deze Asopus 1, net als al zijn broers, een zoon is van de Zeegoden Oceanus en Tethys.

Cronus Rhea - -
Poseidon Pero 2
Asopus 1

Salamis 2

De Najade Salamis 2, dochter van Riviergod Asopus 1, werd eens door Poseidon geschaakt en naar een eiland ontvoerd dat hij naar haar vernoemde. Daar verwekte Poseidon de zoon Cychreus, die later koning over het eiland zou worden en grote roem zou verwerven door een slang van enorme afmetingen te doden.

Cronus Rhea Asopus 1 Metope 2
Poseidon Salamis 2
Cychreus

Thetis

Net als Zeus probeert ook Poseidon om met de mooie Nereide Thetis te trouwen. Maar toen Themis orakelde dat de zoon, die Thetis zou baren, machtiger zou worden dan zijn vader trekt Poseidon zich samen met Zeus snel terug als vrijer, bang als ze zijn om hun macht op Aarde te verliezen.

Thoosa

Thoosa is een Zeenimf en de dochter van Zeegod Phorcys 2 en diens zus Ceto 1. Wanneer de Zeenimf Thoosa eens op Sicilië ligt te rusten, in een grot aan het strand, komt de grote Poseidon naar binnen en vrijt met de Nimf. Uit deze escapade werd een zoon geboren, de eenogige Cycloop Polyphemus 2. Deze zoon ontwikkelt zich tot een uitzonderlijk grote man, wild, en een menseneter waar Odysseus, na afloop van de Trojaanse Oorlog, mee te maken krijgt.

Cronus Rhea Phorcys 2 Ceto 1
Poseidon Thoosa
Polyphemus 2

Relaties sterfelijken

Aethra 1

Maar ook voor sterfelijke vrouwen haalt Poseidon zijn neus niet op. Zo lagen Poseidon en Aegeus 1 beiden op een nacht eens samen met Aethra 1, de dochter van Pittheus. Het meisje werd zwanger en baarde negen maanden later de beroemde zoon Theseus. Poseidon droeg het kind op aan Aegeus 1 maar Aethra 1 hield de ware afkomst van Theseus voor iedereen geheim, en voedt haar zoon in het huis van haar vader op. Pittheus verspreidde echter het gerucht in Troezen dat deze zoon wel degelijk verwekt was door Poseidon omdat de Zeegod door het volk hooglijk werd vereerd en de beschermheer van de stad was.

Cronus Rhea Pittheus -
Poseidon Aethra 1
Theseus

Agamede

Ook Agamede, de oudste dochter van de steenrijke koning Augeas uit Elis, wordt eens opgemerkt door de Zeegod. Poseidon deelt ook met deze blondine het bed waardoor ze zwanger raakt. Negen maanden later brengt Agamede haar zoon Dictys 3 ter wereld.

Cronus Rhea Augeas -
Poseidon Agamede
Dictys 3

Alope

Alope, de zeer mooie dochter van Cercyon uit Eleusis in Attica, wordt eveneens door Poseidon omarmd. Uit angst voor haar vader lag Alope de zoon die ze baarde te vondeling. Uiteraard liet Poseidon deze zoon niet omkomen en stuurde een merrie op de zuigeling af die het zoogde. Twee herders vinden het kind en krijgen ruzie wie het kind mocht houden. Als ze hun probleem aan koning Cercyon voorleggen ziet deze aan de kleding dat het een kind is van zijn dochter. Woedend geeft hij opdracht om Alope te doden en de baby opnieuw te vondeling te leggen. Ook deze keer zoogt een merrie de kleine jongen en wordt hij uiteindelijk door andere herders gevonden en grootgebracht. Die noemden de jongen Hippothous 6 die later uit handen van zijn halfbroer Theseus het koninkrijk van Cercyon kreeg om over te regeren. Op dat moment veranderde Poseidon ook het lichaam van Alope in een bron die door de mensen naar haar vernoemd werd.

Cronus Rhea Cercyon -
Poseidon Alope
Hippothous 6 (Hippothoon)

Althaea 1

Volgens de schrijver Hyginus, in zijn Fabels, deelt Poseidon het bed met Althaea 1, de dochter van Thestius uit Aetolië. Volgens enkele andere mythen woonde deze Althaea 1 op het eiland Samos, en weer andere schrijvers stellen dat ze in Miletus op Kreta woonde. Uit dit samenzijn komen de zoons Ancaeus 3 en Erginus 1 voort, die later zouden deelnemen aan de Tocht van de Argonauten. Volgens de meest gangbare mythen waren dit echter de zoons van Astypalaea.

Cronus Rhea Thestius Eurythemis / Leucippe 2 / Laophonte
Poseidon Althaea 1
Ancaeus 3, Erginus 1

Amymone

Op de dag dat Riviergod Inachus 1 verklaart dat heel het land van Argos aan Hera toebehoort wordt Poseidon zo woedend dat hij alle bronnen in het land laat opdrogen. Wanneer Amymone, één van de vijftig dochters van Danaus 1, op zoek gaat naar water wordt zij bijna aangerand door een Satyr. Poseidon verjaagt het creatuur maar bedrijft op zijn beurt wel de liefde met Amymone. Op de plek waar dit gebeurde stak Poseidon daarna zijn drietand in de grond waardoor er water uit de grond begon te vloeien. Deze bron werd de bron van Lerna genoemd en de rivier die er uit voortkwam de rivier van Amymone. Uit de kortstondige verbinding tussen Poseidon en Amymone werd de zoon Nauplius 1 geboren die later zou deelnemen aan de Tocht van de Argonauten.

Cronus Rhea Danaus 1 Europa 1
Poseidon Amymone
Nauplius 1

Antiope 5 (Arne - Melanippe 2)

Op het eiland Lipara, vlakbij Sicilië, weet Poseidon meerdere malen de gordel van de mooie Antiope 5, te verwijderen. Het meisje, dat ook Arne of Melanippe 2 wordt genoemd, raakt dan ook tweemaal zwanger en baart twee zoons met de namen Boeotus en Hellen 2. Desmontes, de vader van Antiope 5, wordt zo kwaad over deze ongewenste zwangerschappen dat hij zijn dochter laat opsluiten en blind maakt. Bovendien legt hij de twee kleine jongens te vondeling, maar worden die gered door een aantal herders. Deze brengen de jongens groot, en ze groeien op tot twee stevige mannen. Later onthult Poseidon aan Boeotus en Hellen 2 dat hij hun vader is en hun moeder door Desmontes gevangen wordt gehouden. Dan gaan de twee op Desmontes af en doden hem. Vervolgens bevrijdden ze Antiope 5 die door toedoen van Poseidon weer het zicht terugkreeg in haar ogen. Volgens de schrijver Diodorus Siculus was Aeolus 3 de broer van Boeotus in plaats van Hellen 2.

Cronus Rhea Aeolus 2 / Desmontes Cyane 2 / -
Poseidon Antiope 5 (Arne - Melanippe 2)
Boeotus, Hellen 2 / Aeolus 3

Arene 1

Volgens een aantal oude schrijvers zou Poseidon de vader zijn van Idas 1 bij Arene 1, de dochter van Oebalus 1 uit Messene. Volgens de meest gangbare mythen is Aphareus 2 echter de vader van Idas 1 in plaats van Poseidon.

Cronus Rhea Oebalus 1 Batia 1
Poseidon Arene 1
Idas 1

Astypalaea

Op het eiland Samos heeft Poseidon een wat langere verhouding met Astypalaea, de dochter van Phoenix 2 en Alphesiboea 2, en brengt diverse innige nachten bij haar door. Uit deze relatie komen vier zoons voort. Hun namen zijn Eurypylus 1, Ancaeus 3, Erginus 1 en Periclymenus 2. Wanneer hij volwassen is wordt Eurypylus 1 koning over het eiland Samos. Ancaeus 3 neemt op zijn beurt deel aan de Tocht van de Argonauten en wordt halverwege de reis, na de dood van Tiphys, als stuurman aangesteld. Volgens andere mythen waren Ancaeus 3 en Erginus 1 echter de zoons van Poseidon bij Althaea 1.

Cronus Rhea Phoenix 2 Alphesiboea 2
Poseidon Astypalaea
Eurypylus 1, Ancaeus 3, Periclymenus 2, Erginus 1

Caeneus 1

De kuise, maar beeldschone, Caenis uit Gyrtone in Thessalië werd, toen zij langs de kust zwierf, eens op het strand verkracht door Poseidon. Na afloop vroeg Caenis huilend aan de Zeegod om haar te veranderen in een onkwetsbare man, om te voorkomen dat ze nog een keer verkracht kon worden. Omdat Poseidon van zijn daad enorm had genoten verleende hij haar die gunst. En nog voordat ze was uitgesproken veranderde Caenis in een man en noemde zich Caeneus 1 de Lapith.

Cronus Rhea Elatus 2 / Atrax Hippea / -
Poseidon Caenis (Caeneus 1)
-

Calyce 2

Bij Calyce 2, de dochter van Hecataeon en Hecato, die aan de Hellespont in Klein-Azië woonde verwekt Poseidon de zoon Cycnus 3 die hij onkwetsbaar maakt voor de wapens van mensen. Wanneer de Trojanen op de Trojaanse kust landen ontdekt Achilles tot zijn stomme verbazing deze bijzondere eigenschap. Uiteindelijk slaagt hij erin om Cycnus 3 toch te doden door hem met zijn helmband de keel dicht te snoeren waardoor hij stikt. Uit verdriet over de dood van deze zoon verandert Poseidon hem daarna in een witte zwaan.

Cronus Rhea Hecataeon Hecato
Poseidon Calyce 2
Cycnus 3

Canace

Ook Canace, de dochter van Aeolus 1 uit Thessalië is niet veilig voor de avances van Poseidon. Hij deelt meerdere keren het bed met dit meisje, soms in de gedaante van een woeste stier, en verwekt zo vijf zoons met de namen Aloeus, Epopeus 1, Hopleus 1, Nireus 2 en Triopas 1 (Triops 1).

Cronus Rhea Aeolus 1 Enarete / Aegiale
Poseidon Canace
Aloeus, Epopeus 1, Hopleus 1, Nireus 2, Triopas 1 (Triops 1)

Cercyra 1

Als Poseidon op de Peloponnesus de mooie Cercyra 1 ziet lopen, de dochter van Riviergod Asopus 1 ontvoert hij het meisje ver weg uit de buurt van haar vader naar een verlaten eiland. Daar rooft hij de maagdelijkheid van met meisje die negen maanden later moeder werd van de zoon Phaeax 1. Deze zoon zou de stamvader worden van de latere Phaeaken die het bosrijke eiland naar de dochter van Asopus 1 Cercyra 2 noemden.

Cronus Rhea Asopus 1 Metope 2
Poseidon Cercyra 1
Phaeax 1

Chione 1

Chione 1, die als dochter van Windgod Boreas 1 en Orithyia 1 in het gure en koude Thracië werd geboren, groeide op tot een ware schoonheid. Zodra Poseidon haar ontdekt kan hij zijn lust niet onderdrukken en berooft Chione 1, zonder dat Boreas 1 het merkt, van haar maagdelijkheid. Om te voorkomen dat haar avontuur wordt ontdekt werpt Chione 1 negen maanden later de zuigeling in zee. Dit ontsnapte niet aan de aandacht van Poseidon, die het kind uit de golven redde en hem Eumolpus 1 noemde. Vervolgens brengt hij de zuigeling naar Ethiopië waar hij hem groot liet brengen door zijn dochter Benthesicymne.

Cronus Rhea Boreas 1 Orithyia 1
Poseidon Chione 1
Eumolpus 1

Europa 3

Poseidon is ook de vader van Euphemus 2 die hij verwekte bij Europa 3, de dochter van Tityus, die op de landkaap Taenarum in Laconië woonde. Deze zoon kon zo snel lopen dat hij zelfs over water kon rennen zonder dat zijn voeten nat werden. Later zou Euphemus 2 deelnemen aan de tocht van de Argonauten. Volgens een andere mythe was Euphemus 2 echter een zoon van Poseidon en de Plejade Celaeno 2.

Cronus Rhea Tityus -
Poseidon Europa 3
Euphemus 2

Euryale 1

Bij Euryale 1, de dochter van Minos 1, verwekt Poseidon op Kreta de zoon Orion. Deze heeft een reusachtige gestalte en kreeg van zijn vader het vermogen om over de zee te lopen alsof het land was. Bovendien laat Poseidon door Hephaistus voor Orion een huis onder de grond bouwen. Volgens de schrijver Hyginus werd Orion op een andere wijze geboren toen Zeus, Poseidon en Hermes eens te gast waren bij koning Hyrieus 2 in Thracië. Omdat ze zo gastvrij werden ontvangen beloofden de drie Goden Hyrieus 2 te geven waar hij ook maar om zou vragen, en vroeg hij om kinderen. Dan geeft Hermes aan Hyrieus 2 de huid van de stier die hij aan hem geofferd had. Vervolgens urineerden de drie Goden erop en begroeven de huid in de aarde. Hieruit werd negen maanden later Urion geboren, die later Orion werd genoemd.

Cronus Rhea Minos 1 Pasiphae 1 / Crete 1
Poseidon Euryale 1
Orion

Euryanassa

Ook Euryanassa, de dochter van Hyperphas uit Orchomenus, werd volgens Hesiodus het slachtoffer van de wellust van Poseidon, en baart negen maanden later de zoon Minyas. Volgens andere schrijvers was deze Minyas echter een zoon van Orchomenus 5.

Cronus Rhea Hyperphas -
Poseidon Euryanassa
Minyas

Eurynome 5

Wanneer Poseidon eens de mooie en maagdelijke Eurynome 5, de dochter van Nisus 1, langs het strand ziet lopen, valt hij als een blok voor haar. Hij overweldigt haar en negen maanden later brengt Eurynome 5 de zoon Bellerophon ter wereld. Maar er zijn ook mythen die stellen dat Glaucus 2 en Eurymede 1 de ouders zijn van Bellerophon. Deze zoon schenkt Poseidon later het vliegende paard Pegasus om het monster Chimaera te doden.

Cronus Rhea Nisus 1 -
Poseidon Eurynome 5
Bellerophon

Helle

Wanneer Helle en haar broer Phrixus 1 op hun vliegende Ram uit Boeotië vluchten, valt Helle boven zee van het dier af als ze naar beneden kijkt en schrikt van de hoogte. De smak op het water zou onverbiddelijk haar dood betekend hebben als Poseidon het meisje niet had opgevangen. Vervolgens maakt hij Helle onsterfelijk, en sliep met haar. Uit deze ontmoeting kwam de zoon Paeon 3 voort.

Cronus Rhea Athamas 1 Nephele 1
Poseidon Helle
Paeon 3

Hippothoe 3

Op een dag ontvoert Poseidon ook Hippothoe 3, de dochter van Mestor 2 en Lysidice 1. Poseidon ontvoert het jonge meisje naar de Echinaden, waar hij het bed met haar deelt. Uit deze korte relatie kwam de zoon Taphius voort, die later Taphos stichtte en de bevolking de naam Teleboën geeft.

Cronus Rhea Mestor 2 Lysidice 1
Poseidon Hippothoe 3
Taphius

Iphimedia

Iphimedia is getrouwd met Aloeus, een zoon van Poseidon en Canace. Tijdens haar huwelijk raakt ze echter hevig verliefd op Poseidon en gaat daarom regelmatig naar het strand om zeewater in haar schoot te gieten. Poseidon kan deze aanblik en verleiding niet weerstaan en komt met Iphimedia samen. Uit deze verbintenis worden twee zoons Otus 1 en Ephialtes 2 geboren, die samen de Aloeaden genoemd worden. Deze twee zoons groeiden uit tot enorme reuzen, die op jonge leeftijd zelfs de Goden die op de Olympus wonen bedreigen, en ook nog eens het lef hadden om Artemis aan te randen. In de Onderwereld moeten ze daarop eeuwig boeten voor hun onbeschaamdheden.

Cronus Rhea Triopas 1 -
Poseidon Iphimedia
Otus 1, Ephialtes 2

Laodice 4

Ook Laodice 4, een vrouw van onbekende ouders die tot de Hyperboreanen behoorde, deelt ook eens het bed met de Zeegod. Of hier kinderen uit voortkwamen laten de mythen echter in het ongewisse.

Cronus Rhea - -
Poseidon Laodice 4
-

Libya 1

In Egypte verwekt Poseidon, tijdens één van zijn reizen, een mannelijke tweeling bij Libya 1, de maagdelijke dochter van Epaphus1. Deze twee zoons, Agenor 3 en Belus 1, zouden later de stamvaders worden van een roemrijk geslacht.

Cronus Rhea Epaphus 1 Memphis 1 / Gaea / Cassiopea 3
Poseidon Libya 1
Agenor 3, Belus 1

Lysianassa 3 / Melite 5

Ook Lysianassa 3, de zus van Libya 1, ontsnapt niet aan de aandacht van Poseidon en deelt de Zeegod het bed met haar. Negen maanden later bevalt Lysianassa 3 van de zoons Pygmalion 3 en Busiris 2. De laatste maakte het tot een gewoonte om vreemdelingen, die zijn land bezochten, op een altaar aan Zeus te offeren. Volgens de schrijver Hyginus deelde Poseidon vele jaren later ook het bed met Melite 5, de dochter van deze Busiris 2 en werd zij moeder van een zoon waar de naam (*metus) maar gedeeltelijk van bekend is.

Cronus Rhea Epaphus 1 Memphis 1 / Gaea / Cassiopea 3
Poseidon Lysianassa 3
Pygmalion 3, Busiris 2

Molione

Bij de verder onbekende Molione werd Poseidon vader van de tweeling, Eurytus 1 en Cteatus, die ook wel de Molionen genoemd worden. Een aaneengegroeid duo dat in kracht alle mensen uit die tijd overtrof. Deze twee jongens werden echter door Heracles, vanuit een hinderlaag, gedood toen ze op weg waren naar de Isthmische spelen. Volgens anderen is niet Poseidon hun vader, maar Actor 2. In de laatste situatie redt Poseidon de twee jongemannen het leven door ze in een dikke nevel van het strijdtoneel af te voeren toen ze door de jonge Nestor werden aangevallen tijdens de oorlog tussen de Epeeërs en het leger van Elis.

Cronus Rhea - -
Poseidon Molione
Cteatus, Eurytus 1

Mytilene 1

Op het eiland Lesbos bedrijft Poseidon eens de liefde met Mytilene 1, de dochter van Macareus 6. Uit deze kortstondige ontmoeting werd de zoon Mython geboren. Volgens enkele schrijvers werd de stad Mytilene op Lesbos naar deze zoon vernoemd en noemt de schrijver Parthenius de vrouwen van Lesbos Mytoniden.

Cronus Rhea Macareus 6 -
Poseidon Mytilene 1
Mython

Oenope

Ook Oenope, de dochter van Epopeus 1 en Antiope 2 uit Sicyon in Argolis, ontkomt niet aan de wellustige drift van Poseidon, en wordt gedwongen om met hem de liefde te bedrijven. Negen maanden later wordt Oenope zo moeder van de zoon Megareus 2.

Cronus Rhea Epopeus 1 Antiope 2
Poseidon Oenope
Megareus 2

Pelops en Tantalus 1

Net als alle Goden schuwt Poseidon ook de mannenliefde niet. Zo is hij uitermate gecharmeerd van de Tantalus 1 en diens jonge zoon Pelops. Toen Pelops wijnschenker voor de Goden was op de berg Siphylus zet Poseidon uit verliefdheid de mooie jongen op zijn wagen, en rijdt samen met hem vele mijlen over de deinende golven van de zee. Hij geeft hem, net als aan Tantalus 1, ook een gevleugelde wagen met paarden die zo snel konden lopen dat zelfs de assen van de wagen niet nat werden als hij door de zee reed.

Cronus Rhea Tantalus 1 / Zeus Dione 4 / Pluto 2
Poseidon Pelops / Tantalus 1
-

Pitana

Pitana, de dochter van Leucippus 3 uit Arcadië, wordt ook eens het slachtoffer van Poseidon, die het bed met haar deelt. Deze daad bleef niet zonder gevolg voor Pitana, want ze schenkt negen maanden later het leven aan de dochter Evadne 3.

Cronus Rhea Leucippus 3 -
Poseidon Pitana
Evadne 3

Themisto 2

Nadat haar man Athamas 1 uit Boeotië was verbannen, vanwege de moord op zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk, deelt Poseidon het bed met Themisto 2. Uit deze korte ontmoeting kwam negen maanden later de dochter Leuconoe 1 voort.

Cronus Rhea Hypseus 1 Nimf 4
Poseidon Themisto 2
Leuconoe 1

Theophane

Theophane is de beeldschone dochter van Bisaltes. Toen vele vrijers bij haar vader om haar hand vroegen, ontvoerde Poseidon Theophane en nam haar mee naar het eiland Crimissa. Zodra de vrijers erachter kwamen waar ze verbleef, bemachtigden zij een schip en gingen naar Crimissa. Om hen te misleiden veranderde Poseidon Theophane in een zeer mooie ooi en de inwoners van Crimissa in vee. Zodra de vrijers daar aankomen, en geen menselijke wezens vonden, beginnen zij het vee te slachten en op te eten. Toen Poseidon zag dat de mensen zo vernietigd werden, veranderde hij de vrijers in wolven. Hijzelf, in de gedaante van een ram, lag samen met Theophane, en werd uit deze vereniging de Ram 1 met de Gouden Vacht geboren die Phrixus 1 naar Colchis droeg.

Cronus Rhea Bisaltes -
Poseidon Theophane
Ram 1 met de Gouden Vacht

Symne 1

Chthonius 4 is de zoon van Poseidon en Symne 1. Hij vertrekt samen met Triopas 1, en een aantal ander mannen, uit zijn vaderland en gaat als aanvoerder van de groep op zoek naar een nieuw gebied om in te wonen. Zo komt Chthonius 4 terecht op een onbewoond eiland vlak voor de kust van klein-Azië, in de buurt van Rhodos, en noemt dat eiland Symne 2, naar zijn moeder.

Cronus Rhea - -
Poseidon Symne 1
Chthonius 4

Tyro

Tyro, de maagdelijke dochter van Salmoneus en Alcidice uit Thessalië, is verliefd op de Riviergod Alcidice. Wanneer ze eens langs diens oevers dwaalt, neemt Poseidon de gedaante van Alcidice aan. Vervolgens maakte hij haar maagdengordel los en giet slaap over haar ogen uit. Maar toen Poseidon zijn hartstocht gestild had, nam hij haar hand en sprak 'Verheug je, vrouw, over onze liefde. Want over negen maanden zal je twee schitterende kinderen baren. Ga nu naar huis en noem mijn naam niet, want ik ben niemand anders dan Poseidon'. Na deze woorden dook hij onder in het golvende water. Zo beviel Tyro van Pelias 1 en Neleus, die zich beiden ontpopten tot krachtige dienaars van de grote Zeus.

Cronus Rhea Salmoneus Alcidice
Poseidon Tyro
Pelias 1, Neleus

Overige nakomelingen

Zo zorgde Poseidon, net als zijn broer Zeus, bij vele mooie jonge vrouwen voor een groot nageslacht. Naast bovengenomende vrouwen werd Poseidon bij onbekend gebleven moeders nog vader van de volgende zoons. Butes 9, Laestrygon 1, de artsen Machaon en Podalirius, Periphetes 3, die door Theseus gedood werd, de blinde Phineus 1, de broers Poltys en Sarpedon 2 uit Thracië, de oude man van de zee Proteus 2, de broers Ialebion en Dercynus uit Italië en de boeven Polypemon en Sciron. Daarnaast verwekte hij nog de dochter Cymopolea en wordt hij de stamvader genoemd van de Dolionen, die in het Noordwesten van Klein-Azië woonden.

Cronus Rhea - -
Poseidon Vele vrouwen
Butes 9, Laestrygon 1, Machaon, Podalirius, Periphetes 3 (Corynetes), Phineus 1, Poltys, Sarpedon 2, Proteus 2, Ialebion, Dercynus, Polypemon, Sciron, Cymopolea, Dolionen

Straf en beloning

Beschermelingen

Poseidon stond zeer welwillend tegenover mensen die hem vereerden of ruimschoots offers brachten en steunde hen vaak als ze steun nodig hadden. Zo komt hij de Argonauten te hulp omdat ze hem ruimschoots geofferd hadden, en redt het schip uit een verwoestende storm wanneer ze nog maar net aan hun tocht begonnen zijn. Als Castor en Polydeuces na hun dood door Zeus onsterfelijk worden gemaakt schenkt Poseidon hen beiden een paard om te berijden en de kracht om schipbreukelingen te helpen die in nood verkeren. Ook de Centauren worden door Poseidon opgevangen, als Heracles hen opjaagt van de berg Pholoe, en verbergt ze in een berg waardoor Heracles hen niet meer kon vinden. Ook aan Idas 1, de zoon van Aphareus 2 (of zijn eigen zoon), schenkt Poseidon een gevleugelde wagen waarmee hij zijn toekomstige bruid, Marpessa 1, de dochter van Evenus 2, kan ontvoeren.

Metamorfoses

Hoewel Poseidon een barse God was kon hij, uit medelijden, soms ook mensen uit een benarde situatie redden door ze van gedaante te laten wisselen. Zo veranderde hij Harpe 1 en Harpasus in vogels toen zij hem te hulp riepen, en snelt hij ook de dochter van de vraatzuchtige Erysichthon 1 te hulp wanneer die zijn dochter wil verkopen voor voedsel. Snel verandert hij het meisje in een man en gaf haar zo het vermogen om van gedaante te wisselen. Ook Ino wordt door Poseidon gered wanneer zij, met haar zoontje Melicertes, in zee springt om te dood tegemoet te treden. De Zeegod vangt het tweetal op in zijn sterke armen en vormt hen beide om tot goddelijke wezens met de namen Leucothea en Palaemon. Ook zijn kleinzoon, Periclymenus 1, steunt Poseidon tijdens diens strijd met Heracles, door hem het vermogen te geven om van gedaante te wisselen.

Stieren

De dood van Hippolytus

Poseidon werkt ook graag met stieren. Zo stuurt hij op verzoek van Theseus eens een stier 2 omhoog uit de golven om de paarden van Hippolytus 4 te laten schrikken. Door de plotselinge verschijning van de stier 2 schrokken de paarden waardoor die op hol sloegen. Vanwege de hoge snelheid en de wilde sprongen van de paarden viel de wagen om en werd Hippolytus 4 aan de teugels meegesleurd tot hij dood was. Poseidon stuurt ook een prachtige stier 1 uit zee omhoog als Minos 1 op Kreta de macht wil grijpen, en de Zeegod vraagt om het mooiste dier naar boven te sturen. Hoewel Minos 1 beloofd had het dier daarna weer aan Poseidon te offeren houdt hij de stier 1 zelf, en offert een minder exemplaar aan de Zeegod. Poseidon wordt hier zo kwaad over dat hij Minos 1 straft door zijn vrouw verliefd te laten worden op de stier 1, en haar met het beest te laten paren waarna de Minotaurus werd geboren.

Andromeda

Cassiopea 1 uit Ethiopië beweerde eens dat de schoonheid van haar dochter Andromeda die van de Nereiden overtrof. De Nereiden zijn uiteraard diep beledigd en doen hun beklag bij Poseidon. Deze kiest partij voor de Nereiden en stuurt een zeemonster 1 en een grote zondvloed naar Ethiopië. De ziener Ammon 1 voorspelt de Ethiopiërs dat ze alleen van de ellende bevrijdt worden als ze Andromeda aan het zeemonster 1 offeren. De bewoners willigen de wens van Poseidon in en wordt het meisje bij kust aan een groot rotsblok vastgebonden om aan het zeemonster 1 geofferd te worden. Gelukkig kwam op dat moment Perseus 1 langs vliegen, op zijn gevleugelde sandalen, die Andromeda van het gevaar redde en het zeemonster 1 doodde.

Laomedon 1

In opdracht van Zeus moeten Apollo en Poseidon eens een jaar lang in loondienst werken voor de hooghartige koning Laomedon 1 van Troje. Poseidon moet meehelpen een hoge muur om de stad te bouwen, terwijl Apollo de kuddes van de koning moet hoeden op de berghellingen van de Ida. Zodra het jaar om is, en zij hun loon bij Laomedon 1 gaan ophalen, weigert de koning om dat uit te betalen. Hij dreigt zelfs Apollo, aan handen en voeten geboeid, op de slavenmarkt te verkopen en beiden oren af te laten slaan. Verbitterd druipen de twee Goden, in eerste instantie zonder loon, af en keren terug naar huis. Vanwege deze onheuse behandeling behield Poseidon altijd een aversie tegen de Trojanen en was hij hen meestal vijandig gezind.

Hesione 2 en Heracles

Om Laomedon 1 op de proef te stellen stuurt Apollo korte tijd later een besmettelijke ziekte naar de stad, en Poseidon een monster dat door een enorme vloedgolf op het land werd gespoeld en de mensen op de vlakte greep. Op grond van orakeluitspraken, die verkondigden dat er een eind aan de ellende zou komen als Laomedon 1 zijn dochter Hesione 2 als voedsel aan het monster zou voorzetten, liet Laomedon 1 haar vastbinden aan de rotsen vlakbij zee. Het meisje werd echter door Heracles gered, die als beloning de merries aan Laomedon 1 vroeg, die hij van Zeus had gekregen als genoegdoening voor de roof van Ganymedes. Maar ook deze opdracht weigert Laomedon 1 te honoreren, en dreigt Heracles hem met een oorlog.

Trojaanse Oorlog

Als de Grieken in het tiende jaar van de strijd een reusachtige muur om hun scheepskamp bouwen roept Poseidon in de godenvergadering verontwaardigd tegen Zeus: ‘Zeus, is er dan niemand meer op de wereld die aan de Goden vertelt wat die Grieken in hun schild voeren. Heb je gezien hoe ze een muur om hun kamp bouwen, en daar omheen een gracht hebben gegraven zonder eerst de passende offers aan ons te brengen. De mensen zullen met zoveel lof over die muur spreken dat de muur die ik samen met Apollo bouwde vergeten zal worden.’ Dan stelt Zeus zijn broer gerust en zegt: ‘Laat de mindere Goden zich maar ongerust maken over deze muur. Wees maar niet bang dat de mensen je naam zullen vergeten. En wat let je, wanneer de Grieken weer naar huis gezeild zijn, om dan de muur in puin te laten vallen en de restanten in zee te verspreiden.

Discussie met Hera

Discussie onder de goden

Enige dagen later vallen de Trojanen de muur om het kamp van de Grieken aan en zegt Hera tegen Poseidon. ‘Goddelijke broer, het doet me pijn dat je geen medeleven voelt voor de Grieken terwijl ze je in Helice en Aegea toch vele offers brengen. Bedenk wat een droevig figuur Zeus zal slaan als wij, die aan de kant van de Grieken staan, hem van hulp aan de Trojanen kunnen afhouden.’ Poseidon is verontwaardigd over haar woorden en zegt: ‘Hera, dat zijn onbezonnen woorden die je spreekt. Zelfs met jouw onbeheerste tong is het de taal van een razende. Ik houd mij verre van diegene die een strijd met Zeus aan willen gaan. Hij is zoveel sterker dan wij allen samen.

Oproep aan Ajax 1 en Ajax 2

Enige dagen later zit Poseidon, op de hoogste bergtop van het eiland Samos, naar het verloop van de oorlog te kijken. Zeus heeft ervoor gezorgd dat de Trojanen binnen het scheepskamp van de Grieken zijn gekomen, waar een bloedige strijd wordt gevoerd, maar laat hen verder aan hun lot over. Poseidon heeft medelijden met de Grieken en is woedend op Zeus. Hij besluit actie te ondernemen en gaat naar het strijdtoneel. Daar neemt hij de gedaante van de ziener Calchas aan, en wendt zich dan tot de twee Ajaxen. ‘Beste heren, jullie kunnen het Griekse leger redden als jullie zo moedig blijven en er niet aan denken om te vluchten. Hoewel de Trojanen door de muur zijn gebroken, denk ik niet dat ze veel verder kunnen opdringen waar de Grieken moedig standhouden. Hier, waar de bres in de muur is, ben ik echter bang voor rampen. Kijk maar eens naar die woesteling van een Hector. Hij denkt zeker dat Zeus zelf zijn vader is. Als een stormram gaat hij voor alle anderen uit. Als ik een God was dan zou ik zeggen dat hier de plek is om stand te houden en dappere mannen om je heen te verzamelen. Ondanks de strijdlust van Hector kunnen jullie hen hier alsnog weren van de schepen.

Aansporing van de Grieken

Vervolgens raakt Poseidon de twee met zijn staf aan waardoor hun harten met onverschrokkenheid gevuld worden. Daarna verandert hij in een havik en gaat er als een pijl vandoor. De twee Grieken hebben in de gaten dat ze met een God van doen gehad hebben en gaan met dubbel zo veel energie op de Trojanen af. Intussen is Poseidon bij de achterhoede van de Grieken aangekomen. De mannen staan uitgeput tussen hun schepen en Poseidon spreekt ze daarop bemoedigend toe: ‘O, wat een schande dat mijn ogen moeten zien wat ik in mijn donkerste dromen nooit hoopte te zien. Trojanen die strijden in de schaduw van onze schepen. Vooruit jullie, vroeger waren die Trojanen te bang om een gevecht van man tegen man aan te gaan. En nu, nu vechten ze bij onze schepen dankzij de onbekwaamheid van onze aanvoerder Agamemnon. Maar zelfs al was hij de schuld van alles, omdat hij Achilles beledigde, dan is dan nog geen reden voor ons om de strijd op te geven. Laten we vlug onze fouten herstellen heren, want het is geen prettig gezicht om jullie zo laf terug te zien deinzen.’ Met deze woorden tartte Poseidon de mannen zodanig dat ze de strijd weer opzochten om Hector en zijn mannen te weerstaan met een ondoordringbare haag van speren en zwaarden.

Strijd in het scheepskamp

De strijd barst los in het scheepskamp en Poseidon kijkt vergenoegd toe. Even later ziet hij hoe zijn kleinzoon, Amphimachus 1, door een speerworp van Hector wordt gedood. Opnieuw gaat hij de gelederen van de Grieken langs om hen aan te sporen. In de gedaante van Thoas 2 zegt hij tegen Idomeneus 1, ‘Jij, die de mannen van Kreta aanvoert, wat is er geworden van alle dreigementen die je vroeger tegen de Trojanen riep?’ Hierop reageerde Idomeneus 1, ‘Beste Thoas 2, niemand treft aan wat er nu gebeurt ook maar enige schuld. We zijn allemaal ervaren in de oorlogvoering. Niemand is door vrees overmand, of sloeg op de vlucht. Maar het moet de wil van Zeus zijn dat wij hier, ver van ons geliefde vaderland, roemloos ten onder gaan. Jij, Thoas 2, was echter altijd een standvastige man en erop bedacht om de mannen moed in te spreken. Moge je welsprekendheid niet verdwijnen, en ook nu de mannen tot nog meer moed aanzetten.’ Dan zegt Poseidon: ‘Dat de man mag wegrotten als hij vandaag niet vecht tot hij erbij neervalt. Kom, pak je wapens en ga met me mee. Samen zullen wij die taak op ons nemen. Zelfs de zwakste soldaten worden moedig en sterk als zij elkaar zij aan zij steunen. En wij zijn het gewend om samen met de dappersten te strijden.’ Na deze woorden ging Poseidon terug naar het tumult van de strijd.

Hulp aan de Grieken

Poseidon laat de Trojaan Alcathous 1, zoon van Aesyetes, tijdens de strijd zijn benen verstarren en zijn blik vertroebelen, waardoor hij geen kant meer uit kan en als een standbeeld blijft staan. Idomeneus 1 treft hem vervolgens met zijn speer midden in de borst en gaat het wapen dwars door zijn pantser heen. De Trojaan valt dreunend op de grond met de speer recht in zijn hart, dat nog even klopte en de speer deed trillen op het uitstervende ritme. Voorts beschermde Poseidon de oude Nestor, die massaal door de Trojanen werd aangevallen, en een hagelbui aan speren naar zich toe geworpen kreeg. Ook Antilochus redt Poseidon van de dood door een speer in diens schild terecht te laten komen, en niet in zijn buik, waarna hij het wapen in stukken breekt en verkoolt op de grond laat vallen. Poseidon bezielde de Grieken zozeer dat zij bijna de Trojanen weer uit het kamp drijven.

Ingrijpen van Zeus

Zeus grijpt echter in en bezielt Hector met heldenmoed, waardoor de Grieken weer vluchten en bij bosjes tegelijk sneuvelen. Zich vermommend als een grijsaard gaat Poseidon daarop naar de gewonde Agamemnon toe en zegt tegen hem, terwijl hij zijn hand vastpakt: ‘Achilles is ongetwijfeld blij nu hij de Grieken zo ziet sneuvelen en vluchten. Hij is immers een dwaas zonder verstand. Dat zijn dwaasheid hem ten val moge brengen en Zeus hem moge treffen met zijn bliksem. Maar jij, Agamemnon, mag niet denken dat de Goden niets anders dan wrok tegen je koesteren. De dag nadert dat de Trojanen en hun leiders het stof van de vlakte zullen doen opdwarrelen als zij overhaast naar hun stad terug vluchten, weg van je schepen en tenten.’ Na deze woorden stuift Poseidon de vlakte op en slaakt een strijdkreet, die zo hard klonk als tienduizend mannen die ten strijde trokken. Opnieuw vatten de Grieken moed en wordt de bloedige strijd voortgezet.

Ingrijpen van Hypnos

Even later wordt Poseidon door Hypnos, de God van de slaap, aangesproken. ‘Poseidon’, zo zegt hij, ‘Je kunt de Grieken nu zoveel als je wilt helpen, al is het maar voor even. Hera heeft Zeus verleidt en rust nu in haar armen waar ik hem in slaap liet vallen.’ Dan springt Poseidon verheugd naar de voorste gelederen om zijn bevelen te roepen. ‘Grieken, luister naar mijn plan en voer dat uit. We moeten ons voorzien van de beste en grootste schilden die wij in ons kamp kunnen vinden, onze hoofden bedekken met bronzen helmen en aanvallen met de langste speren die we maar kunnen vinden. Ikzelf zal jullie aanvoeren, en denk dan maar niet dat die Hector nog lang zal standhouden tegen ons. Laat iedere soldaat, die zijn sporen in de strijd heeft verdiend, maar slechts een klein schild draagt dit aan een mindere of zwakkere geven om zich op zijn beurt met een groter schild uit te rusten’. Verheugd doen de Grieken wat Poseidon hen vraagt en voert de Zeegod zijn favorieten opnieuw aan in de strijd. Zo weet hij uiteindelijk de Trojanen uit het scheepskamp te verjagen.

Bevel van Zeus

Poseidon en Iris

Maar dan komt even later Iris 1 op Poseidon af met een boodschap, en zegt: ‘Poseidon, ik heb een boodschap van Zeus voor je. Hij beveelt je de strijd te staken en te vertrekken van het slagveld om naar de andere Goden op de Olympus te gaan, of te verdwijnen in je eigen domein, de zee. Als je verzet pleegt tegen zijn wil dan dreigt hij om zelf naar het slagveld te komen en het persoonlijk tegen je op te nemen. En hij waarschuwt je om het niet zover te laten komen omdat hij veruit je meerdere is in kracht en in jaren, ook al schroom je niet om je de gelijke te noemen van hem, voor wie alle andere Goden ontzag hebben.’ Poseidon is woedend en zegt: ‘Zeus mag dan even machtig en sterk zijn als ik, maar hij kan mij niet dwingen zijn wil te doen. We zijn kinderen van dezelfde ouders en kregen net als Hades elk ons eigen gebied toegewezen. De aarde bleef echter gemeenschappelijk terrein. En laat hem mij niet dreigen met geweld alsof ik een domme en laffe dwaas ben. Hij kan beter zijn eigen zoons en dochters op hun nummer zetten. Hij is hun vader en zij zijn het die moeten gehoorzamen als bevelen geven zijn lust is.

Poseidon zwicht

Dan zegt Iris 1 tegen hem: ‘Wil je werkelijk dat ik dit hooghartige antwoord overbreng aan Zeus? Wil je niet tot andere gedachten komen. Deemoed is een deugd en je weet hoe de Wraakgodinnen altijd op de hand van Zeus zijn.’ Dan zegt Poseidon: ‘Beste Iris 1, je hebt gelijk. Het is goed als afgezant van gezond verstand blijk te geven. Maar het grieft en ergert me vreselijk als men mij ringeloort en me op mijn nummer wil zetten. En het ergste is nog wel dat dit gebeurt door een God, die door het lot is aangewezen, waarmee ik de wereld moet besturen. Maar goed, ik zal toegeven, al is het met wrok in mijn hart. Maar zeg het volgende tegen Zeus, want ik moet mijn hart luchten. Als Zeus, tegen mijn wil in, en ook tegen de wil van Athena, Hera, Hermes en Hephaistus, Troje spaart en de Grieken geen overwinning gunt, zullen wij voorgoed met elkaar breken.’ Na deze woorden verlaat Poseidon Troje en trekt zich mokkend terug in zijn paleis onder water.

Godenvergadering

Korte tijd later, na de dood van Patroclus 1, roept Zeus alle Goden bijeen voor een vergadering op de Olympus. Zodra iedereen aanwezig is vraagt Poseidon aan Zeus wat de bedoeling is van deze bijeenkomst en hij wat nu weer van plan is. Tot stomme verbazing van iedereen antwoordde Zeus dat hij zich de volgende dag niet meer met de strijd zal bemoeien en alleen vanaf de Olympus zal toekijken. Tegen de verzamelde Goden zegt hij vervolgens : ‘Jullie mogen je voor mijn part bij de Trojanen of Grieken aansluiten om hen te helpen. Want als Achilles weer gaat meedoen, zonder dat een God de Trojanen helpt, dan hebben die geen schijn van kans. Zeker nu hij woedend is door het verlies van zijn vriend Patroclus 1. Ik vrees dat hij het noodlot zal weten te omzeilen en Troje gaat veroveren.’ Deze woorden van Zeus ontketenen een waar pandemonium onder de Goden en trekken ze bijna allemaal ten strijde om hun favoriet te helpen.

Athena en Hera

Hera, Athena, Poseidon, Hermes en Hephaistus gaan naar de Grieken, terwijl Ares 1, Apollo, Artemis, Leto, Scamander en Aphrodite naar de Trojanen gaan om die te steunen. Die ochtend jagen ze de twee legers tegen elkaar op, en breken er ook onderlinge gevechten uit. Poseidon laat een aardbeving ontstaan waardoor heel de wereld op haar grondvesten staat te schokken. Tijdens de gevechten wordt Poseidon en Athena door Hera aangesproken. ‘Kijk daar die Aeneas eens gaan. Door Apollo opgestookt wil hij het tegen Achilles opnemen. Kom mee, dan zullen we hem gelijk een andere kant op doen gaan. En één van ons zou naar Achilles toe kunnen gaan om hem te helpen en nieuwe krachten schenken zodat hij weet dat de beste Goden hem goedgezind zijn. Want die andere Goden, die de Trojanen steunen, zijn immers veruit onze minderen. We kwamen vandaag maar met één doel van de Olympus af, om te voorkomen dat Achilles enig leed zou overkomen. Want zijn noodlot zal pas later toeslaan.

Poseidon maant tot kalmte

Hierop reageert Poseidon, ‘Wat windt je jezelf weer nodeloos op Hera. Het staat mij echter niet aan om de Goden tegen elkaar op te hitsen. Laten we aan de zijkant van de strijd gaan staan en toekijken, zodat de mensen het zelf kunnen uitvechten. Oorlog hoort alleen bij de mensen en niet bij de Onsterfelijken. Maar als Ares 1 of Apollo zich met de strijd bemoeien, of beletten dat Achilles zich kan verdedigen, dan zullen wij pas ingrijpen waarna het niet lang meer zal duren en die ruziemakers voor ons op de loop gaan.’ Na deze woorden ging hij naar een heuvel aan de zijkant van het strijdtoneel waar hij samen met de anderen ging zitten terwijl ze hun lichamen hulden in een ondoordringbare mist. De andere Goden, die de Trojanen steunden, gingen aan de overkant op een helling zitten. Beide kampen broeden plannen uit tegen de anderen, maar aarzelden om zich als eerste weer in de strijd te werpen.

Aeneas

Zodra Achilles en Aeneas, met hulp van Apollo, met elkaar in gevecht raken kan Poseidon zich niet meer inhouden en roept: ‘Helaas moeten wij binnenkort rouwen over de dood van Aeneas omdat hij op de woorden van Apollo vertrouwde. Maar waarom moet hij pijn lijden terwijl hij geen schuld heeft aan deze oorlog. Hij brengt ons steeds prachtige offers dus laten we hem redden, zodat ook Zeus niet in woede ontvlamt als Achilles hem doodt. Zijn lot is immers om aan de oorlog te ontkomen zodat het geslacht van de Trojanen niet van de aardbodem verdwijnt.’ Onmiddellijk reageert Hera, ‘Ga bij jezelf na of je hem echt wil redden, Poseidon. Athena en ik hebben in het bijzijn van alle Goden gezworen dat wij de Trojanen nooit of te nimmer zullen helpen.’ Maar Poseidon liet haar praten en ging naar het strijdende tweetal. Daar aangekomen hult hij zich in een mist en trok de speer van Achilles uit het schild van Aeneas. Vervolgens tilt Poseidon Aeneas op en brengt hem ver van het strijdgewoel. Dan gaat hij voor Aeneas staan en zegt: ‘Wie van de Goden heeft je opdracht gegeven om het tegen Achilles op te nemen, die veel sterker is dan jij? Trek je terug zodra je hem weer ontmoet, want anders overleef je het niet en gaat je lotsbestemming verloren. Maar als Achilles gedood wordt neem dan gerust je plaats in de voorste gelederen weer in, want geen andere Griek zal jou kunnen verslaan.’ Hierna keerde Poseidon terug naar Achilles, en nam bij hem de mist voor zijn ogen weg.

Scamander

Opstand van de Scamander

Later op die dag moeten Poseidon en Athena weer ingrijpen, maar nu om Achilles te redden. De Riviergod Scamander is woedend op de Griek omdat deze vele Trojanen in zijn water had gedood. Scamander probeert Achilles te verdrinken, die volledig in paniek is. De twee Goden gaan op Achilles af, en bij hem staan in een menselijke gedaante. Dan zegt Poseidon: ‘Houdt moed, Achilles, je maakt je nodeloos ongerust terwijl Hera en ik naast je staan. Geloof me als ik zeg dat het je lot niet is om te verdrinken in een rivier. De rivier bedaart snel genoeg zoals je spoedig zult zien. Ik wil wel met klem tegen je zeggen dat je niet eerder met het doden van Trojanen mag stoppen dan tot ze zijn teruggedrongen binnen de muren van hun stad, en je Hector hebt gedood. Pas dan mag je terugkeren naar de schepen.

Thetis getroost

Athena gaat met Hephaistus de rivier te lijf en deze bedaart. Intussen roeren ook de andere Goden zich weer en begint Poseidon Apollo uit te dagen. ‘Kunnen wij ons nog buiten de strijd houden, Apollo? De anderen zijn weer begonnen en wij kunnen toch niet achterblijven. Daar jij jonger bent dan ik moet jij beginnen.’ Maar Apollo is echter niet van plan om met Poseidon de strijd aan te binden en zegt: ‘Het is dom en nutteloos als wij samen vanwege een paar stervelingen gaan strijden. Laten wij stoppen met de strijd en de oorlog aan de stervelingen overlaten.’ Na deze woorden druipt hij af en krijgt de hoon van zijn zus Artemis over zich heen. Uiteindelijk slaagt Apollo er wel in om Achilles te doden, en is diens moeder Thetis ontroostbaar. Als Thetis bij het lijk van haar dode zoon jammert staat Poseidon plotseling naast haar en zegt: ’Stop met die eindeloze rouw voor je zoon. Hij zal tussen de Goden wonen, net als de Heracles. Hij hoeft niet te vrezen voor gevangenschap in de eeuwige duisternis, noch zal Hades hem houden. Spoedig zal hij naar het licht van Zeus opstijgen, en ik zal hem een heilig eiland als geschenk geven. Daar zal jouw zoon eeuwig een God zijn. Dus stop met je klaagzangen, en plaag je hart niet langer met verdriet.

Dood van Ajax 2

Als Troje uiteindelijk door de Grieken wordt verslagen is Athena is woedend op de Grieken omdat Cassandra op haar altaar door de kleine Ajax 2 was verkracht. Wanneer de Grieken met hun vloot naar huis varen vraagt ze Zeus om een storm op hen af te sturen. Deze voldoet aan haar verzoek met als gevolg dat er vele schepen zinken. Athena ging op het schip van Ajax 2 af en wierp een bliksemschicht naar het schip. Toen dat hierdoor volledig vernietigd werd, wist Ajax 2 zich op een rots in veiligheid te brengen. Daar verklaarde hij uitdagend dat hij zich tegen de wens van de Godin in gered had, totdat Poseidon op de rots sloeg met zijn drietand, waardoor deze spleet. Zo viel Ajax 2 in zee en verdronk uiteindelijk toch in de woelige zee.

Reiniging van de vlakte

Als de oorlog is afgelopen besluiten Poseidon en Apollo om de restanten van de muur om het Griekse scheepskamp te laten verdwijnen. Poseidon verzamelt al het water uit de rivieren Rhesos, Heptaporos, Caresos, Rhodios, Granicos, Asopus, Scamander en Simois, en laat uitkomen in één grote monding. Het water van deze reusachtige delta beukt negen dagen lang tegen de muur. Intussen laat Zeus het onafgebroken regenen en stoot Poseidon zijn drietand in de grond waardoor er aardbevingen ontstaan. Alle restanten van de muur worden zo afgebroken en weggespoeld naar zee. Toen het karwei geklaard was Herstelde Poseidon de oorspronkelijke loop van de rivieren, en werd het zand voor de kust werd weer net zo vlak als voor de oorlog.

Nasleep van de oorlog

Hoewel Troje en het Griekse scheepskamp volledig waren vernietigd was de ellende voor de Trojaan Aeneas, en de Griek Odysseus, nog niet over. Zo deed Aeneas er ruim twee jaar over om met zijn vloot een nieuw vaderland in Italië te vinden, en werd hij tijdens die reis regelmatig bijgestaan door Poseidon. Odysseus haalt zich de woede van Poseidon op de hals door diens zoon, de Cycloop Polyphemus 2, aan zijn ene oog blind te maken. Uit wraak laat Poseidon de Griek schipbreuk lijden, en hem vele jaren lang gevangen houden door de Nimf Calypso 2 op een eenzaam eiland. Uiteindelijk krijgt Odysseus toestemming om weer naar huis te keren, maar slaat Poseidon nog eenmaal toe en laat hem opnieuw schipbreuk lijden bij het eiland van de Phaeaken. Dit zeevarende volk brengt Odysseus met een schip naar huis maar worden voor deze daad ook door Poseidon gestraft. Hij veranderde hun schip in steen en verborg hun stad door die met bergen te omringen. Uiteindelijk verzoent Posiedon zich met Odysseus wanneer die hem een rijk offer brengt.

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz