Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Protesilaus - Iolaus 2

Vrijer Helena

Protesilaus, die door sommige schrijrers Iolaus 2 wordt enomed, is een zoon van Iphiclus 1 en Diomedia uit de stad Phylace in Thessalië, maar wordt ook Actor 13 als zijn vader genoemd. Zijn oudere broer is Podarces 1. De aanmatigende Protesilaus behoort, net als zijn broer, tot de grote groep jongemannen die de mooie Helena het hof maken. Protesilaus keert echter met lege handen naar huis terug, nadat haar vader Tyndareus Menelaus als echtgenoot voor Helena had gekozen. Maar Protesilaus blijft niet lang vrijgezel, en trouwt volgens de meeste mythen met Laodamia 2, de dochter van Acastus. Er is echter ook een enkel mythe die stelt dat Protesilaus trouwde met Polydora 4, de dochter van Meleager uit Calydon.

Trojaanse Oorlog

Protesilaus en Laodamia 2 zijn dol op elkaar en beginnen direct aan de bouw van een nieuw huis. Maar hun geluk duurt niet lang, want korte tijd wordt later Helena geschaakt door de Trojaan Paris. Menelaus en zijn broer Agamemnon besluiten om een strafexpeditie naar Troje uit te voeren, en roepen alle vrijers van Helena op om hieraan mee te doen. Protesilaus besluit om zijn eed gestand te doen, die hij als vrijer van Helena had moeten zweren, en gaat samen met zijn broer, als aanvoerders van de mannen uit de steden Phylace, Pyrasos, Iton, Antron en Pteleus, met veertig schepen naar de haven van Aulis om zich bij de Griekse vloot te voegen. Bij zijn vertrek neemt Laodamia 2 huilend afscheid en roept nog lang ‘vaarwel’ als zijn schip al uit het zicht is verdwenen.

Eerste dode

Landing op de kust van Troje

Terwijl de verzamelde aanvoerders in Aulis overleggen over de tijd van vertrek en de te volgen vaarroute, voorspelt de ziener Calchas dat de eerste Griek die op de kust van Troje voet aan land zet, ook als eerste zal sterven. In het daarop volgende tumult berispt Protesilaus de ziener dat hij de mannen geen angst aan moet praten, maar besefte niet dat hij zojuist zijn eigen dood had horen voorspellen. Want als de Griekse vloot uiteindelijk de kust van Troje nadert, vaart de roekeloze en van zelfvertrouwen blakende Protesilaus voorop met zijn schip, vergeet hij zijn lieve vrouw volledig, en springt als eerste aan land. Nadat hij landinwaarts was getrokken, en enkele van de Trojanen had gedood, sloeg het Noodlot toe en werd Protesilaus als eerste Griek gedood. Volgens de meest gangbare mythen gebeurde dit door legerleider Hector, maar worden ook Cycnus 3 en Aeneas genoemd.

Rouw

De volgende dag werd een wapenstilstand met de Trojanen afgesproken, en rouwden de Grieken om hun doden. Agamemnon hield een prachtige begrafenis voor Protesilaus en zag toe dat ook de anderen netjes werden begraven. Zijn as werd in Chersoneseus, vlakbij Troje, begraven in de schaduw van een aantal prachtige hoge iepen. Zodra Laodamia 2 het bericht over zijn dood ontvangt breekt ze in een eindeloos gejammer uit, en smeekt de Goden om haar toe te staan dat ze drie uur lang met haar gestorven man mag spreken. De Goden kregen medelijden met haar en gaven Hermes opdracht om Protesilaus uit het Rijk van Hades naar zijn vrouw te brengen. Laodamia 2 was dolgelukkig toen ze haar man weer zag, en sprak bracht drie uur met hem door. Maar toen Hermes hem weer terugbracht naar de Onderwereld kon ze haar verdriet niet langer verdragen, en pleegde zelfmoord om zo toch bij haar man te kunnen zijn.

Stamboom:

Iphiclus 1 / Actor 13 Diomedia Acastus / Meleager Astydamia 3 / Cleopatra 1 of Alcyone 5
Protesilaus Laodamia 2 / Polydora 4
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz