Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Pylades

De boezemvrienden Pylades en Orestes

Pylades is de enige zoon van Strophius 2 en zijn vrouw Anaxibia 4, die kort na het uitbreken van de Trojaanse Oorlog in Phocis geboren werd. Daar groeit Pylades op tot een kleine jongen terwijl de Grieken tien jaar lang strijd voeren in Troje, en de stad uiteindelijk weten te vernietigen. Als legerleider Agamemnon, de broer van Anaxibia 4, daarna uiteindelijk weer thuiskomt in Mycene wordt hij door zijn vrouw Clytaemnestra, samen met haar minnaar Aegisthus, lafhartig vermoord. Maar Electra 4, één van de dochters van Agamemnon, is bang dat Aegisthus ook haar kleine broertje Orestes 2 zal vermoorden. Daarom brengt ze de kleine Orestes 2 naar haar tante Anaxibia 4 in Phocis, waar Strophius 2 hem in zijn huis opneemt en grootbrengt alsof het zijn eigen zoon is. Zo krijgt Pylades er een ‘broer’ bij en groeien de twee jongen samen op, terwijl er een diepe vriendschap tussen hen opbloeit.

Terugkeer naar Mycene

Zodra Orestes 2 volwassen is gaat hij naar Delphi om het orakel te vragen of hij wraak mag nemen op de moordenaars van zijn vader. Als Apollo hem dat toestaat besluit Orestes 2 naar Mycene te gaan om de moordenaars te straffen. Ook Pylades, die zijn boezemvriend niet alleen wil laten gaan, gaat met Orestes 2 mee en besluit het tweetal om zich te vermommen als vreemdelingen. Als eerste gaan Pylades en Orestes 2 naar het graf van Agamemnon om hem te eren, en snijdt Orestes 2 een lok van zijn hoofd dat hij als dodenoffer op het graf legt. Maar als hij tot zijn vader wil bidden, om hem te helpen bij zijn wraakneming, komen er enkele vrouwen aan en trekt het tweetal zich snel terug in de bosjes om hun aanwezigheid verborgen te houden. Ook de vrouwen brengen een offer bij het graf, en horen de boezemvrienden hoe één van de vrouwen hoopt dat haar broer Orestes 2 binnenkort naar Mycene terug zal keren om de dood van haar vader te wreken.

Hereniging met Electra 4

Orestes 2 begrijpt dat dit zijn zus Electra 4 moet zijn, en maakt zich aan haar bekend. Het tweetal valt elkaar ontroerd in de armen, en maakt Orestes 2 bekend waarom hij samen met Pylades, in opdracht van Apollo, naar Mycene is gekomen. Vervolgens zegt Orestes 2 tegen Electra 4 dat hij en Pylades zich als vreemdelingen uit Phocis voordoen, en naar Clytaemnestra gaan om het bericht te brengen dat haar zoon Orestes 2 gestorven is tijdens sportwedstrijden in Delphi. Nieuwsgierig naar de bijzonderheden over zijn dood zal Clytaemnestra ook haar minnaar Aegisthus erbij halen waarna Orestes 2 en Pylades het tweetal, die niets zullen vermoeden, zullen doden. In de tussentijd moet Electra 4 echter haar vreugde over zijn terugkeer verborgen houden en net doen alsof er niets aan de hand is. Hierna vallen broer en zus elkaar opnieuw in de armen en gaan dan uit elkaar om het plan uit te voeren.

Wraak

Samen met Pylades klopt Orestes 2 vervolgens aan bij het paleis van Clytaemnestra en maken ze hun boodschap bekend, terwijl Pylades een urn in zijn handen draagt met daarin zogenaamd de as van Orestes 2. Even later komt ook Clytaemnestra naar de deur die de beide jongemannen gastvrij uitnodigt in haar paleis om hun verslag over de dood van haar zoon aan te horen. Hoewel Clytaemnestra treurt over de dood van Orestes 2 schroomt ze niet om snel bericht te sturen naar haar minnaar Aegisthus om ook het verhaal aan te horen. Terwijl ze op hem wachten onthaalt Clytaemnestra de twee jongemannen uiterst gastvrij en biedt hen onderdak en een heerlijke maaltijd aan. Korte tijd later komt ook Aegisthus binnen en gaat nietsvermoedend bij zijn gasten zitten. Maar zodra hij zit springt Orestes 2 op het tweetal af en steekt hen, geholpen door Pyldes, met zijn zwaard dood.

Waanzin

Maar nadat Orestes 2 Clytaemnestra had begraven wordt hij achtervolgd door de Erinyen, omdat moord op bloedverwanten binnen de Griekse samenleving een enorme misdaad is. De drie Godinnen slaan Orestes 2 met perioden van waanzin, waardoor hij langzaam wegkwijnt en zal sterven als er niets gebeurt. Pylades en Electra 4 verplegen Orestes 2 al die tijd uiterst liefdevol in het huis van Agamemnon, maar kennen geen remedie om hem te helpen, en zien met lede ogen aan hoe hij wegkwijnt. Dan arriveren ook Tyndareus en Menelaus in Mycene. Tyndareus eist van Menelaus dat hij Orestes 2 veroordeelt, en probeert Menelaus de zoon van zijn broer in bescherming te nemen. Uiteindelijk besluiten Tyndareus en Menelaus om de misdaad van Orestes 2 aan de volksvergadering voor te leggen.

Orakel van Apollo

Maar dan grijpt Apollo in en bedaren de gemoederen. Als Orestes 2 hem vraagt hoe hij van zijn ellende verlost kan worden geeft de God hem opdracht om het Palladium in Taurië te gaan halen, het houten beeld van Athena. Daarna moet hij naar Athene gaan om zijn geval aan het oordeel van de rechtbank op de Areopagus te onderwerpen. ‘Het is voorbeschikt dat je daar zult winnen, Orestes 2, en daarna met Hermione 1 zal trouwen, de dochter van Menelaus. Hoewel Menelaus haar eerst aan Neoptolemus zal schenken, omdat hij dit in Troje had beloofd. Het is zijn lot te sterven om in Delphi te sterven door het zwaard, als hij van mij genoegdoening komt eisen voor de dood van zijn vader Achilles. Geef vervolgens je zus Electra 4 als bruid aan Pylades. Pas daarna komt er een eind aan je ellende, Orestes 2’ Zo sprak Apollo.

Taurië

Pylades en Orestes ontdekt

Hierna schepen Pylades en Orestes 2 zich in en varen naar Taurië. De Tauriërs hebben echter de nare gewoonte om vreemdelingen, zodra ze in hun land aankomen, te doden en in de tempel van Artemis aan de Godin te offeren. De twee jongemannen worden, toen ze aankwamen, al snel ontdekt door de bevolking, en als gevangenen naar koning Thoas 1 gevoerd. Die stuurde Orestes 2 en Pylades naar de priesteres in de tempel, met de opdracht om de twee aan Artemis te offeren. De priesteres bleek echter de zus van Orestes 2, Iphigenia, te zijn die door de Godin uit medelijden naar dit land was gebracht, vlak voor het moment dat haar vader haar in Aulis aan Artemis wilde offeren. Toen Iphigenia, door enkele vragen te stellen, er achter kwam dat het haar broer was bedenkt ze snel een list om samen met Orestes 2 en Pylades uit Taurië te vluchten.

Vlucht

Snel begint Iphigenia het houten beeld van Athena van haar sokkel te verwijderen. Als even later de koning binnenkomt, en vraagt waarom ze dat aan het doen was, verzon Iphigenia een leugen. Ze zei dat de twee mannen vervloekt waren en het standbeeld bezoedeld hadden. Het beeld en de mannen moesten naar zee gebracht worden om gereinigd te worden, voordat het offer kon plaatsvinden. Ze gaf Thoas 1 bovendien opdracht om bekend te maken dat het voor de inwoners verboden was om tijdens het ritueel naar buiten te gaan en de stad te verlaten. De koning voldoet aan de opdracht van Iphigenia waarna de drie het beeld snel naar het strand brengen en op het schip vluchten waarmee Orestes 2 en Pylades naar Taurië waren gekomen. In Athene aangekomen brengt Orestes 2 het beeld naar de tempel van Athena en meldt zich daarna bij de rechtbank om zijn moord op Clytaemnestra te laten berechten.

Huwelijk met Electra 4

Conform de voorspelling van Apollo werd Orestes 2 vrijgesproken en van zijn waanzin verlost, waarna hij gezond en wel terugkeerde naar Mycene om de erfenis van zijn vader, de macht over Mycene, in ontvangst te nemen. Dan komt Orestes 2 ook de belofte na die hij aan Pylades had gedaan en schenkt hem zijn zus Electra 4 als vrouw. Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren maar laten de mythen hun namen in het ongewisse. Binnen de Griekse Mythologie bestaan vele varianten op het bovenomschreven verhaal van Orestes 2 en Pylades. Maar in alle varianten blijft Pylades zijn boezemvriend Orestes 2 trouw en helpt hem door alle moeilijke situaties heen.

Stamboom:

Strophius 2 Anaxibia 4 Agamemnon Clytaemnestra
Pylades Electra 4
2 Zoons

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz